EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Antológiák, társszerző, -fordító

 • 1989. Morgenstern, Christian: Akasztófa dalok. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1989. 68 p.

  Fordította: Eörsi István, Jékely Zoltán, Kalász Márton, Kálnoky László, Nemes Nagy ágnes, Orbán Ottó, Szabó Lőrinc, Timár György, Tótfalusi István.

 • 1989. Szép versek 1988. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1989. 477 p.

  Eörsi István: Leopold szakácskönyvéből - 122. o., Sírfelirat - 125. o., Két óhaj - 125. o., E. I. önkéntes derűlátó kurta jelentése a balszerencse és az érdem rejtett összefüggéseiről - 126. o.


 • 1990. A Napló 1977-1982 (VÁLOGATÁS). Minerva Kft., Budapest, 1990. 427. oldal

  Eörsi István: Napló helyett - 1978 69. oldal
  (Naplójegyzetek. Irodalmi vágyak. Petrinek meg kellene írnia a Nagy Kaka Könyvet. A Naplóban uralkodó panaszos alaphangról. Kaposváron, a Bécsi erdő előadása után Pogány Judit kifakadása Aschernak. A pesti közönség dobta fel az előadást. Hány emberrel lehetne elhitetni, hogy Magyarországon királyság lesz, és Kádár lesz a király témájú írását Jovánovics /ÉS/ visszaadta, ezért Fekete Sándornak küldte el. /Új Tükör/. Korcsnoj és Szpasszkij.)

 • 1990. Amerikai költők antológiája. Sorozatcím: A világirodalom klasszikusai. Szerkesztő: Ferencz Győző. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1990. 945. p.


  Több fordító.

 • 1990. Rivalda 88-89. Hét magyar színmű. Magvető Kiadó, Budapest, 1990. 487 p.

  Csurka István: Majális
  Dancs István: Vigyázat, mélyvíz!
  Eörsi István: A kihallgatás
  Gosztonyi János: Andrássy út 60.
  Kiss Irén: álmodtam egy várost
  Nádas Péter: Temetés
  Szakonyi Károly: A hentes

 • 1990. Szép versek 1989. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1990. 444 p.
  Eörsi István: Románc egy régi ulti-csatatér lovagjairól - 103. o., Szombathelyen - 105. o., Titok úr - 106. o., Két epigramma – Remény - 107. o., 1989. március 15-e - 107. o. • 1991. Angyal István saját kezű vallomása. Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1991. 215 p.


  Előszó: Eörsi István

 • 1991. Balogh Attila versei. Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest, 1991. 51 p.
  Eörsi István: "A szépség esélyei" c. tanulmányával

 • 1991. Benn, Gottfried versei. Európa Könyvkiadó (Sorozatcím: Lyra Mundi), Budapest, 1991. 242 p.

  ISBN: 963-07-5317-0

  Fordítók: Báthori Csaba, Eörsi István, Görgey Gábor, Hajnal Gábor, Halasi Zoltán, Jékely Zoltán, Kalász Márton, Kálnoky László, Keresztury Dezső, Kovács István, Kurdi Imre, Mezey Katalin, Márton László, Nemes Nagy ágnes, Rónay György, Szabó Lőrinc, Székely Magda, Tandori Dezső, Tatár Sándor, Tellér Gyula, Viola József.


  A kötet tartalomjegyzékét megtekintheti a Megnyitás ikonra kattintva.

 • 1991. Bibó-emlékkönyv I-II.

  Századvég Kiadó, Budapest; Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1991.

  (Eörsi István: Tűnődések egy régi vitáról. --- Vita 1945-ben Bibó István és Lukács György között a szocializmusról, a népi demokráciáról, a kommunista pártról, a Blum-tézisekről, a rendőrség szerepéről, a forradalom fogalmáról, a proletárdiktatúrával kapcsolatos álláspontjukról. Bibó intellektuális győzelmének és Lukács morális vereségének okai.)

 • 1991. Ezerkilencszázötvenhat, te csillag. A forradalom és a szabadságharc olvasókönyve. Püski Kiadó Kft. Budapest, 1991. 236 p.

