EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Vajda Gábor: Remény a megfélemlítettségben. A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete 1945-1972 (1. kötet)

  Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2006. 503 p.
  (Részlet. Az Új Symposion és a Híd szerkesztéspolitikája /1966–1972/.)

 • Váradi Júlia: a szabadság foka. 50 beszélgetés.


  Noran Kiadó, 2005. Bp.  (219-224. oldal: Nem minden történelmi idő kedvez a drámaírásnak. Beszélgetés Eörsi Istvánnal.)

 • Varga Domokos György: Elsőkből lesznek az elsők I-II. Médiaharcok/A magyar média metamorfózisa

  LKD Betéti Társaság, Budapest, 2001; Második, javított kiadás, 2013

  (Részletek. Elek István cikksorozatának Magyar Hírlapban való megjelentetése ellen szólt többek közt Eörsi. Eörsi a ZDF német hírtelevízióban: "...a kommunizmus nem semmisítette meg a jobboldali szellemiséget." Göncz árpád kifütyüléséről, a kommunisták legnagyobb bűnéről. Eörsi Orbán Viktor első két gyermekének megkereszteléséről. Levél Jospinnek. Antiszemitizmusról, rasszizmusról. Hozzászólások V. D. Gy. "Szétlőjük-e az újságírót?" c. topicjához. Miért nem közölte a Népszabadság Kondor Katalin Eörsinek írt válaszcikkét.)

 • Varga László: A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 - november 9.

  Bp. 1989. Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub /Századvég Füzetek/ 507 p.

  (Részlet. 1956. X. 29. rádió: E.I.: Hát ilyenek is tudunk lenni mi? - elmondja: Bassa György a Magyar írók szólnak c. műsorban. 1956. X. 30. Szabad Kossuth és Petőfi Rádió: E. I. "Milyen jó" c. elbeszélését mondja el a Magyar írók szólnak c. műsorban.)

 • Várnai Judit Szilvia: Szójátékok Arany János és Eörsi István Hamlet-fordításaiban


  Magyar nyelvjárások, 1999. 37. köt. 459-168. old. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve, Debrecen, 1999. (Részlet)

 • Vasy Géza: "Hol zsarnokság van". Az ötvenes évek és a magyar irodalom/Tanulmányok, elemzések

  Mundus Magyar Egyetemi Kiadó (Mundus - Új irodalom), Budapest, 2005. 304 p.

 • Végh Antal: (Csurka) István a Király?

  Tartalom:

  Állítsátok meg Sártúró Uit!

  Ki most itt a próbacsődör?

  Mit hozott a nyári Mikulás?

  Ez a harc lesz a végső?

  Vágjon oda, őrmester úr!

  Epilógus helyett


  A zsidókról és a sajtóról. A népiekről és az urbánusokról. Csurkáról és Csoóriról, Eörsiről és Konrád Györgyről. A bíróságokról és az áporodott levegőjű tárgyalótermekről. Torgyánról és Antall Józsefről. Göncz Árpádról és a köztársasági elnök március 15-i haknizásairól. Ki nyeri a következő választásokat? Lesz-e miniszterelnök Palotás Jánosból?


  Budapest, 1992. Magánkiadás, 75. p.
 • Végh Antal: Ölbeülni? Dorombolni?

  A zsidókról és a sajtóról - a népiekről és az urbánusokról - Csurkáról és Csoóriról, Eörsiről és Konrád Györgyről. A bíróságokról és az áporodott levegőjű tárgyalótermekről - Torgyánról és Antall Józsefről - Göncz Árpádról és a köztársasági elnök március 15-i haknizásairól.


  Budapest, 1992. Szerzői magánkiadás, 200 p. ISBN: 963-400-824-0
 • Weiss János: Lukács György és tanítványai

  Áron Kiadó, Budapest, 2018. 267 oldal
  ISBN: 9789639210943

  A kötet tartalomjegyzéke a Megnyitás ikonra kattintva elolvasható.


  Részlet a Jelenkor, 2018.11.számában megjelent könyvkritikából (Perecz László: A kanonizálástól a kriminalizálásig):

  „A kötetben föltűnnek ugyanakkor az utóbbi, tágabb körbe tartozó szereplők is: Király István aktuálisan kiadott naplójával szerepel, Hermann István kultúraelméletével kerül az áttekintésbe, Almási Miklósnak friss interjúja említtetik, Eörsi István pedig Lukács államosítási folyamatának éles és éleselméjű kritikusaként bukkan föl többször is.”


A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.