EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1954.01.24.Szabad Ifjúság, E.I.: Fejbólintók

  (Vers)

 • 1954.01.30.Irodalmi Újság, Nagy Péter: A fiatalok gondja

 • 1954.02.10.Irodalmi Újság, A Rádió irodalmi műsorából

 • 1954.02.27.Irodalmi Újság, Költészetünk időszerű kérdéseiről

  (Rövidhír; Vita az Írószövetségben.)

 • 1954.02.Tiszatáj, Madácsy László: Megjegyzések Eörsi István Fiatal szemmel című kötetéhez

  (Könyvkritika, elemzés Eörsi verseskötetéről, verseiről.)

  A kötet tartalomjegyzéke megtalálható a honlapon, a magyar nyelvű köteteknél.

 • 1954.03–04.szám (március – április) Új hang, E.I.: Édesapám…

  Vers.

 • 1954.03–04.szám (március – április) Új hang, Tamási Lajos: Problémáinkról

  Részlet. Hozzászólás a „pesszimista versek“ vitájához. Idézet Eörsi Bizalomért c. verséből.

 • 1954.03.13.Irodalmi Újság, E.I.: Elolvad a háztető...

  (Vers)

 • 1954.03.14.Szabad Ifjúság, A fiatal írók néhány problémájáról

  (Részlet. Az írószövetség DISZ-szervezetének kezdeményezésére viták zajlottak le a szervezeti élet jobbátételéről, a fiatal költők műveinek értékeléséről. ˝Eörsi István régebben is írt egy-két kritikai hangú költeményt, az utóbbi időben pedig számos szatíra került ki alkotóműhelyéből. Örülünk ennek a műfaji gazdagodásnak.˝ Bizalomért című versének kritikája. )

 • 1954.04.24. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), Az Új Hang irodalmi estje a Központi Kultúrotthonban

  (Műsorelőzetes a Debrecenben rendezendő Új Hang folyóirat irodalmi estjéről. A műsorban szerepel Eörsi István is.)

 • 1954.04.28. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), o.gy.: Az ˝Uj Hang˝ irodalmi estjéről

  (Tudósítás a rendezvényről, melyen részt vett Eörsi István is.)

 • 1954.06.szám (június) Új Hang, Halda Aliz: Eörsi István: Fiatal szemmel

  A kötet verseinek kritikája, elemzése. Eörsi politizáló verseinél hiányolja a „fiatal szemet, az ifjúság fellobogó szenvedélyét, a friss képeket, újszerűén megfogalmazott mondanivalót.”, és keresi az okokat. Az Auschwitz, a Néma férfiak, a Nézz magadba, a Sztálin, a Lenin emlékezete című versek összehasonlítása. Az Anyám, az Idill 1945, a Kiflit evett, a Hogy ne lehessek vénebb, az Alszik, A csendfelelős . . . című versei közös vonásairól. A gyengébb verseiről.


  A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

 • 1954.07.03.Irodalmi Újság, Hat magyar író

  (Rövidhír; szerzői est az Írószövetségben.)

 • 1954.07.04.Szabad Ifjúság, E.I.:Tanári felköszöntő egy érettségi banketten

  (Vers)

 • 1954.07.08.Szabad Nép, Megkezdődött a Magyar Írók Szövetségének közgyűlése

  (Irodalmi életünk egészséges fejlődésének néhány káros mellékhajtásáról beszélt Darvas József népművelési miniszter. Az egyik veszélyes eltolódás a naturalizmus. A "súlyos és káros politikai eltévelyedés" példájaként említi meg Eörsi István "Bizalomért" c. versét is.)

 • 1954.07.10.Irodalmi Újság, Az Írószövetség tanácskozása

  (Részlet Darvas József közgyűlési beszámolójából. Eörsi István: Bizalomért c. verséről is.)

 • 1954.07.17.Irodalmi Újság, Shelley: Óda a Nyugati szélhez

  (Vers; Eörsi István fordítása.)

 • 1954.07.24.Irodalmi Újság, E.I.: Jankovich Ferenc: Szántód partjainál

  (Könyvkritika.)
  Reagálás:
  Irodalmi Újság, 1954.08.14. Jankovich Ferenc - Illés Béla: Két levél a kritikáról.
  Szabad Ifjúság, 1954.11.04. Földes Anna: Sértődés helyett bizalmat! A fiatal kritikusok problémájáról

 • 1954.07.24.Irodalmi Újság, Pándi Pál: Az irodalomkritikáról

 • 1954.07.27.Szegedi Egyetem, Vajtai István: Megjegyzések a Tiszatáj júniusi számához

  (Eörsi István: Fiatal szemmel című kötetéről.)

 • 1954.07.szám (július) Új Hang, Darvas József: Beszámoló a Magyar írók Szövetségének közgyűlésén

  Részlet. „Vagy megemlítem még Eörsi István: Bizalomért című versét az Új Hang decemberi számában, amely a nép s a párt és állam közötti szakadásnak hamis, hazug költői képét festi fel.”


  Előzmény:

  • Új Hang, 1953.12.szám (december) E.I.: Bizalomért

 • 1954.07.szám (július) Új Hang, E.I.: Igazságtevő

  Vers.


  Reagálás:

  • Kritika, 2000.09. szám Eörsi István: A felejtések ára II.

 • 1954.08.14.Irodalmi Újság, Jankovich Ferenc; Illés Béla: Két levél a kritikáról

  (Eörsi István könyvkritikáját ostorozza Jankovich Ferenc. Illés Béla válasza.)
  Előzmény:
  Irodalmi Újság, 1954.07.24. Eörsi István: Jankovich Ferenc: Szántód partjainál.
  Reagálás:
  Szabad Ifjúság, 1954.11.04. Földes Anna: Sértődés helyett bizalmat! A fiatal kritikusok problémájáról

 • 1954.09.01.Igaz Szó (9.szám), Hegedüs Károly: A Magyar Népköztársaság lírikusai románul

  (Könyvkritika a Magyar Népköztársaság mai költészetének román nyelvű antológiájáról. Vajon a ˝Mai magyar költészet˝
  című gyűjteményből miért maradtak ki jelentős költők, többek között Eörsi István?)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.