EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 2009.04.szám Betekintő, Müller Rolf – Takács Tibor: 1989 – vidék – állambiztonság IV.

  Részlet az egykori ügynöki jelentésekből. A jelentésekben Eörsi István neve is szerepel.

 • 2009.04.szám Kortárs, Sturm László: Hornyik Miklós: Fénykörben

  Könyvkritika.

  „Hornyik nem rest néven nevezni és minősíteni: »Konrád György, Eörsi István, Kornis Mihály, Tamás Gáspár Miklós, Esterházy és György Péter, Ungvári Tamás, Kertész Imre és követőik« kapcsán beszél »balkáni stílusú provokációról« és »magyarellenes otrombaságról«.”

 • 2009.04.Színház, Lengyel György: Ne nézz vissza haraggal!

  (Pártos Gézáról - sok kitérővel.)

 • 2009.05.07.Figyelő, Kitzinger Szonja: Ungváry Krisztián

  (Beszélgetés Ungváry Krisztiánnal. Kivágó Iván Györgyné egykori kémelhárító múltját nyilvánosságra kellett volna hoznia. Példák az önkritika gyakorlására: Gyurcsány kimondta, hogy rossz oldalon állt. Mérai Tibor és Eörsi István esete 1956 után. Kis-Rigó László, Szeged-Csanád megyés püspöke jó hírnevének megsértése miatt másodfokon elmarasztalták. Kiss László alkotmánybíró pere.)

 • 2009.05.15. (20.szám) Élet és Irodalom, Dalos György: Sorsszerű őszinteség
  Eörsi László: Angyal István (1928-1958). Angyal István önvallomásai

  Az Angyal István (1928–1958); Angyal István önvallomásai című kötet kritikája. Eörsi István említése.


  A kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi László / Kötetek résznél.

 • 2009.05.szám Alföld, Tarján Tamás: Literatúra balkézről
  A kabaréhagyomány a mai magyar irodalomban

  Részlet. Eörsi a szatirikus írók között. E. I. önkéntes és a Leopold szakácskönyve ciklus említése.

 • 2009.05.szám Kortárs, Márkus Béla: „Jobb az üldözöttek, mint az üldözők között lenni”
  Spionpróza az újabb magyar irodalomban, 1. rész

  Tanulmány. Az ügynöki múlt feltárása és vállalása. Viták. Medgyessy Péter ügynök voltáról.

  „Eörsi Istvánnal érthetünk egyet, aki viszont Kis Jánosra hivatkozott egyetértően: Nádas megalkotta »a politika és az erkölcs szétválasztásának tézisét« (Morál és politika. Élet és Irodalom, 2003 január 17.).”

  Előzmény:

  • Élet és Irodalom, 2002.12.20. (51–52.szám) Kis János: Az erkölcsi minimum
  • Élet és Irodalom, 2003.01.17. (3.szám) E.I.: Morál és politika
  • Élet és Irodalom, 2003.02.14. (7.szám) Jánossy Lajos: Valóság nagybátyánk
  • Élet és Irodalom, 2003.05.23. (21.szám) Kis János: A politika mint erkölcsi probléma
  • Élet és Irodalom, 2003.06.13. (24.szám) Salamon János: A félelem liberalizmusa

  Kapcsolódó cikkek:

  • Magyar Hírlap, 2002.06.22. E.I.: Mit tegyünk?
  • hirszerzo.hu, 2002.06.25. Political Capital: Medgyessy Péter múltja – 2. rész.
  • Magyar Hírlap, 2002.07.03. Mándi Erzsébet: Magyarország a hálózat csapdájában
  • Élet és Irodalom, 2002.07.05. (27.szám) Kis János: A döntés kockázatai
  • Magyar Nemzet, 2002.07.06. Lovas István: Lehel-e Medgyessy őspatkánybűzt?
  • Heti Válasz, 2002.08.16. (33.szám) Speidl Zoltán: Végóra
  • Magyar Nemzet, 2002.08.31. Tóth Gy. László: Szembesítés
  • Élet és Irodalom, 2002.07.19. (29.szám) Andor Mihály: A kísérletező filozófus
  • Népszabadság, 2003.02.26. E.I.: A kormányfő hozzászól egy vitához
  • Magyar Szó, 2003.03.02. Sinkovits Péter: Az erkölcs prése

