EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Antológiák, társszerző, -fordító

 • 1991. Bibó-emlékkönyv I-II.

  Századvég Kiadó, Budapest; Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1991.

  (Eörsi István: Tűnődések egy régi vitáról. --- Vita 1945-ben Bibó István és Lukács György között a szocializmusról, a népi demokráciáról, a kommunista pártról, a Blum-tézisekről, a rendőrség szerepéről, a forradalom fogalmáról, a proletárdiktatúrával kapcsolatos álláspontjukról. Bibó intellektuális győzelmének és Lukács morális vereségének okai.)

 • 1991. Ezerkilencszázötvenhat, te csillag. A forradalom és a szabadságharc olvasókönyve. Püski Kiadó Kft. Budapest, 1991. 236 p.

  Eörsi István: A kérdés 93. old.
  Eörsi István: Ma húsz éve 210. old.
  Reagálás:
  Kortárs, 2017.03. Márkus Béla: ˝...összefog a hazugság a múló idővel˝ (Részlet a cikkeknél.)

 • 1991. Körkép 91. Harmincegy mai magyar író kisprózája. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1991. 414 p.
  Eörsi István: Buszon - 32. oldal

 • 1991. Minden rendben. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom, Szeged, 1991. 93.p.

  A Kassák Lajos irodalmi pályázat díjnyertes művei.

  Előszó: Eörsi István

  1991. Minden rendben
 • 1991. Pound, Ezra versei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1991. 257 p.

  Eörsi István versfordításai:
  17. old. - Meditáció
  18. old. - A háború eljövetele: Akteón

 • 1991. Rivalda 89-90. Magvető Könyvkiadó (Rivalda), Budapest, 1991. 565 p.

  Nyolc magyar színmű

  Dancs István: Sze-Kuk-Kák

  Eörsi István: Az interjú

  Kárpáti Péter: Az ismeretlen katona

  Márton László: Carmen

  Nagy András: Anna Karenina Pályaudvar

  Németh Ákos: Lili Hofberg/A Heidler-színház utolsó napjai

  Schwajda György: Ballada a 301-es parcella bolondjáról

  Szilágyi Andor: A rettenetes anya.

 • 1991. Szép versek 1990. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1991. 501 p.
  Eörsi István: Ébredés - 132. o., Széljegyzetek - 133. o., A harmonikus élet receptje - 134. o., Danilo - 134. o., Versváltás halál-ügyben - 136. o.

 • 1991. Szonett, aranykulcs. 1001 szonett a világirodalomból

  Orpheusz Kiadó Kft. (Orpheusz könyvek), Budapest, 1991. 722 p.
  Eörsi István fordításai:
  Gottfried August Bürger: Természeti jog - 214. old.
  Percy Bysshe Shelley: Egy republikánus érzései Napóleon bukásakor - 240. old.
  August von Platen-Hallermünde: Messzire vágyik - 250. old.
  Johan Welhaven: Norvégia hajnala - 280. old.
  Paul Heyse: Nápolyi képek - 309. old.
  Konsztantyin Balmont: Az igazság útja - 384. old.
  Guillaume Apollinaire: Pán halála - 437. old.
  Josep Maía López Picó: A holtak, a holtak - 471. old.
  Bertolt Brecht: Tizenkilencedik szonett - 528. old. / első szonett - 528. old.
  Kantnak az "Erkölcsök metafizikájá"-ban található... - 529. old.

 • 1991., 1997. Magyar Idézetek Könyve. Officina Nova, Budapest, 1991., 1997. 254 p.


  Szerkesztő: Erki Edit

  (Eörsi-idézetek a "Szerelem" és a "Hatalom és erkölcs" kategóriában.)

 • 1992. Beke Imre: Magyar szivárvány. Amerikai Magyar Szövetség, 1992. 233 p.


  A 47. oldalon: Eörsi István: Szóba se állj vele című verse.

 • 1992. Szép versek 1991. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1992. 197 p.
  Eörsi István: Öregedésem jelenlegi stádiumában - 70. o.

 • 1993. Goethe, Johann Wolfgang legszebb versei. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1993. 155 p.


