EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Kis, Danilo: Anatómiai lecke.


  Bp. 1999. Palatinus, 396.p (Fordítók: Balázs Attila, Radics Viktória, Varga Piroska.)

  (Eörsi István: Danilo és a nemzet - utószó és a kötet hátsó borítója.)

 • Kiss Ferenc: Interferenciák
  Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. Budapest, 414 oldal
  ISBN: 9631524620

  A kötet adatai és tartalomjegyzéke.


  Részlet a Kritika, 1985.01.számában megjelent könyvkritikából (Alföldy Jenő: Kiss Ferenc: Interferenciák):

  „Vitatársai közül Mezei András és Eörsi István áll hozzá kis híján oly közel, mint azok, akikkel már-már »szekértáborba« tömörülni hajlamos: erkölcsi tartásukért, közszolgálataikért vagy akár pusztán civilkurázsinak nevezhető íróiközírói magatartásukért — el nem fogadott és élesen vitatott nézeteik ellenére is — nagy megbecsüléssel szól róluk.”

 • Kiss Gy. Csaba – Szilcz Eszter (szerk.): A másik Magyarország hangja
  Dokumentumok az Írószövetség 1986-os közgyűléséről
  Antológia Kiadó és Nyomda Kft., Lakitelek, 2016., 416. oldal
  ISBN: 9786155428432

  A kötet az 1986-os írószövetségi közgyűlés jegyzőkönyvét tartalmazza, korabeli dokumentumokkal, fényképekkel, bemutatva a közgyűlés utóéletét is. Lektorálta: N. Pál József, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: Kiss Gy. Csaba.

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részletet.

 • Koltai Tamás – Takács István: Száz híres színdarab (II. kötet)
  Népszava, Budapest, 1989.
  ISBN 963 322 849

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részleteket.

 • Koltai Tamás: Színről színre (Magyar színház – világszínház)
  Meszprint Kft., Budapest, 1992. 314 p.
  ISBN: 963-7667-01-06

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részleteket.

 • Konrád György: 91–93. Napló és esszék. Bp. 1993. Pesti Szalon, 494 p. = /2. kiadás:/ I–II. /két kötetben./ Bp. 1994. Pesti Szalon

  (Részlet. Az 1985-ben Eörsi lakásán tartott alternatív, ellenzéki szimpóziumról az államok hivatalos kulturális fórumával szemben. "...semmisnek tekintettem a határt a nyilvános és a magánbeszéd között.")

 • Konrád György: Ásatás sorozat
  (1. Konrád György: Falevelek szélben 2. Konrád György: Öreg erdő 3. Konrád György: Sétabot)
  Konrád György: Ásatás
  Magvető, Budapest, 2017. 504 oldal
  ISBN: 9789631436129

  Az Eörsire vonatkozó részleteket elolvashatja a TARTALOM ikonra kattintva.

 • Konrád György: Az újjászületés melankóliája. Esszék.


  Bp. 1991. Pátria, 350 p.

  Die Melankolie des Wiedersgeburts. Frankfurt. 1992. Suhrkamp.

  The Melancholy of Rebirth. (Trans.: Michael Heym.) New York. 1995. Harcourt Brace and Jovanovich.

  (Részlet. ESSZÉK, MAGáNBESZÉD AZ 1986–91-ES ÉVEKBEN.)

 • Konrád György: Csodafigurák. Arcképek, pillanatfelvételek.


  Bp. 2006. Noran, 288 p.

  (Részlet. PORTRÉK ÉS PILLANATFELVÉTELEK. Adam Michnik - az Írószövetség 1981. decemberi közgyűlése. Eörsi István halálára.)

 • Konrád György: Vendégkönyv. Tűnődések a szabadságról/Naplóregény. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2013. 771 p.


  (Az Írószövetség 1981. decemberi közgyűlése. Eörsi: "Nem én megyek fejjel a falnak, a fal jön nekem.")

 • Konrád György: Zsidókról
  Európa Könyvkiadó, Budapest, 2010. 204 p.
  ISBN: 9789630790307

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részletet.

 • Kőrössi P. József: Naplóromok
  Ücsörgünk a kávéházban Réz Palinál
  Kossuth Kiadó, Budapes, 2019. 191 oldal
  Szerkesztő: Barna Imre
  ISBN: 978-963-09-9582-5

  A kötet előszavát, fülszövegét és tartalomjegyzékét megtekintheti a TARTALOM ikonra kattintva.

 • Kőszeg Ferenc: K. történetei

  Részlet. Ungvári Tamás Eörsit irigyelte merészségéért, és nem érti, hogyan úszhatta meg. Egy szamizdat-kötet (Feketében) létrejöttének körülményei - a SZETA támogatottjainak javára felkért írók részvételével. Nemes Nagy Ágnes, Csoóri Sándor, Csurka István (ő 1000 Ft-ot küldött) és Vas István elutasította; indokaik. 38 író adott írást, köztük Eörsi István is.

