EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Solt Ottilia: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I-II.

  Beszélő Politikai és Kulturális Folyóirat, Budapest, 1998. 1108 p.

 • Somlyó György: Példák és feladatok. Tanulmányok.

  Bp. 1951. Művelt Nép, 144 p
  (Részlet.)

 • Spiró György: Kanásztánc. Válogatott esszék, vallomások, publicisztikák

  Bp. 1992. Ab Ovo, 198 p.
  (Részlet. A kaposvári Csiky Gergely Színháznál töltött évekről - itt írta a Jövevény c. regényét.)

 • Spiró György: T-boy


  Bp. 1994. Ab Ovo.

  (Részlet. RÉMNOVELLáK. Egy nagy vitát kiváltó javaslatról, hogy rendezzék a futballmeccseket vérre. "Eörsi István sorozatot indított a Kritikában, a Beszélőben és a Magyar Hírlapban "Én már 56-ban megmondtam, Gombrowicz csak 58-ban címmel.")

 • Standeisky Éva: Az írók és a hatalom. 1956 - 1963 (Második, javított kiadás)
  Bp. 1996. 1956-os Intézet, 481 p.

  Déry Tibor Felet című könyvének vitájában Zelk, Eörsi és Benjámin ellentmondtak Révainak.

  Az `56-os forradalom alatt született versek.

  Az intervenció utáni illegális lapok.

  Írószövetségen kívüli fellépések - Központi Munkástanács - asszonytüntetés.

  Találkozó India moszkvai nagykövetével.

  Letartóztatások. Írószövetségi taggyűlés az ellenállás időszakában.

  Imre Katalin Eörsi Ütni az ördögöt című kötete megjelenése ellen írt cikket, sőt Kádár is felszólalt ellene a Parlamentben, Révai pedig pártértekezleten támadta. A külföldi lapok beszámolói, mentőakciói. Az ENSZ-jelentés elleni tiltakozókampány. Eörsi Emlékezés a régi szép időkre című könyvében az aláírókról, véleményéről. Eörsi pere. A "kis íróper". Szabadulás utáni elhelyezkedési lehetőségek. 

  Előzmény: (Megtalálhatók a honlapon a Cikkeknél)

  • Élet és Irodalom, 1957.04.12.Imre Katalin: Ütni az eördögöt 
  • Magyar Hírlap, 1991.10.22. V. Bálint Éva: "A kollektív amnézia fátyla"
  • Magyar Hírlap, 1991.10.24. Kenedi János: Októberi rémálom
  • Magyar Hírlap, 1991.10.25. Eörsi István: Mit állít Kenedi János?
  • Népszabadság, 1993.01.30. Eörsi István: Megszólal a bűnös  
  • Mozgó Világ, 1996.03. Révész Sándor: Illyés /és Aczél/.

 • Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom.

  1956-os Intézet - állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2005. 450 p.
  (Részetek)

 • Surányi László: Megszólít vagy elvarázsol? A zene szelleméről

  Budapest, 2008. Typotex Kft. /Claves ad Musicam sorozat/

 • Szigethy Gábor: Napló, múltidőben – 1955. június – 1957. május
  Sorozat: Nemzeti könyvtár, ISSN 2063-8345
  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2018. 268 oldal
  ISBN: 978-615-5710-38-4

  Az írás korábban megjelent a Kortárs 2017.02. számában.

  Az Eörsi Istvánról szóló részleteket elolvashatja a Tartalom ikonra kattintva.

 • Szőnyei Tamás: Titkos írás 1-2. - állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956-1990. Budapest, 2012. Noran Kiadó,  2248 oldal (Részlet)

 • Szűcs Katalin Ágnes: Rendszerváltás a színházban
  Balassi Kiadó, Bp. 2017. 200 oldal
  ISBN 978-963-506-995-8

  TARTALOM 

  BEVEZETÉS.............................................................................................................................7 

  1. TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSEK 

  Történetiség..................................................................................................................... 11 

  Művészet és megismerés...................................................................................................13 

  Alkotás és befogadás mint társadalmi (közösségi) aktus............................................21 

  Politikai dimenzió..............................................................................................................22 

  Egyidejűség..........................................................................................................................27 

  Emlékezet............................................................................................................................31 

  Esztétikai érték...................................................................................................................33 

  2. MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK 

  Források..............................................................................................................................37 

  A kritika mint forrás..........................................................................................................38 

  3. A RENDSZERVÁLTÁS MINT AZ ESZTÉTIKUM RÉSZE 

  A téma megjelenésének előzményei és folyamata..........................................................41 

  A rendszerváltás pillanata, az 1989/90-es és az 1990/91-es évad...............................31 

  Az 1991/1992-es évad, és ami belőle kiolvasható..........................................................78 

  Az 1992/1993-as évad......................................................................................................102 

  4. SZÍNHÁZI STRUKTÚRA A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN 

  A színházi struktúra fogalomköre és vizsgálatának aspektusai..................................115 

  Az örökség........................................................................................................................116 

  Vita a színházi struktúráról a 80-as évek közepén.......................................................119 

  Várakozások, aggodalmak...............................................................................................125 

  A színház társadalmi szerepének változása és következményei.................................126 

  Megszüntetve megőrizni?...............................................................................................130 

  Újabb struktúraviták........................................................................................................148 

  Az igazgatói kinevezések metódusa a rendszerváltás után........................................163 

