EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Nádas Péter: Kritikák


  Pécs. 1999. Jelenkor, 272 p.

  (Részlet. Günter Grass müncheni beszéde. Grass két beszéde a T-Twins Kiadó gondozásában, Mesterházi Miklós rossz fordításával. Eörsi és mások avatottabbak lettek volna e munkára. - Lengyel László Magyar alakok és Korunkba zárva című köteteiről. Eörsi István is szerepel Lengyel kötetében.)

 • Nagy László: Krónika-töredék. Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978. január 29-ig.


  Bp. 1994. Helikon, 539 p.

  (Nagy László kéziratos naplóinak szöveghű kiadása. Nagy László rajzaival. Sajtó alá rend.: Görömbei András. Kötetterv: Nagy András.)  (Részlet. Eörsi cikke az Ady–Babits dokumentumgyűjteményről. Eörsi glosszája az ÉS-ben: Lukács György szerénysége és Ungvári kalandorsága. Az Eörsi fogalmazta Balogh Attila kérvénye. Eörsi: Petri nem kapott Szigligetre beutalót, megvonták Móricz-ösztöndíját. Eörsi Juhász Ferenc "Gyermekdalok" című verséről írt kritikáját kivették a könyvéből, ezért felkereste Pozsgayt. Eörsi bölcselmi tréfája az ÉS-ben.

  Előzmény:

  Élet és Irodalom, 1976.02.28. Eörsi István: Dokumentumgyűjtemény

  Élet és Irodalom, 1976.11.13. Eörsi István: Lukács György szerénysége

  Élet és Irodalom, 1978.01.28. Eörsi István: Bohóc a hídon; Bölcseleti tréfa - Eörsi István/Cikkeknél vannak.)

 • Nagy Péter: Zsöllyére ítélve. Színikritikák


  Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1981. 397 p.

  (Részlet. Széchenyi és az árnyak - 269-272. oldal.)

 • Napról napra 1956 sajtója. Október 23.-November 4. Válogatás

  Debrecen, 1989. Kolonel, 509 p.
  (Részlet.)

 • Navracsics Judit - Lengyel Zsolt: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 121.)

  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011. 196 p
  (Részlet. Ginsberg-fordítások.)

 • Nemes Nagy ágnes: Az élők mértana I–II. Prózai írások. (Szerk., utószó: Honti Mária)


  Bp. 2004. Osiris.

  (Részlet. Eörsi interjúja Lukács Györggyel.)

 • Nóvé Béla: Tény/Soros
  A Soros Alapítvány első tíz éve 1984-1994
  Balassi Kiadó, Budapest, 1999. 605 p.
  ISBN: 963-506-265-6

  A TARTALOM ikonra kattintva a kötetet elolvashatja.

 • Nyáry Krisztián: Így ettek ők
  magyar írók és ételeik
  Corvina Kiadó, 2023. október 16. 272 oldal
  ISBN: 9789631369601

  Részlet Nyáry Krisztián Így ettek ők című kötetének Eörsi Istvánról szóló fejezetéből.

  Fotó: Eörsi, Ginsberg és Vágvölgyi B. András, Magyar Narancs, 1993., Lukács Dávid felvétele.

  A Tartalom ikonra kattintva részleteket olvashat a kötetből.

 • Ómolnár Miklós: Tizenkét nap, amely...
  1956. október 23 - november 4. - események, emlékek, dokumentumok

  Szabad Tér Kiadó, 1989. Budapest, 562 oldal
  ISBN: 9637810013

  281. oldal - Eörsi István: Hát ilyenek is tudunk lenni mi?

  (Vers)

 • Örkény István: Egyperces levelek
  Új Palatinus Könyvesház Kft., 2012. Budapest, 412 oldal
  ISBN: 9789632741123

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részleteket.

 • Pályi András: A kerület órái
  Történetek, tárcák, esetek

  Kalligram, Pozsony, 2007. 448 oldal
  ISBN: 8071498858

  A kötet Eörsi Istvánra vonatkozó részleteit elolvashatja a TARTALOM ikonra kattintva.

 • Pályi András: Képzelet és kánon
  Esszék, kritikák
  Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft., Pozsony, 2002. 528 oldal
  ISBN: 80-7149-502-6

  A kötet tartalomjegyzéke a TARTALOM ikonra kattintva megtekinthető.


  Az Eörsi Istvánról szóló kötetrészek:

  • 170–173. oldal
  • 177. oldal
  • 479. oldal


 • Rába György: Babits Mihály költészete 1903–1920.