  Magvető Kiadó, 2009. Bp. 376 p.
 • Kőszeg Ferenc: múltunk VÉGE
  Kalligram Kiadó, Pozsony, 2011. 461 oldal
  Szerkesztő: Mészáros Sándor
  ISBN: 978-80-81014-44-4

  A kötet következő fejezeteiben találhatóak az Eörsivel kapcsolatos szövegrészek:  K. tizenöt története (76., 95., oldal), [„És hol vannak a régi pápák?" 75. oldal] [Györgyike drága gyermek 93. oldal],

  Sziluettek (198., 233 - 243., 386., 395 - 397. oldal) [Litványi Károly és Lakatos András - „5-600 példány átvételét javaslom" 211. oldal], [Elkésett vita Eörsi Istvánnal 233.oldal], Tartalom (464. oldal).

  • A TARTALOM ikonra kattintva elolvashatja a kötet fülszövegét és tartalomjegyzékét.

  Kalligram Kiadó, 2011. Pozsony, 461 oldal
 • Közérdekű iratok, adatok és az állampolgár
  Levéltári Nap BFL, 1996
  Kiadó: Budapest Főváros Levéltára, 1997. 148 oldal
  Szerkesztő: Nyerges András
  ISBN 10: 9637323112 / ISBN 13: 9789637323119

  A Tartalom ikonra kattintva részleteket olvashat a kötetből.

  Halmai Gábor: Nyilvánosság versus személyiségi jogok című írásából.

  Az Eörsi-Bohó vita, avagy mi a közérdekű adat és mi nem?

  Eörsi István: Nem jogtalanság – abszurditás (Válasz Halmai Gábornak Bohó Róbertről.)

 • Krokovay Zsolt: Médiaetika. A szólásszabadság és a polgárjogok

  L`Harmattan Kiadó, Budapest, 2003. 271 p.
  (Részlet. A cenzúráról.)

 • Kuczka Péter: Majakovszkij. Tanulmány versillusztrációkkal.


  Bp. 1953. Művelt Nép, 84 p.

  (Útmutató a városi és falusi előadóknak.)

 • Kukorelly Endre: Rom. A Komonizmus története (Második, javított, bővített kiadás)

  Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2006
  (Részletek.)

 • Kuncze Gábor: Várjuk ki a végét…
  Beszélgetés Mihancsik Zsófiával

  Kossuth Kiadó, Budapest, 2020. 267 oldal
  ISBN: 978-963-544-116-7
  Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval.

  Kuncze közismert humorával elevenít fel számos történetet az elmúlt harminc évből, miközben kitér a jelen visszásságaira is, elemzi-értékeli pártja tevékenységét, sorsát, azoknak a miniszterelnököknek a munkáját és személyiségét, akikkel együtt dolgozott, illetve a rendszerváltás nagy- és kisszerűségét.

 • Kutatások Pest megyében. Tudományos konferencia III. Pest Megyei Múzeumi Füzetek (Új sorozat ) 6. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 2001

  Szerkesztette: Korkes Zsuzsa

  (Sin Edit: Szentendre vonzáskörzetének irodalmi topográfiája)

 • Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 76. tagja.)

  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007.

 • Lakatos István: Paradicsomkert. Összegyűjtött versek és szépprózai munkák. (Lakatos István Művei.)


  Békéscsaba. 1993. Tevan, 548 p.

  (Részlet. Saját kezűleg írt vallomások a Fő utcán, 1957 márciusában. Eörsi szerepe.)

 • Lengyel László: Korunkba zárva 2.

  Bp. 2000. Pénzügykutató Rt. 243 p.
  (Részlet. Levél Szarajevóba - magyar írók, költők - köztük Eörsi István - levelei Szarajevóba a harcok idején. A kötet címe: Szarajevó - egy antológia.
  Az írás eredeti megjelenési helye:
  Népszabadság, 1994.07.02. Lengyen László: Levél Szarajevóba. Szarajevó - egy antológia NARANCS-KÖNYVEK; KOZMOPOLISZ RT. ­ LáNG. A honlapon lásd a cikkeknél.)

 • Lengyel László: Korunkba zárva.


  Bp. 2000. Pénzügykutató Rt. 244 p.

  (Részlet. LuciFeri, a politikus /Eredeti megjelenés: Magyar Hírlap, 1994.10.31. és Kritika, 1994/11. - a honlapon a cikkeknél található./- Ladiklaki Kandúr - A publicisztika versenye - Kritikai kritikus.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.