EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Antológiák, társszerző, -fordító

 • 2003. Himmelschwer. Transformationen der Schwerkraft. Wilhelm Fink, München, 2003. 431 p.

 • 2003. Irodalmi szöveggyűjtemény II. a gimnázium II. osztálya számára

  Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003. 344 p.
  Eörsi István fordítása:
  John Donne: Szent szonettek 7. - 20. old.

 • 2003. Kőrössi P. József: Költők könyve. 93 vers, portré, (ön)életrajz, miniesszé. Noran Könyvkiadó, Budapest, 2003. 240 p. Összeállította és szerkesztette: Kőrössi P. József.

  52-54. oldal – Eörsi István önéletrajza, a Monológ című verse és Tandori Dezső gondolatai Eörsiről.

 • 2003. Margócsy István: Hajóvonták találkozása
  TANULMÁNYOK, KRITIKÁK A MAI MAGYAR IRODALOMRÓL

  Új Palatinus-Könyvesház Kft., Budapest, 2003. 461. oldal
  ISBN: 963-9487-40-6

  Idézetek a Jelenkor, 2006.03.számában megjelent Kisantal Tamás: Világ hajóvontái: találkozzatok! című könyvkritikából:


  "Eörsi Istvánnal kapcsolatban egy helyütt arról ír, hogy az egyik legfontosabb fogalom, ami a költő személyiségét és művészetét jellemzi, a hűség. Ez a kritikus szerint életműve, közszereplései, politikai nézetei szempontjából rendkívül szimpatikus, másrészt azonban Eörsi „esztétikailag már talán kevésbé gyümölcsöző módon, a szubjektumnak oly problémátlan önmagához való hűségét, olyfokú zavartalan azonosságát, mondhatnánk (némi iróniával) oly »gátlástalan« szubsztancialitását állította, mely az elfogulatlan ezredvégi olvasóban folyamatosan bizalmatlan, kételyeket ébresztő kérdéseket gerjeszt."

  Eörsi költészetének egyes tendenciáit Margócsy keményen kritizálja, másokat - ironikus, humoros megnyilvánulásait - fontosnak, maradandóaknak tart."


  A kötet tartalomjegyzéke a Megnyitás ikonra kattintva elolvasható.  Eörsi István: Szögek 39. oldal

 • 2003. Scrittori ungheresi allo specchio (Magyar írók tükörben. kétnyelvű antológia. Szerk. és előszó: Töttössy Beatrice). Carocci Kiadó, Róma, 2003. 312 p.

 • 2003. Shakespeare, William: Dalok és szonettek. Sziget Könyvkiadó (Sziget Verseskönyvek), Budapest, 2003. 228 p.

 • 2003. Shelley, Mary és Shelley, Percy Bysshe: Frankenstein./Válogatott versek. Magyar Könyvklub (Iskolakönyv), Budapest, 2003. 366 p.

  Fordította: Eörsi István, Fodor András, Garai Gábor, Göncz árpád, Kardos László, Kálnoky László, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád.
  (A tartalomjegyzék a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2004. Apollinaire, Guillaume: Válogatott versek. Európa Könyvkiadó (Európa Diákkönyvtár), Budapest, 2004. 136 p.

  2008. Sziget Könyvkiadó (Sziget Verseskönyvek), Budapest, 2008. 229 p.

 • 2004. Az év versei 2004.
  Magyar Napló, Budapest, 2004. 294 oldal

  A Magyar Napló évenként megjelenő antológiája nyolcvanöt magyar költő több mint másfélszáz versét közli. Az idősebb nemzedék több jól ismert alkotója is helyet kapott a kiadványban. A legismertebbek talán: Ágh István, Bella István, Bertók László, Csoóri Sándor, Eörsi István, Gergely Ágnes, Gyurkovics Tibor, Határ Győző, Jókai Anna, Juhász Ferenc, Rába György, Somlyó György, Takács Gyula, Tandori Dezső és Tőzsér Árpád. A középgenerációt Kukorelly Endre, Marno János, Nagy Gáspár, Parti Nagy Lajos, Várady Szabolcs és Zalán Tibor neve fémjelzi. Mellettük igen sok fiatal, sőt pályakezdő mutatkozik be. Győrffy Ákos első kötete 2000-ben jelent meg, néhány éve vált ismertté Harcos Bálint, Karafiáth Orsolya, Király Levente, Kulicz Gábor, Nagy Cili, Székely Szabolcs neve is. Kondor Péter első kötete idén jelenik meg a Magyar Naplónál. A kiadványt szerzői életrajzok, a borítón fekete-fehér fotók egészítik ki. (Tartalomjegyzék)


