EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Kiss Gy. Csaba – Szilcz Eszter (szerk.): A másik Magyarország hangja
  Dokumentumok az Írószövetség 1986-os közgyűléséről
  Antológia Kiadó és Nyomda Kft., Lakitelek, 2016., 416. oldal
  ISBN: 9786155428432

  A kötet az 1986-os írószövetségi közgyűlés jegyzőkönyvét tartalmazza, korabeli dokumentumokkal, fényképekkel, bemutatva a közgyűlés utóéletét is. Lektorálta: N. Pál József, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Kiss Gy. Csaba.

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részletet.

 • Koltai Tamás – Takács István: Száz híres színdarab (II. kötet)
  Népszava, Budapest, 1989.
  ISBN 963 322 849

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részleteket.

 • Koltai Tamás: Színről színre (Magyar színház – világszínház)
  Meszprint Kft., Budapest, 1992. 314 p.
  ISBN: 963-7667-01-06

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részleteket.

 • Konrád György: 91–93. Napló és esszék. Bp. 1993. Pesti Szalon, 494 p. = /2. kiadás:/ I–II. /két kötetben./ Bp. 1994. Pesti Szalon

  (Részlet. Az 1985-ben Eörsi lakásán tartott alternatív, ellenzéki szimpóziumról az államok hivatalos kulturális fórumával szemben. "...semmisnek tekintettem a határt a nyilvános és a magánbeszéd között.")

 • Konrád György: Ásatás sorozat
  (1. Konrád György: Falevelek szélben 2. Konrád György: Öreg erdő 3. Konrád György: Sétabot)
  Konrád György: Ásatás
  Magvető, Budapest, 2017. 504 oldal
  ISBN: 9789631436129

  Az Eörsire vonatkozó részleteket elolvashatja a TARTALOM ikonra kattintva.

 • Konrád György: Az újjászületés melankóliája. Esszék.


  Bp. 1991. Pátria, 350 p.

  Die Melankolie des Wiedersgeburts. Frankfurt. 1992. Suhrkamp.

  The Melancholy of Rebirth. (Trans.: Michael Heym.) New York. 1995. Harcourt Brace and Jovanovich.

  (Részlet. ESSZÉK, MAGáNBESZÉD AZ 1986–91-ES ÉVEKBEN.)

 • Konrád György: Csodafigurák. Arcképek, pillanatfelvételek.


  Bp. 2006. Noran, 288 p.

  (Részlet. PORTRÉK ÉS PILLANATFELVÉTELEK. Adam Michnik - az Írószövetség 1981. decemberi közgyűlése. Eörsi István halálára.)

 • Konrád György: Vendégkönyv. Tűnődések a szabadságról/Naplóregény. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2013. 771 p.


  (Az Írószövetség 1981. decemberi közgyűlése. Eörsi: "Nem én megyek fejjel a falnak, a fal jön nekem.")

 • Konrád György: Zsidókról
  Európa Könyvkiadó, Budapest, 2010. 204 p.
  ISBN: 9789630790307

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részletet.

 • Kőszeg Ferenc: K. történetei

  Részlet. Ungvári Tamás Eörsit irigyelte merészségéért, és nem érti, hogyan úszhatta meg. Egy szamizdat-kötet (Feketében) létrejöttének körülményei - a SZETA támogatottjainak javára felkért írók részvételével. Nemes Nagy Ágnes, Csoóri Sándor, Csurka István (ő 1000 Ft-ot küldött) és Vas István elutasította; indokaik. 38 író adott írást, köztük Eörsi István is.

  Magvető Kiadó, 2009. Bp. 376 p.
 • Kőszeg Ferenc: múltunk VÉGE

  Elkésett vita Eörsi Istvánnal - 233. oldal

  Kalligram Kiadó, 2011. Pozsony, 461 oldal
 • Közérdekű iratok, adatok és az állampolgár
  Levéltári Nap BFL, 1996
  Kiadó: Budapest Főváros Levéltára, 1997. 148 oldal
  Szerkesztő: Nyerges András
  ISBN 10: 9637323112 / ISBN 13: 9789637323119

  A Tartalom ikonra kattintva részleteket olvashat a kötetből.

  Halmai Gábor: Nyilvánosság versus személyiségi jogok című írásából.

  Az Eörsi-Bohó vita, avagy mi a közérdekű adat és mi nem?

  Eörsi István: Nem jogtalanság – abszurditás (Válasz Halmai Gábornak Bohó Róbertről.)

