EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Fekete Sándor: Petőfi evangéliuma. A költő és a francia forradalmak.

  Bp. 1989. Kossuth, 428 p.
  (Részlet)

 • Fekete Sándor: Számadás az ünnepről. Összegzés három évtized Petőfi-vitáiról.

  Bp. 1975. Magvető, 333 p.
  (Részlet. Lehet-e deheroizálni Petőfit? Részletek egy interjúból.)

 • Fekete Sándor: Vácott voltam Afrikában


  Vácott voltam Afrikában. Emlékeim az 1956 utáni terrorkorszakból. Bp. 1996. Saját kiadás, 183 p.

  (Részlet.)

 • Fodor Géza: A Mozart-opera világképe.

  Bp. 2013. Typotex Kft, 564 p.

 • FOLIA HISTORICA XXIII. kötet. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TÖRTÉNETI ÉVKÖNYVE II. kötet. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 2002.


  (Baják László: Az "Élünk" története)

 • Frank Tibor - Károly Krisztina: Anglisztika és amerikanisztika. Magyar kutatások az ezredfordulón. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 94.) Bp, 2009. Tinta Könyvkiadó, 440 p.

  (A szentivánéji álom fordításáról.)

 • FRICZ TAMÁS – HALMY KUND – OROSZ TÍMEA: Az SZDSZ-jelenség
  Liberalizmus Magyarországon a rendszerváltás idején
  Kiadó: Antológia Kiadó és Nyomda Kft., Lakitelek, 2018. 451 oldal
  Sorozatcím: RETÖRKI Könyvek 31.
  ISBN: 978 615 5862 01 4

  A kötet tartalomjegyzékét és az Eörsire vonatkozó részleteket elolvashatja a Tartalom ikonra kattintva.

 • Gábor György - Vajda Mihály: A lét hangoltsága. Tanulmányok a tudás sokféleségéről.

  Bp. 2010. Typotex Kft., 372. p.

 • Gál Éva: Lejáratás és bomlasztás
  Tudósok, tanárok a Titkosrendőrség látókörében
  Corvina—Nagy Imre Alapítvány, Budapest, 2013. 380. o.
  ISBN 978 963 136138 4

  Operatív kombináció - A "Kopasz" fedőnevű célszemély, azaz Eörsi István költő ellen - 307-315. oldal


  A fent jelzett írás megtalálható a honlapon a cikkeknél (2011.09.02. Élet és Irodalom, Gál Éva: Operatív kombináció - a "Kopasz" fedőnevű célszemély ellen).

  https://docs.google.com/gview?url=http://eorsilaszlo.hu/ei/eicikk/5108.doc&embedded=true


  A BM III/III-4-a. alosztálya akciója Eörsi István lejáratása érdekében 1979-80-ban.

  Corvina—Nagy Imre Alapítvány, Bp. 2013. 380.o.
 • Gecső Tamás, Sárdi Csilla: Nyelvelmélet - nyelvhasználat. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 74.)Bp. 2007. Tinta Könyvkiadó, 390 p.

  (A Shakespeare-fordításokról.)

 • Gömöri György: Egy szigetlakó feljegyzéseiből. Esszék. Bp. Cserépfalvi Kiadó, 1996. (Részlet)

 • Gyáni Gábor: Relatív történelem

  Bp. 2007. Typotex Kft.(Historia Mundi sorozat), 298. p.
  (Részlet. A múlt kollektív emlékezete. A Kádár-kor a kollektív emlékezetben.
  Előzmény:
  Népszabadság, 2005.03.1. Eörsi István: Hadd álmélkodjak egy kicsit.)

 • Gyurkó László: 1956


  1956. Történelmi tanulmány. Bp. 1996. Szabad Tér. = 2., jav. kiad.: Bp. 1996. Szabad Tér–Saxum, 589 p.

  (Részlet.)

