EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1966.01.22. (4.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Kudarc – Kitekintget

  Versek

 • 1966.01.Nagyvilág, Peter Weiss: A vizsgálat

  (Jelenetek a drámából. Fordító: Eörsi István.)

 • 1966.02.05. Csongrád Megyei Hírlap, Papp Zoltán: Forradalmárunk: a kispolgár?

  Az elkispolgáriasodás vádjáról, a vádlók jótanácsairól. A valóság tanulmányozására van szükség ahhoz, hogy formálhassák azt. Az úgynevezett forradalmárokat korholja, mivel ők mellőzik a mindennapi munkát, csak a forradalommal törődnek, ők csak forradalmárok akarnak lenni, pedig ők kispolgárok. Eörsi István Új Symposionban megjelent verseiről. Eörsi tehetséges, olykor figyelemre méltóan egyéni hangú költő. De, hogy verseiben a vélt vagy való aktualitás, avagy a színvonal-e maradandóbb, ezt most sem sikerült megnyugtatóan eldönteni.” Eörsi PLAKÁT NOVEMBER HETEDIKÉN című versét idézi, majd elítélően ír róla.

  Előzmény:

  • Új Symposion, 1965. 9–10.szám E.I.: EMLÉKEK. CSAKUGYAN… GROTESZK. PLAKÁT NOVEMBER HETEDIKÉN

 • 1966.02.18. (7.szám) Film Színház Muzsika, Földes Anna: „Jegyzőkönyv-költészet” a színpadon
  Peter Weiss „A vizsgálat” című drámájának bemutatójáról

  Színikritika. A magyar néphadsereg művészegyüttese bemutatója a Magyar Néphadsereg Klubjában. A szöveg nagy részét Eörsi István fordította. Rendező: Török Tamás.

  „A dráma szövegének jelentős részét — Eörsi István szép, érthető fordításában — közölte a Nagyvilág. És a Magyar Néphadsereg Klubjában tartott bemutató mégis megrázó, új élmény.”

  Előzmény:

  • Nagyvilág, 1966.01.szám Peter Weiss: A vizsgálat. Jelenetek a drámából

 • 1966.02.Nagyvilág, Günther Herburger: Egyhangú tájék

  (Eörsi István fordítása.)

 • 1966.03.szám Jelenkor, Angyal Endre: Jiři Wolker: Vendég áll a házhoz
  Válogatott versek

  Könyvkritika. A fordítások színvonala nem egyenletes, „néha Eörsi Istvánnál is rutinszerűséget érzünk”.

  • A kötet adatait és Eörsi István fordításainak jegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 1966.03.szám Kortárs, E.I.: Az „Éjszakai jegyzetek”-ből
  (Dongó az üvegpohárban)

  Vers.

  Reagálás:

  • Kritika, 1967.03.szám Diószegi András: A líráról 

 • 1966.04.Nagyvilág, Lay Béla: Thomas Mann levelei

  (Könyvkritika. Thomas Mann: Levelek. Válogatta: Domokos Mátyás és Réz Pál. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1965.
  A kötet fordítói: Doromby Károly,Eörsi István és Réz Pál.)

 • 1966.05.01 (3.szám) Filmkultúra, E.I.: Még egyszer a Vörös sivatag-ról

  Filmkritika Michelangelo Antonioni Vörös sivatag című filmjéről. Az eddigi filmkritikák igen eltérően ítélték meg a filmet, mivel magában a filmben van ellentmondás. Idéz Antonioni gondolataiból, elemzi azokat.

  „a Vörös sivatag nem azt javasolja az emberiségnek, hogy változzon madárrá, hanem azt, hogy — kiki a maga módján — próbáljon összhangba kerülni külvilágával, ne maradjon le reménytelenül annak rohamos és feltartóztathatatlan fejlődése mögött.”

 • 1966.05.28. (22.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Mindig új Tróják

  Vers.

 • 1966.05.szám Új Látóhatár, Gosztonyi Péter: Szovjet katonák Magyarországon 1956-ban

  Részlet a tanulmányból.

  „A szovjet hadsereg a Kádár-kormány konszolidációjában is közreműködött. [...] A magyarok elkeseredettek és ingerültek voltak. Az oroszban, kivétel nélkül, ellenséget láttak. Megszállókat, akiket azért küldtek hozzájuk, hogy leverjék, erőszakkal eltiporják forradalmukat. A hangulatot — Eörsi István »Szóba se állj vele« című, röplapokon terjesztett híres versén kívül — talán legjobban egy vidéki újságíró, Géczi Gyula cikke érzékeltette...”

