EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 2011.10.22. (42.szám) Heti Világgazdaság, Murányi Gábor: Forradalmi lakásgyűlés
  Az 1981-es őskerekasztal

  Egy 1981-es vita arról, hogy miként kellene „kezelni az 1956-os ellenforradalom” közelgő 25. évfordulóját. A Kék Fényes Szabó László cikksorozata az MSZMP megalakulásáról Kádár elvi útmutatása alapján. Berecz János Ellenforradalom tollal és fegyverrel című kismonográfiája. Berecz János Baló György televíziós műsorában vitatkozott Hollós Ervinnel. Ezen torzítások hatására a volt 56-os értelmiségiek ellen konferenciát szerveztek, melyekről hangfelvételeket készítettek. Ennek folytatása volt az öt évvel később, még szintén illegális keretek között, Eörsi István író lakásában rendezett konferencia.

 • 2011.10.25.Népszava, Márton László: Hová álljunk (ki)?

  (Két zsidó hitközség és a cionista mozgalom levelet írt parlamenti képviselőinknek, amelyben a palesztin állam elutasítására és Izrael melletti kiállásra szólítja fel őket. Eörsi István azt mondta, hogy ő csak az antiszemiták számára zsidó.)

 • 2011.10.28. (43.szám) Élet és Irodalom, Forgách András: Gáli József

  Emlékek Gáli Józsefről. Idézet Eörsi István: Elvesztettem egy fogadást című visszaemlékezéséből.

  Elhangzott október 16-án a békásmegyeri evangélikus templomban tartott megemlékezésen, ahol az egybegyűltek azokra emlékeztek, akik a forradalomban vállalt tevékenységükkel, majd utána, a Kádár-rendszerben sokat tettek azért, hogy Magyarország szabad, független, az emberi jogok tiszteletére épülő demokrácia legyen.


  Előzmény:

  • Beszélő, 1985.15.szám (Szamizdat – 1985/3.) E.I.: Halottak napján
  • Népszabadság, 1989.10.21. E.I.: Elvesztettem egy fogadást – M. G. P.: A Szabadsághegy Angyalföldön – Gyárfás Miklós: Vizsgadolgozat
  • Beszélő, 2005.11.szám (Folyóirat – november) E.I.: Halottak napján

  Reagálás:

  • litera.hu, 2011.04.02. Pályi Márk: Harminc éve halt meg Gáli József

 • 2011.10.28. litera.hu, A magyar Kleist

  A Collegium Hungaricum Berlin Kleist-fesztivált szervezett a Kleist-év keretében. Az ebből az alkalomból készült plakáton többek között Eörsi István fotója is szerepel.

 • 2011.11–12.szám Kritika, Hernádi Miklós: Csak diszkréten!
  Magyar zsidó kommunisták a holokausztról 1944-1974

  „Hosszú azoknak a kommunistává lett túlélő íróknak vagy/és publicistáknak, kritikusoknak, esetenként költőknek a sora, akik zokszó nélkül beálltak a vezető ideológusok által összerótt múltszemléleti kalodába. (Eörsi is a felsoroltak között van) […] azzal, hogy kommunista írókká lettek, megszűntek zsidó személyek lenni. […] tanulságos az egykori emblematikus marxista kultúrpolitikus-filozófus, Lukács György zömmel zsidókból összetevődő tanítványi körének vehemens részvétele, nem-zsidó eszmetársakkal együtt, a tilalomfák elleni mozgolódásban. Közös fellépésüket Aczél György éppen eltérő származásuk kidomborításával próbálta fékezni. […] Eörsi Istvánnak a 168 óra 1992. február25-i számában megjelent interjúja (»A manipuláció nagymestere«) a következő példát említi: Aczél »állítólag a Charta 77 aláírása után azt mondta volna Csoórinak: – Maga mit keres ezek között a zsidógyerekek között? – És azt mondta Hellernek: – Hát maga olyan antiszemitákkal, mint Csoóri, ír alá közös dokumentumot?«”

  Előzmény:

  • 168 óra, 1992.02.25. (8.szám) Győrffy Miklós – Szénási Sándor: A manipuláció nagymestere

 • 2011.11.06.szinhaz.hu, Pozsgai Zsolt levele Karácsony Gergelynek

  (Az Új Színház igazgatói pályázata kapcsán Dörner György és Csurka István melletti kiállás.)

