EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 2013.06.szám Kortárs, Tóbiás Áron: Ellenfényben
  Politikailag züllött, emberileg hitvány kalandor

  „Rákosi titkosrendőrsége mintegy másfél millió személyi kartont fektetett fel »gyanús« személyekről. 1956 után ez a szám háromnegyed millióra, majd fokozatosan negyedmillióra csökkent. Kádár titkosrendőrsége 1990 előtt negyvenezer ellenséget tartott nyilván.”

  A szerző beszámol az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában – a Zárt irattár anyagaiban 1956-ban, majd később keletkezett – végzett kutatásairól. „Hamvas Judit” és „Sziklai Barna” Eörsiről is jelentett.

  Alcímek: JELENTÉS A 083-AS OBJEKTUMBÓL (1958. DECEMBER 29.). VALLOMÁS A GYORSKOCSI UTCAI LETARTÓZTATÁSI INTÉZETBŐL. A ZÁRKAÜGYNÖK К (FRANZ KAFKA VÍZIÓJÁBÓL), AVAGY AZ ÚTTÖRŐ ÁRUHÁZ MIKULÁSA. „HAMVAS JUDIT” JELENT. FELLÉPTETIK HOLLÓS ERVINT. A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM HÁLÓZATI EMBERE. FÓKUSZBAN: ERDÉLY ÉS EGY ÚJ IRODALMI FOLYÓIRAT. BELVÁROS ÉS RÓZSADOMB - KÁVÉHÁZAK „ARANYKORA”. AZ „EMLÉKEZŐK” FEDŐNEVŰ TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL BIZOTTSÁGA.

 • 2013.07–08.szám Jelenkor, Mohácsi Balázs: Különbözni mindenáron
  Gottfried Benn: Kígyóból a kanyar. Válogatott versek. (vál. és ford.: Mohácsi Árpád)

  Könyvkritika. Az 1991-ben megjelent első válogatás fordítója volt többek között Eörsi István, akinek fordítását összehasonlítja e kötet fordítójáéval.

  • A cikkben említett kötet adatai és tartalomjegyzéke megtekinthető a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

  Reagálás:

  • folyometer.blog.hu, 2013.07.27. Szántó Domingo: A nyári Jelenkor kritikái

 • 2013.07–08.szám Kortárs, Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalom a hatvanas években

  Tanulmány.

  „Az 1957-es megjelenések valójában a véletlen vagy inkább a kiadói merészség következményei voltak, jól mutatja ezt Eörsi István Ütni az ördögöt című verseskönyvének sorsa, amely 1956-os impresszummal, de már a forradalom leverése után jutott nyilvánossághoz, hogy a kádárista sajtó egyik akkori »irodalomrendőre« (Imre Katalin) nyomban feljelenthesse a Magvető Könyvkiadót (és kivonassa a forgalomból a még boltokban lévő példányokat).”

  • A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

  Előzmény:

  • Élet és Irodalom, 1957.04.12. (3.szám) Imre Katalin: Ütni az eördögöt

  Kapcsolódó cikkek:

  • Hajdú-Bihari Napló, 1956.12.20. K.M.: Két műszak helyett csak egy dolgozik az Alföldi Nyomdában
  • Hajdú-Bihari Napló, 1957.05.10. Megkezdte tanácskozásait az országgyűlés. Kulturális életünk problémái
  • Beszélő (Folyóirat – november), 1996.08.szám Litván György: 1957
  • Heti Világgazdaság, 2007.03.10. (10.szám) Murányi Gábor: Meghódított partvonal
  • Élet és Irodalom, 2007.03.16. (11.szám) Standeisky Éva: A jelenség és az ok


  Az alábbi kötetek Eörsi könyvével foglalkozó részleteit elolvashatja az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél:

  • Standeisky Éva: Az írók és a hatalom.
  • Cseh Gergő Bendegúz – Kalmár Melinda – Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963 (dokumentumok)
  • Moldova György: A mocsári hajós. Minimák
  • Moldova György: A rövid élet titka. Aforizmák magyarázattal. Ill.
  • Moldova György: Az utolsó töltény 3. Önéletrajzi töredékek

 • 2013.07.01. (2.szám) Trianoni Szemle, Heinrich Tamáska Péter: A Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága a diktatúra kiépítése és a megtorlások idején (1952-1963)

  Részlet.

