EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1966.09.17. (38.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Húszas Stúdió
  Rádió

  Rádiókritika az Ifjúsági Rádió hangos újságjáról. „Mintha érzelmi világunk lassan-lassan forradalmasodna, de gondolkodásunk nem akarna kibújni a jól megszokott sablonokból.” Mindössze két figyelemre méltó prózai műsorszámra bukkant Eörsi

 • 1966.09.17. (38.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Én és a természet

  Miért nem ír Eörsi a természetről? A cserkészek parancsáról: „A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.” Eörsinek az irodalom sem segít. Felidézi a természethez fűződő élményeit, de még csak eszébe se ötlött, hogy erről írni is lehetne. 

 • 1966.09.24. (39.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A békakirály
  Rádió

  Rádiókritika a meséről.

  A Kádár-korszak központi dilemmájáról: befogadjuk-e az ágyunkba a békát, annak reményében, hogy királyfi, vagy ne.

  „A gyermekmeséknek azt kellene sugallniuk, hogy a békákat ki kell, sőt mi több: ki is lehet hajigálni az ágyból, ahogy az agyból is ki kell hajigálni a bárgyú, merev parancsokat és tilalmakat…”


  Kapcsolódó cikk:

  • Élet és Irodalom, 1996.05.31. (22.szám) Mihancsik Zsófia: Az ötlábú bárány. Eörsi Istvánnal beszélget Mihancsik Zsófia


 • 1966.10.01. (40.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Oblomovok
  Rádió

  Rádiókritika. Tertinszky Edit Oblomovjai (Anyegin, Pecsorin, Dobroljubov).

 • 1966.10.08. (41.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Hogyan lesz az ember maradi
  Rádió

  Rádiókritika Horváth Zsigmond jegyzetéről. 

 • 1966.10.08. (41.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Lesznai Anna 1885-1966

  Nekrológ.

 • 1966.10.15. (42.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Műélvezet
  Rádió

  Rádiókritika. Eörsi István saját Brecht-fordításai. Előadó: Szakáts Miklós.

 • 1966.10.22. (43.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Különös büszkeség

  Beszélgetés a Balaton-parton két munkással, amiről Eörsinek egy egyetemi tanár jutott eszébe, aki az ifjú Marxból egyetlen kukkot sem értett, ráadásul örült is ennek. Az ötvenes években Hegelt vagy Lukácsot nem értették sokan.

 • 1966.10.29. (44.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Beszélgetés
  Rádió

  Rádiókritika. A beszélgetések újabban monológok, az abban résztvevők nem törődnek azzal, mit mondott a beszélgetőtársuk. Béládi Miklós, Bodnár György és Koczkás Sándor hasonlóképpen „beszélgettek” Nagy László költészetéről. „Mindhárman elmondták a véleményüket Nagy László költészetéről, egymás után, sőt egymásra hivatkozva, többször is átadva egymásnak a szót, de eszükbe sem jutott, hogy fülbeötlő nézeteltéréseiket tisztázzák.”

  Eörsi szándékosan nem szól hozzá a tárgyhoz, Nagy László költészetéhez, csak a beszélgetésről beszél. 

 • 1966.10.szám Jelenkor, E.I.: Mint kimondhatatlan veszélyt
  Varjú és repülőgép

  Versek.

 • 1966.10.szám Kritika, E. Fehér Pál: Nezval: Az éjszaka költeményei

  Könyvkritika a verseskötetről. A fordítók között van Eörsi István is.

  • A kötet adatait és az Eörsi által fordított versek jegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

  Kapcsolódó cikk:

  • Irodalmi Szemle, 1967.10.szám Jaroslava Pašiaková: Vítězslav Nezval: Az éjszaka költeményei

 • 1966.11–12. szám Híd, E. I.: Lukács György és a líra elmélete

  Tanulmány.

  Reagálás:

  • Híd, 1967.02–03.szám Tamás Attila: Néhány szó a műelemzésről, valamint a „művészi állandó” és a „művészi változó” problémáiról

 • 1966.11.01. (11.szám) Könyvtáros, Lukácsy Sándor: KLASSZIKUS OROSZ KÖLTŐK

  Könyvkritika. A „maradandó értékű” fordítások között – többek közt – Eörsi István említése.

  • A kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 1966.11.05. (45.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A szivárvány halála
  Rádió

  Rádiókritika. Az Iskolarádió Ady: A szivárvány halála című versét elemző műsoráról. Az elemző: Földessy Gyula.


  Reagálás:

  • Élet és Irodalom, 1966.11.19. (47.szám) Keserű István – Eörsi István: Mit tudnak a nyolcadikosok?

