EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • 1956 a sajtó tükrében. (Alcím: 1956. október 22-november 5.) Bp. 1989. Kossuth Könyvkiadó, 415. p.

  (Részlet. Az Egyetemi Ifjúság 1956. november 1-i, számának "Az 56-os forradalom a Műszaki Egyetemen" c. melléklete. Eörsi István "Milyen jó..." c. verse.)

 • A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1945-1975. II./1-2. kötet.
  A KÖLTÉSZET
  Szerkesztő: Béládi Miklós
  Budapest, 1986. Akadémiai Kiadó.

  (Részlet)

  Az Eörsi Istvánra vonatkozó részletek a Megnyitás szövegdobozra kattintva elérhetőek.

 • A mai magyar dráma egy évad tükrében
  Beszélgetések és interjúk az 1972-73-as évad új magyar bemutatóiról és a mai magyar drámáról.
  Színházelméleti füzetek 9.
  Magyar Színházi Intézet, Budapest, 1978. 250 p.
  Szerkesztette, az interjúkat és a jegyzeteket összeállította Gervai András.

  Részlet Gervai András Örkény Istvánnal készített interjújából.

 • Aczél Tamás - Méray Tibor: Tisztító vihar

  London, 1961. Big Ben, 392 (3) p
  2. kiad.: München, 1982. Griff, 386 p
  3., szamizdat kiad.: Budapest, 1986. AB és áramlat Független, 386 p
  4. kiad.: Szeged. 1989. JATE, 429 p
  Budapest, 2006. Noran, 456 p

  Részlet. ADALÉKOK EGY KORSZAK TÖRTÉNETÉHEZ.

  Eörsi a Déry-vitában.

 • Allardyce Nicoll: (ed.) World Drama from Aeschylus to Anouilh, London, Harrap, 1976. 869-870. p.


  (Részlet)

 • Balázs Attila: Világsarok non-stop
  Újvidék, 2006. zEtna Kiadó, 312 oldal
  ISBN: 86-84339-21-5 és 9788684339210

  Az ötlábú bárány esete

  (Mikrofonnál a szerző: Eörsi István) 159 oldal


 • Bán Zoltán András: Keserű Csíkszereda, 2014. Bookart, 176 oldal
  ISBN: 9786068351490

  Bán Zoltán András Keserű című kötetét Tar Sándor életének legutolsó periódusa ihlette.


  "A szabadság hiánya, a kiszolgáltatottság foszt meg emberi tartásunktól. Ha félnünk kell attól, hogy vállaljuk önmagunkat, nézeteinket, kapcsolatainkat, akár szenvedélyeinket, magunkat veszítjük el, akárhogy nevezik is a politikai rendszert, amely körülvesz bennünket.


  A Keserű egy lezárult korszakban játszódik. Nincs ma ennél időszerűbb könyv." Kőszeg Ferenc


  A szöveg Eörsi Istvánra vonatkozó része elolvasható a Megnyitás ikonra kattintva.

  Csíkszereda, 2014. Bookart, 176 oldal · ISBN: 9786068351490
 • Bányai János: Költő(k), könyve(k), verse(k)

  Forum Könyvkiadó, Újvidék, Híd Könyvtár, 2010. 341 oldal

  ISBN: 978-86-323-0777-3


  Tartalomjegyzék

  Kérdés a kérdés(es)ről (Eörsi István: Kérdések, barátaimnak) 77

 • Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét
  Magyar írók Berlinről
  Budapest, 2007. Magvető Könyvkiadó, 261. p.

  Részlet. Petri György berlini levelei Várady Szabolcsnak.

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök
  Interjúk.
  Budapest, 1990. Új Idő Kft., 277 p.

  Részlet.

  Anyám félt, hogy szétroncsol a gyűlölet. Eörsi István (ítélet: 8 év)

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök
  Interjúk
  Budapest, 1990. Új Idő Kft., 277 p.

  Részlet.

  Másfél évig magánzárkán. Lakatos István (ítélet: 1 év 10 hónap)

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök
  Interjúk. Bp. 1990. Új Idő Kft., 277 p.

  Részlet.

  A komondorokat nem tudtam gyűlölni. Tóth Bálint

 • Bertók László: Hazulról haza
  Ősök, műhelyek, élet.

