EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Cseke Gábor: Lírai tőzsde. Fontos versek.

  Concord Media (Irodalmi Jelen Könyvek), Arad, 2006. 138 p.
  (Eörsi István: BELÉPETT A KERTI AJTÓN című verse.)

 • Csoóri Sándor: Elveszett utak

  Elveszett utak. Esszék. Bp. 2003. Nap, 252 p.
  (Részlet. A demokrácia háborúja. Rövid megjegyzés Ács Margit egyik szövegéhez. És egy levél.)

 • Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra

  Esszé. New York. 1981. Püski Corvin. és Magvető Kiadó, 1987.
  (Részlet. Hatvani Dániel kérdéseire írt válaszok.)

 • Csoóri Sándor: Nappali hold

  Esszék. Bp. 1991. Püski, 370 p.
  (Részlet. Töprengések a cenzúráról. Válasz Kertész Ákos nyílt levelére.)

 • Csoóri Sándor: Tenger és diólevél. (+ Egykor elindula tizenkét kőmíves.) Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek 1961–1994. Bukarest. 1982. Kriterion, 148 p.

  (Részlet. Műfajok őrségváltása? - A groteszk. - Erkölcsi revíziót. Antigoné megfakult arca. Töprengések a cenzúráról. - Eörsi javaslata a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén: Magyarországon is vezessék be a cenzúrát az írók külön kérésére. - A mélypont. Válasz Kertész Ákos nyílt levelére. - Vallomás – nemcsak magánügyben. A Szerzőt ért írói támadásokról.)

 • Csoóri Sándor: Tizenhét kő a parton

  Esszék. Bp. 2007. Nap, 380 p.
  (Részlet. Nekünk ilyen sors adatott
  Szakolczay Lajos beszélgetése Csoóri Sándorral. Fölébredhet-e az író? Domokos Mátyás emlékére, aki a magyar ˝láthatatlan elit˝egyik főalakja volt. A változások rejtelmeiről.)

 • Darvasi László: Ez egy ilyen csúcs
  A nagy Szív Ernő-füzet

  Magvető, Budapest, 2014. 368 oldal · ISBN: 9789631432206

  (Részletek a könyvből.)


 • Debreczeni József: Az új miniszterelnök
  Osiris, Budapest, 2006. 460 oldal
  ISBN: 9789633898444
  ISBN: 9633898447
  Illusztráció: FEKETE-FEHÉR FOTÓKKAL

  A kötet fülszövege és tartalomjegyzéke a Megnyitás ikonra kattintva elolvasható.

 • Dés Mihály: Pesti barokk. Magvető, 2013. Budapest, 582 p.

  (Kaposvár. Marat - Ács Jani rendezése - Eörsi dalbetétei.)


 • Döbrentei Kornél: Vajúdó feltámadás (ESSZÉK, TANULMáNYOK) Püski Kiadó, Budapest, 2002. 174 oldal
  (Részlet. Elmélkedés a Hétköznapi csalódások zenekar nevéről, "obszcén nótáiról". A "mocskos szájúakról" - "A Petri, Eörsi, Spiró féle alantas disznólkodás, most szélesebb, megtéveszthetőbb rétegekben terjed tovább.")

 • Dr. Kende Péter: A Viktor

  KendeArt, Budapest, 2002 318 p.
  (Részlet - CIKK-CAKK: AZ ELSő LÉPÉSEK -- A liberális SZDSZ állandósága, a Fidesz változása.)

 • Eörsi László: "Megbombáztuk Kaposvárt". (Alcím: A kaposvári Csiky Gergely Színház és a kultúrpolitika.)

  Részlet. Eörsi az 1976-ban bemutatott Oszlopos Simeonról. Pozsgay az Állami áruház bemutatója kapcsán a kultúrpolitikai problémákról. Részlet Eörsi Pozsgaynak írt, nyíltnak szánt leveléből. Az 1980-ban bemutatott Nehéz Barbaráról, amelynek dalszövegeit Eörsi írta. A Peter Weiss-darab, a Marat/Sade körüli bonyodalmak, támadások és a sikerek. A záró képsorokban feltűnő Corvin köz színpadra kerülésének története. Eörsi eltávolítása a színházból. Shakespeare III. Richárdja - Richmond és a fekete szemüveg. A rendszerváltás utáni helyzetkép. Eörsi A kihallgatás című darabjának tiltása, majd bemutatása. Igazgatóváltás "Fideszes szellemiséggel". Witold Gombrowicz Operett című darabja 2001-ben - Gryllus Dorka meztelensége.


