EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1967.04.01. (13.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Menekülés a vakságba
  Rádió

  Rádiókritika Szirmai Rezső poszthumusz dokumentumdrámájáról. 

 • 1967.04.01. (4.szám) Könyvtáros, Iszlai Zoltán: A SZÍNJÁTSZÓK KISKÖNYVTÁRÁNAK ÚJ KÖTETEI

  Ismertető a Népművelési Propaganda Iroda kiadásában megjelenő sorozatról.

  „A 79. sz. füzet Bertolt Brecht halálának 10. évfordulójára készült. Gazdag gyűjtemény: bevezetőben Eörsi István nívós tanulmánya mutatja be a nagy drámaírót”

  • Az Én Bertolt Brecht . . .: Műsorok a költő halálának 10. évfordulójára című kiadvány adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 1967.04.01. (7.szám) Filmvilág, E.I.: Tíz deka tévedés

  A „Jó mulatást, felnőttek” című film kritikusa – önmaga, Eörsi István – összekeverte mondanivalóját a két filmmel kapcsolatban: Macskássy: „Tíz deka halhatatlanság” és Reisenbüchler: „Küzdelem”.

  Előzmény:

  • Filmvilág, 1967.03.01. (5.szám) E.I.: Jó mulatást, felnőttek!

 • 1967.04.08. (14.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Hódolat Medgyaszay Vilmának
  Rádió

  Rádiókritika Czigány György Medgyaszay Vilmával való beszélgetéséről. 

 • 1967.04.15. (15.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Kéziratok dicsérete
  Rádió

  Rádiókritika A Magyar költészet századaiból című rádiósorozatról. Szerkesztő: Albert Zsuzsa

 • 1967.04.22. (16.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Összeomlás
  Rádió

  Rádiókritika. Fagyejev: Összeomlás című művének rádióváltozata – Békés Tamás.

  Békés a morális lényegre összpontosította figyelmét. 

 • 1967.04.25.Népszabadság, Lukácsy András: Budapest hullámhosszán. Thomas Mann-művek hete

  (Thomas Mann vallomásai; összeállította és a részleteket összekötötte: Eörsi István.

 • 1967.04.29. (17.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A paródia komolyságáról
  Rádió

  Rádiókritika A XX. század nagy írói című programsorozatról, melyet Thomas Mann Út a temetőhöz című művével indítottak.

 • 1967.04.Nagyvilág, E.I.: Egy kudarc nyomában

  (Színikritika. Brecht: ˝Egy fő az egy fő˝ a Vígszínházban. A rendező Kapás Dezső.)

 • 1967.05.06. (18.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Az elektronikus jövő
  Rádió

  Rádiókritika Ádám György rádió-előadásáról, melyben bemutatta, hogy miként nyomul be az elektronika a közoktatásba, a sajtóba és a könyvkiadásba. 

 • 1967.05.07.Magyar Szó, Tolnai Ottó: Vers Eörsi Pistának

  (Vers.)

 • 1967.05.13. (19.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A tehetség
  Rádió

  Rádiókritika a Húszas stúdió műsoráról. Riporter: Szilágyi János, szerkesztő: Kovalik Márta. Eörsi nem a műsorral, hanem a hozzászólások egy-két kitételével vitatkozik. Szabó István, Eötvös Péter és Maróth Miklós gondolatainak kiemelése.

 • 1967.05.20. (20.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Magyar Nyelvőr-ben olvastam
  A tagadások tagadása

  Reagálás Bujka Gábor Magyar Nyelvőrben megjelent cikkére, aki megszámolta, hány tagadás szerepel József Attila költészetében, és ebből következtetéseket vont le. Bujka: „Én a kulcsszavak módszerét a marxista társadalom- és művészetszemlélettel akarom egyesíteni. Hiszen egyik célom úgyis éppen az volt, hogy szubjektív-intuitív irodalomtörténeti megállapítások helyett valami szilárd alapon nyugvót találjak.” Eörsinek ezzel a gondolattal szemben kételyei vannak. 