 • Gyurkó László: A bakancsos forradalom. 1956. (Az 1956 című könyv jelentősen bővített, átdolgozott kiadása.) Bp. 2001. Kossuth, 543 p. = 2., jav. kiad.: Bp. 2006. Kossuth, 543 p

  (Részlet. A Tűzoltó utcai csoport parancsnokáról, Angyal Istvánról. Egy Eörsi-vers idézete. Az Írószövetség szerepe, és letartóztatott, elítélt tagjai.)

 • Gyurkovics Tibor: Színház az egész – nem is – világ


  Színház az egész – nem is – világ. Színészportrék, interjúk. Bp. 1984. Móra, 259 p. (Kozmosz Könyvek.)

  (Részlet.)

 • Hajdu István: Szemérmetlen magyarázatok. Válogatás a Magyar Narancsban 2002 és 2012 között megjelent írásokból. Kijárat Kiadó, Budapest, 2013. 255 p

  A szép placebója. A nő dicsérete - Alfons Mucha kiállítása. Szépművészeti Múzeum.
  (Vitézslav Nezval versének idézete - fordította: Eörsi István.)

 • Határ Győző: Életút. (Alcím: Oly jó követni emberélet!) Szombathely. 1993. Életünk Könyvek, 254 p. (Sorozatcím: A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.)

  (Részlet. Lukács ontológiája. Az újvidéki Híd.)

 • Határ Győző: Irodalomtörténet


  Irodalomtörténet. (Kritikák, a BBC és a Szabad Európa Rádióban elhangzott könyvismertetések anyagából, vál. és szerk.: Lakatos István.) Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó, 559 p.

  (Részlet.)

 • Havasréti József: Alternatív regiszterek. A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban. Bp. 2006. Typotex Kft. 332. p.


  (Részlet)

 • Heinrich von Kleist 1777-1811 – Miért éppen Kleist?
  Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2016. 227 oldal
  Szerkesztő: Török Dalma
  ISBN: 9786155517129

  A Tartalom ikonra kattintva megtekintheti az Eörsi Istvánról szóló részleteket, illetve az Am Morgen meines Todes (Halálom reggelén) és az Ich sage Ich (Ha ént mondok) című írásait német nyelven.

 • Heller Ágnes - Kőbányai János: Bicikliző majom

  "Heller Ágnes önéletrajza lenne, de Kőbányai János írta, mint egy életrajzi regényt. Ám akármilyen nehéz is valamely műfajba osztályozni Kőbányai új könyvét, lényege, hogy korunk egyik legmélyebb gondolkodójának, Heller Ágnesnek személyén keresztül, rendkívül izgalmas bevezetést ad kezünkbe az apokaliptikusnak ígérkező huszonegyedik század problematikájába. Az intellektuális pályákra igyekvő ifjúság számára szinte kötelező olvasmánynak ajánlanám ezt a szó minden értelmében súlyos könyvet." Fejtő Ferenc


  A "TARTALOM" ikonra kattintva részleteket olvashatnak a könyv Eörsire vonatkozó részeiből.

  Múlt és Jövő, Budapest, 1998. 398 oldal ISBN: 96391710805 - Múlt és Jövő, Budapest, 1999. 398 oldal · ISBN: 9639171190 - Múlt és Jövő, Budapest, 2004. 482 oldal · ISBN: 9639512001
 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  (Fogarassy Miklós levele Horgas Bélának az Eszmélet című lapról 1969-ben.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.


  Életünk végességére való tekintettel

  (Eörsi István levele Várkonyi Zoltánnak 1978-ban. Az áldozat című darabja elolvasására buzdítja Várkonyit. "Így hát, életünk végességére való tekintettel, arra kérlek, olvasd el a darabot, hadd derüljön ki, hogy mi várható: szar vagy kalaposinas?")

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Hogy betekintést nyerhessek
  (Eörsi István levele a Fővárosi Bíróság elnökének 1986-ban. Elfogadva Berecz János tanácsát, kéri, hogy tárgyalásai iratanyagaiba, Angyal István vallomásának és a Tóth Ilona-ügy dokumentumaiba belenézhessen.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.