EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 2011.06.22.h8.prae.hu, Eörsi 80 - Mit szólna ehhez Eörsi Pista?

  (A 80 éve született, és öt és fél éve elhunyt íróra, Eörsi Istvánra emlékeztek a Nyitott Műhelyben. Fotók a helyszínről és a múltból /Eörsi fejel Orbán Viktorral./.)

 • 2011.06.25.nol.hu, Kőrössi P. József: Istent az ember nem tud választani

  (Eörsi István és Konrád György beszélgetése 2005-ben. Angyal Istvánról, Gáli Józsefről, a WC-be felakasztott Sztálin-képről, a "a szaros kis kompromisszumok"-ról, amiket Angyal nem akart végigcsinálni a Kádár-rendszerben. Hogy írta alá Gáli 1976-ban a Charta szolidaritási nyilatkozatát. Vitái Lukáccsal a szocializmusról, drámai életinterjúja Lukáccsal. Ginsberg Kadish című verséről, fordításáról, barátságukról. Fotó: Eörsi István és Orbán Viktor fejelnek Perőcsényben, 1989. június végén.)

 • 2011.06.27. kommunista.net, Phoenix: 2003-ban így láttam
  Az értelmiség megijedt saját magától

  Eörsi elvbarátai és bírálói szerint azzal, hogy a fiatalok „lelki igényének” nevezte a fasizmust, vérig sértette őket, és azzal vádolják, hogy a Fidesz malmára hajtja a vizet, ezért elhatárolódtak tőle.

  Előzmény: 

  • Népszabadság, 2002.05.02. E.I.: A fasizmus mint lelki igény
  • gondola.hu 2002.05.05. gondola-hírösszefoglaló
  • gondola.hu 2002.05.06. Kocsis L. Mihály: Egy (több) gondola bánt engemet
  • Magyar Nemzet, 2002.05.09. Haklik Norbert: Másfél millió fasiszta országa
  • Heti Válasz, 2002.05.10. (19.szám) Horkay Hörcher Ferenc: Mérgező szavak
  • Magyar Nemzet, 2002.05.11. Rózsa-Flores Eduardo: Amikor Eörsi István fasiszta fiatalokat látott
  • Magyar Nemzet, 2002.05.11. Kormos Valéria: Az utca népe
  • Népszabadság, 2002.05.14. Polyánszky T. Zoltán: Erős sarkítás
  • Népszabadság, 2002.05.16. Szalay Erzsébet: Hisztéria és baloldal
  • gondola.hu, 2002.05.16. A nap fontosabb publicisztikái
  • Népszabadság, 2002.05.16. Haskó László: A fasizmus erkölcsi kérdés
  • Népszabadság, 2002.05.16. Takács Géza: Eörsi Úr, olvassa Ön, amit ír?
  • Népszabadság, 2002.05.23. Dr. Kelemen András: Heavy metál – totálkampány?
  • Népszabadság, 2002.05.28. Dr. Nagy András: Vádlott és vádlók
  • Magyar Nemzet, 2002.05.30. Megyeri Dávid: "Szeretetüzenetek" a régi-új hatalomtól
  • Magyar Nemzet, 2002.05.30. Stefka István: A fasisztázás mint lelki igény
  • Magyar Nemzet, 2002.06.01. Kristóf Attila: Én nem tudom… ki a fasiszta…
  • Magyar Nemzet, 2002.06.04. Haklik Norbert: A nácizás koncepciója
  • Magyar Nemzet, 2002.06.17. Haklik Norbert: Látlelet a valódi határátlépőkről 
  • Népszabadság, 2002.06.29. Seres László: Polgárok határok nélkül
  • Magyar Nemzet, 2002.08.19. Haklik Norbert: A virtuális Kádár-kolbász
  • Magyar Nemzet, 2002.10.11. Kopasz Mária: ÁVH-s módszerek a rendőrségen. Tisztelt Szerkesztőség!
  • gondola.hu, 2002.12.02. gondola sorozat a kultúráról és szellemi életről – 9. stáció:Lövészárok-temetés, és fasizmus mint lelki igény
  • Beszélő (Folyóirat – április), 2003.04.szám Elek István: Mit csinál a kormány?
  • Magyar Nemzet, 2003.06.28. Tóth Gy. László: Szembesítés
  • Magyar Narancs, 2003.09.11. Gavra Gábor: Polgári körök váraljai országos találkozója
  • Magyar Nemzet, 2004.04.19. Achs Károly: Werber, Tóbiás és a holokauszt