 • Krokovay Zsolt: Médiaetika. A szólásszabadság és a polgárjogok

  L`Harmattan Kiadó, Budapest, 2003. 271 p.
  (Részlet. A cenzúráról.)

 • Kuczka Péter: Majakovszkij. Tanulmány versillusztrációkkal.


  Bp. 1953. Művelt Nép, 84 p.

  (Útmutató a városi és falusi előadóknak.)

 • Kukorelly Endre: Rom. A Komonizmus története (Második, javított, bővített kiadás)

  Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2006
  (Részletek.)

 • Kuncze Gábor: Várjuk ki a végét…
  Beszélgetés Mihancsik Zsófiával

  Kossuth Kiadó, Budapest, 2020. 267 oldal
  ISBN: 978-963-544-116-7
  Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval.

  Kuncze közismert humorával elevenít fel számos történetet az elmúlt harminc évből, miközben kitér a jelen visszásságaira is, elemzi-értékeli pártja tevékenységét, sorsát, azoknak a miniszterelnököknek a munkáját és személyiségét, akikkel együtt dolgozott, illetve a rendszerváltás nagy- és kisszerűségét.

 • Kutatások Pest megyében. Tudományos konferencia III. Pest Megyei Múzeumi Füzetek (Új sorozat ) 6. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 2001

  Szerkesztette: Korkes Zsuzsa

  (Sin Edit: Szentendre vonzáskörzetének irodalmi topográfiája)

 • Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 76. tagja.)

  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007.

 • Lakatos István: Paradicsomkert. Összegyűjtött versek és szépprózai munkák. (Lakatos István Művei.)


  Békéscsaba. 1993. Tevan, 548 p.

  (Részlet. Saját kezűleg írt vallomások a Fő utcán, 1957 márciusában. Eörsi szerepe.)

 • Lengyel László: Korunkba zárva 2.

  Bp. 2000. Pénzügykutató Rt. 243 p.
  (Részlet. Levél Szarajevóba - magyar írók, költők - köztük Eörsi István - levelei Szarajevóba a harcok idején. A kötet címe: Szarajevó - egy antológia.
  Az írás eredeti megjelenési helye:
  Népszabadság, 1994.07.02. Lengyen László: Levél Szarajevóba. Szarajevó - egy antológia NARANCS-KÖNYVEK; KOZMOPOLISZ RT. ­ LáNG. A honlapon lásd a cikkeknél.)

 • Lengyel László: Korunkba zárva.


  Bp. 2000. Pénzügykutató Rt. 244 p.

  (Részlet. LuciFeri, a politikus /Eredeti megjelenés: Magyar Hírlap, 1994.10.31. és Kritika, 1994/11. - a honlapon a cikkeknél található./- Ladiklaki Kandúr - A publicisztika versenye - Kritikai kritikus.)

 • Lengyel László: Magyar alakok.

  Bp. 1994. Pénzügykutató Rt - 2000 Irod. és Társ. Havi Lap. 197 p.
  (Részlet. Terembura - 1956 - idézet Eörsitől /Magyar Hírlap, 1993.07.07. E.I.: Az átvilágítás homálya - lásd a honlapon a cikkeknél/. Csurka `56-ban és utána. "...élni akart", és ezért hajlandó volt bizonyos dolgokat megtenni. "Csurka sohasem lett volna jó író Réz Pál és Domokos Máyás nélkül, Zelk vagy Örkény, Eörsi, Galsai vagy Kormos hatása nélkül." Üzenet kockás papíron - A kényelmetlen Eörsi /Eredeti cikk forrása: Népszabadság, 1993.06.19. - Lásd a honlapon a cikkeknél/. Eörsi István publicisztikáiról. Miért nem szereti és mégis miért tiszteli Lengyel László Eörsi Istvánt és írásait? Ma húsz éve c. verse.)

 • Létay Vera: Igent és nemet mondani. Magvető Könyvkiadó (Sorozatcím: Elvek és utak), Budapest, 1972 403 p.


  (Eörsi István: Sírkő és kakó - 1968 - 126. old.
  Eörsi István: Hordók - Szakonyi Károly: Ördöghegy - 1968 - 142. old.)


 • Létay Vera: Komédia. Színikritikák. Magvető Könyvkiadó (Sorozatcím: Elvek és utak), Budapest, 1976 327 p.


  (Történelmi vigyor /Eörsi István: Széchenyi és az árnyak - 1973/ - 280. old.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.