EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom.

  1956-os Intézet - állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2005. 450 p.
  (Részetek)

 • Surányi László: Megszólít vagy elvarázsol? A zene szelleméről

  Budapest, 2008. Typotex Kft. /Claves ad Musicam sorozat/

 • Szigethy Gábor: Napló, múltidőben – 1955. június – 1957. május
  Sorozat: Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345
  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2018. 268 oldal
  ISBN: 978-615-5710-38-4

  Az írás korábban megjelent a Kortárs 2017.02. számában.

  Az Eörsi Istvánról szóló részleteket elolvashatja a Tartalom ikonra kattintva.

 • Szőnyei Tamás: Titkos írás 1-2. - állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956-1990. Budapest, 2012. Noran Kiadó,  2248 oldal (Részlet)

 • Szűcs Katalin Ágnes: Rendszerváltás a színházban
  Balassi Kiadó, Bp. 2017. 200 oldal
  ISBN 978-963-506-995-8

  TARTALOM 

  BEVEZETÉS.............................................................................................................................7 

  1. TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSEK 

  Történetiség..................................................................................................................... 11 

  Művészet és megismerés...................................................................................................13 

  Alkotás és befogadás mint társadalmi (közösségi) aktus............................................21 

  Politikai dimenzió..............................................................................................................22 

  Egyidejűség..........................................................................................................................27 

  Emlékezet............................................................................................................................31 

  Esztétikai érték...................................................................................................................33 

  2. MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK 

  Források..............................................................................................................................37 

  A kritika mint forrás..........................................................................................................38 

  3. A RENDSZERVÁLTÁS MINT AZ ESZTÉTIKUM RÉSZE 

  A téma megjelenésének előzményei és folyamata..........................................................41 

  A rendszerváltás pillanata, az 1989/90-es és az 1990/91-es évad...............................31 

  Az 1991/1992-es évad, és ami belőle kiolvasható..........................................................78 

  Az 1992/1993-as évad......................................................................................................102 

  4. SZÍNHÁZI STRUKTÚRA A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 

  A színházi struktúra fogalomköre és vizsgálatának aspektusai..................................115 

  Az örökség........................................................................................................................116 

  Vita a színházi struktúráról a 80-as évek közepén.......................................................119 

  Várakozások, aggodalmak...............................................................................................125 

  A színház társadalmi szerepének változása és következményei.................................126 

  Megszüntetve megőrizni?...............................................................................................130 

  Újabb struktúraviták........................................................................................................148 

  Az igazgatói kinevezések metódusa a rendszerváltás után........................................163 

  A színházi szakma érdekérvényesítő képessége...........................................................183 

  A 2008-as Előadóművészed törvény és 2011-es módosítása......................................187 

  EPILÓGUS............................................................................................................................193 

  FELHASZNÁLT IRODALOM.......................................................................................195 

  A szerző témához kapcsolódó írásai.............................................................................199


 • Tabajdi Gábor - Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956 - 1990

  Bp, 2008. 1956-os Intézet - Corvina, 515 p.
  (Részlet. A belső ellenség elleni határozatok. Eörsi "Egy gyanakvónak" című verse, melyet 1955-ben írt Hollós Ervinről, neki dedikálva. A vers akkor jelent meg az Ütni az ördögöt c. kötetében, mikor Eörsi börtönben ült, Hollós pedig alezredes volt... Eörsi emlékei Hollósról. 1980-81: a Hétfői Szabadegyetem látogatásának következményei. Az ellenőrzöttek között Eörsi "Kopasz" fedőnévvel.

  Előzmény:
  Élet és Irodalom, 2001.01.19. Eörsi István: Igaz mértékkel /A honlapon Eörsi István/cikkeknél található.)

 • Tabajdi Gábor: A III/III krónikája.

  Budapest, 2013. Jaffa Kiadó, 460. p.
  (Részlet. 1970: Az Eszmélet c. folyóirat létrejöttének megakadályozása; rendőrhatósági figyelmeztetés Horgas Bélának és Eörsi Istvánnak. 1978: BM-jelentés egy "ellenséges kéziratos folyóiratot" készítő értelmiségi csoportról, a szamizdatok bemutatása; a fő szervezők között Eörsi István. 1980: állambiztonsági ügyek és a "Hétfői Szabadegyetem". 1982: az ellenséges személyekről a BM által a pártvezetés részére összeállított lista. 1986. dec. 5-6: 1956-os konferenciát tartanak Eörsi István lakásán. 1987: A közlési tilalom technikáinak finomítása - 25-30 személy publikációinak korlátozására került sor; Eörsi István a listán.)

