EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Vágvölgyi B. András: 1989. - tűzijáték -

  Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2009. 641 p.
  (Részletek.)

 • Vágvölgyi B. András: Narancs Blue. Bevezetés a neozsurnalizmusba.

  Új Mandátum, Budapest, 1998. 237 p.
  (Részlet. 211-213. oldal - Eljön az orgonaillatú május.)

 • Vágvölgyi B. András: Narancs Blue. Bevezetés a neozsurnalizmusba.

  Új Mandátum, Budapest, 1998. 237 p.
  (Részletek. Danilo Kis síremléke. Ginsberg-variációk. Yu-gonzo. Szarajevó, Orvlövészek utcája. Kampánycsend? A könyvborító hátlapja.
  A cikkek teljes egészében elolvashatóak a honlapon a cikkeknél.)

 • Vágvölgyi B. András: Pazar évek sötétben
  Konkrét Könyvek, Budapest, 2015. 368 oldal
  ISBN: 9789637424809

  Az Eörsi Istvánról szóló részleteket elolvashatja a „Tartalom” ikonra kattintva.

 • Vajda Gábor: Remény a megfélemlítettségben. A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete 1945-1972 (1. kötet)

  Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2006. 503 p.
  (Részlet. Az Új Symposion és a Híd szerkesztéspolitikája /1966–1972/.)

 • Váradi Júlia: a szabadság foka. 50 beszélgetés.


  Noran Kiadó, 2005. Bp.  (219-224. oldal: Nem minden történelmi idő kedvez a drámaírásnak. Beszélgetés Eörsi Istvánnal.)

 • Varga Domokos György: Elsőkből lesznek az elsők I-II. Médiaharcok/A magyar média metamorfózisa

  LKD Betéti Társaság, Budapest, 2001; Második, javított kiadás, 2013

  (Részletek. Elek István cikksorozatának Magyar Hírlapban való megjelentetése ellen szólt többek közt Eörsi. Eörsi a ZDF német hírtelevízióban: "...a kommunizmus nem semmisítette meg a jobboldali szellemiséget." Göncz árpád kifütyüléséről, a kommunisták legnagyobb bűnéről. Eörsi Orbán Viktor első két gyermekének megkereszteléséről. Levél Jospinnek. Antiszemitizmusról, rasszizmusról. Hozzászólások V. D. Gy. "Szétlőjük-e az újságírót?" c. topicjához. Miért nem közölte a Népszabadság Kondor Katalin Eörsinek írt válaszcikkét.)

 • Varga László: A forradalom hangja
  Magyarországi rádióadások 1956. október 23 – november 9.
  Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub (Századvég Füzetek), Budapest, 1989. 507 p.
  Szerkesztő: Gyurgyák János, Fellegi Tamás László, Gyekiczki András, Kövér László, Kövér Szilárd, Máté János, Orbán Viktor, Stumpf István, Varga Tamás, Wéber Attila és Kenedi János
  ISBN: 02-6780-2

  Részletek. 1956. X. 29. rádió: Eörsi István: Hát ilyenek is tudunk lenni mi? – elmondja: Bassa György a Magyar írók szólnak című műsorban.

  1956. X. 30. Szabad Kossuth és Petőfi Rádió: Eörsi István Milyen jó című elbeszélését mondja el a Magyar írók szólnak című műsorban.

  • Az Eörsire vonatkozó részleteket a TARTALOM ikonra kattintva elolvashatja.

 • Várnai Judit Szilvia: Szójátékok Arany János és Eörsi István Hamlet-fordításaiban


  Magyar nyelvjárások, 1999. 37. köt. 459-168. old. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve, Debrecen, 1999. (Részlet)

 • Vasy Géza: "Hol zsarnokság van". Az ötvenes évek és a magyar irodalom/Tanulmányok, elemzések

  Mundus Magyar Egyetemi Kiadó (Mundus - Új irodalom), Budapest, 2005. 304 p.

