EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Antológiák, társszerző, -fordító

 • 2003. Irodalmi szöveggyűjtemény II. a gimnázium II. osztálya számára

  Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003. 344 p.
  Eörsi István fordítása:
  John Donne: Szent szonettek 7. - 20. old.

 • 2003. Kőrössi P. József: Költők könyve. 93 vers, portré, (ön)életrajz, miniesszé. Noran Könyvkiadó, Budapest, 2003. 240 p. Összeállította és szerkesztette: Kőrössi P. József.

  52-54. oldal – Eörsi István önéletrajza, a Monológ című verse és Tandori Dezső gondolatai Eörsiről.

 • 2003. Margócsy István: Hajóvonták találkozása
  TANULMÁNYOK, KRITIKÁK A MAI MAGYAR IRODALOMRÓL

  Új Palatinus-Könyvesház Kft., Budapest, 2003. 461. oldal
  ISBN: 963-9487-40-6

  Idézetek a Jelenkor, 2006.03.számában megjelent Kisantal Tamás: Világ hajóvontái: találkozzatok! című könyvkritikából:


  "Eörsi Istvánnal kapcsolatban egy helyütt arról ír, hogy az egyik legfontosabb fogalom, ami a költő személyiségét és művészetét jellemzi, a hűség. Ez a kritikus szerint életműve, közszereplései, politikai nézetei szempontjából rendkívül szimpatikus, másrészt azonban Eörsi „esztétikailag már talán kevésbé gyümölcsöző módon, a szubjektumnak oly problémátlan önmagához való hűségét, olyfokú zavartalan azonosságát, mondhatnánk (némi iróniával) oly »gátlástalan« szubsztancialitását állította, mely az elfogulatlan ezredvégi olvasóban folyamatosan bizalmatlan, kételyeket ébresztő kérdéseket gerjeszt."

  Eörsi költészetének egyes tendenciáit Margócsy keményen kritizálja, másokat - ironikus, humoros megnyilvánulásait - fontosnak, maradandóaknak tart."


  A kötet tartalomjegyzéke a Megnyitás ikonra kattintva elolvasható.  Eörsi István: Szögek 39. oldal

 • 2003. Ostromgyűrűben
  In memoriam Orbán Ottó
  Nap Kiadó, Budapest, 2003. 367 oldal
  Szerkesztő: Domokos Mátyás, Lator László, Sebestyén Lajos
  ISBN: 963-940-232-x

  A kötet tartalomjegyzékét megtekintheti a TARTALOM ikonra kattintva.

  Eörsi István írása a kötetben: Pamflet helyett – 95. oldal

  • (Ezt az írást elolvashatja a honlapon a cikkeknél – Kritika, 1981.01.szám E.I.: Pamflet helyett)

 • 2003. Scrittori ungheresi allo specchio (Magyar írók tükörben. kétnyelvű antológia. Szerk. és előszó: Töttössy Beatrice). Carocci Kiadó, Róma, 2003. 312 p.

 • 2003. Shakespeare, William: Dalok és szonettek. Sziget Könyvkiadó (Sziget Verseskönyvek), Budapest, 2003. 228 p.

 • 2003. Shelley, Mary és Shelley, Percy Bysshe: Frankenstein./Válogatott versek. Magyar Könyvklub (Iskolakönyv), Budapest, 2003. 366 p.

  Fordította: Eörsi István, Fodor András, Garai Gábor, Göncz árpád, Kardos László, Kálnoky László, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád.
  (A tartalomjegyzék a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2004. Apollinaire, Guillaume: Válogatott versek. Európa Könyvkiadó (Európa Diákkönyvtár), Budapest, 2004. 136 p.

  2008. Sziget Könyvkiadó (Sziget Verseskönyvek), Budapest, 2008. 229 p.

 • 2004. Az év versei 2004.
  Magyar Napló, Budapest, 2004. 294 oldal

  A Magyar Napló évenként megjelenő antológiája nyolcvanöt magyar költő több mint másfélszáz versét közli. Az idősebb nemzedék több jól ismert alkotója is helyet kapott a kiadványban. A legismertebbek talán: Ágh István, Bella István, Bertók László, Csoóri Sándor, Eörsi István, Gergely Ágnes, Gyurkovics Tibor, Határ Győző, Jókai Anna, Juhász Ferenc, Rába György, Somlyó György, Takács Gyula, Tandori Dezső és Tőzsér Árpád. A középgenerációt Kukorelly Endre, Marno János, Nagy Gáspár, Parti Nagy Lajos, Várady Szabolcs és Zalán Tibor neve fémjelzi. Mellettük igen sok fiatal, sőt pályakezdő mutatkozik be. Győrffy Ákos első kötete 2000-ben jelent meg, néhány éve vált ismertté Harcos Bálint, Karafiáth Orsolya, Király Levente, Kulicz Gábor, Nagy Cili, Székely Szabolcs neve is. Kondor Péter első kötete idén jelenik meg a Magyar Naplónál. A kiadványt szerzői életrajzok, a borítón fekete-fehér fotók egészítik ki. (Tartalomjegyzék)


  Eörsi István: Nehéz nap előtt 40. oldal


 • 2004. Beatköltők. Sziget Verseskönyvek. (Versek, eposzok) Sziget Könyvkiadó, 2004. 212 p.\r

  Szerkesztette: Ferencz Győző.\r
  Fordítók: Eörsi István, Jánosy István, Kántor Péter, Nagy László, Orbán Ottó, Somlyó György\r
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2004. Eurovízió. Kortárs magyar irodalmi antológia 2004

  Litera-könyvek, Budapest, 2004. 253 p.
  (Eörsi István: Csatlakozás-nóta 241 p.)

 • 2004. Szép versek 2004. Magvető Könyvkiadó(Szép versek), Budapest, 2004. 300 p.

