EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Antológiák, társszerző, -fordító

 • 1995. García Lorca, Federico: Federico García Lorca legszebb versei. (Sorozatcím: A Világirodalom Gyöngyszemei.) Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1995. 162 p.


  Fordítók: András László, Eörsi István, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Majtényi Zoltán, Molnár Imre, Nagy László, Nemes Nagy ágnes, Orbán Ottó, Rab Zsuzsa, Somlyó György, Takács Zsuzsa, Tellér Gyula, Timár György, Tótfalusi István, Vas István, Weöres Sándor.

 • 1995. Írószemmel 1990-1995
  Kossuth Könyvkiadó -Tekintet Alapítvány, Budapest, 1995. 380. oldal.
  ISBN:963-09-3772-7

  Tartalomjegyzék


  Eörsi István

  Az ős patkány szívóssága 164

  Komcsiztam szégyenszemre 169

  A kifosztottság dicsérete 173


 • 1995. Puskin, Alekszandr Szergejevics legszebb versei. Móra Ferenc Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest. 1995. 145 p.


 • 1995. Shelley, Percy Bysshe legszebb versei. Móra Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1995. 144 p.


 • 1995. Szép versek 1994. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1995. 248 p.
  Eörsi István: Négy szatíra - 50. o. • 1995. Ungarn im Wandel. Zwischenbilanz und Aspekte der ungarisch-deutschen Beziehungen. Gorzka, Gabriele, Köln, Verl. Wiss. u. Politik, 1995. 163 Seiten


  Eörsi István:
  Verwirrungen in der Freiheit 117-126. p.

 • 1995., 1996. Rilke, Rainer Maria: A párduc. XX. századi líra/Válogatott versek. Interpopulart Könyvkiadó (Populart füzetek), Budapest, 1995., 1996. 107 p.


 • 1996. Apollinaire, Guillaume legszebb versei. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1996. 151 p.
 • 1996. Apollinaire, Guillaume: Szeszek. Alcím: XX. századi líra. Interpopulart Könyvkiadó (Sorozatcím: Populart füzetek), Budapest, 1996. 83 p.

  Fordítók: Eörsi István, Illyés Gyula, Kálnoky László, Radnóti Miklós, Rónay György, Somlyó György, Vas István.
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1996. Erinnern provozieren. Jenaer Poetik-Vorlesungen "zu Beförderung der Humanität" 1995/96


  Heinrich-Böll-Stiftung, Köln, 1996. 280 p.

 • 1996. Ezernyi árnyalatban. A világirodalom legszebb versei. Magyar Könyvklub - Sziget Kiadó, Budapest, 1996. 387 p.

  Eörsi István fordításai:
  Bertolt Brecht: Idegen országba küldtelek 86. o., Szerelmi dal komisz időkből 86.o., És mit kapott a katonafeleség? 87. o.

 • 1996. Ginsberg, Allen: Halál Van Gogh fülére! (Válogatott versek.) Pesti Szalon könyvkiadó, Budapest, 1996. 222. p.

  Válogatta és szerkesztette: Eörsi István
  Fordította: Eörsi István és Orbán Ottó

 • 1996. Írószemmel 1996
  Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1996.
  ISBN:963-09-3855-3

  Tartalomjegyzék


  Eörsi István

  Egy új szerep vonzásában 96

  Meleg van 99

  Srebrenica után 104


 • 1996. Költők forradalma. Antológia 1953-1956. Occidental Press, Budapest, 1996. 103 p.
  Eörsi István: Szóba se állj vele - 87. oldal

 • 1996. Tabori, George/Tábori György: Jubileum. AB OVO Kiadó (Abgang könyvek), Budapest, 1996. 185 p.


  Fordítók: Eörsi István, Lőrinczy Attila, Kurdi Imre.

 • 1997. Egyetlen verseink
  Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997. 318 oldal
  Szerkesztő: Somos Béla
  ISBN 963-18-7648-9

  Eörsi István: Sírfelirat – 80. oldal

  A kötet tartalomjegyzékét megtekintheti a TARTALOM ikonra kattintva

 • 1997. Kalla Éva - Soproni Ágnes: Írják le a sóhajtásomat!
  Milyen lehet cigánynak lenni?
  Magvető, Budapest, 1997. 302 oldal
  ISBN: 9631421023

  A kötetben többek közt olvasható Eörsi István interjúja.

 • 1997. Nagyar színész
  Magánkiadás, 1997. szerkesztő: Szenkovits Péter, 375 oldal

  A kötet tartalomjegyzéke a TARTALOM ikonra kattintva elolvasható.

  Eörsi István írása a 133. oldalon található.

 • 1997. Szép versek 1996. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1997. 249 p.
  Eörsi István: Dilemma - 56. o. • 1998. Déry Tibor: Knockout úr útijegyzetei. Elbeszélések 1930-1942. Erzählungen

  Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1998.

  Elbeszélések 1930–1942. Erzählungen aus den Reiseerlebnisse des Mr. Knockout Déry Archívum. Magyar - német nyelv. 292 p.


  A német nyelvű elbeszéléseket fordította: Doromby Károly, Eörsi István, Tandori Dezső.

  1998. Déry Tibor: Knockout úr útijegyzetei.
 • 1998. Gombrowicz, Witold: Gombrowicz drámák. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1998. 372 p.


  (A tartalomjegyzék a szövegre kattintva érhető el.

  229. old.: Operett. Ford.: Eörsi István és Pályi András.)

 • 1999. A magyar költészet kis ABC-je. Válogatás a magyar költészetből A-tól Z-ig. Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft., Kisújszállás, 1999. 160 p.
  Eörsi István versei a 47-104. oldalon olvashatóak. • 1999. Der Schock der Freiheit. Ungarn auf dem Weg in die Demokratie / hrsg. von József Bayer und Rainer Deppe; aus dem Ungarischen von József Bayer, Rainer Deppe und Tibor Sillö.


  Suhrkamp, 1999. 337 p. (E.I.: 67-76 p.)

 • 1999. Francia Költők Antológiája (Sorozatcím: Klub klasszikusok). Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.


  Több fordító - Eörsi István fordításai: Jaufré Rudel: Hogyha már a forrás habja - 44-45. old., Jaufré Rudel: A nap májusban hosszú már - 46-47. old., Conon de Béthune: Egy másik tájon, hajdan, megesett - 115-116. old.

  (A versfordítások a szövegre kattintva érhetők el.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.