EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1953.01.11. Szabad Ifjúság, Gergely Mihály: A fiatal írók második konferenciája elé

  (Az Írószövetség Disz-titkárának írása. ˝A konferencia feladata: értékelni a fiatal íróknak az Irókongresszus óta eltelt időszakban elért eredményeit, továbbá: megkeresni azoknak a hibáknak, helytelen nézeteknek a gyökereit, amelyek gátolják fiatal íróink továbbfejlődését és megmutatni a kivezető utat, megszabni a feladatokat.˝)

 • 1953.01.15.Irodalmi Újság, Földes Anna: Irodalmunk jövője

  (Fiatal Írók II. Országos Konferenciája.)

 • 1953.01.21. Szabad Nép, E. I.: Lenin emlékezete

  Vers.

  Kapcsolódó cikk:

  • Élet és Irodalom, 2000.06.09. (23.szám) E.I.: A hitvesi ágyban

 • 1953.01.25.Szabad Ifjúság, Az irodalmi vita és a fiatal írók

  (Vita az Új Hang hibáiról - Eörsi néhány megállapításával száll vitába.)
  Előzmény:
  Szabad Ifjúság, 1952.11.13. Eörsi István: Az irodalmi vita arra kötelez, hogy alaposan végiggondoljuk és kijavítsuk az elkövetett hibákat

 • 1953.01.29.Irodalmi Újság, E.I.: Kedvesemről, kedvesemnek

  (Vers)

 • 1953.01.szám (január) Új Hang, Ancsel Éva: A „tipikus” kérdése a költészetben

  Vita. Eörsi Testvériség és saját verse, az Internacionálé összehasonlítása az élmény tipikussága szempontjából. A szerkesztőség válasza Ancsel felvetéseire. Alapjaiban elhibázottnak tartják Ancsel értékelését. 

 • 1953.01.szám (január) Új Hang, E.I.: A percek suhannak

  Vers.

 • 1953.02.01.Szabad Ifjúság, Megkezdődött a fiatal írók második konferenciája

  (Fekete Sándor, a Szabad Nép kulturális rovatának és az Uj Hang szerkesztőségének vezetője tartott beszámolót a fiatal írók munkájának legfontosabb kérdéseiről; beszédének I. része.
  ˝Eörsi István ˝A szabadító˝ című költeményében nagyon szépen fogalmazta meg a kommunista vezető felvilágosító, szabadító hatását a korábban öntudatlan dolgozókra.˝)

 • 1953.02.02.Szabad Nép, Befejezte tanácskozásait a fiatal írók második országos konferenciája

  (A vitában felszólalt többek között Eörsi István.)

 • 1953.02.03.Szabad Ifjúság, A fiatal írók konferenciáján

  (Fotó: a konferencia szünetében Illyés Gyula Kossuth-díjas író a fiatal írók egy csoportjával beszélget. A képen balról jobbra: Csoóri Sándor, Fülöp János, Eörsi István, Gib József, Vizinczei István és Illyés Gyula.)

 • 1953.02.03.Szabad Nép, Fiatal íróink feladatai (1)

  (Beszámoló a fiatal írók második országos konferenciájáról. Eörsi István az Írószövetség nevelési osztályának munkáját bírálta.)

 • 1953.02.03.Szabad Nép, Fiatal íróink feladatai (2)

  (Beszámoló a fiatal írók második országos konferenciájáról. Eörsi István az Írószövetség nevelési osztályának munkáját bírálta.)

 • 1953.02.12.Irodalmi Újság, A fiatal írók II. konferenciája után (1)

  (Eörsi István "Szombat éjszaka" című versének bírálata - a nehézségek túlhangsúlyozása. A pozitív hős ábrázolására jó példa Eörsi "A szabadító" című költeménye. Eörsi a Nevelési Osztály munkáját bírálta. Eörsi nem fogadta el a "Nézz magadba" című versét ért kritikákat.)

 • 1953.02.12.Irodalmi Újság, A fiatal írók II. konferenciája után (2)

  (Eörsi István "Szombat éjszaka" című versének bírálata - a nehézségek túlhangsúlyozása. A pozitív hős ábrázolására jó példa Eörsi "A szabadító" című költeménye. Eörsi a Nevelési Osztály munkáját bírálta. Eörsi nem fogadta el a "Nézz magadba" című versét ért kritikákat.)