  „A parancsnokság színielőadásokat is engedélyezett, amely a szó szoros értelmében feldobta a politikaiakat. Azonban a gyanakvás maradt: az Eörsi István rendezte Pathelin mestert például, aki még ügyvédjét is nevetségessé teszi mekegésével, a darabot nem engedték tovább játszani. Az analfabéták okításába is bevont Eörsi egyik kedves története, hogy amikor cigány tanítványaira rákérdez, mért nem haladnak a betűvetésben, a legértelmesebb azt válaszolja: »Tudja, tanár úr, ítélethozatalkor az írástudatlanság enyhítő körülmény«.”

 • 2013.07.03.olvassbele.com, Cserhalmi Imre: Csakis a tények! Gál Éva: Lejáratás és bomlasztás

  (Könyvkritika. A tanulmányok Mérei Ferenc pszichológussal, Szalai Sándor szociológussal, Eörsi István költővel és Szilárd Leó atomtudóssal foglalkoznak.)

 • 2013.07.09. 168ora.hu, Erdélyi S. Gábor: Sitt

  Könyvajánló. Az elfelejtett rab. Magyar írók börtönnovellái. Gyűjtötte, összeállította és szerkesztette Körössi P. József. Kiadta a Noran Libro.

 • 2013.07.12.br.de (Bayerischer Rundfunk), S-Bahn nach Arkadien Das LCB, ein Berliner Schriftstellerparadies

 • 2013.07.19. (29.szám) Élet és Irodalom, Erős Ferenc: Ex Libris
  Gál Éva: Lejáratás és bomlasztás
  Tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében

  Részlet a könyvkritikából. Eörsi István említése.

  A kötet adatait és az Eörsi Istvánról szóló részleteket megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél.

 • 2013.07.19. (29.szám) Élet és Irodalom, J. Győri László: „Azelőtt ők olvastak minket, most mi olvassuk őket”
  Interjú Gál Éva történésszel

  Részlet. Interjú Gál Éva történésszel, Litván György özvegyével Lejáratás és bomlasztás – tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében című kötete apropóján. Párhuzam Heller Ágnesék mostani pere és az 1973-as filozófus-per között. Eörsi István említése.

  Gál Éva Lejáratás és bomlasztás – tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében című kötete adatait és az Eörsi Istvánról szóló részleteket megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél.

 • 2013.07.19.nol.hu, Ayhan Gökhan: Béke? Béke! Újvidék körül

  (Részlet. Danilo Kisről.)

 • 2013.07.27.folyometer.blog.hu, Szántó Domingo: A nyári Jelenkor kritikái

  Mohácsi Balázs műfordítás-kritikája a Mohácsi Árpád által fordított Gottfried Benn-kötetről. Eörsi fordítása jobb.


  Előzmény:

  • Jelenkor, 2013.07-08.szám Mohácsi Balázs: Különbözni mindenáron

 • 2013.08–09.szám Látó, JÁNOSHÁZY GYÖRGY: Shakespeare uszályában

  Jegyzet.

  „Csak a Világirodalmi lexikonból tudom, hogy – A Cenci-ház címen 1979-ben – Eörsi István is fordította ezt a tragédiát; szívesen olvastam volna, de sohasem került a kezembe, és semmi nyomát nem észleltem, hogy eljutott volna a magyar irodalmi köztudatba, amelyben pedig Shelley előkelő helyet vívott ki.”

  • A kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Fordításköteteknél.

 • 2013.08.03.nepszava.hu, Pomogáts Béla: Negyedszázad után

  (Visszaemlékezés a 25 éve /1989 nyarán/ "illegalitásban" létrehozott Történelmi Igazságtétel Bizottságra. Előzménye az `56-os forradalom három évtizedes évfordulója alkalmából, 1986 őszén Eörsi István Duna-parti lakásán rendezett konferencia volt.)

