EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Antológiák, társszerző, -fordító

 • 1999. Morgenstern, Christian: Hal éji éneke / Fisches Nachtgesang. Mágus Kiadó Kft. (Kétnyelvű Kiskönyvtár), Budapest, 1999. 45 p.


  Fordította: Eörsi István, Jékely Zoltán, Karinthy Frigyes, Kálnoky László, Katona Tamás, Molnár Imre, Orbán Ottó, Szabó Lőrinc.

 • 1999. Siebenbürgen (hrsg. von Georg Aescht)


  Klagenfurt, Wieser, 1999. 248 p

 • 1999. Tőkei Ferenc: Kínai-magyar irodalmi gyűjtemény II. Balassi Kiadó, Budapest, 1999. 200 p.


  Caj Jen: Panasz. Tőkei Ferenc prózafordítása alapján versbe öntötte Eörsi István.

 • 2000. Német költők antológiája. Magyar Könyvklub (Klub klasszikusok), Budapest, 2000. 376 p.


 • 2000. Shelley, Percy Bysshe és Keats, John versei. Sziget Könyvkiadó (Sziget Verseskönyvek), Budapest, 2000. 205 p.
  Eörsi István fordításai:

  Sorok - 7. / Óda a nyugati szélhez - 28. / Szonett Mrs. Reynolds macskájához - 143. / Óda a tunyasághoz - 199.

 • 2001. A kínai bor dícsérete. (Gudai jiu song) Eötvös J. Könyvkiadó (Sorozat: Zhong-xiong shuce), Budapest, 2001. Kínai-magyar füzetek. 41 p.


  Válogatta és kommentálta Tőkei Ferenc. Fordította: Eörsi István

  (Oktatási segédanyag)

 • 2001. Goethe, Johann Wolfgang: Nyugat-keleti díván. (Eredeti cím: West-östlicher Divan) Magyar Könyvklub, Budapest, 2001. 359 p.

  Szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta: Halasi Zoltán.
  Fordította: Eörsi István, Eörsi Sarolta, Ferencz Győző, Imreh András, Kurdi Imre, Lackfi János, Parti Nagy Lajos, Rakovszky Zsuzsa, Schein Gábor, Szijj Ferenc, Tandori Dezső, Tatár Sándor, Varró Dániel, Várady Szabolcs.

  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2001. Krausser, Helmut: Mágikus dallamok avagy Adalékok a higanykorhoz. (Melodien oder Nachträge zum quecksilbernen Zeitalter.) Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001. 818 p.
  Fordította: Kerényi Gábor; a versbetéteket fordította: Eörsi István; a Catullus- és Ovidius-idézetek Devecseri Gábor fordítása alapján készültek.

 • 2001. Nőttön nő tiszta fénye. Magyar költők versei gróf Széchenyi Istvánról (gyűjt., vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Bényei József)


  Széchenyi Társaság, Budapest, 2001. 214 p.  EÖRSI István: Széchenyi Döblingben 143. old.

 • 2001. Nóvé Béla: Kortárs Krónika 1956. Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001. 215 p.


 • 2001. Verlaine, Paul versei. Sziget Könyvkiadó, Budapest, 2001. 206 p.

  Eörsi István fordításai:
  Végső kívánság – 62. o.; Birds int he Night 73. o.

 • 2002. Kakanien revisited. das Eigene und das Fremde (in) der österreichisch-ungarischen Monarchie /herausgegeben von Wolfgang Müller-Funk, Peter Plener und Clemens Ruthner (Kultur, Herrschaft, Differenz 2002/1.)

  A kötet a 16. Sommerschule der Waldviertel Akademie nemzetközi tanácskozs anyagát tartalmazza.
  Tübingen, A. Francke, 2002
  Eörsi István
  Die Fallen der Ortsbestimmung - (2002) , p. 348-354

 • 2002. Magyar badar
  300 limerik
  Európa Könyvkiadó, Budapest, 2002. 246. oldal
  ISBN: 963-07-7169-1

  A kötet fülszövege és tartalomjegyzéke a "Tartalom" ikonra kattintva elolvasható.


  Eörsi István: Pártos limerikek - 120. oldal.