  Kapcsolódó cikkek:

  • viszavzsodor.blogspot.hu, 2013.09.15. Varga Domokos György: Törzsi trilógia Ötödik könyv. II. rész
  • figyelojehu, nolbog.hu, 2015.09.19. jehu (Gusztos István): Minek magunkat lassan ölni? / Nem jobb egyszerre megdögölni?
  • Magyar Idők, 2015.09.19. Berszán György: Értelmiségi terrorizmus szavakkal és képekkel • 2011.06.30. Magyar Hírlap, Szentmihályi Szabó Péter: Sarkosan fogalmazva
  Magyar Élet, 2011.07.21. Szentmihályi Szabó Péter: Sarkosan fogalmazva

  Hornyik Miklós: A széttagolt ország című kötetéről.

  „A legbátrabb azonban egy képzelt beszélgetés Eörsi Istvánnal (A tágra nyitott társadalom), ebből még idézni sem merek, annyira »kirekesztő«, de sajnos igaz.”

  • A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél.

 • 2011.06.szám Alföld, Angyalosi Gergely: „Fellebbenteni a nyelv fátylát...”
  Bergson és Esterházy

  Részlet. Henri Bergson Esszé a tudat közvetlen adottságairól (magyar címe: Idő és szabadság) című művének egy mozzanatáról, az ifjú filozófus nyelvfelfogásáról, s ennek kapcsolatáról az emberi bensővel, valamint az irodalommal. Esterházy Péter Esti című művének egy fejezetéről. „középpontjában egy barát halálának és temetésének az elbeszélése áll. […] A »nagy bajról hírt adó« embernek a szeme a legárulkodóbb: »a szeméből eltűnt a tekintet«, írja, s erről a haldokló Eörsi István szeme jut eszébe. A csúfondárosság szökött el Eörsi tekintetéből, mert »a halálra nem ír az irónia«. A kiüresedett szem később újra előkerül, az elhunyt barát kapcsán, akinek szintén megváltozott a tekintete, miután elveszített egy fontos személyt (talán egy gyereket, ezt nem tudjuk meg).”

  Esterházy Péter: Esti című kötetének adatait és az Eörsi Istvánról szóló részletet megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél. 

 • 2011.06.szám Új Forrás, Bódi Lóránt: Művészeti és közösségi élet Petrigalla Pál szalonjában
  1959-1970

  Tanulmány Petrigalla Pál szalonjáról, életéről, a róla szóló ügynöki jelentésekről. A tanulmány eredetileg K. Horváth Zsolt által az ELTE BTK Kommunikáció MA szakán A szocialista Budapest Láthatatlan mintázata címmel tartott szemináriumára készült.

  „Jelen tanulmányban Petrigalla Pál Vécsey utca 3. szám alatti, az 1950-es évektől egészen az 1970-es évek elejéig működő művészeti »szalonjának« történeti rekonstrukciójára törekszem. […] a szalon közönségéhez tartozó személyekkel folytatott hosszabb, rövidebb beszélgetésekre, egyegy átfogóbb írásra, illetve különösképpen a szalonban megforduló ügynökök jelentéseire támaszkodtam. […] Forráskritikai szempontból figyelembe kell venni, hogy a jelentésekre keletkezésük körülményei hagytak erőst nyomot, hiszen külső kényszer hatására készültek. Ennek köszönhetően csak korlátozottan tekintem érvényesnek Eörsi István Besúgójelentés mint kultúrtörténeti forrásmunka című publicisztikájának címmegállapítását, hiszen az ügynökök alkatuknál, megfigyelő képességüknél, íráskészségüknél fogva különböző értékű, az eseményeket rögzítő forrásmunkát alkottak meg.”

  Előzmény:

  • Élet és Irodalom, 2002.11.22. (47.szám) E.I.: A besúgójelentés 

 • 2011.06.szám Új Forrás, Reichert Gábor: „Azelőtt Kossuthnak nevezték, most Rákosinak hívják”
  Magyar Írók Rákosi Mátyásról, 1952

  Az ’50-es évek pártos irodalmáról, alacsony színvonaláról. Egyedül Déry Tibor Felelete tűnik ki az alkotások közül. Tersánszky Józsi Jenő A nadrágtartógyáros című írása kimaradt a Magyar írók Rákosi Mátyásról című kötetből.