 • 2013.08.04.tagesspiegel.de, Gregor Dotzauer: Das Heilige in der Wildnis

 • 2013.08.16. (32.szám) Amerikai Magyar Népszava – Szabadság, Pomogáts Béla: A Történelmi Igazságtétel Bizottság halálára

  A huszonöt éve létrehozott Történelmi Igazságtétel Bizottságról. Megalakulásának „Előzménye az a zártkörű konferencia volt, amelyet 1986 őszén Eörsi István Duna- parti lakásán rendezett néhány ellenzéki értelmiségi, a magyar forradalom három évtizedes évfordulója alkalmából.” Idézet az Történelmi igazságtételt! című felhívásból, melyet 36-an írtak alá, többek közt Eörsi István is. A TIB 1989. február 20-án tartotta alakuló közgyűlését. A résztvevők, a szervezet tevékenysége.

 • 2013.08.22. (34. szám) Heti Válasz, Budai Ildikó: Zsinagóga az udvarban
  IMAHÁZ VOLT A SZOCIALIZMUS ALATT IS

  A 125 éves Frankel Leó úti zsinagóga története. Fotó: A zsinagógát körülöleli a bérház – Archív fotó a 30-as évekből

  „A lakásokba gyakran felhallatszott a hitközség berkein belül működő Vörösmarty cserkészcsapat zajongása. Az itteni cserkészek közé tartozott Erdély Miklós, Szabolcsi Miklós és az Eörsi testvérek, Gyula és István is.”

 • 2013.08.30. (35.szám) Élet és Irodalom, Esterházy Péter: Nemzeti ujjgyak
  Takony

  Részlet. Reagálás a Magyar Nemzet 2 írására; Csontos János: Eltiltva és elfelejtve /A tokaji írótábor a cenzúráról és a rendszereken átívelő aczéli háttéralkukról (2013. augusztus 19.) és Lőcsei Gabriella, a Magyar Nemzet 75. évét ünneplő cikkére. „...nagyon mást gondolt Eörsi István a kompromisszumkészség és az opportunizmus közti különbségről, mint Illyés Gyula...”

 • 2013.08.szám Alföld, Háy János: Rák Jóska, dán királyfi
  Rendszerváltó játék

  Részlet az 1. részből.

  Eörsi Istvánnak, Krassó Györgynek és Ivó Bresannak, akinek Paraszt-Hamlet című darabja nélkül ez a munka nem születhetett volna meg”

 • 2013.08.szám Criticai Lapok, Zappe László: Úttörésnek megteszi
  Jacobi–Vinnai–Varró: Leányvásár
  Szegedi Szabadtéri Játékok

  Részlet a színikritikából. Az operettek politikatörténete. Eörsi Marica grófnőjének átírási kísérlete. 

 • 2013.09.12.nol.hu, Csider István: Van-e magyar Kafkánk?

  (Megemlékezés az Írók Boltjában a százharminc éve született Franz Kafkára a Műfordítás és irodalom című rendezvénysorozat keretében. Kafka fordítói között megemlítik Eörsi Istvánt is.)

 • 2013.09.15. viszavzsodor.blogspot.com, Varga Domokos György: Törzsi trilógia
  Ötödik könyv II. rész

  A gyűlöletbeszédről. „(Eörsi István, ragyogó irodalmár) a ZDF [1993. december 17-én] német hírtelevízióban ama sajnálatának adott hangot, hogy a kommunizmus nem semmisítette meg a jobboldali szellemiséget.” Eörsi támadása és kettős mércéje – Lomnici Zoltán beállítottságáról. Eörsi: „Magyarországon a választási hadjárat során és főként a két választás között tömegméretekben jelentkezett a fasizmus, nem mint összefüggő ideológiai rendszer, hanem mint lelki igény.”

  Előzmény:

  • Pesti Hírlap, 1993.12.28. Ludwig Emil: A reálkommunisták felületes kegyelméből
  • Új Magyarország, 1994.01.12. Zempléni Olivér: Heródes hanyag kommunistái
  • Magyar Narancs, 1994.01.13. Eörsi István: Tűzoltó szerepzavarban
  • 168 óra, 1994.01.18. Szabó Sándor: Csak így tovább...
  • 168 óra, 1994.01.25. Hahn Ottó István: Tisztelt Mester Ákos!
  • 168 óra, 1994.04.26. Váradi Júlia: A jóhír-gyártó
  • Magyar Fórum, 1995.08.31. (35.szám) Lovas István: Polgárháborút akartok?
  • Népszabadság, 2002.05.02. Eörsi István: A fasizmus mint lelki igény
  • Népszabadság, 2003.11.21. Eörsi István: A tekintély feltételei  
  • Magyar Nemzet, 2010.12.28. Ludwig Emil: Tizenhét év 