 • 2011.11.06.veronikavienna.wordpress.com, Tóth V. Veronika: Bugyi a szélben

  (2006-ban a kaposvári Csiky Gergely Színház évfordulós ünnepségén Tóth Géza színész Eörsi István emlékét idézte fel Eörsi Bugyi a szélben című versével.)

 • 2011.11.07.dunaujvaros.com, KMI: nehéz ipar, bájos tények

  Nehéz ipar - a rendszerváltás vizuális nyomai című tárlat a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben. A képek aláírásait Eörsi István: Nosztalgia című verssorai alkotják.


  Eörsi István Nosztalgia című verse a Szögek című kötetében jelent meg, melynek adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

 • 2011.11.15.nol.hu, Bárkay Tamás: A Führer esete Balatonfüreddel

  (A Terjesztését megtiltom! – avagy: mitől féltette hatalmát a mindenkori politika? című tárlat az Országos Széchényi Könyvtárban. Politikai megfontolásból zárolt, indexre tett, lefoglalt, bezúzni készült, szigorúan elkülönítve rejtegetett dokumentumok.)

 • 2011.11.16.bezzeganya.postr.hu, Vakmacska: Sicc, Vackor és a többiek - népszerű mesesorozatok a múltból

  (Részlet. A Vackor című Kormos-kötetben az iskolai osztály névsorában: "veszett hírezetű Eörsi Pisti".)

 • 2011.11.17. litera.hu, Kornis Mihály: Hol voltam, hol nem voltam

  Részlet Révai Gábor beszélgetőkötetéből. Beszélgetés Kornis Mihállyal. Első kötete – Végre élsz – születésének és kiadásának körülményeiről, a Halleluja bemutatásáról. Réz Pállal való kapcsolatáról. Illés Endre gáncsoskodásairól. Pándi Pál lektori értekezésének köszönhette kötete kiadását. Egykori beszélgetése Örkény Istvánnal. Eörsi Istvánt segítőjeként említi.

  • A Révai Gábor: Kornis Mihály. Hol voltam, hol nem voltam című kötet adatait, fülszövegét és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél.

 • 2011.11.18. (46.szám) Élet és Irodalom, Bán Zoltán András – Radnóti Sándor: A magyar politikai költészetről

  Bán Zoltán András és Radnóti Sándor magánlevélváltás-sorozata a magyar politikai költészet hiányáról, annak okairól.

  Eörsi, a politikai publicista ma nemcsak fájdalmasan, hanem égetően hiányzik. Költőként azonban maga is a probléma része volt és nem alternatívája. Szó sincs arról, hogy »rossz« költő lett volna (maradandó politikai versei közül én mindig a Clevelandi szonettet szoktam emlegetni), de nem volt meg benne az a vad költői erő, amellyel Petri úszott az ár ellen. Megvetette és szomjazta az irodalmi írók elismerését.”

  Reagálás:

  • Élet és Irodalom, 2011.12.02. (48.szám) Elek Tibor: A létező magyar politikai költészetről
  • folyometer.blog.hu, 2011.12.02. Szántó Domingo: "Ady-bolyok" és mások

 • 2011.11.18.nol.hu, Kelen Károly: Elődörzsölt hősök. Hiányoznak

  (Hiányzó hős. Rajk László 43 grafikája a Centrális Galériában. Eörsi István is a megidézett merész férfiak között.)