 • 1967.05.27. (21.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Magyar Filozófiai Szemlé-ben olvastam
  Mi nem lesz a kommunizmusban?

  Reflexió Vajda Mihály: Objektív természetkép és társadalmi praxis című cikkére.


  Kapcsolódó cikkek:

  • Magyar Filozófiai Szemle, 1967.02.szám Vajda Mihály: Objektív természetkép és társadalmi praxis – Nincs a rendszerünkben
  • Magyar Filozófiai Szemle, 1969.01.szám Vas Ida: A filozófus morális küldetéséről – Nincs a rendszerünkben
  • Kritika, 1969.05.szám E.I.: Árnyékbokszolás

 • 1967.06.03. (22.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Valóság-ban olvastam
  A számok bűvölete

  Reflexió Gondos Ernő és Polonyi Péter tanulmányára. A könyvtárban kiválogatták azokat az olvasókat, akik Németh Lászlónak, Passuth Lászlónak és Berkesi Andrásnak legalább három művét kölcsönözték ki. Aztán tovább bűvészkedtek a számokkal, és statisztikai táblázatokat gyártottak, amiből következtetéseket vontak le. Nem világos, mi volt ezzel a céljuk, holott szándékuk szerint ahhoz a vitához kívántak hozzászólni, hogy vajon „a szűkebb tartalmi szempontból feddhetetlen (vagy éppen szocialista) politikai mondanivalót hordozó bestseller hasznos-e vagy káros.”.

 • 1967.06.10. (23.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Filmkultúra-ban olvastam
  Unalom és erkölcs

  Reflexió Mágori Erzsébet Filmkultúrában, Pietro Germiről megjelent tanulmányára. 

 • 1967.06.17. (24.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Útinapló helyett

  Bölcselkedés a csavargásról. „Azok engednek ennek a vonzásnak, akik közösség és átfogó célok híján magányosan néznek farkasszemet a társadalmak konszolidált rendjével, és nem akarnak lemondóan beilleszkedni abba a szűk körbe, amelyet a munkamegosztás és a társadalmi rétegződés számukra szinte elrendelésszerűen kiszab. […] A csavargás mint életforma akkor torzul tragikomédiává, amikor konformizmus-ellenessége konformista lesz.”

 • 1967.06.24. (25.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Jelenkor-ban olvastam
  Mit nem fúj el a szél?

  Reflexió Loránd Imre: Elfújta a szél. Egy makacs siker irodalomszociológiája című cikkére. A giccsregényekről. Margaret Mitchell lassacskán kiküszöbölhető ugyan, de a giccs-szükséglet, amelyet nem fúj el a szél, jobb híján Tolsztojt is bestsellerré varázsolja át.”

 • 1967.06.Nagyvilág, Arthur Granitzki: Intermezzo szürkében

  (Vers. Eörsi István fordítása.)

 • 1967.06.Nagyvilág, Dieter Forte: Egy nap

  (Eörsi István fordítása.)

 • 1967.06.szám Híd, Tolai Ottó: Útinapló, folytatásokban

  Részletek a naplóból. Eörsi István említése. 

 • 1967.06.szám Jelenkor, Bajomi Lázár Endre: Francia krónika
  Francia művek magyarul

  Részlet. Apollinaire válogatott művei. A fordítók közt Eörsi Istvánt dicséri.

  • A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 1967.06.szám Kortárs, E.I.: Utak
  A nap

  Versek.

 • 1967.07.01. (13.szám) Filmvilág, E.I.: Tegnap, ma, holnap

  Filmkritika. Vittorio de Sica a Tegnap, ma, holnap című filmjében három történetet mutat be. A római Mara, a nápolyi Adelina és a Moravia novellájából írott Milánói Anna cselekménye. Főszerepben Sophia Loren és Marcello Mastroianni. Képek a filmből.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.