  Kapcsolódó cikkek:

  • gondola.hu, 2002.05.05. gondola-hírösszefoglaló
  • gondola.hu, 2002.05.06. Kocsis L. Mihály: Egy (több) gondola bánt engemet
  • Magyar Nemzet, 2002.05.09. Haklik Norbert: Másfél millió fasiszta országa
  • Heti Válasz, 2002.05.10. (19.szám) Horkay Hörcher Ferenc: Mérgező szavak
  • Magyar Nemzet, 2002.05.11. Rózsa-Flores Eduardo: Amikor Eörsi István fasiszta fiatalokat látott
  • Magyar Nemzet, 2002.05.11. Kormos Valéria: Az utca népe
  • Népszabadság, 2002.05.14. Polyánszky T. Zoltán: Erős sarkítás
  • gondola.hu, 2002.05.16. A nap fontosabb publicisztikái
  • Népszabadság, 2002.05.16. Szalay Erzsébet: Hisztéria és baloldal
  • Népszabadság, 2002.05.16. Haskó László: A fasizmus erkölcsi kérdés
  • Népszabadság, 2002.05.16. Takács Géza: Eörsi Úr, olvassa Ön, amit ír?
  • Népszabadság, 2002.05.23. Dr. Kelemen András: Heavy metál – totálkampány?
  • Népszabadság, 2002.05.28. Dr. Nagy András: Vádlott és vádlók
  • Magyar Nemzet, 2002.05.30. Megyeri Dávid: „Szeretetüzenetek” a régi-új hatalomtól
  • Magyar Nemzet, 2002.05.30. Stefka István: A fasisztázás mint lelki igény
  • Magyar Nemzet, 2002.06.01. Kristóf Attila: Én nem tudom… ki a fasiszta…
  • Magyar Nemzet, 2002.06.04. Haklik Norbert: A nácizás koncepciója
  • Magyar Nemzet, 2002.06.17. Haklik Norbert: Látlelet a valódi határátlépőkről 
  • Népszabadság, 2002.06.29. Seres László: Polgárok határok nélkül
  • Magyar Nemzet, 2002.08.19. Haklik Norbert: A virtuális Kádár-kolbász
  • Magyar Nemzet, 2002.10.11. Kopasz Mária: ÁVH-s módszerek a rendőrségen. Tisztelt Szerkesztőség!
  • gondola.hu, 2002.12.02. gondola sorozat a kultúráról és szellemi életről – 9. stáció: Lövészárok-temetés, és fasizmus mint lelki igény
  • Beszélő (Folyóirat – április), 2003.04.szám Elek István: Mit csinál a kormány?
  • Magyar Nemzet, 2003.06.28. Tóth Gy. László: Szembesítés
  • Magyar Narancs, 2003.09.11. Gavra Gábor: Polgári körök váraljai országos találkozója
  • Magyar Nemzet, 2004.04.19. Achs Károly: Werber, Tóbiás és a holokauszt
  • gondola.hu, 2005.06.15. Varga Domokos György: Sólyom László és a gyűlölettelenítés – II. rész
  • kommunista.net, 2011.06.27. Phoenix: 2003-ban így láttam. Az értelmiség megijedt saját magától
  • figyelojehu, nolbog.hu, 2015.09.19. jehu (Gusztos István): Minek magunkat lassan ölni? / Nem jobb egyszerre megdögölni?
  • Magyar Idők, 2015.09.19. Berszán György: Értelmiségi terrorizmus szavakkal és képekkel
  • További kapcsolódó cikkeket olvashat a témában, ha a keresőmezőbe beírja a ZDF szót, illetve AZ ŐS PATKÁNY SZÍVÓSSÁGA mondatot. • 2013.09.15. viszavzsodor.blogspot.hu, Varga Domokos György: Törzsi trilógia Ötödik könyv. II. rész.
  A törzsi háború természetrajza – a rendszerváltozás Magyarországán –

  Részlet. A jobboldal, a másság, a gyűlöletbeszéd és a balliberálisok kettős mércéje. Idézetek a liberális sajtóból. Eörsi Istvánnak a ZDF-ben megjelent interjújából és több cikkéből idéz.