  Bp. 1981. Szépirodalmi, 665 p.
  (Részlet. Eörsi véleménye Babits és Ady vitájáról.
  Előzmény: /Eörsi István/Cikkeknél vannak
  Élet és Irodalom, 1976.02.28.Eörsi István: Dokumentumgyűjtemény
  Élet és Irodalom, 1976.04.03. Melczer Tibor; Eörsi István: Ledorongolás)

 • Radnóti Sándor: Az Egy és a Sok
  Jelenkor Kiadó, Pécs, 2010. 332. oldal
  ISBN: 978-963-676-477-7

  A kötet fülszövege és tartalomjegyzéke.


  Részlet a tartalomból:

  • Nagy valaki (Eörsi István halálára) 31

 • Radnóti Sándor: Recrudescunt vulnera
  Cserépfalvi Könyvkiadó és Könyvkereskedelmi Kft., Budapest, 1991. 350 oldal
  ISBN: 963-7990-17-8
  A kötet tartalomjegyzékét a "Tartalom" ikonra kattintva megtekintheti.


 • Radnóti Sándor: Sosem fogok memoárt írni
  Magvető Kiadó, Budapest, 2019. 289 oldal
  ISBN: 978-963-14-3839-0

  Radnóti Sándor esztéta, filozófus könyve egy memoár helyetti memoár: személyes emlékekben bővelkedő portrék füzére, amelyek egy hosszabb interjúval kiegészítve mégiscsak kirajzolják szerzőjük életútját és pályáját.

  Az emlékezések legnagyobb része az Élet és Irodalomban jelent meg 2017-2018-ban. Jól és kevéssé ismert emberekről olvashatunk, többek között Balassa Péter, Nemes Nagy Ágnes, Esterházy Péter, Tanay Magda, Pilinszky János, Vezér Erzsébet és Weöres Sándor alakjáról.

  Eörsi István (1931–2005) 92. oldal

  A TARTALOM ikonra kattintva elolvashatja a kötet tartalomjegyzékét.

 • Radnóti Zsuzsa: Lázadó dramaturgiák. Drámaíróportrék


  Palatinus, Budapest, 2003. 103-120. oldal

  (Részlet. Példázat az eszmék hiábavalóságáról. A két Széchenyi - illúziók, illúziótlanság. Eszmék alkonya. Kudarcos értelmiségi életutak.)

 • Rainer M. János: Az író helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban 1953-1956.

  Bp. 1990. Magvető, /Sorozatcím: Gyorsuló idő/ 415 p.
  (Részlet. A politizáló költészetről. A Csillag szerkesztősége és Lukács György. Eörsi az Írószövetség megbízottja
  a Nagy-budapesti Központi Munkástanácsban.)

 • Reményi József Tamás - Tarján Tamás: Ciróka-maróka. Irodalmi paródiák

  Bp. 1995. Ferenczy Könyvkiadó, 163 p.
  (Részlet. A százéves Eörsi István köszöntése 2031-ben. Eörsi István: Születésnapomra; Dedósvers c. versei.)

 • Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára (Szerkesztők: Feitl István, Sipos Balázs, Varga Zsuzsanna; főszerkesztő: Erdődy Gábor)

  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 557 p.
  (Részlet. Politikai okokból indított eljárások hallgatók ellen 1951 és 1956 között. Idézetek Eörsi esszéje alapján.)

 • Révai Gábor: Kornis Mihály
  Hol voltam, hol nem voltam
  Kalligram Kiadó, Pozsony, 2011. 337 oldal
  A kérdező: Révai Gábor
  ISBN: 978-80-8101-516-8

  Az Eörsivel kapcsolatos részletek az 5 Az ’56-os Gáli Jóska és az Angyal, őbenne (61–65. oldal), a 7 Magam vagyok a színház (118. oldal), a 10 Halleluja (178–181. oldal), és a 11 A tündérmeséből rémálom lett (205. oldal) című fejezetekben találhatóak.

  A kötet fülszövegét és tartalomjegyzékét elolvashatja a TARTALOM ikonra kattintva.

 • Réz Pál: Bokáig pezsgőben
  (hangos memoár)
  Tények és tanúk sorozat
  Magvető, Budapest, 2015., 370 p.
  ISBN: 9789631432831

  A huszonhárom évvel ezelőtt készített rádióinterjú szerkesztett, kibővített és 2015-ben kiegészített szövegét fényképekkel, könyvdedikációkkal illusztrálták. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos.

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részletet.

 • Romsics Ignác: Volt egyszer egy rendszerváltás
  Prohászka Imre fotóival
  Sorozatcím: Rubicon-könyvek
  Rubicon-Ház Bt., Budapest, 2003., 328 oldal, Szerkesztő: Rácz Árpád
  ISBN: 9789632123486 – 963-212-348-4

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részleteket.

 • Schlosser, Christine: Zwei Jahrzehnte Ungarische Literatur in Deutscher Übersetzung 1988-2008. Eine Kommentierte Bibliografie. Zusammengestellt von Christine Schlosser.

  Bp. 2009. Magyar Könyv Alapítvány, 160 p.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.