 • 1953.02.12.Ludas Matyi (7.szám), A fiatal írók második konferenciáján

  (Karikatúrák, többek közt Eörsi Istvánról.)

 • 1953.02.szám (február) Új Hang, Bihari Sándor: Lelkévé válni egészen…
  (A Fiatal írók II. Konferenciájára.)

  Vers.

 • 1953.02.szám (február) Új Hang, Fekete Sándor: Fiatal íróink feladatai
  Fekete Sándor beszámolója

  Beszámoló a Fiatal Írók II. Országos Konferenciájáról. Eörsit és verseit többször megemlíti cikkében.

  „Egyes fiatal lírikusainknál szintén jelentkezik a szocialista építés nehézségeinek túlbecsülése, az ellenséges befolyás túlbecsülése, tömegeink, új életünk erejének lebecsülése, amely pesszimizmushoz, moralizáláshoz vezet. Jellegzetes példája ennek Eörsi István »Szombat éjszaka« című verse. […] A verset kezdettől fogva sokan bírálták, azonban véleményem szerint helytelenül. Azt rótták fel ugyanis Eörsinek, hogy a lerészegedés, a züllés, mint negatív vonás nem lehet tipikus életünkben, csak »a múlt szórványos emléke«. (Vajda Miklós.) A kritikus nyilvánvalóan szépít. A lumpen-proletárság, az erkölcsi züllés komoly veszélye ellen harcolni kell. A hiba nem ott van, hogy Eörsi meglátta ezt és súlyos hibának tartja. A hiba ott van, hogy meglátta ezt s úgy megijedt, hogy egy pillanatra még az is problematikus lett számára, hogy »szeretheti-e« az embert, »ha ily szemétjét« megveti? Ez a kétségbeesett kérdés nem áll arányban azzal a veszéllyel, amelyet meglátott a költő. S a felelet még kevésbé. Eörsi arra a következtetésre jut, hogy az ilyen »multat visszaokádó« elemek »pusztuljanak rabtartóikkal«. Helyes szemlélettel, megfelelő méreteiben látta volna a veszélyt a költő, s doktriner merevséggel nem az elpusztítás, hanem a nevelés, a meggyőzés útját mutatta volna.”


  Reagálás:

  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Eörsi István
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Várhegyi György
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Fekete Sándor

 • 1953.02.szám (február) Új Hang, Hozzászólások
  Eörsi István

  Felszólalások a Fiatal Írók II. Országos Konferenciáján. Eörsi István, Tuli József és Fekete Gyula hozzászólása a vitához.  Eörsi szembeszáll Fekete Sándor rá vonatkozó bírálatával. Fekete Gyula Eörsi Nézz magadba című verséről.


  Előzmény:

  • Szabad Ifjúság, 1952.11.13. E.I.: Az irodalmi vita arra kötelez, hogy alaposan végiggondoljuk és kijavítsuk az elkövetett hibákat
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Fekete Sándor: Fiatal íróink feladatai
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Várhegyi György
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Fekete Sándor

 • 1953.02.szám (február) Új Hang, Hozzászólások
  Fekete Sándor

  Felszólalások a Fiatal Írók II. Országos Konferenciáján. Fekete Sándor zárszava.

  „Azt vártuk volna például Eörsitől, mint tehetséges és képzelt költőtől, hogy nem egyszerűen elmondja, milyen hibája volt, és hogy ezzel fejlődésének ez a szakasza lezárult, hanem megvilágította volna előttünk, hogy miért voltak hibái és a jövőben hogyan fog harcolni azért, hogy életismeretét, marxista-leninista képzettségét növelje. Nem azt vártuk volna, hogy marcangolja magát, hanem hogy alkotó önbírálatban rámutasson hibáinak forrására és arra, hogyan akarja biztosítani a jövőben fejlődését. Enélkül az a megállapítása, hogy írói fejlődésének ez a szakasza már lezárult, nem volt megnyugtató, különösen azokkal a kísérő szavakkal, amelyekkel több lényeges pontban visszaverte a bírálatot.”


  Előzmény:

  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Fekete Sándor: Fiatal íróink feladatai 
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Eörsi István
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Várhegyi György


 • 1953.02.szám (február) Új Hang, Hozzászólások
  Várhegyi György

  Felszólalások a Fiatal Írók II. Országos Konferenciáján. Várhegyi György, a DISZ Központi Vezetőségének titkára hozzászólása a vitához. Várhegyi szerint Eörsi nem értette meg a Nézz magadba című versét ért kritikát.