 • 2009.06.04. irodalmijelen.hu, Onagy Zoltán: Költő és guru: Ginsberg

  Egy Eörsi-interjú felidézése Ginsberggel. Ginsberg pályája. Fotók

  • Eörsi Ginsberg fordításköteteinek adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Fordításkötetek résznél.
  • Eörsi Ginsberggel kapcsolatos versfordításait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Versfordítások résznél.

 • 2009.06.04.Figyelő, Karácsony Gergely: Analízis: Rendszerváltás és választói attitűd • Életkori árkok

  (A Medián közvélemény-kutatása. A fiatalok elsöprő többsége a Fideszt támogatja. A közelmúlt megítélése. Egy Eörsi-idézet a konfliktuskerülésről.)

 • 2009.06.18. (25.szám) Heti Válasz, Horkay Hörcher Ferenc: SZDSZ-sirató

  Az SZDSZ kiesett az európai parlamenti választáson. Mi vezetett idáig? A baloldaliság, az elitizmus, az MDF–SZDSZ-paktum, a taxisblokád, a Fidesz elidegenítése maguktól, az SZDSZ koalíciókötése, a Tocsik-ügy, az 1996 és 2004 között távozók, a felsőoktatás és az egészségügy átalakítása, a D–209-es ügy, a kettős állampolgárság ügyében Gyurcsány Ferenc mellé álltak, Kóka János pártelnökké választása és a korrupció gyanúja, Bajnai Gordon kiválasztása. Eörsi István említése.

 • 2009.06.20. (25.szám) Heti Világgazdaság, Szabó Sándor: Sok mondat Illyésről

  Olvasói levél.

  „A Kádár-korban nem írja alá a Charta 77-et, ám »kedvenc útitárs«, Aczél gyakori vacsoravendégeként iparkodik ezt-azt »kilobbizni«. […] A pártállam szemet huny Illyés és Veres Péter ’56-os megnyilvánulásai fölött, viszont az »áruló« urbánusok – például Déry Tibor és Eörsi István – börtönbe kerülnek.”

 • 2009.06.26. (26.szám) Élet és Irodalom, Bárány Tibor: Szubkontra, fedáksári

  Az ÉS könyve júniusban – Margináliák. Kritikák több hangra. Szerkesztette Margócsy István. Részlet a könyvkritikából. Eörsi István kötete is az elemzett művek között van.

  A kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetészeknél.

 • 2009.06.30.Népszabadság, Kamarás Iván: Misztikum a periférián (Részlet)

 • 2009.06.szám Kritika, Kamarás István: V. Gilbert Edit: Misztikum a periférián

  Könyvkritika. Eörsi István említése.

 • 2009.07–08.szám Kritika, Sziklai László: „minden papírdarabkára vadászni…”
  Egy archívum történetéhez

  A Lukács Archívum és Könyvtár. Lukács 1968. augusztus 24-i levele Aczélhoz a cseh kérdésről; Aczél válasza. „Kommunista kötelességemnek tartom Önnel közölni, hogy a cseh kérdés megoldásával és benne az MSZMP állásfoglalásával nem érthetek egyet. Ennek következtében vissza kell vonulnom az utolsó időkben gyakorolt közéleti szereplésemtől.” A Lukács-iskola. Utalás Eörsi István és Vezér Erzsébet Megélt gondolkodás. Életrajz magnószalagon című kötetre.

  • A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

 • 2009.07.02. (27.szám) 168 óra, Mátyás Győző: Búcsú az SZDSZ-től

  Miért csalódtak az SZDSZ hívei kiüresedett pártjukban? Hová lettek az SZDSZ szavazói? Eörsi és a Wekler-ügy.

