EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1953.09.13.Szabad Nép, A Hét könyvei

  (SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ: Eörsi István: Fiatal szemmel. Versek.)

 • 1953.09.17.Szabad Ifjúság, Új magyar verseskötetek

  (Rövid tudósítás. ˝Eörsi István ˝Fiatal szemmel˝ című kötete az ifjú költő első versgyűjteménye.˝)

 • 1953.09.27.Népszava, Négy fiatal költő

  (Eörsi István "Fiatal szemmel" c. új verseskötetéből az "Anyám" c. verse.)

 • 1953.10.04.Magyar Nemzet, Hegedüs Géza: Négy verseskönyv

 • 1953.10.04.Népszava, E.I.: Könyvtárban

  (Versrészlet)

 • 1953.10.Új Hang, E.I.: Két vers

  (Anya leszel...; Béklyók nélkül)

 • 1953.10.Új Hang, Koczkás Sándor: Négyen a fiatalok közül. Megjegyzések négy fiatal költő verseskötetéhez

  (Eörsi István: Fiatal szemmel; a Szépirodalmi Könyvkiadói kiadása 1953-ban. A közös problémák elemzése. Pozitívumként emeli ki a pártos szemléletet. A tájversek és az életképek.
  ˝Talán éppen azt kellene még megmutatniok és művészien ábrázolniok lírikusainknak, ami a mai ember szerelmében, családi életében a leginkább új: a két ember egymást nevelgetŐ, egymást tudatosan segítő, formáló közösségét, azt a szépséget, ami a kommunista ember szerelmét társadalmi erővé, életet gazdagító energiává teszi. Valahol ott kellene keresnünk ennek az útját, ahol Eörsi István pedzi ˝Kedvesemről, kedvesemnek˝ című versében.˝)

 • 1953.Esti Budapest, Tanulni és megismerni az életet... Beszélgetés egy fiatal költővel

 • 1954.01.11.Szabad Nép, A Rádió műsorából

  (A Kossuth Rádióban Eörsi István versei.)

 • 1954.01.20.Szabad Ifjúság, E.I.: Lenin emlékezete

  (Vers)

 • 1954.01.24.Szabad Ifjúság, E.I.: Fejbólintók

  (Vers)

 • 1954.01.30.Irodalmi Újság, Nagy Péter: A fiatalok gondja

 • 1954.02.10.Irodalmi Újság, A Rádió irodalmi műsorából

 • 1954.02.27.Irodalmi Újság, Költészetünk időszerű kérdéseiről

  (Rövidhír; Vita az Írószövetségben.)

 • 1954.02.Tiszatáj, Madácsy László: Megjegyzések Eörsi István Fiatal szemmel című kötetéhez

  (Könyvkritika, elemzés Eörsi verseskötetéről, verseiről.)

  A kötet tartalomjegyzéke megtalálható a honlapon, a magyar nyelvű köteteknél.

 • 1954.03.13.Irodalmi Újság, E.I.: Elolvad a háztető...

  (Vers)

 • 1954.03.14.Szabad Ifjúság, A fiatal írók néhány problémájáról

  (Részlet. Az írószövetség DISZ-szervezetének kezdeményezésére viták zajlottak le a szervezeti élet jobbátételéről, a fiatal költők műveinek értékeléséről. ˝Eörsi István régebben is írt egy-két kritikai hangú költeményt, az utóbbi időben pedig számos szatíra került ki alkotóműhelyéből. Örülünk ennek a műfaji gazdagodásnak.˝ Bizalomért című versének kritikája. )

 • 1954.04.24. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), Az Új Hang irodalmi estje a Központi Kultúrotthonban

  (Műsorelőzetes a Debrecenben rendezendő Új Hang folyóirat irodalmi estjéről. A műsorban szerepel Eörsi István is.)

 • 1954.04.28. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), o.gy.: Az ˝Uj Hang˝ irodalmi estjéről

  (Tudósítás a rendezvényről, melyen részt vett Eörsi István is.)

 • 1954.06.Új Hang, Halda Aliz: Eörsi István: Fiatal szemmel

  (Könyv- és versek kritikája, elemzése.)

 • 1954.07.03.Irodalmi Újság, Hat magyar író

  (Rövidhír; szerzői est az Írószövetségben.)

 • 1954.07.04.Szabad Ifjúság, E.I.:Tanári felköszöntő egy érettségi banketten

  (Vers)

 • 1954.07.08.Szabad Nép, Megkezdődött a Magyar Írók Szövetségének közgyűlése

  (Irodalmi életünk egészséges fejlődésének néhány káros mellékhajtásáról beszélt Darvas József népművelési miniszter. Az egyik veszélyes eltolódás a naturalizmus. A "súlyos és káros politikai eltévelyedés" példájaként említi meg Eörsi István "Bizalomért" c. versét is.)

 • 1954.07.10.Irodalmi Újság, Az Írószövetség tanácskozása

  (Részlet Darvas József közgyűlési beszámolójából. Eörsi István: Bizalomért c. verséről is.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.