 • Végh Antal: (Csurka) István a Király?

  Tartalom:

  Állítsátok meg Sártúró Uit!

  Ki most itt a próbacsődör?

  Mit hozott a nyári Mikulás?

  Ez a harc lesz a végső?

  Vágjon oda, őrmester úr!

  Epilógus helyett


  A zsidókról és a sajtóról. A népiekről és az urbánusokról. Csurkáról és Csoóriról, Eörsiről és Konrád Györgyről. A bíróságokról és az áporodott levegőjű tárgyalótermekről. Torgyánról és Antall Józsefről. Göncz Árpádról és a köztársasági elnök március 15-i haknizásairól. Ki nyeri a következő választásokat? Lesz-e miniszterelnök Palotás Jánosból?


  Budapest, 1992. Magánkiadás, 75. p.
 • Végh Antal: Ölbeülni? Dorombolni?

  A zsidókról és a sajtóról - a népiekről és az urbánusokról - Csurkáról és Csoóriról, Eörsiről és Konrád Györgyről. A bíróságokról és az áporodott levegőjű tárgyalótermekről - Torgyánról és Antall Józsefről - Göncz Árpádról és a köztársasági elnök március 15-i haknizásairól.


  Budapest, 1992. Szerzői magánkiadás, 200 p. ISBN: 963-400-824-0
 • Weiss János: Lukács György és tanítványai

  Áron Kiadó, Budapest, 2018. 267 oldal
  ISBN: 9789639210943

  A kötet tartalomjegyzéke a Megnyitás ikonra kattintva elolvasható.


  Részlet a Jelenkor, 2018.11.számában megjelent könyvkritikából (Perecz László: A kanonizálástól a kriminalizálásig):

  „A kötetben föltűnnek ugyanakkor az utóbbi, tágabb körbe tartozó szereplők is: Király István aktuálisan kiadott naplójával szerepel, Hermann István kultúraelméletével kerül az áttekintésbe, Almási Miklósnak friss interjúja említtetik, Eörsi István pedig Lukács államosítási folyamatának éles és éleselméjű kritikusaként bukkan föl többször is.”


 • Zárt, bizalmas, számozott
  Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963 / Dokumentumok
  Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 541.p.
  Szerkesztő: Cseh Gergő Bendegúz, Kalmár Melinda,Pór Edit
  ISBN: 963-379-438-2

  Részlet az I.fejezetből. Irodalompolitika • Dokumentumok (30. és 86 - 87.oldal)

  Eörsi "Ütni az ördögöt" című kötetének megjelenéséről és Eörsi Istvánné elhelyezéséről.

  • Az Eörsire vonatkozó részleteket elolvashatja a TARTALOM ikonra kattintva.

 • Zárt, bizalmas, számozott II.
  Irodalom-, sajtó- és tájékoztatáspolitika 1962-1979 (dokumentumok)
  Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 720.p.
  Szerkesztő: Cseh Gergő Bendegúz - Krahulcsán Zsolt - Müller Rolf - Pór Edit
  ISBN: 963-389-597-9

  Az Eörsire vonatkozó részleteket elolvashatja a TARTALOM ikonra kattintva.


  A szocialista országok magyar irodalmáról. A magyar írók műveinek külföldi kiküldéséről - a "jelentéktelen" írók felsorolásában Eörsi.

  Híd, 1968.07–08. szám Eörsi István: A fogalmak tisztázásáért 

  Aczél György feljegyzése Molnár Ferencnek az Élet és Irodalomban megjelent írásokról (1971. június 3.)

  Eörsi István: Mikrostruktúrák (Élet és Irodalom 1971.05.22.) című cikkét bírálja Aczél György.

  Simó Jenő tájékoztató jelentése az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának a központi és vidéki irodalmi folyóiratok helyzetéról és a bizottság állásfoglalása (1972. március)

  Eörsi István: A túsz (Kortárs, 1971.09.szám) című cikkét bírálja Simó Jenő.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.