  „Nem az a hiba, hogy Eörsi a háború borzalmairól írt, hanem a hiba ott van, ahogyan ír erről. Az öntudatos fiatalok ebben a kérdésben nem értenek egyet Eörsivel. Ezek a fiatalok tudják, hogy az imperialisták háborút akarnak kirobbantani s ezért ezek a fiatalok bátor és hős vitézekké akarnak válni, akik ha kell, fegyverrel a kezükben is győzedelmeskednek a háborúban. Eörsi verse azonban olymódon festi a háború borzalmait, hogy nem ezekre az érzésekre neveli a fiatalokat, s elriasztja őket attól, hogy ha szükséges lesz, hősként harcoljanak hazánk szabadságáért és függetlenségéért.”

  „Nem eléggé megfelelő még Eörsi elvtárs viszonya a kritikához és önkritikához.”


  Előzmény:

  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Fekete Sándor: Fiatal íróink feladatai
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Eörsi István
  • Új Hang, 1953.02.szám (február) Hozzászólások. Fekete Sándor

 • 1953.03.26.Irodalmi Újság, E.I.: Biciklista a villamoson

  (Vers)

 • 1953.03.szám (március) Új Hang különkiadás, E.I.: Sztálin

  Vers Sztálin halálára.


  Reagálás:

  • Pesti Hírlap, 1994.02.02. Ludwig Emil: Adalékok egy csőcselékszakértő karrierjéhez; Báder Katalin: Az ávós újságírás 1
  • 168 óra, 1994.06.14. (23.szám) Farkas Zoltán: Fej és írás
  • Pannon Tükör, 1997.05.szám (szeptember – október) Laczkó András: Simon István lírája...
  • Napi Magyarország, 1998.11.09. Ludwig Emil: A költő felejt – és felejt
  • Élet és Irodalom, 2001.12.21. (51–52.szám) Vágvölgyi B. András: A memoáríró E.I. – előke –
  • Kortárs, 2002.08.szám Ács Margit: Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég!
  • Kortárs, 2002.10.szám Csoóri Sándor: Nem csak a beszennyezett remények. Rövid megjegyzés Ács Margit egyik szövegéhez – és egy levél
  • Magyar Nemzet, 2003.02.24. Pilhál György: Sztálin orgonái
  • Kortárs, 2004.03.szám Szigethy Gábor: 1956 – Ledőlt a szobor? (Kortársalgó.)
  • Mozgó Világ, 2004.07.szám Eörsi István: Válasz hat pontban
  • Népszabadság, 2004.08.23. Ungár Tamás: Egy nem szokványos karrier
  • Népszava, 2005.10.15. Dési János: A nemet mondás tudósa
  • Kortárs, 2007.01.szám Szigethy Gábor: Látlelet XIV. (Kortársalgó.)
  • karancs.nolblog.hu, 2010.09.27. bezdomnij (jehu = Gusztos István): In memoriam E. I. – 3.
  • tortenelemportal.hu, 2013.03.04. Vincze Gábor: „Mélységes megrendeléssel...” – Sztálin halálhírének fogadtatása
  • index.hu, 2013.03.05. Tóth Eszter Zsófia: A recskiekbe reményt öntött Sztálin halála
  • Criticai Lapok, 2014.14–15. szám Szűcs Katalin Ágnes: A RENDSZERVÁLTÁS MINT TÉMA A SZÍNPADON


  További megjelenés:

  • Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945–1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. Válogatta és szerkesztette: L. Simon László.

  A könyv adatai és tartalomjegyzéke megtekinthető a honlapon az Eörsi István/Kötetek/Antológiák, társszerző, -fordító résznél.


 • 1953.04.02.Ludas Matyi (14.szám), E.I.: Lángosevők. Kiss József utcai idill

  (Vers)

 • 1953.04.09.Irodalmi Újság, F. A.: Irodalmi szemle

  (Könyvkritika az "április 4" című antológiáról. Elismerő szavak a novelláknak, amik mellett a versek lemaradtak. Ehhez hozzájárul az is, hogy "a fiatal költők legjobbjai... - köztük Eörsi - kimaradtak a kötetből.")

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.