EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • :: A projektet a Szabó Miklós Alapítvány és a Soros Alapítvány támogatta ::

  Közreműködik: Szabadi Vera


  Köszönet a cikkek összegyűjtésében való segítségért az Élet és Irodalom szerkesztőségének, a HVG dokumentációjának, a Kritika, a Magyar Narancs, a Népszabadság, a Népszava, a Színház szerkesztőségének, Réz Pálnak, a Holmi főszerkesztőjének és az Arcanum Adatbázis Kiadónak.


 • 1951.03.Tiszatáj, Papp Zoltán: Könyvek

  Könyvkritika. Fiatal Írók Antológiája. Idézet Eörsi Istvántól: ˝A vers igazság-kapcsolat az emberek között˝.

 • 1951.04.26. Irodalmi Újság, E.I.: Anyám (Mikor a Párt tagjelöltje lett)

  Vers

  További megjelenések

  • Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger... 1956. Népszava, Bp. 1989.
  • Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

  1951.04.26. Irodalmi Újság, E.I.: Anyám (Mikor a Párt tagjelöltje lett)
 • 1951.08.30. Irodalmi Újság, Hol lesznek az írók a könyvnapokon

  Felsorolás (Helyszínek, nevek).

  1951.08.30. Irodalmi Újság, Hol lesznek az írók a könyvnapokon
 • 1951.11.22. Irodalmi Újság, Keszi Imre: Fiatal Írók Antológiája II.

  Könyvkritika

  A II. kötet fejlődést mutat az I. kötethez képest. A verselők "elvonatkoztatnak a szocialista tartalomtól". Ellenpólusaként mások a költészetet utasítják el, pl. Csoóri: "Erős vagyok, biztos szavú, jövőt tudó, büszke legény, kabátomon nézd a jelvényt, többet mond, mint száz költemény". Eörsi István kiemelése: "...fejjel magaslik ki társai közül." A Néma férfiak és a Győzelem című verseiről.

  1951.11.22. Irodalmi Újság, Keszi Imre: Fiatal Írók Antológiája II
 • 1951.12.06. Irodalmi Újság, E.I.: Sebők Éva: Felköszöntő. Versek

  Könyvkritika Sebők Éva első verseskötetéről.

  Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951.

  1951.12.06. Irodalmi Újság, E.I.: Sebők Éva: Felköszöntő. Versek
 • 1952.01.szám (február) Új Hang, E.I.: Három fiatal költő
  (Kövesi Endre, Pál József, Tímár György versei)

  A Fiatal Írók Antológiája 3 költőjének verseit elemzi Eörsi.


  Reagálás:

  • Új Hang, 1952.09–10.szám (október – november) Benjámin László: Hibáinkról és feladatainkról
  • Szabad Ifjúság, 1952.10.19. I.J.: Az Új Hang-ról

 • 1952.01.szám (február) Új Hang, Földeák János: Fiatal írók antológiája

  Részlet a könyvkritikából. Eörsi „Anyám” című verséről – a párt iránti szeretet. Eörsi István »Néma férfiak«-ja a költői alkotóerő kitűnő példája, az antológia egyik legjobb műve.” „Eörsi István az antológia legtehetségesebb költője.”


  A Fiatal írók antológiája 2 című kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 1952.02.26.Irodalmi Újság, Köszöntjük az "Új Hang"-ot!

  (Az Új Hang 1. számának részletes ismertetése. A fiatal írók irányításának és támogatásának kérdése. Idézetek az Új Hang beköszöntőjéből. Eörsi István a Kritikai Szemle rovatban kapott szerepet.)

 • 1952.02.28.Irodalmi Újság, Kónya Lajos előadása az Írószövetségben költészetünk mai kérdéseiről

  (Az előadás utáni felszólalók a vitában: Ancsel Éva, Devecseri Gábor, Eörsi István, Keszi Imre, Kuczka Péter, Rajcsányi Károly és Veres Péter.)

 • 1952.02.Irodalomtörténet, Kardos László: Rákosi Mátyás alakja a magyar költészetben

  (Részlet. Idézet Eörsi István verséből.)