 • 2002., 2006. Byron - Shelley - Keats versei. Európa Könyvkiadó (Európa Diákkönyvtár), Budapest, 2002. 283 p.
  Eörsi István fordítása: Óda a tunyasághoz 270. o.

 • 2002.Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. 446 p.

  Eörsi István versei a kötetben:
  Anyám 84. oldal
  Kazincbarcikai jegyzetek 131. oldal
  Rákosi egyetemváros 199. oldal
  Sztálin 260. oldal

 • 2003. Az Ember-lépték
  EMBER JUDIT PORTRÉJA
  Osiris Kiadó-Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2003. 346 oldal
  ISBN: 963-389-571-5
  Fekete-fehér fotókkal illusztrálva

  Részlet a tartalomjegyzékből:

  • Eörsi István: Ki boldogabb? 287
  • Eörsi István: Nyílt levél Ember Judithoz 308

 • 2003. Himmel (Hrsg.: Pölzl, Birgit)

  München, Fink, 2003. 124 p.
  István Eörsi: Diskurs mit Höhenunterschied - p. 43-53.

 • 2003. Himmelschwer. Transformationen der Schwerkraft. Wilhelm Fink, München, 2003. 431 p.

 • 2003. Irodalmi szöveggyűjtemény II. a gimnázium II. osztálya számára

  Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003. 344 p.
  Eörsi István fordítása:
  John Donne: Szent szonettek 7. - 20. old.

 • 2003. Kőrössi P. József: Költők könyve. 93 vers, portré, (ön)életrajz, miniesszé. Noran Könyvkiadó, Budapest, 2003. 240 p. Összeállította és szerkesztette: Kőrössi P. József.

  52-54. oldal – Eörsi István önéletrajza, a Monológ című verse és Tandori Dezső gondolatai Eörsiről.

 • 2003. Margócsy István: Hajóvonták találkozása
  TANULMÁNYOK, KRITIKÁK A MAI MAGYAR IRODALOMRÓL

  Új Palatinus-Könyvesház Kft., Budapest, 2003. 461. oldal
  ISBN: 963-9487-40-6

  Idézetek a Jelenkor, 2006.03.számában megjelent Kisantal Tamás: Világ hajóvontái: találkozzatok! című könyvkritikából:


  "Eörsi Istvánnal kapcsolatban egy helyütt arról ír, hogy az egyik legfontosabb fogalom, ami a költő személyiségét és művészetét jellemzi, a hűség. Ez a kritikus szerint életműve, közszereplései, politikai nézetei szempontjából rendkívül szimpatikus, másrészt azonban Eörsi „esztétikailag már talán kevésbé gyümölcsöző módon, a szubjektumnak oly problémátlan önmagához való hűségét, olyfokú zavartalan azonosságát, mondhatnánk (némi iróniával) oly »gátlástalan« szubsztancialitását állította, mely az elfogulatlan ezredvégi olvasóban folyamatosan bizalmatlan, kételyeket ébresztő kérdéseket gerjeszt."

  Eörsi költészetének egyes tendenciáit Margócsy keményen kritizálja, másokat - ironikus, humoros megnyilvánulásait - fontosnak, maradandóaknak tart."


  A kötet tartalomjegyzéke a Megnyitás ikonra kattintva elolvasható.  Eörsi István: Szögek 39. oldal

 • 2003. Scrittori ungheresi allo specchio (Magyar írók tükörben. kétnyelvű antológia. Szerk. és előszó: Töttössy Beatrice). Carocci Kiadó, Róma, 2003. 312 p.

 • 2003. Shakespeare, William: Dalok és szonettek. Sziget Könyvkiadó (Sziget Verseskönyvek), Budapest, 2003. 228 p.

 • 2003. Shelley, Mary és Shelley, Percy Bysshe: Frankenstein./Válogatott versek. Magyar Könyvklub (Iskolakönyv), Budapest, 2003. 366 p.

  Fordította: Eörsi István, Fodor András, Garai Gábor, Göncz árpád, Kardos László, Kálnoky László, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád.
  (A tartalomjegyzék a szövegre kattintva érhető el.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.