   „…Sztálin haláláig, 1953-ig a személyi kultusz építése az írók elsődleges teendői közé tartozott. Az 1949-ben megjelent, Sztálin születésnapjára összeállított antológia csak az első lépcsőfokot jelentette a hazai pártos művészet számára: ekkor még nem épült ki teljes mértékben a párt szolgálatába állítható szerzők rendszere, így a válogatás igen sok, később vezető szerepet betöltő művész írásait nélkülözi. A személyi kultusz irodalma 1952-ben jutott el legmagasabb csúcsára (ma inkább mélypontnak nevezhetnénk), amikor megjelent a Rákosi 60. születésnapja alkalmából készített ünnepi antológia. […] A Csillag »ünnepi számában« közölt írások közül nem emelték át az antológiába Csohány Gabriella, Gereblyés László, Dékán István és Eörsi István műveit: ezek az alkotások sem sokkal alacsonyabb színvonalúak a Rákosi-antológia darabjainál, kötetből való kimaradásukat tehát inkább az indokolhatja, hogy a felsorolt szerzők (még) nem tartoztak a hatalom által igazán jelentősnek tartott művészek közé, így írásaik nélkülözhetőknek bizonyultak.”

 • 2011.07–08.szám Kortárs, Nagy Gábor: Egy gramm papír

  Interjú Tóth Erzsébettel. Egy nemzetközi költőfesztivál New Yorkban – Eörsi István is ott volt.

 • 2011.07.02.szdszonline.szdsz.hu, Keresztes József: Eörsi István 80 éves lenne...

  (Emlékezés Eörsi Istvánra, "az ország morális őrére".)

 • 2011.07.07. (27.szám) Heti Válasz, Révész Sándor: Cenzúrázni Nagy Imrét
  VISSZHANG

  Reflexió Szőnyi Szilárd Népszabadságban megjelent cikkére. Eörsi István említése.

  „Szőnyi Szilárd azzal vádolja a Népszabadságot, hogy cenzúrázta Nagy Imrét. A vád hamis. Már csak azért is, mert cenzúrázni közlésre szánt írásművet lehet, Nagy Imre feleségéhez írott levele pedig nem az.”

 • 2011.07.07.Magyar Narancs, Cseresnyési László: Nem tudják, de teszik • Irónia: variációk egy brechti témára

  (A humorról és az iróniáról, annak kockázatáról. A nyelvi és történelmi irónia egybeesésének bizonyítékaként Bertolt Brecht A megoldás című versét - fordította Eörsi István - idézi.)

 • 2011.07.10.nol.hu, Pető Péter: A Narancs mint a kor gyümölcse. Mi hajtotta a rendszerváltáskor kilőtt sajtórakétát?

  (A Magyar Narancs című lap alapításának - 1989 októberében - története. A lapban publikált Eörsi István is.)

 • 2011.07.21.nol.hu, Csider István Zoltán: Az árulásról

  (Uj Péter nem nyugodott bele a bírósági döntésbe, amely szerint egy, lapunkban megjelent, a Tokaj Kereskedőház nagyon olcsó, Tokajhoz méltatlan borait leszarozó cikke becsületsértő volna: az Európai Emberjogi Bírósághoz fordult. "Eörsi István szerint "ott kezdődik az író árulása, hogy ürüléknek mondja a szart" Az újságíróé is."

 • 2011.07.23. (29.szám) Heti Világgazdaság, Vajna Tamás: Lekeverve
  A feloszlatott Rádiószínház kulisszatitkai

  Részlet. Beszélgetés Solténszky Tiborral, a Rádiószínház búcsúzó vezetőjével. Eörsi István említése.

 • 2011.07.27. karancs.nolblog.hu, Bezdomnij (jehu = Gusztos István): Keletre, magyar!

  Eörsi István 2001-es publicisztikájának felidézése, mely "Elkeserítően aktuális".


  Előzmény:

  • Népszava, 2001.07.23. Eörsi István: A keletiség ereje. Mondom a magamét.

  2011.07.27. karancs.nolblog.hu, Bezdomnij (jehu = Gusztos István): Keletre, magyar!
 • 2011.07.30.magyarszo.com, Lukács Melinda: "A film nemcsak nemzeti műfaj"

  (Részlet. Hogyan látja 1956-ot egy filmrendező? – Vágvölgyi B. András Kolorado Kid című filmjével szerepelt a palicsi filmfesztiválon. A film Eörsi Istvánnak lett dedikálva.)

 • 2011.07.szám Korunk, Kántor Lajos: Nemeslevél

  Bibó István öröksége születésének centenáriumán. A Bibó-emlékkönyv szerzői között van Eörsi István.

  • A kötet adatait és a benne szereplő Eörsi-írást (Eörsi István: Tűnődések egy régi vitáról) megtekintheti az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél. 