 • Tandori Dezső: A Honlap utáni. Tanulmányozások

  Tiszatáj Alapítvány (Tiszatáj könyvek), Szeged, 2005. 283 p.
  (Eörsi szerezte T. D-nek a Lukács fordítói munkát.)

 • Tandori Dezső: Az Oceánban. Versek

  Tiszatáj Alapítvány (Tiszatáj könyvek), Szeged, 2002. 183 p.
  (Részlet. A csonka halállista.)

 • Tandori Dezső: Kísértetként a Krisztinán

  Cserépfalvi, Budapest, 1994. 146 p.

 • Tarján Tamás: Kortársi dráma. Arcképek és pályarajzok


  Bp. Magvető, 1983

  (Eörsi István: Tragédia magyar nyelven Szophoklész Antigonéjából.)

 • Tarján Tamás: Kortársi dráma. Arcképek és pályarajzok

  Bp. 1983. Magvető Könyvkiadó, /Sorozatcím: Elvek és utak/ 454 p.
  (Részlet. Hogyan történik az ártalmatlanítás? Kis idézettár a történelemről. A publicista tragikomédiái.)

 • Tarján Tamás: Százszorszínház

  Bp. 1983. Magvető Kiadó, 529 p.
  (Részlet. Bresan: Paraszt Hamlet; rend.: Babarczy László - ford.: Sády Erzsébet és Eörsi István.)

 • Távolról a Mostba. Vallomások Ady Endréről. Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Bp, 2002. 62 p.

  (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Kiskönyvtára 16.)
  A kötetet válogatta, szerkesztette és sajtó alá rendezte: Vezér Erzsébet és Maróti István
  Megjelent 2002 november 22-én Ady Endre születésének 125. évfordulójára.

 • Tolnai Ottó: Költő disznózsírból. Egy rádióinterjú regénye. (Kérdező: Parti Nagy Lajos.) Kalligram, Pozsony, 2004. 317-318. oldal (Részlet)

 • Tóth Gábor Attila: Életfogytig szabadláb. Alkotmányjogi karcolatok.

  Élet és Irodalom, Budapest, 2011. 299 p.

 • Tőzsér Árpád: Érzékek csőcseléke
  NAPLÓK NAPLÓJA
  Kalligram Könyvkiadó, 2011. 260 p

  NAPLÓJEGYZETEK 1998-BÓL.

  Az Eörsi Istvánról szóló részletet elolvashatja a Tartalom ikonra kattintva.

 • Turner, Alice. K.: A pokol története

  Bp. 2007. General Press Kiadó, 358 p.

 • Tusnády Gábor: Sztochasztika. Egy kaland

  Részlet. "Eörsi István ma már maga sem számítja magát költőnek."

  Budapest, 2004. Typotex Kft, 214 p.
 • V. Bálint Éva: Rendiség a romokon

  Vélekedések a rendszerváltás éveiből

  A kötet adatai és tartalomjegyzéke.


  Hit, illúziók nélkül (Íróportrék)

  A hűség paradoxonja (Eörsi István) - 123. oldal

  Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1994. 286 oldal. Szerkesztő: Háy János
 • Vágvölgyi B. András: 1989. - tűzijáték -

  Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2009. 641 p.
  (Részletek.)

 • Vágvölgyi B. András: Narancs Blue. Bevezetés a neozsurnalizmusba.

  Új Mandátum, Budapest, 1998. 237 p.
  (Részlet. 211-213. oldal - Eljön az orgonaillatú május.)

 • Vágvölgyi B. András: Narancs Blue. Bevezetés a neozsurnalizmusba.

  Új Mandátum, Budapest, 1998. 237 p.
  (Részletek. Danilo Kis síremléke. Ginsberg-variációk. Yu-gonzo. Szarajevó, Orvlövészek utcája. Kampánycsend? A könyvborító hátlapja.
  A cikkek teljes egészében elolvashatóak a honlapon a cikkeknél.)

 • Vágvölgyi B. András: Pazar évek sötétben
  Konkrét Könyvek, Budapest, 2015. 368 oldal
  ISBN: 9789637424809

  Az Eörsi Istvánról szóló részleteket elolvashatja a „Tartalom” ikonra kattintva.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.