 • 1966.06.Nagyvilág, Három svájci német elbeszélő

  (Peter Bichsel: Blumné voltaképpen szívesen megismerné a tejesembert című kötetéből 6 novella. Fordította: Eörsi István.)

 • 1966.07–08.szám Híd, E.I.: Költői levél (***-nek). Türelem. Kritika helyett

  Versek.

 • 1966.07.09. (28.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Emberélet
  Napló

  A szomszédasszonyáról, aki meghalt a kórházban, és akivel a köszönésen kívül nem beszélgettek semmiről, idegenként éltek egymás mellett, mivel nem volt közös az érdeklődési körük. Haláláért nem lehet senkit felelősségre vonni, pedig egyszerűbb volna és „máris helyreállna a tökéletes erkölcsi világrend, amelyet az alamuszi véletlenek mindig összezavarnak.” 

 • 1966.07.23. (30.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Kompon
  Napló

  Elmélkedés a henyeségről annak kapcsán, hogy a komp késve indult el, és hogy egy hullát találtak a Dunában.

 • 1966.08.13. (33.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Bolond az autóbuszon
  Napló

  Egy autóbuszra felszálló bolond viselkedése kapcsán azokról a bolondokról, akik utólag mindig nagyon okosak. „…életünkben és irodalmunkban a bolondokat évtizedek óta a kötelező szánalom cinkos varázsa lengi körül. Egyezményes bizonyossága ez annak, hogy lámcsak, mi nem vagyunk olyanok, mi tudunk viselkedni, nem vagyunk nevetségesek.”

 • 1966.08.20. (34.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Ki költi a racionalista lírát
  Lapokban olvastuk

  Kanyó Zoltán A racionalista líra lehetőségei és korlátai című cikkében Brecht költészetéről írt a Tiszatájban. Kanyó tévedésének kiemelése. A brechti racionalizmusról és a materialista szemléletmódról. 

 • 1966.08.27. (35.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Orpheusz

  Orpheusz talányos alakjáról. Az alvilág őrei beengedték: „Örök időkre bebizonyították, hogy a rosszindulatú híresztelésekkel ellentétben a hatóságok szíve sincs kőből, az igazi tehetség előbb-utóbb feltétlenül utat tör magának.” Hádesz megengedte Eurüdikének, hogy hazamenjen, de Orpheusz a tilalom ellenére visszanézett. Vajon miért? Eörsi Elutasítja Cox György „Görög regék” című könyvében leírt magyarázatát. Eörsi rájött a magyarázatra, úgy, hogy Orpheusz helyébe képzelte magát: „ha meg lehet állni, hogy ne forduljunk vissza, és ne nézzük meg Eurüdikét, akkor nem is érdemes a Hádeszbe utazni érte.”

 • 1966.08.Nagyvilág, E.I.: Brecht a líráról — és Brecht lírája

  (Bertolt Brecht: Über Lyrik. Aufbau Verlag, Berlin—Weimar.
  Eörsi Brecht líráról való nézeteit veti össze költői gyakorlatával.)

 • 1966.08.Nagyvilág, Siegfried Lenz: A szemkötő

  (Fordította: Eörsi István.)

 • 1966.08.szám Kortárs, E.I: Egymás mellett
  A kispolgár szonettjeiből

  Versek.

 • 1966.08.Tiszatáj, E.I.: A szarvas

  (Prózavers.)

 • 1966.09.10. (37.szám) Élet és Irodalom, E.I.: Rádióztam a Népstadionban
  Rádió

  Vajon igazat mondanak-e a rádióban? Eörsi a Népstadionban, miközben nézte az atlétikai Európabajnokság eseményeit, rádión hallgatta az erről szóló tudósításokat (Szepesi György és Gulyás Gyula). A két riporter jól vizsgázott.

 • 1966.09.17. (38.szám) Élet és Irodalom, E.I.: A Húszas Stúdió
  Rádió

  Rádiókritika az Ifjúsági Rádió hangos újságjáról. „Mintha érzelmi világunk lassan-lassan forradalmasodna, de gondolkodásunk nem akarna kibújni a jól megszokott sablonokból.” Mindössze két figyelemre méltó prózai műsorszámra bukkant Eörsi

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.