 • 2011.08.08.nol.hu, Karácsony Gergely: A Bibó-felejtés

  (Részlet. Bibó István írásai és a Kádár-rendszerrel meg nem alkuvó személyisége vált a formálódó ellenzéki értelmiség egyik legfontosabb hivatkozási alapjává.)

 • 2011.08.13. (32.szám) Heti Világgazdaság, Murányi Gábor: Vizit, frász
  Az első pápalátogatás Magyarországon

  Keretes cikk. A II. János Pál pápa első magyarországi útjára összeállított, akkor még Fidesz-hetilap, a Magyar Narancs – 1991.08.08. – Pápaszám-Pápaszem című melléklete („Cápaszám”) cikkeinek felidézése. Eörsi verse. Fricskák Antall Józsefnek, Németh Miklósnak és Pálffy G. Istvánnak. Az akkori, minden oldalról érkező kritikák, olvasói levelek.

  „A fő skandalum Eörsi István Látogatás előtt című alkalmi bökverse volt. Ebben az örökvirgonc költő azért fricskázta meg a »szexspecialista Wojtyla urat«, mert az – a terjeszkedő AIDS és az afrikai éhínség ellenére – ismételten tiltott eszköznek nyilvánította a gumi óvszert.”

  Előzmény:

  • Magyar Narancs, 1991.08.08. Eörsi István: Látogatás előtt

  Reagálás:

  • Heti Világgazdaság, 2011.09.03. (35.szám) Merényi János: Vizit, frász

  A további kapcsolódó cikkeket megtekintheti a honlapon, ha a keresőmezőbe beírja a Látogatás előtt kifejezést.

 • 2011.08.17. gabormiklos.blogspot.com, Kataliszt: Gábor Miklós mint Lukács György

  Eörsi István: Az interjú című darabja, melyet 1990. január 6-án Babarczy László rendezésében mutatott be a Játékszín. Idézet a korabeli kritikából, a Film Színház Muzsika 1990/4. számából, Budai Katalin tollából.

  • Eörsi István Interjú című kötete adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.
  • A dráma megjelent Eörsi István: A szerző szeretné, ha a pofa feje és a csomó emlékeztetne egymásra című kötetében is. A kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

  Előzmény:

  • Színház (Drámamelléklet), 1989.01.szám E.I.: Az interjú
  • Élet és Irodalom, 1990.01.19. (3.szám) Koltai Tamás: Damaszkusz felől 
  • Film Színház Muzsika, 1990.01.27. (4.szám) Budai Katalin: Az interjú
  • Köznevelés, 1990.02.16. (7.szám) Gábor István: Az interjú 
  • Magyar Hírlap, 1998.10.05. MH: Eörsi-bemutató Bécsben  • 2011.08.18. (33.szám) Magyar Fórum, Domonkos László: Cápák a templom körül
  Hungarica varietas

  Az egyház elleni támadásokról. Az egykori SZDSZ-esek nyílt levele a magyarországi vallásszabadság védelmében. Karol Wojtyla magyarországi látogatásakor Eörsi cikke és verse. Eörsi Csoóri-ellenes írásai.

  „Eörsi István – jól emlékszünk! – töményen »cápalátogatásnak« minősítette nagy humorosan az eseményt. Ám nem érte be ennyivel: egy versnek még különleges jóindulattal sem nevezhető irományban borongott el hosszasan a szexuális önmegtartóztatás és a pápai vizit összefüggésein, oly bravúrosan gusztustalan és mélyen irodalom alatti stílben, hogy akár részleges idézésétől is boldogan eltekintünk.”

  Előzmény:

  • Magyar Narancs, 1991.08.08. E.I.: Látogatás előtt

  További kapcsolódó tartalmakat találhat az előzménynél megjelölt cikkekben.

 • 2011.08.24.Der Tagesspiegel, Gregor Dotzauer: Das Heilige und die Waschmaschine. Romanmonstrum (Detail)

 • 2011.08.25.gabormiklos.blogspot.com, Kataliszt: Lukács György, harmadszor

  (Eörsi István: Az interjú című darabja, melyet 1990. január 6-án Babarczy László rendezésében mutatott be a Játékszín. Idézet a korabeli kritikából, Molnár Gál Péter tollából - Népszabadság 1990.01.16 - Lear király a Belgrád rakparton címmel.)

 • 2011.08.25.zeit.de, Gregor Dotzauer: Navid Kermani 1200 Seiten literarischer Maximalismus

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.