 • 2011.11.22.szinhaz.hu, Proics Lilla: Kint színházi, bent civil - Interjú Váradi Szabolccsal. Kaposvár akkor és most 5. (Részlet a Kaposvári Csiky Gergely Színház segédrendezőjének interjújából.)

 • 2011.11.26.nol.hu, Kelen Károly: Szabad ember. Kőszeg Ferenc: múltunk VÉGE

  (Könyvkritika. A demokratikus ellenzék nagy alakjainak, köztük Eörsi István felidézése.)

 • 2011.11.mozgovilag.com, Rainer M. János: Kerék és csavar

  (Könyvkritika. Andor Mihály: Szegény Micsinay. Egy besúgó élete. Pécs, 2011, Jelenkor Kiadó.)

 • 2011.12.02. (48.szám) Élet és Irodalom, Elek Tibor: A létező magyar politikai költészetről

  Részlet a reflexióból. Bán Zoltán András és Radnóti Sándor „A magyar politikai költészetről” című magánlevélváltás-sorozatáról. Miért nincs politikai költészet?

  „Két racionális okát látom Nagy Gáspár és említett költőtársai versei elhallgatásának. Egyrészt azt, hogy így Petri György az »utolsó nagy magyar politikai költő«-nek látható, s a még mellette kiemelt Eörsi István jelentősége is megnő (miközben maguk a levelezőtársak is elismerik, hogy költőként, hát, bizony, bizony...). Pedig, véleményem szerint, Petri költészetének líratörténeti és politikatörténeti szerepe attól még megmarad, ha nem egyedül állítjuk az elmúlt évtizedek magyar politikai költészetének piedesztáljára.”

  Előzmény:

  • Élet és Irodalom, 2011.11.18. (46.szám) Bán Zoltán András–Radnóti Sándor: A magyar politikai költészetről

  Reagálás:

  • folyometer.blog.hu, 2011.12.02. Szántó Domingo: „Ady-bolyok” és mások

 • 2011.12.02.folyometer.blog.hu, Szántó Domingo: "Ady-bolyok" és mások

  (Vita a politikai költészetről. Eörsi "Clevelandi szonett"-je.)
  Előzmény:
  Élet és Irodalom, 2011.11.18. Bán Zoltán András – Radnóti Sándor: A magyar politikai költészetről
  Élet és Irodalom, 2011.12.02. Elek Tibor: A létező magyar politikai költészetről

 • 2011.12.02.humanamagazin.eu, Kövesi Ágnes: Mitől féltette hatalmát a mindenkori politika?

  (A Terjesztését megtiltom! kiállítás. A könyv- és folyóirat-bemutató címe egyben Markovits Györgyi 1970-ben megjelent könyvének címe is. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteménye a Zárolt Kiadványok Tárának egykori anyagaiból válogatott egy reprezentatív betekintést a Horthy-korszaktól a rendszerváltásig.)

 • 2011.12.03.kultura.hu, Tarján Tamás: Így látta egy gyümölcstermesztő

  (Színikritika. Brecht: A kaukázusi krétakör - Budapesti Operettszínház Raktárszínháza - rendező: Somogyi Szilárd. "A plakát szerint e bemutató az 1992-es kaposvári produkció kamaraváltozata. Nemigen tudom, Eörsi István fordításán-átdolgozásán kívül ez mire vonatkozhat."

 • 2011.12.14. (50.szám) Magyar Demokrata, Szalay Károly: Gyurkovics redivivus
  SZÓKIMONDÓ

  Gyurkovics Tibor mellőzöttségéről, fájó hiányáról.

  „Mélységes embersége még a vele szemben állókat is képletesen keblére ölelte, ha bajba kerültek. Tudom. Amikor megmondtam neki, hogy szegény-gonosz Eörsi Pista, egyetemista barátom súlyos beteg, szenved, halálán van, majdnem elsírta magát és azonnal fölhívta telefonon, néhány szép-jó szóra.”