  Eörsi István: Nehéz nap előtt 40. oldal


 • 2004. Beatköltők. Sziget Verseskönyvek. (Versek, eposzok) Sziget Könyvkiadó, 2004. 212 p.\r

  Szerkesztette: Ferencz Győző.\r
  Fordítók: Eörsi István, Jánosy István, Kántor Péter, Nagy László, Orbán Ottó, Somlyó György\r
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2004. Eurovízió. Kortárs magyar irodalmi antológia 2004

  Litera-könyvek, Budapest, 2004. 253 p.
  (Eörsi István: Csatlakozás-nóta 241 p.)

 • 2004. Szép versek 2004. Magvető Könyvkiadó(Szép versek), Budapest, 2004. 300 p.

  Eörsi István: Reflexiók és kommentárok - 78. o.

 • 2005. Cave, Nick: Válogatott versek. 1984-2004. Kiadó: Jonathan Miller, Budapest, 2005. 230 p.

  Fordította: Babiczky Tibor, Eörsi István, Havas Attila, Háy János, Kemény István, Müller Péter Sziámi, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Szijj Ferenc, Tóth Krisztina, Varró Dániel.
  (A kötet fülszövege a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2005. Friss tinta! MAI GYEREKVERSEK. Csimota Könyvkiadó-Pozsonyi Pagony, Budapest, 2005. 159 oldal

  A könyv adatai és tartalomjegyzéke a "Megnyitás" ikonra kattintva elérhetőek.


  Eörsi István: Szigetországi tragédiák 90. oldal

  Eörsi István: Az ördögfióka és a tündér 119. oldal

 • 2005. Jandl, Ernst. Musik, Rhythmus, Radikale Dichtung. Paul Zsolnay Verlag (Profile; Bd.12., Taschenbuch), Wien, 2005. 254 p.

 • 2005. Szép versek 2005. Magvető Kiadó (Szép versek), Budapest, 2005. 245 p.

  Eörsi István: Kórházi versek - 56. o., Ájulás után - 56. o., Sorok - 57. o.


 • 2006. 1956. Magyar írók novellái. Noran Kiadó, Budapest, 2006. 588 p.\r

  Sorozatszerkesztő: Kőrössi P. József. Gyűjtötte és összeállította: Pomogáts Béla.\r
  Eörsi István: Történetek egy hideg faházban – 259-299. oldal

 • 2006. Piros a vér a pesti utcán. Az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2006. 389 p.

  Eörsi István versei a kötetben a szövegre kattintva érhetők el:
  Milyen jó...
  Méltó a gyűlöletre...
  Szóba se állj vele
  Kőbálvánnyá válva...

 • 2006. Rivalda 2005-2006. Nyolc mai magyar dráma. Magvető Könyvkiadó (Rivalda), Budapest, 2006. 497 p. \r


  Eörsi István: Halálom reggelén (5-46. old.) - A dráma a szövegre kattintva olvasható.

 • 2006. Szép versek 2006. Magvető Kiadó (Szép versek), Budapest, 2006. 253 p.


  Eörsi István: Apró versek - 42. o.

 • 2007. "Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét." Magyar írók Berlinről. (Válogatta, szerkesztette: Dózsai Mónika, Gönczy Gabriella, Nina Hartl) Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2007. 261 p.

  (Eörsi István: A Maradjhűutcában – 206–209. oldal)

 • 2007. A magyar esszé antológiája IV. Esszék a kultúráról. Osiris Kiadó /Osiris klasszikusok/, Budapest, 2007. 3823 p.


  Eörsi István:
  Egy klasszikus tragédia körvonalai 255. old.
  A kétségbeesett Jób 452. old.

 • 2007. Donne, John: A szerelem istensége. Lazi Könyvkiadó. Szeged, 2007. 159 p.


  Fordította: Eörsi István, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Károly Amy, Képes Géza, Orbán Ottó, Vas István, Ferenc Győző, Kiss Zsuzsa, Mezei Balázs, Molnár Imre .  (A kötet fülszövege és tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2007. Halbwegs zum Himmel. Anthologie 10 Jahre Internationales Haus der Autoren Graz. Hrsg.: Kulturvermittlung Steiermark

  Leykam (Ed.Kult.Doc), 2007. 537 p.

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.