 • 1993. Nem szép versek. Válogatás az 1992. év verseiből. Nap Kiadó, Budapest, 1993. 147 p.
  Eörsi István: Trilógia - 27. oldal

 • 1993. Válogatás színjátszóknak. (Zborník divadelných hier.) Národné osvetové centrum, 1993, 120 p. Összeállította: Kamenár Éva


  Eörsi István: Sírkő és kakaó

 • 1994. Antologija na ungarskiot raskaz. (Válogatta, fordította: Gilevski, Paskal)

  Ogledalo, Skopje, 1994. 150 p.
  (E. I.: 125-134. p.)

 • 1994. és 1996. 88 híres vers a világirodalomból (Alcím: és értelmezése). Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1994., 1996. 547 p.

  (Részlet.)

 • 1994. Ha minden jól megy. Antológia. Balassi Kiadó-Soros Alapítvány, Budapest, 1994. 339 p. (Megjelent a Soros Alapítvány fennállásának 10. évfordulójára.)

  Eörsi István: Monológ az ágyból 78–85. oldal
  (Az írás a szövegre kattintva olvasható.)

 • 1994. Hallom Amerika dalát. Amerikai költők antológiája. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1994.

  Szerkesztő: Gaal György.
  Fordította: Kiss Zsuzsa, Tarbay Ede, Eörsi István, Jánosy István, Tábor Ede, Tótfalusi István, Várady Szabolcs, Szabó Lőrinc, Majtényi Zoltán, Fodor András, Szász Károly, Keszthelyi Zoltán, Franyó Zoltán, Kosztolányi Dezső, Radó Antal, Szász Béla, Tapfer Klára.

 • 1994. Kortársak Déry Tiborról. Petőfi Irodalmi Múzeum (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei), Budapest, 1994. 159 p.


  (Interjú Eörsivel. A Feleletről, az 1952-es vitáról, Lukács szemináriumáról. Eörsi találkozása Déryvel az 1951-es írókongresszuson - Déry dicsérő szavai E. I. verséről. A Talpsimogató megírásának története. Déry feleségeiről. Déry kapcsolata a fiatalsággal. A politizáló Déry - kapcsolatuk a forradalom alatt és utána. Eörsi `56-os emlékei. Hogyan viselte el Déry a börtönt? Fordulat Eörsi és Déry kapcsolatában a `60-as években. A `68-as Csehszlovák-ügy. A napok hordaléka. Utolsó vitáik, Déry "államhatalommal való barátkozása", eredményei. Az 1977-es Charta-ügy. Lukács temetése. Déry barátairól. Az Óriáscsecsemőről és az Intés nincsről. Eörsi Kompromisszum c. darabjáról, melynek főhősét Déryről mintázta, s Eörsi és Déry viszonyáról szól.)

 • 1994. Óda a nyugati szélhez. Angolszász romantika. Interpopulart Könyvkiadó (Populart füzetek), Szentendre, 1994. 93 p.


 • 1994. Rilke, Rainer Maria legszebb versei. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1994. 152 p.


 • 1994. Szarajevó Egy antológia Láng Kiadó, (Narancs Könyvek), Budapest, 1994. 379. oldal

  A könyv adatai és a tartalom a szövegre kattintva érhető el.


  Eörsi István: Európa. Egy szarajevói hitelszobában - 51. oldal

  1994. Szarajevó Egy antológia Láng Kiadó, (Narancs Könyvek), Budapest, 1994. 379. oldal
 • 1995. és 1996. Kafka, Franz: A császár üzenete (válogatott elbeszélések). XX. századi próza. Interpopulart Könyvkiadó (Populart füzetek), 1995., 1996. 76 p.


  Fordította: Eörsi István, Gáli József, Tandori Dezső

 • 1995. és 1996. Majakovszkij, Vlagyimir: Nadrágba bújt felhő. (Alcím: XX. századi líra.)Interpopulart Könyvkiadó (Sorozatcím: Populart füzetek), Budapest, 1995., 1996. 85 p.


  Fordítók: Eörsi István, Hegedűs Géza, Illyés Gyula, Kardos Pál, Kassák Lajos, Képes Géza, Pákozdy Ferenc, Radó György, Szabó Lőrinc, Tamkó Sirató Károly, Vámosi Pál, Weöres Sándor.

  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.