 • 1952.02.szám (március) Új Hang, E.I.: Beloiannisz; Könyvtárban; A dombon

  Versek.


  Reagálás:

  • Beszélő, 2000.09 – 10.szám (Folyóirat – szeptember – október) E.I.: A szégyen

 • 1952.03.09.Szabad Ifjúság, Tóth Sándor: Szeretetünket és hálánkat írói művekben is kifejeztük. Jelentjük Rákosi elvtársnak: Teljesítettük vállalásunkat.

  (Az Írószövetség DISZ-szervezetének írása Rákosi születésnapjára. ˝Eörsi István versében felidézi azt a hatalmas élményt, amelyet Rákosi elvtárs beszéde jelentett a hadifoglyok számára.˝)

 • 1952.03.14.Szabad Ifjúság, Gerencsér Jenő: A fiatal írók politikai neveléséről

  (Hozzászólás a Szabad Ifjúság fiatal írók politikai neveléséről szóló vitához. A vita két kérdés, a burzsoá ideológia befolyása fiatal íróinkra és a marxista-leninista képzés körül forgott. Az egyik hozzászóló Eörsi versét idézi: ˝Még annyi puhaság van bennem, még erjed bennem is a mult, mint romló lőre, forr szívemben, bizony, belém is savanyúl már egy-két cseppje.˝)

 • 1952.03.szám (április) Új Hang, E.I.: Forgács András verséről

  Részlet Forgács András: Az életért harcoltak ők című vers kritikájából.

 • 1952.03.Tiszatáj, Papp Zoltán: Szívünk szerinti törvény - Népszava, 1952.

  (Könyvismertetés. ˝A kötet jelentős pozitívumának tartom, hogy ifjú költőink olyan szenvedélyes érdeklődéssel fordulnak a nemzetközi békeharc problémái felé. Eörsi István Beloiannisz kivégzéséről ír.˝ Többeket, köztük Eörsit is kiemeli a szerzők között.)

  A kötet leírása a honlapon a Kötetek/Antológiák, társszerző, -fordító rovatban található

 • 1952.04.01.Magyar Nemzet, Ember Mária: Illyés Gyula a fiatal írók között

  (A Fiatal Írók Munkaközössége egy tagjának kérdései Illyés Gyulához a Magyar Írók Kongresszusán. Miért nem akar az új magyar írónemzedék tanítója és tapasztalt barátja lenni? Illyés válaszairól számol be Eörsi István és Ancsel Éva. Illyés felajánlotta Csoórinak, hogy szívesen foglalkozik vele egyénileg.)

 • 1952.04.04.Magyar Nemzet, MTI: Kiosztották az 1952. évi irodalmi és művészeti díjakat

  (József Attila III-Díj Eörsi Istvánnak eddig megjelent verseiért.)

 • 1952.04.04.Népszava, Az 1952. évben József Attila-díjjal kitüntetett írók

  (III. díj Eörsi Istvánnak eddig megjelent verseiért.)

 • 1952.04.10.Irodalmi Újság, Művészeti díjak kiosztása; József Attila-díjjal kitüntetett írók

  (III. díj Eörsi Istvánnak.)

 • 1952.04.13. (15.szám) Béke és Szabadság, Liszt-díjasok, Erkel-díjasok, József Attila-díjasok, Munkácsy-díjasok

  Fotó a díjazottakról. Eörsi István József Attila-díjas.

 • 1952.04.24.Szabad Ifjúság, Illés Jenő: Egy délután a Széchenyi Könyvtárban

  (Beszélgetés az OSZK-ba járó olvasókkal. Eörsi könyvtárról írt versét idézi a cikkíró.)

 • 1952.04.28.Magyar Rádió, József Attila-díjasok

  (A díjazottak arcképei.)

 • 1952.04.szám (május) Új Hang, E.I.: Harapjuk ketté a vadat

  A képek, a hasonlatok, a metaforák szerepe az irodalomban. Válogatás képzavaros versrészletekből. Elemzés.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.