EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Lieve Joris: A melankolikus forradalom.

  Bp. 2009. Gondolat Kiadó, 316 p.
  (Részlet. 1989 nyara - A Hungária Kávéházba, ahol a 2000 c. folyóirat törzsasztala volt, Eörsi is hozza cikkét, akit Pozsgay megpróbált rávenni, hogy hagyja el az országot; Eörsi egy pillanatig sem bízik benne; véleménye a Nagy Imre-megemlékezésről. Eörsi március 15-ei beszéde Komáromban. A meghívás előzménye, körülményei. Kérték, hogy `56-ot ne hozza szóba, aztán mégis beszélt róla... A városi zsidó értelmiségiekből álló SZDSZ. Kádár és a nép. Tavasz - Eörsi szavai a választások 2. fordulójának éjszakáján.)

 • Lukácsy András: Felismerem-e Angyal Istvánt? Levelek fiának, Németországba.


  Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1990. 267 p.

  (Részlet.)

 • Margócsy István: Hajóvonták találkozása
  TANULMÁNYOK, KRITIKÁK A MAI MAGYAR IRODALOMRÓL

  Új Palatinus-Könyvesház Kft., Budapest, 2003. 461. oldal
  ISBN: 963-9487-40-6

  Idézetek a Jelenkor, 2006.03.számában megjelent Kisantal Tamás: Világ hajóvontái: találkozzatok! című könyvkritikából:


  "Eörsi Istvánnal kapcsolatban egy helyütt arról ír, hogy az egyik legfontosabb fogalom, ami a költő személyiségét és művészetét jellemzi, a hűség. Ez a kritikus szerint életműve, közszereplései, politikai nézetei szempontjából rendkívül szimpatikus, másrészt azonban Eörsi „esztétikailag már talán kevésbé gyümölcsöző módon, a szubjektumnak oly problémátlan önmagához való hűségét, olyfokú zavartalan azonosságát, mondhatnánk (némi iróniával) oly »gátlástalan« szubsztancialitását állította, mely az elfogulatlan ezredvégi olvasóban folyamatosan bizalmatlan, kételyeket ébresztő kérdéseket gerjeszt."

  Eörsi költészetének egyes tendenciáit Margócsy keményen kritizálja, másokat - ironikus, humoros megnyilvánulásait - fontosnak, maradandóaknak tart."


  A kötet tartalomjegyzéke a Megnyitás ikonra kattintva elolvasható.  Eörsi István: Szögek 39. oldal

 • Margócsy István: Margináliák - 2000
  Budapest, 2009., Palatinus, 298. oldal
  ISBN: 9789632740447

  Részlet Margócsy István előszavából.

 • Márványi Judit: Kapaszkodók
  Egy szerkesztő emlékei
  Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.,Tények és Tanúk sorozat, Budapest, 2017. 240 oldal
  ISBN: 978-963-14-3531-3

  Szerző: Márványi Judit, Turi Tímea, Soltész Márton, Darvasi Ferenc, Mesterházi Mónika

  Szerkesztő: Turi Tímea

  Egy szerkesztő emlékei Eörsi Istvánról – 189. oldal


  A kötet tartalomjegyzékét megtekintheti a TARTALOM ikonra kattintva.

 • Méray Tibor: A párizsi vártán. Írások a Szajna mellől. I–II. (Előszó: Pomogáts Béla.)


  Marosvásárhely. 2000. Mentor.

  (Részlet. `56-os események - a magyar írók ENSZ-tárgyalás elleni nyilatkozata. Számonkérés a Ganz–MáVAG-ban.)

 • Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála


  München. 1978. Griff, 388 (1) p. / uo. 1979. / uo. 1981. / uo. 1983. / 2., szamizdat kiad.: Bp. 1988. Katalizátor Iroda, 388 p. / 3. kiad.: Bp. 1989. Bibliotéka, 381 p. / Bp. 2006. Noran, 444 p.

  (Részlet. Lukács György Eörsivel Kádárnál a forradalom idején.)

 • Mérlegen egy életmű. (szerk.: Botka Ferenc) Petőfi Irodalmi Múzeum (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 12.), Budapest, 2003

  244 oldal
  A Déry Tibor halálának 25. évfordulóján rendezett tudományos konferencia előadásai (2002. december 5-6.)
  A tanácskozás rendezői: ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, MTA Irodalomtudományi Intézet, Petőfi Irodalmi Múzeum.
  (Kerekasztal-beszélgetés Déry börtönéveiről Pomogáts Béla Déry és 1956 című előadását követően. A beszélgetés résztvevői: Eörsi István (Kosáry Domokos helyett), Litván György, Pomogáts Béla, Tverdota György, Veres András. Eörsi a Déry-vitáról és Déryvel való kapcsolatáról a forradalom idején. A talpsimogató megírásának körülményei. Déry felesége, Böbe szerepe. Déry különbékéje a hatalommal kiszabadulása után, az ingyen, vámmentesen behozott Peuget-król. Eörsi véleménye Déry késői korszakáról. Az Ítélet nincs c. könyvéről.)

 • Mesterség és alkotás
  Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmáról.
  Szerkesztő: Mezei Márta és Wéber Antal
  Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972. 563 oldal

  Lukács György: A romantikáról (Eörsi István fordítása).

  Beszélgetés a romantikáról – 1970. okt. 12-én. Kérdező: Eörsi István

  A Tartalom ikonra kattintva elolvashatja az Eörsire vonatkozó részleteket.