  „A kommunisták legnagyobb bűne, illetve azon embereké, akik magukat kommunistáknak nevezték [...], hogy ha nem is testileg, de szellemileg nem tudták kiűzni ezt a söpredéket. Politikájuk nagyon rossz és ártalmatlan volt a jobboldallal szemben, mert ezek a jobboldali figurák most bántatlanul, mintha mi sem történt volna, felébredhettek 40 éves Csipkerózsika-álmukból.” 

  „Magyarországon a választási hadjárat során és főként a két választás között tömegméretekben jelentkezett a fasizmus, nem mint összefüggő ideológiai rendszer, hanem mint lelki igény.” 

  Kapcsolódó cikkek:

  • Pesti Hírlap, 1993.12.28. Ludwig Emil: A reálkommunisták felületes kegyelméből 
  • Új Magyarország, 1994.01.12. Zempléni Olivér: Heródes hanyag kommunistái
  • Magyar Narancs, 1994.01.13. Eörsi István: Tűzoltó szerepzavarban
  • Népszabadság, 1994.01.18. E.I.: Az ős patkány szívóssága 
  • 168 óra, 1994.01.18. Szabó Sándor: Csak így tovább...
  • Csongrád Megyei Hírlap – Délvilág, 1994.01.19. Otromba választási kampány előfutára?
  • Magyar Narancs, 1994.01.20. Vezér Erzsébet: Memóriatorna
  • Pesti Hírlap, 1994.01.20. Ludwig Emil: Az Eörsi-teória, avagy drámaíró szerepzavarban 
  • Magyar Narancs, 1994.01.20. Ludwig Emil; Eörsi István: Tisztelt Főszerkesztő Úr!
  • 168 óra, 1994.01.25. Hahn Ottó István: Tisztelt Mester Ákos!
  • 168 óra, 1994.04.26. Váradi Júlia: A jóhír-gyártó
  • Népszabadság, 1994.01.29. Balogh Ernő – Pogonyi Lajos: Búcsú a politikától 
  • Pesti Hírlap, 1994.02.02. Ludwig Emil: Adalékok egy csőcselékszakértő karrierjéhez 
  • (Veszprémi) Napló, 1994.09.05. Kommunistákról mondják 
  • Magyar Fórum, 1995.08.31. Lovas István: Polgárháborút akartok?
  • Ez a Hét, 1997.11.28. (48.szám) Kiss István: Magabiztosság vagy kapkodás?
  • Népszabadság, 2002.05.02. Eörsi István: A fasizmus mint lelki igény      
  • Népszabadság, 2003.11.21. Eörsi István: A tekintély feltételei 
  • Magyar Nemzet, 2005.03.31. Lovas István: Mit üzen Micklethwait és Wooldridge a magyar jobboldalnak? 
  • Magyar Nemzet, 2010.12.28. Ludwig Emil: Tizenhét év
  • Magyar Nemzet, 2011.02.14. Tóth Gy. László: Nincs új a nap alatt – kommentár nélkül 
  • Átalvető, 2014.(június) Harc a ZDF Aspekte-Kulturmagazin 1993.12.17-i adásával kapcsolatban
  • Magyar Hírlap, 2018.01.24. Ludwig Emil: A levadászás módszertanai 

  További kapcsolódó cikkeket olvashat a témában, ha a keresőmezőbe beírja a ZDF szót, illetve AZ ŐS PATKÁNY SZÍVÓSSÁGA mondatot.

 • 2013.09.27. (39.szám) Élet és Irodalom, Gervai András: EX LIBRIS
  Eörsi László: „Megbombáztuk Kaposvárt”
  A kaposvári Csiky Gergely Színház és a kultúrpolitika

  Könyvkritika. Eörsi István Kihallgatás című darabját négyszeri próbálkozás, 13 évi várakozás után lehetett műsorra tűzni.

  Eörsi László: Megbombáztuk Kaposvárt című kötete adatait megtekinthetik a honlapon az Eörsi László / Kötetek résznél. 

 • 2013.10.01.szeged.hir24.hu, Tóth Andrea: őszi szüret a Szegedi Pinceszínházzal

  (A Szegedi Pinceszínház programajánlója. Eörsi István: Sírkő és kakaó című tragikomédiáját október 11-én és 13-án tűzik műsorra.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.