EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1965.(04.szám) Kritika, E. Fehér Pál: Világszemlélet? - Világnézet! Visszhang

  A forradalmi költészet esélyei. Orbán Ottó és Eörsi szkeptikus véleménye. Eörsi ˝...a cinizmus mai létjogosultságát kívánja igazolni.˝ Ennek igazolására idézet Eörsitől.

  Előzmény: 

  Valóság, 1964.(11.szám) Eörsi István: A költői világszemléletről

  1965.(04.szám) Kritika, E. Fehér Pál: Világszemlélet? - Világnézet! Visszhang
 • 1965.01.Kortárs, E.I.: József Attila. Bizalom (Versek)

 • 1965.01.Nagyvilág, Walter Jens: Két parabola

  (Fordította: Eörsi István.)

 • 1965.02.Híd, Eörsi István versei. Változatok egy közhelyre. Mint hajótörött. Önéletrajz.

 • 1965.02.Korunk, Tallózás. A hétköznapi és költői én

  (Eörsi István: A költői világ-szemléletről című eszmefuttatásáról.)

 • 1965.02.Nagyvilág, Szlovák költők

  (Versek. Milan Rufus: Krizantémok; Percnyi öröm. Fordította: Eörsi István.)

 • 1965.03.21.Magyar Szó, Gerold László: A HID 2. száma

  (Lapszemle. Eörsi István költeménye is szerepel a lapban.)

 • 1965.06.19. (25.szám) Élet és Irodalom, Eörsi István új versei

  Ostromi képek. Lekvár – Ló – Lavór.

 • 1965.06.szám Alföld, E.I.: Alkonyi táj, bolondokkal

  Vers.

 • 1965.08.Nagyvilág, E.I.: A Berliner Ensemble Budapesten

  (A Brecht-színház előadásairól. A Koldusopera, az Arturo Ui, a Mahagоппу.)

 • 1965.10.Nagyvilág, Almási Miklós: Lukács esztétikáját lapozgatva...

  (Könyvkritika. Lukács György: Az esztétikum sajátossága. 1—2. kötet. Akadémiai Kiadó, 1965.A fordító, ˝Eörsi István munkája is dicséretes munka, sőt bátran mondhatjuk, úttörő vállalkozás: nemcsak gördülékenységével, és fogalmi precizitásával tűnik ki, hanem egyúttal kísérletet jelent a filozófiai szakszókincsben szegényes nyelvünk megújítására is.˝)

 • 1965.11.Nagyvilág, Robert Lowell versek

  (George Santayanának; Emlékezés a West Streetre és lepkére. Eörsi István fordítása)

 • 1965.12.Jelenkor, Mai magyar költészet—gyermekeknek. Két vélemény...

  (Részlet. Két vélemény a Cifra palota című antológiáról.)

 • 1965.12.Tiszatáj, Eörsi István: Mindenki segítene rajtam...

  (Vers)

 • 1966.01.22. (4.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Kudarc – Kitekintget

  Versek

 • 1966.01.Nagyvilág, Peter Weiss: A vizsgálat

  (Jelenetek a drámából. Fordító: Eörsi István.)

 • 1966.02.05. Csongrád Megyei Hírlap, Papp Zoltán: Forradalmárunk: a kispolgár?

  Az elkispolgáriasodás vádjáról, a vádlók jótanácsairól. A valóság tanulmányozására van szükség ahhoz, hogy formálhassák azt. Az úgynevezett forradalmárokat korholja, mivel ők mellőzik a mindennapi munkát, csak a forradalommal törődnek, ők csak forradalmárok akarnak lenni, pedig ők kispolgárok. Eörsi István Új Symposionban megjelent verseiről. Eörsi tehetséges, olykor figyelemre méltóan egyéni hangú költő. De, hogy verseiben a vélt vagy való aktualitás, avagy a színvonal-e maradandóbb, ezt most sem sikerült megnyugtatóan eldönteni.” Eörsi PLAKÁT NOVEMBER HETEDIKÉN című versét idézi, majd elítélően ír róla.

  Előzmény:

  • Új Symposion, 1965. 9–10.szám E.I.: EMLÉKEK. CSAKUGYAN… GROTESZK. PLAKÁT NOVEMBER HETEDIKÉN

 • 1966.02.18. (7.szám) Film Színház Muzsika, Földes Anna: ˝Jegyzőkönyv-költészet˝ a színpadon. Peter Weiss ˝A vizsgálat˝ című drámájának bemutatójáról

  (Színikritika. A magyar néphadsereg művészegyüttese bemutatója a Magyar Néphadsereg Klubjában. A szöveg nagy részét Eörsi István fordította. Rendező: Török Tamás.)

 • 1966.02.Nagyvilág, Günther Herburger: Egyhangú tájék

  (Eörsi István fordítása.)

 • 1966.03.Jelenkor, Angyal Endre: Jiri Wolker: Vendég áll a házhoz. Válogatott versek

  (Könyvkritika. A fordítások színvonala nem egyenletes, ˝néha Eörsi Istvánnál is rutinszerűséget érzünk˝.)

 • 1966.03.Kortárs, E.I.: Az ˝Éjszakai jegyzetek˝-ből

  (Vers. Dongó az üvegpohárban.)
  Reagálás:
  Kritika, 1967.03. Diószegi András: A líráról (Részlet)

 • 1966.04.Nagyvilág, Lay Béla: Thomas Mann levelei

  (Könyvkritika. Thomas Mann: Levelek. Válogatta: Domokos Mátyás és Réz Pál. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1965.
  A kötet fordítói: Doromby Károly,Eörsi István és Réz Pál.)

 • 1966.05.28. (22.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Mindig új Tróják

  Vers.

 • 1966.05.Új Látóhatár, Gosztonyi Péter: Szovjet katonák Magyarországon 1956-ban

  (Részlet. ˝A szovjet hadsereg a Kádár-kormány konszolidációjában is közreműködött. [...] A magyarok elkeseredettek és ingerültek voltak. Az oroszban, kivétel nélkül, ellenséget láttak. Megszállókat, akiket azért küldtek hozzájuk, hogy leverjék, erőszakkal eltiporják forradalmukat. A hangulatot — Eörsi István ˝Szóba se állj vele˝ című, röplapokon terjesztett híres versén kívül — talán legjobban egy vidéki újságíró, Géczi Gyula cikke érzékeltette...˝)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.