  "S amikor ezt a párt egyik legendája, az erkölcsi megvesztegethetetlenség mintaképe, Eörsi István szóvá tette, a párt vezetői kurucosan kiálltak – a sztárszőlész mellett." 

  Kapcsolódó cikkek:

  • A témához kapcsolódó további cikkeket találhat, ha a keresőmezőbe beírja a WEKLER szót.

  2009.07.02. (27. szám) 168 óra, Mátyás Győző: Búcsú az SZDSZ-től
 • 2009.07.03. (27.szám) Élet és Irodalom, Rádai Eszter: „Nem mindegy, melyik hülyeség nevében veszik semmibe az emberi életet?”

  Részlet. Interjú Kőszeg Ferenccel K. történeteiről, a cenzúráról. Eörsi István említése.

  Kőszeg Ferenc: K. történetei című kötetének adatait és az Eörsi Istvánról szóló részleteit megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél.

 • 2009.07.04. (27.szám) Heti Világgazdaság, Babus Endre: MARGINALIZÁLÓDÓ SZDSZ
  Kakaósbögre, bürökpohár

  Az SZDSZ-nek vezekelnie kell a szociálliberális hatalom ballépéseiért. A párt érdemeinek és hibáinak felidézése. Belső megosztottságának változatlansága, a párt markáns személyiségeinek távozása, összeomlásának okai. Eörsi István említése.

 • 2009.07.08.Hetivalasz.hu, Törzsök Erika: "Nem mertem nemet mondani"

  (A demokratikus ellenzék polarizálódása a rendszerváltás után. Katkó Tamás vallomása III/III-as múltjáról. Kirúgása az állásából ugyanazokkal a módszerekkel történt, mint a Kádár-rendszerben.)

 • 2009.07.09. (28.szám) Heti Válasz, Törzsök Erika: „Nem mertem nemet mondani”
  VISSZHANG

  Katkó Tamás, egykori besúgója ismét jelentkezett a szerzőnél…

  „1989 előtt, amikor úgy érezte az ember, hogy egy-egy kiállításon, irodalmi esten mindenki mindenkit ismer, fel sem merült a gyanú bennem, hogy hozzánk olyan emberek is járnak, akik nem föltétlen a barátság, a tudásszomj miatt csengetnek be.

  Tévedtem. Pedig gyanakodhattam volna. De a demokratikus ellenzék – Eörsi István, Kemény István, Tánczos Gábor, Petri György, Solt Ottilia, Bence György és sorolhatnám, akik elég gyakran megfordultak nálunk – nem a titkos szervezkedést választotta, hanem az emberi jogok mentén, teljes nyíltsággal kérték számon a kádári berendezkedésen azok érvényesíthetőségét. […] A múlt bevallása talán nem kellene hogy az egykori beszervezett önheroizálásával járjon. Kevesebb önsajnálat és implicit vádaskodás egészségesebb világot hozna.”

 • 2009.07.10. (28.szám) Élet és Irodalom, Darabos Enikő: „Élveztem, hogy van”

  Beszélgetés Pályi Andrással a szamizdatról. Mit tudunk ma az egykori „második nyilvánosságról”, mi a helye a szamizdatnak a magyar irodalmi hagyományban? A 3 T-ről. Eörsi István említése.

 • 2009.07.10.Népszabadság, Friss Róbert: Keserű magyar liberalizmus (Részlet)

 • 2009.07.11.Népszabadság, Nyusztay Máté: Huszonnégyről kettőre: szabad madarak zuhanórepülésben (Részlet)

 • 2009.07.16. irodalmijelen.hu, Gömöri György: Még mindig Gombrowicz

  Tárca.

  „Eörsi István meg egy egész könyvet írt »Időm Gombrowicz-csal« címen, amiben kevés szó van ugyan Gombrowiczról, annál több magáról Eörsipistáról.”

  • A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.