  Eörsi István: A kérdés 93. old.
  Eörsi István: Ma húsz éve 210. old.
  Reagálás:
  Kortárs, 2017.03. Márkus Béla: ˝...összefog a hazugság a múló idővel˝ (Részlet a cikkeknél.)

 • 1991. Körkép 91. Harmincegy mai magyar író kisprózája. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1991. 414 p.
  Eörsi István: Buszon - 32. oldal

 • 1991. Minden rendben. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom, Szeged, 1991. 93.p.

  A Kassák Lajos irodalmi pályázat díjnyertes művei.

  Előszó: Eörsi István

  1991. Minden rendben
 • 1991. Pound, Ezra versei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1991. 257 p.

  Eörsi István versfordításai:
  17. old. - Meditáció
  18. old. - A háború eljövetele: Akteón

 • 1991. Rivalda 89-90. Magvető Könyvkiadó (Rivalda), Budapest, 1991. 565 p.
  Nyolc magyar színmű/Dancs István: Sze-Kuk-Kák/Eörsi István: Az interjú/Kárpáti Péter: Az ismeretlen katona/Márton László: Carmen/Nagy András: Anna Karenina Pályaudvar/Németh ákos: Lili Hofberg/A Heidler-színház utolsó napjai/Schwajda György: Ballada a 301-es parcella bolondjáról/Szilágyi Andor: A rettenetes anya.

 • 1991. Szép versek 1990. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1991. 501 p.
  Eörsi István: Ébredés - 132. o., Széljegyzetek - 133. o., A harmonikus élet receptje - 134. o., Danilo - 134. o., Versváltás halál-ügyben - 136. o.

 • 1991. Szonett, aranykulcs. 1001 szonett a világirodalomból

  Orpheusz Kiadó Kft. (Orpheusz könyvek), Budapest, 1991. 722 p.
  Eörsi István fordításai:
  Gottfried August Bürger: Természeti jog - 214. old.
  Percy Bysshe Shelley: Egy republikánus érzései Napóleon bukásakor - 240. old.
  August von Platen-Hallermünde: Messzire vágyik - 250. old.
  Johan Welhaven: Norvégia hajnala - 280. old.
  Paul Heyse: Nápolyi képek - 309. old.
  Konsztantyin Balmont: Az igazság útja - 384. old.
  Guillaume Apollinaire: Pán halála - 437. old.
  Josep Maía López Picó: A holtak, a holtak - 471. old.
  Bertolt Brecht: Tizenkilencedik szonett - 528. old. / első szonett - 528. old.
  Kantnak az "Erkölcsök metafizikájá"-ban található... - 529. old.

 • 1991., 1997. Magyar Idézetek Könyve. Officina Nova, Budapest, 1991., 1997. 254 p.


  Szerkesztő: Erki Edit

  (Eörsi-idézetek a "Szerelem" és a "Hatalom és erkölcs" kategóriában.)

 • 1992. Beke Imre: Magyar szivárvány. Amerikai Magyar Szövetség, 1992. 233 p.


  A 47. oldalon: Eörsi István: Szóba se állj vele című verse.

 • 1992. Szép versek 1991. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1992. 197 p.
  Eörsi István: Öregedésem jelenlegi stádiumában - 70. o.

 • 1993. Goethe, Johann Wolfgang legszebb versei. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1993. 155 p.


 • 1993. Nem szép versek. Válogatás az 1992. év verseiből. Nap Kiadó, Budapest, 1993. 147 p.
  Eörsi István: Trilógia - 27. oldal

 • 1993. Válogatás színjátszóknak. (Zborník divadelných hier.) Národné osvetové centrum, 1993, 120 p. Összeállította: Kamenár Éva


  Eörsi István: Sírkő és kakaó

 • 1994. Antologija na ungarskiot raskaz. (Válogatta, fordította: Gilevski, Paskal)

  Ogledalo, Skopje, 1994. 150 p.
  (E. I.: 125-134. p.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.