  Pécs. 2005. Pro Pannonia, 166 p.

  Részlet.

 • Bodor Béla: ALAKOK
  Tanulmányok, esszék és kritikák a mai magyar líra köréből
  Sorozatcím: Magasles III. Tipp Cult Kft.
  Budapest, 2006. Parnasszus Kiadó, 338. oldal
  ISBN: 963-86735-8-3

  Eörsi István: Aki veri, vagy akibe verik? – 33. oldal

  Az írást a Tartalom ikonra kattintva elolvashatja.


 • Bőhm Antal - Szoboszlai György (Szerk.): Parlamenti választások 1994.

  Bp. 1995. MTA PTI,

  Részlet. Bőhm Antal: Választási magatartások - a szavazás politikai kultúrája. "VESZEKEDőS DEMOKRáCIA" - FESZÜLT LÉGKÖR.

  ZDF-ügy, amelyben hazaárulónak bélyegezték meg Eörsi Istvánt és Konrád Györgyöt.

 • Bolvári-Takács Gábor: Könyvek bűvöletében
  Elemzések, bírálatok, kritikák

  Zempléni Múzsa, Sárospatak, 2015 

  ISBN 978-963-12-1964-7 


  Részlet a II. Művészet és politika

  Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjasok 1948-2008 című fejezetből.


 • Burger Barna: Fej vagy írás. 92 magyar író portréja
  2005, PRINTX BUDAVÁR RT, 184 oldal, ISBN: 9638675926

  A könyv adatait, fülszövegét és előszavát a „Tartalom”-ra kattintva elolvashatja

 • Cseh Gergő Bendegúz - Kalmár Melinda - Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott
  Tájékoztatáspolitika és cenzúra
  1956-1963

  Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 541.p. (dokumentumok)

  Részlet. Eörsi "Ütni az ördögöt" című kötetének megjelenéséről és Eörsi Istvánné elhelyezéséről.

 • Cseh Gergő Bendegúz - Krahulcsán Zsolt - Müller Rolf - Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott II.
  Irodalom-, sajtó- és tájékoztatáspolitika
  1962-1979

  Osiris Kiadó, Budapest, 2004. 720.p. (dokumentumok)

  Részlet. A szocialista országok magyar irodalmáról. A magyar írók műveinek külföldi kiküldéséről - a "jelentéktelen" írók felsorolásában Eörsi.

  Híd, 1968.07 – 08. szám Eörsi István: A fogalmak tisztázásáért 

  Aczél György feljegyzése Molnár Ferencnek az Élet és Irodalomban megjelent írásokról (1971. június 3.)

  Eörsi István: Mikrostruktúrák (Élet és Irodalom 1971.05.22.) című cikkét bírálja Aczél György.

  Simó Jenő tájékoztató jelentése az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának a központi és vidéki irodalmi folyóiratok helyzetéról és a bizottság állásfoglalása (1972. március)

  Eörsi István: A túsz (Kortárs, 1971.09.szám) című cikkét bírálja Simó Jenő.

 • Cseke Gábor: Kölcsönsorok. 36 modern és kortárs román költő versei magyarul Cseke Gábor tolmácsolásában. 2004. PONTfix Kiadó (Sepsiszentgyörgy) – PONT Kiadó (Budapest).

  (Részlet)

 • Cseke Gábor: Lírai tőzsde. Fontos versek.

  Concord Media (Irodalmi Jelen Könyvek), Arad, 2006. 138 p.
  (Eörsi István: BELÉPETT A KERTI AJTÓN című verse.)

 • Csoóri Sándor: Elveszett utak

  Elveszett utak. Esszék. Bp. 2003. Nap, 252 p.
  (Részlet. A demokrácia háborúja. Rövid megjegyzés Ács Margit egyik szövegéhez. És egy levél.)

 • Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra

  Esszé. New York. 1981. Püski Corvin. és Magvető Kiadó, 1987.
  (Részlet. Hatvani Dániel kérdéseire írt válaszok.)

 • Csoóri Sándor: Nappali hold

  Esszék. Bp. 1991. Püski, 370 p.
  (Részlet. Töprengések a cenzúráról. Válasz Kertész Ákos nyílt levelére.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.