 • Moldova György: A mocsári hajós. Minimák.


  Bp. 2000. Urbis, 594 p.

  (Részlet. Eörsi "Ütni az ördögöt" című kötetéről megjelent "Ütni az Eördögöt" című kritika.

  Előzmény:

  1957.04.12. Élet és Irodalom, Imre Katalin: Ütni az eördögöt - Eörsi István - A honlapon a cikkeknél van.)

 • Moldova György: A rövid élet titka. Aforizmák magyarázattal. /Ill.: Kaján Tibor/


  Bp. 1997. Dunakanyar, 2000, 183 p.

  (Részlet. Eörsi "Ütni az ördögöt" című kötetéről megjelent "Ütni az Eördögöt" című kritika.

  Előzmény:

  1957.04.12. Élet és Irodalom, Imre Katalin: Ütni az eördögöt - Eörsi István/Cikkeknél van.)

 • Moldova György: Aki átlépte az árnyékát… (Kardos György életrajza.)


  Bp. 2001. Urbis, 313 p.

  (Részlet. EMLÉKEZÉS ÉS DOKUMENTUMOK. "...akkoriban nemcsak Eörsi István és Zelk Zoltán írt Rákosi-verseket, hanem Csoóri Sándor és Nagy László is.")

 • Moldova György: Az utolsó töltény 1. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2004. Urbis, 235 p.

  (Részlet. Eörsi Rákosit dicsőítő verséről.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 3. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2005. Urbis, 297 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Eörsi "Ütni az ördögöt" című kötetéről megjelent "Ütni az Eördögöt" című kritika.

  Előzmény:

  1957.04.12. Élet és Irodalom, Imre Katalin: Ütni az eördögöt - Eörsi István/Cikkeknél van.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 6. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2005. Urbis, 233 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Eörsi kritikája Moldova "Bűn az élet" című kötetéről. Eörsi meggyőzte Aczélt, hogy ne jelenhessen meg Moldova börtönökről szóló könyve, a Bűn az élet.

  Előzmény:

  Élet és Irodalom, 1988.06.24. Eörsi István: Bedobom a törülközőt. Eörsi István/Cikkeknél van.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 7. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2007. Urbis, 257 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Eörsi Mátyás és Eörsi István véleménykülönbsége a bősi vízlépcső ügyében.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 8. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2007. Urbis, 225 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Kardos és Eörsi kapcsolata.)

 • Moldova György: Kádár János I–II. Életrajz.


  Bp. 2006. Urbis, 560 p.

  (Részlet. Eörsi interjúja Lukáccsal a Symposionban Nagy Imréről.)

 • Moldova György: Régi nóta. Önéletrajzi töredékek.

  Bp. 2002. Urbis, 322 p.
  (Részlet. A margitszigeti Úttörő Stadionban szerveződött focicsapat edzéseire Eörsi is kijárt.)

 • Nádas Péter: Esszék. Jelenkor, Pécs, 1995, 1998, 2001. 252 p.


  (Szegény, szegény Sascha Andersonunk /1992/ - 146. o.
  A Szegény, szegény Sascha Andersonunk c. írás a honlapon Eörsi István/cikkeknél található:
  1992.01.Nappali ház, Nádas Péter: Szegény, szegény Sascha Andersonunk)


 • Nádas Péter: Kritikák


  Pécs. 1999. Jelenkor, 272 p.

  (Részlet. Günter Grass müncheni beszéde. Grass két beszéde a T-Twins Kiadó gondozásában, Mesterházi Miklós rossz fordításával. Eörsi és mások avatottabbak lettek volna e munkára. - Lengyel László Magyar alakok és Korunkba zárva című köteteiről. Eörsi István is szerepel Lengyel kötetében.)

 • Nagy László: Krónika-töredék. Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978. január 29-ig.


  Bp. 1994. Helikon, 539 p.

  (Nagy László kéziratos naplóinak szöveghű kiadása. Nagy László rajzaival. Sajtó alá rend.: Görömbei András. Kötetterv: Nagy András.)  (Részlet. Eörsi cikke az Ady–Babits dokumentumgyűjteményről. Eörsi glosszája az ÉS-ben: Lukács György szerénysége és Ungvári kalandorsága. Az Eörsi fogalmazta Balogh Attila kérvénye. Eörsi: Petri nem kapott Szigligetre beutalót, megvonták Móricz-ösztöndíját. Eörsi Juhász Ferenc "Gyermekdalok" című verséről írt kritikáját kivették a könyvéből, ezért felkereste Pozsgayt. Eörsi bölcselmi tréfája az ÉS-ben.

  Előzmény:

  Élet és Irodalom, 1976.02.28. Eörsi István: Dokumentumgyűjtemény

  Élet és Irodalom, 1976.11.13. Eörsi István: Lukács György szerénysége

  Élet és Irodalom, 1978.01.28. Eörsi István: Bohóc a hídon; Bölcseleti tréfa - Eörsi István/Cikkeknél vannak.)

 • Nagy Péter: Zsöllyére ítélve. Színikritikák


  Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1981. 397 p.

  (Részlet. Széchenyi és az árnyak - 269-272. oldal.)

 • Napról napra 1956 sajtója. Október 23.-November 4. Válogatás

  Debrecen, 1989. Kolonel, 509 p.
  (Részlet.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.