EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1953.09.13.Szabad Nép, A Hét könyvei

  (SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ: Eörsi István: Fiatal szemmel. Versek.)

 • 1953.09.17.Szabad Ifjúság, Új magyar verseskötetek

  (Rövid tudósítás. ˝Eörsi István ˝Fiatal szemmel˝ című kötete az ifjú költő első versgyűjteménye.˝)

 • 1953.09.27.Népszava, Négy fiatal költő

  (Eörsi István "Fiatal szemmel" c. új verseskötetéből az "Anyám" c. verse.)

 • 1953.09.szám (szeptember) Új Hang, Új könyvek

  A Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent Eörsi István Fiatal szemmel című kötete.

  A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

 • 1953.10.04.Magyar Nemzet, Hegedüs Géza: Négy verseskönyv

 • 1953.10.04.Népszava, E.I.: Könyvtárban

  (Versrészlet)

 • 1953.10.szám (október) Új Hang, E.I.: Két vers

  Anya leszel...

  Béklyók nélkül

 • 1953.10.szám (október) Új Hang, Koczkás Sándor: Négyen a fiatalok közül.
  Megjegyzések négy fiatal költő verseskötetéhez

  Eörsi István: Fiatal szemmel; a Szépirodalmi Könyvkiadói kiadása 1953-ban. A közös problémák elemzése. Pozitívumként emeli ki a pártos szemléletet. Külön is foglalkozik a szerző egy-egy vers elemzésével.

  „Talán éppen azt kellene még megmutatniok és művészien ábrázolniok lírikusainknak, ami a mai ember szerelmében, családi életében a leginkább új: a két ember egymást nevelgető, egymást tudatosan segítő, formáló közösségét, azt a szépséget, ami a kommunista ember szerelmét társadalmi erővé, életet gazdagító energiává teszi. Valahol ott kellene keresnünk ennek az útját, ahol Eörsi István pedzi »Kedvesemről, kedvesemnek« című versében.”


  A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

 • 1953.11.szám (november) Új Hang, E.I.: Három vers

  Versek.

  Hűség

  Búcsúsorok barátomnak

  Levél

 • 1953.12.szám (december) Új Hang, E.I.: Bizalomért

  Vers.


  Reagálás:

  • Irodalmi Újság, 1954.01.30. (3.szám) Nagy Péter: A fiatalok gondja
  • Új Hang, 1954.07.szám (július) Darvas József: Beszámoló a Magyar írók Szövetségének közgyűlésén
  • Csillag, 1954.07.szám Darvas József: Beszámoló a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén
  • Irodalmi Újság, 1954.07.10. (17.szám) Az Írószövetség tanácskozása

 • 1953.Esti Budapest, Tanulni és megismerni az életet... Beszélgetés egy fiatal költővel

 • 1954.01.11.Szabad Nép, A Rádió műsorából

  (A Kossuth Rádióban Eörsi István versei.)

 • 1954.01.20. Szabad Ifjúság, E.I.: Lenin emlékezete

  Vers.

  Kapcsolódó cikk:

  • Élet és Irodalom, 2000.06.09. (23.szám) E.I.: A hitvesi ágyban

 • 1954.01.24.Szabad Ifjúság, E.I.: Fejbólintók

  (Vers)

 • 1954.01.30.Irodalmi Újság, Nagy Péter: A fiatalok gondja

 • 1954.02.10.Irodalmi Újság, A Rádió irodalmi műsorából

 • 1954.02.27.Irodalmi Újság, Költészetünk időszerű kérdéseiről

  (Rövidhír; Vita az Írószövetségben.)

 • 1954.02.szám Csillag, Eörsi István: Hej, munka…

  Vers.

 • 1954.02.Tiszatáj, Madácsy László: Megjegyzések Eörsi István Fiatal szemmel című kötetéhez

  (Könyvkritika, elemzés Eörsi verseskötetéről, verseiről.)

  A kötet tartalomjegyzéke megtalálható a honlapon, a magyar nyelvű köteteknél.

 • 1954.03–04.szám (március – április) Új hang, E.I.: Édesapám…

  Vers.

 • 1954.03–04.szám (március – április) Új hang, Tamási Lajos: Problémáinkról

  Részlet. Hozzászólás a „pesszimista versek“ vitájához. Idézet Eörsi Bizalomért c. verséből.

 • 1954.03.13.Irodalmi Újság, E.I.: Elolvad a háztető...

  (Vers)

 • 1954.03.14.Szabad Ifjúság, A fiatal írók néhány problémájáról

  (Részlet. Az írószövetség DISZ-szervezetének kezdeményezésére viták zajlottak le a szervezeti élet jobbátételéről, a fiatal költők műveinek értékeléséről. ˝Eörsi István régebben is írt egy-két kritikai hangú költeményt, az utóbbi időben pedig számos szatíra került ki alkotóműhelyéből. Örülünk ennek a műfaji gazdagodásnak.˝ Bizalomért című versének kritikája. )

 • 1954.04.24. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), Az Új Hang irodalmi estje a Központi Kultúrotthonban

  Műsorelőzetes a Debrecenben rendezendő Új Hang folyóirat irodalmi estjéről. A műsorban szerepel Eörsi István is.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.