  (Sz. V. megjegyzése) Erről így ír Kőrössi P. József Eörsivel közös könyvében (Eörsi István: Végjáték – Kőrössi P. József: Naplóromok):

  „Pista mondja, hogy valamelyik tévészereplése után felhívta Gyurkovics – ők sohasem voltak egymásról jó véleménnyel –, és azt mondta neki: »Hogy nézel ki, Pista, úgy le vagy fogyva. Te meg fogsz halni. Sokan mondták, de én nem hittem el, ne haragudj, őszintén sajnállak.« »Amíg beszélt – mondja Pista –, azt fogalmaztam magamban, hogy majd jól odamondok neki, elküldöm a picsába vagy valami hasonlóra vetemedek. De közben rájöttem, hogy éppen ezt akarja, a dühömet, az indulatomat. Ezért aztán, amikor befejezte, csak annyit mondtam, hogy köszönöm, Tibor, nagyon rendes tőled, hogy gondolsz rám, és együttérzel. A vonal túlsó oldalán hosszú, döbbent csend. Nem erre számított, hiszen ismer, de ezek szerint nem eléggé, mert nem értette, mi történik. Hosszú szünet után, miután már én sem szóltam bele többet, letette a telefont. Hosszú, hosszú szünet után.«”

  • A kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

  Kapcsolódó cikk:

  • Magyar Demokrata, 2018.11.21. (47.szám) Szalay Károly: Gyurkovics

 • 2011.12.16. (50.szám) Élet és Irodalom, Kovács Zoltán: Vegye a lapot!
  2012.01.06. (1.szám) Élet és Irodalom, Kovács Zoltán: Vegye a lapot!
  2012.01.13. (2.szám) Élet és Irodalom, Kovács Zoltán: Vegye a lapot!

  Az Élet és Irodalom ajánlása az előfizetőknek. Eörsi István gondolatának idézése: „sajtószabadság akkor van, ha a cikk a bensőből jön”.

 • 2011.12.20. (2011.04.szám) Aracs, Bata János: Gyarmatosítás adóssággal. Hornyik Miklós két könyvéről.

  (Részlet a könyvkritikából. A széttagolt ország - Scott kapitány utolsó feljegyzése című könyvekről. A Széttagolt országban A tágra nyitott társadalom című írás egy képzeletbeli beszélgetés Eörsi Istvánnal. Eörsi Rákosi Mátyásról írt verséről.)

 • 2011.12.22. (51–52.szám) Élet és Irodalom, Nádas Péter: A dolgok állása
  Az eredeti cikk 2010.10.08-án, a 40. számban jelent meg, ez egy kibővített változat.

  Részlet. A modernizációs ugrás Magyarországnak sem sikerült. A demokratikus hagyomány hiánya és a jólét szimbolikus tárgyai. A jogbiztonság, majd maga az új demokratikus rend veszélybe kerülése. A korrupcióról.

  „Orbán miniszterelnök pártja, a Fiatal Demokraták Szövetsége legelsőként keveredett korrupciós botrányba. Később a Szabad Demokraták Szövetsége egyenesen azzal veszítette el csaknem teljes választói bázisát, hogy korrupciós botrányának átláthatóvá tételét még a botrány kirobbanása után, mintegy jóvátételként sem kínálta fel. Hivatalukban hagyta a korrupcióért felelős tisztségviselőket. Amikor megkérdeztem a párt egyik elnökségi tagját, kollegámat, Eörsi Istvánt, a költőt, hogy miért nem tették meg a politikailag elkerülhetetlent, azt válaszolta, hogy csak így tudták elkerülni, hogy a párt vezetése annak a pártvezérnek a kezébe csússzon át, aki addigra már összelopott magának egy nagybirtokot, s ebben a szenvedelmében nem is leállítható.”

  Reagálás:

  • Magyar Fórum, 2010.10.21. (42.szám) Szőcs Zoltán: A hang
  • miep.hu, 2010.10.24. Szőcs Zoltán: A hang

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.