 • 1966.11.12. (46.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Beszélgetés, 2.
  Rádió

  Rádiókritika. Eörsi végre egy igazi beszélgetést hallott. A riporterek, Mester Ákos és Vértes Csaba fiatal közgazdászokkal beszélgettek elhelyezkedésük nehézségeiről. Vita a közgazdász-képzés megreformálásának szükségességéről. 

 • 1966.11.19. (47.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A nagy utazás
  Rádió

  Rádiókritika. Marsall László (szerkesztő) rádiójátéka Semprun: A Nagy utazás című regényéből (fordító: Réz Pál, rendező: Vadász Gyula). „Például kellemesen élni jó dolog. Szabadon élni is jó dolog. Olykor azonban nem fér meg egy csárdában ez a kettő. Aki a szabadságot választja, annak minden egyéb jó dolog ráadás csak.”

 • 1966.11.19. (47.szám) Élet és Irodalom, Keserű István – E.I.: Mit tudnak a nyolcadikosok?

  Egy tanár hozzászólása Eörsi cikkéhez, mely az Iskolarádióban elhangzott Ady: A szivárvány halála című verselemzést kritizálta. Szerinte a tanárnak igenis meg kell magyaráznia a tanulóknak, mit akart a költő kifejezni soraival. Eörsi válaszában igazat ad bírálójának abban, hogy az iskolában kell megtanulni, hogy a szimbólum jelkép, de ő is ugyanezt állította cikkében, sőt ki is egészítette egy magyarázattal. A jelképen kívül azonban pl. az öniróniát is meg kell tanítani az iskolában.


  Előzmény:

  • Élet és Irodalom, 1966.11.05. (45.szám) E.I.: A szivárvány halála

 • 1966.11.26. (48.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Jubileum
  Rádió

  Rádiókritika. A budapesti Petőfi Gimnázium 75 éves jubileumáról. Riporter: Kő András. Az évforduló tiszteletére kiírt verspályázat győztesének költeményét felolvasták a rádióban. Eörsi nem érti, hogyan győzhetett a szerzője ezzel a költeménnyel. 

 • 1966.11.Nagyvilág, Wolfgang Weyrauch: Valami történik

  (A Valami történik című kötet prózáiból néhány bemutatása. Eörsi István fordítása.)

 • 1966.12.03. (49.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A per
  Rádió

  Rádiókritika. Hámos György beszámolója egy perről, amelyben a tulajdonosnő feljelentette a földszinti lakókat, amiért az udvaron fát aprítottak télire, s ezzel megrongálták a hölgy személyi tulajdonát. Mi köze van ennek az eljárásnak a világtörténelmi perekhez? A bizonyítás módja és jellege hasonlít azokhoz. 

 • 1966.12.10. (50.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Zsírral vagy olajjal?
  Rádió

  Rádiókritika. Tarján Róbert professzor előadása a zsír és az olaj élettani hatásairól. A kísérletek azt bizonyítják, hogy hasznos vegyesen fogyasztani a zsírt és az olajat.

 • 1966.12.17. (51.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Nyugati gondolkodók a marxizmusról
  Rádió

  Rádiókritika. Hermann István előadásában bebizonyította, hogy a polgári gondolkodók „hétköznapi életük és munkájuk során állandóan beleütköznek az elidegenedés problémájába, márpedig ezzel nem foglalkozhat komolyan az, aki nem vesz tudomást Marxról.” Ezeknek a filozófusoknak a többsége nem lesz marxista, de Marx elméletéből átvesznek bizonyos elemeket, és beépítik saját rendszerükbe. Marx nem a hit, hanem a kétely oldaláról közelítette meg az igazságait. Hermann felületesen válaszolt az ellenérvekre, amikor azt mondta, hogy a szocializmus mindig megoldotta a maga ellentmondásait. 

 • 1966.12.24. (52.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Teofil és Sámuel
  Rádió

  Rádiókritika 2 műsorról. Szecskő Tamás rejtvénye arról, hogy egy ikerpár egyik tagja – Teofil szakmunkásként 18 éves korától bankba teszi keresete 10 százalékát, míg a másik – Sámuel matematikusként 22 éves korától ugyanezt teszi. A kérdés az, hogy mikor éri el Sámuel bankbetétje Teofilét. A válasz: amikor 43 évesek és 8 hónaposak lesznek. Elmélkedés az „összenyomott bérarányokról”, amin változtatni kell. Miért akarnak az emberek magasabb képzettségűek lenni?

  A Lányok asszonyok műsorban azt a felfogást ostorozták, mely szerint szégyen, ha valaki érettségi után fizikai munkára megy, s ezért sokan inkább otthon lézengenek. Irodai munkára vágynak, de még az ehhez való tudásuk sincs meg. „hogyan alakul majd a Teofilok becsülete, ha a bérarányok nem lesznek ennyire összenyomotak?”

 • 1966.12.31. (53.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Trilógia

  Vers.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.