  Eörsi István: Reflexiók és kommentárok - 78. o.

 • 2005. Cave, Nick: Válogatott versek. 1984-2004. Kiadó: Jonathan Miller, Budapest, 2005. 230 p.

  Fordította: Babiczky Tibor, Eörsi István, Havas Attila, Háy János, Kemény István, Müller Péter Sziámi, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Szijj Ferenc, Tóth Krisztina, Varró Dániel.
  (A kötet fülszövege a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2005. Friss tinta! MAI GYEREKVERSEK. Csimota Könyvkiadó-Pozsonyi Pagony, Budapest, 2005. 159 oldal

  A könyv adatai és tartalomjegyzéke a "Megnyitás" ikonra kattintva elérhetőek.


  Eörsi István: Szigetországi tragédiák 90. oldal

  Eörsi István: Az ördögfióka és a tündér 119. oldal

 • 2005. Jandl, Ernst. Musik, Rhythmus, Radikale Dichtung. Paul Zsolnay Verlag (Profile; Bd.12., Taschenbuch), Wien, 2005. 254 p.

 • 2005. Novellisták könyve
  68 novella, portré, (ön)életrajz, miniesszé
  Noran Kiadó, Budapest, 2005. 447 oldal
  Szerkesztő: Kőrösi P. József
  ISBN: 963-741-612-9

  A kötet tartalomjegyzékét megtekintheti a TARTALOM ikonra kattintva.

 • 2005. Szép versek 2005. Magvető Kiadó (Szép versek), Budapest, 2005. 245 p.

  Eörsi István: Kórházi versek - 56. o., Ájulás után - 56. o., Sorok - 57. o.


 • 2006. 1956. Magyar írók novellái
  Noran Kiadó, Budapest, 2006. 588 p.
  Sorozatszerkesztő: Kőrössi P. József. Gyűjtötte és összeállította: Pomogáts Béla.

  Eörsi István: Történetek egy hideg faházban – 259-299. oldal

 • 2006. Kortárs irodalmi olvasókönyv I-II.
  SZEMELVÉNYEK, ÍRÓPORTRÉK, BIBLIOGRÁFIA
  Anonymus Kft., Budapest, 2006. 889 oldal
  ISBN: 978-963-728-006-1
  Szerkesztő: Menyhért Anna, Kiss Noémi, Parragh Szabolcs, Vaderna Gábor

  Eörsi István 13 írása szerepel a kötetben.

  A kötet előszavát és tartalomjegyzékét megtekintheti a TARTALOM ikonra kattintva.

 • 2006. Piros a vér a pesti utcán. Az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai.
  Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2006. 389 p.
  ISBN: 963-960-336-8

  Előszó:

  Ez a gyűjtemény olyan 1956-os verseket tartalmaz, amelyek magának a forradalomnak az idején, illetve a megtorlás kezdetén, 1956 végéig, egyidejűleg, íródtak, jelentek meg. A szerzők zömének a neve teljesen ismeretlen az irodalomban, az egyik földműves, a másik katonatiszt, a harmadik főiskolás, a negyedik gimnazista lány, a többiről vagy nem is tudjuk, ki, vagy pedig habár költő, például Dutka Ákos, Pákolitz István, Pál József, Simai Mihály, Timár György, ezek a verseik eltűntek a homályban, még az 1989 után kiadott ötvenhatos antológiákban sem szerepelnek, vagy pedig nevük ugyan ismerős az irodalomból, de nem a költészetből, hanem a prózából: regényírók, elbeszélők lettek belőlük, például a fehérvári Csongor Rózsából, a nyíregyházi Sipkay Barnából. Az ő verseiket is beválogattuk. Verseik pontosan beleillenek a többi ötvenhatos közé, azok is olyan kordokumentumok, mint a Kiss Magdáké, a Molnár Jenőké, a Nagy Istvánoké. A névtelenek mellé beválogattuk Illyés Gyulát, Tamási Lajost, Kassák Lajost, Jankovich Ferencet, Márai Sándort stb. is, tehát mindazokat, akiknek a versei természetesen már megjelentek az ötvenhatos antológiánkban, hogy teljes tükröt mutassunk fel arról az őszről és arról a télről.


  Eörsi István versei a kötetben a TARTALOM ikonra kattintva érhetők el


  Milyen jó...

  Méltó a gyűlöletre...

  Szóba se állj vele

  Kőbálvánnyá válva...

 • 2006. Rivalda 2005-2006.
  Nyolc mai magyar dráma
  Magvető Könyvkiadó (Rivalda), Budapest, 2006. 497 p.
  ISBN: 963-142-520-7

  Eörsi István: Halálom reggelén (5-46. old.)

  Fotók.

  A dráma a Tartalom ikonra kattintva elolvasható.

 • 2006. Szép versek 2006. Magvető Kiadó (Szép versek), Budapest, 2006. 253 p.


  Eörsi István: Apró versek - 42. o.

 • 2007. „Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét.” Magyar írók Berlinről.
  Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2007. 261 p.
  Válogatta, szerkesztette: Dózsai Mónika, Gönczy Gabriella, Nina Hartl
  ISBN: 9789631425734

  Eörsi István: A Maradjhűutcában (206–209. oldal) című írása a TARTALOM ikonra kattintva elolvasható.

 • 2007. A magyar esszé antológiája IV. Esszék a kultúráról.
  Osiris Kiadó (Osiris klasszikusok), Budapest, 2007. 3823 p.
  ISBN: 9789633899267

  A kötet tartalomjegyzéke a TARTALOM ikonra kattintva elolvasható.

  Eörsi István: Egy klasszikus tragédia körvonalai 255. old.

  A kétségbeesett Jób 452. old. 

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.