  A színházi szakma érdekérvényesítő képessége...........................................................183 

  A 2008-as Előadóművészed törvény és 2011-es módosítása......................................187 

  EPILÓGUS............................................................................................................................193 

  FELHASZNÁLT IRODALOM.......................................................................................195 

  A szerző témához kapcsolódó írásai.............................................................................199


 • Tabajdi Gábor - Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956 - 1990

  Bp, 2008. 1956-os Intézet - Corvina, 515 p.
  (Részlet. A belső ellenség elleni határozatok. Eörsi "Egy gyanakvónak" című verse, melyet 1955-ben írt Hollós Ervinről, neki dedikálva. A vers akkor jelent meg az Ütni az ördögöt c. kötetében, mikor Eörsi börtönben ült, Hollós pedig alezredes volt... Eörsi emlékei Hollósról. 1980-81: a Hétfői Szabadegyetem látogatásának következményei. Az ellenőrzöttek között Eörsi "Kopasz" fedőnévvel.

  Előzmény:
  Élet és Irodalom, 2001.01.19. Eörsi István: Igaz mértékkel /A honlapon Eörsi István/cikkeknél található.)

 • Tabajdi Gábor: A III/III krónikája.

  Budapest, 2013. Jaffa Kiadó, 460. p.
  (Részlet. 1970: Az Eszmélet c. folyóirat létrejöttének megakadályozása; rendőrhatósági figyelmeztetés Horgas Bélának és Eörsi Istvánnak. 1978: BM-jelentés egy "ellenséges kéziratos folyóiratot" készítő értelmiségi csoportról, a szamizdatok bemutatása; a fő szervezők között Eörsi István. 1980: állambiztonsági ügyek és a "Hétfői Szabadegyetem". 1982: az ellenséges személyekről a BM által a pártvezetés részére összeállított lista. 1986. dec. 5-6: 1956-os konferenciát tartanak Eörsi István lakásán. 1987: A közlési tilalom technikáinak finomítása - 25-30 személy publikációinak korlátozására került sor; Eörsi István a listán.)

 • Tandori Dezső: A Honlap utáni. Tanulmányozások

  Tiszatáj Alapítvány (Tiszatáj könyvek), Szeged, 2005. 283 p.
  (Eörsi szerezte T. D-nek a Lukács fordítói munkát.)

 • Tandori Dezső: Az Oceánban. Versek

  Tiszatáj Alapítvány (Tiszatáj könyvek), Szeged, 2002. 183 p.
  (Részlet. A csonka halállista.)

 • Tandori Dezső: Kísértetként a Krisztinán

  Cserépfalvi, Budapest, 1994. 146 p.

 • Tarján Tamás: Kortársi dráma. Arcképek és pályarajzok


  Bp. Magvető, 1983

  (Eörsi István: Tragédia magyar nyelven Szophoklész Antigonéjából.)

 • Tarján Tamás: Kortársi dráma. Arcképek és pályarajzok

  Bp. 1983. Magvető Könyvkiadó, /Sorozatcím: Elvek és utak/ 454 p.
  (Részlet. Hogyan történik az ártalmatlanítás? Kis idézettár a történelemről. A publicista tragikomédiái.)

 • Tarján Tamás: Százszorszínház

  Bp. 1983. Magvető Kiadó, 529 p.
  (Részlet. Bresan: Paraszt Hamlet; rend.: Babarczy László - ford.: Sády Erzsébet és Eörsi István.)

 • Távolról a Mostba. Vallomások Ady Endréről. Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Bp, 2002. 62 p.

  (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Kiskönyvtára 16.)
  A kötetet válogatta, szerkesztette és sajtó alá rendezte: Vezér Erzsébet és Maróti István
  Megjelent 2002 november 22-én Ady Endre születésének 125. évfordulójára.

 • Tolnai Ottó: Költő disznózsírból
  Egy rádióinterjú regénye
  Kérdező (szerkesztő): Parti Nagy Lajos
  Kalligram Kiadó, Pozsony, 2004. 393 oldal
  ISBN: 80-7149-686-3

  Az Eörsire vonatkozó részlet: 5. fejezet: A szükséges felesleg (Pilák Pinci píneája) (317-318. oldal). A szöveget a TARTALOM ikonra kattintva elolvashatja.

  • Hiányzó – Eörsire vonatkozó – részletek a kötetből: 3. fejezet: Rubintos gyűrű (108., 191. oldal), 5. fejezet: A szükséges felesleg (Pilák Pinci píneája) (306., 310. oldal), 6. fejezet: Valami közvetlen szuszogás (370., 382. oldal).


 • Tóth Gábor Attila: Életfogytig szabadláb. Alkotmányjogi karcolatok.

  Élet és Irodalom, Budapest, 2011. 299 p.

 • Tőzsér Árpád: Érzékek csőcseléke
  NAPLÓK NAPLÓJA
  Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2011. 260 p
  ISBN: 9788081014512

  NAPLÓJEGYZETEK 1998-BÓL.

  • Az Eörsi Istvánról szóló részletet elolvashatja a Tartalom ikonra kattintva.

 • Turner, Alice. K.: A pokol története

  Bp. 2007. General Press Kiadó, 358 p.

 • Tusnády Gábor: Sztochasztika. Egy kaland

  Részlet. "Eörsi István ma már maga sem számítja magát költőnek."

  Budapest, 2004. Typotex Kft, 214 p.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.