  Előzmény:

  • Népszava, 2001.03.12. Eörsi István: Operett és bohózat; Mondom a magamét
  • Népszava, 2001.04.30. Eörsi István: Színház a világ; Mondom a magamét - A honlapon Eörsi István/Cikkeknél találhatóak

  Budapest, 2013. Napvilág Kiadó - 1956-os Intézet Alapítvány, 222 p.
 • Esterházy Péter: Az elefántcsonttoronyból


  Az elefántcsonttoronyból. Bp. 1991. Magvető, 188 p.; 1994; uo. 2007. 174 p.

  (Részlet. A hülyeség dicsérete. "Meghaltok mind" - névtelen levél.

  Előzmény:

  1989.04-05.Szabad Demokraták, Az SZDSZ tanácsának feljelentése - Az Eörsi István/Cikkeknél.)

 • Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba


  Bevezetés a szépirodalomba. Bp. 1986. Magvető, 723 p.; 1995. (E. P. művei öt kötetben.); 2003. 725 p.

  (Részlet.)

 • Esterházy Péter: Egy kék haris

  Bp. 1996. Magvető, 204 p.
  (Részlet. Európai egyszeregy. - "Üdvözlet a győzőnek". - "Nem vagyok egy Berzsenyi…". – Esterházy Péterrel beszélget Petri György.)

 • Esterházy Péter: Egy kékharisnya följegyzéseiből


  Bp. 1994. Magvető.  (Részlet. Hunok Berlinben. A semmiről, a mindenről. - "...az nem sért, ha a pápáról nyeglén beszélnek /pl. Magyar Narancs, Eörsi/.")

 • Esterházy Péter: Esti
  Budapest, 2010. Magvető, 406 p.
  ISBN: 9789631428162

  Az Eörsi Istvánról szóló részleteket a „Tartalom” ikonra kattintva olvashatja el.

 • Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló
  Magvető, Budapest, 2016. 240 oldal
  ISBN: 9789631434545

  Ügyetlenül, de végül is megtaláltam a nővérpultot. Több „törvény kapujában” is álltam, de szerencsére nem kitartón. Aztán itt kedvesen befogadtak. Vérvétel, simán, könnyen. Át kellett vinnem a laborba. Négy darab embernél kellett kérdezősködnöm, míg végre megtaláltam. Épphogy bírtam intelligenciával. 

    Megállított egy férfi, hogy hadd fogna kezet velem. Elfutotta a könny a szemét, amikor jó egészséget kívánt. Jó helyen mondja, válaszoltam a szokott imbecillis derűvel. 

    Lehet derűsnek lennem, de csak mellesleg. Tudva, hogy nem számít. Derűsnek lenni csak úgy – ha megy. Lásd Eörsi István kései, szívszorító akarnok világát.

  11-12. oldal


 • Esterházy Péter: Javított kiadás


  Javított kiadás. Bp. 2002. Magvető, 281 p.

  (Részlet.)

 • Eszéki Erzsébet: Kibeszéljük magunkat. Íróportrék.

  A 193. oldalon Eörsi István: Nagy szellemek a lichthófban 


  (Az írás megtalálható a honlapon a cikkeknél: Élet és Irodalom, 1989.05.05. Eszéki Erzsébet: Nagy szellemek a lichthófban.)


  Múzsák , 1990. Budapest, 213. oldal
 • Ézsiás Erzsébet: Mai magyar dráma. Bp. 1986. Kossuth Könyvkiadó (Esztétikai Kiskönyvtár), 268.p.


  (Részlet)

 • Faludy György: Jegyzetek a kor margójára


  Jegyzetek a kor margójára. Publicisztikák. Bp. 1994. Magyar Világ, 206 p / Bp. 2003. Villon. 189 p

  (Részlet. A közkatona s a miniszterelnök. A Don partján elesett magyar "hősi halottakról.")

 • Farkas Zsolt: Most akkor.

  Budapest. 1998. Filum, 298. oldal
  (Részlet. A szóba hozás művészete /Eörsi István egy megjegyzéséhez/, Eörsi Lukácsa /A "kényelmetlen Lukács" meséjéről/.)

 • Fekete Sándor: Folyosói szümpozion


  Folyosói szümpozion, amelyből végre mindenki megtudhatja, érdemes-e élni és küzdeni (vagy sem). Szatirikus írások. Bp. 1970. Magvető, 332 p.

  (Részlet. Eörsi-darabok: A megmentett város - Sírkő és kakaó - Hordók.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.