EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • Kutatások Pest megyében. Tudományos konferencia III. Pest Megyei Múzeumi Füzetek (Új sorozat ) 6. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 2001

  Szerkesztette: Korkes Zsuzsa

  (Sin Edit: Szentendre vonzáskörzetének irodalmi topográfiája)

 • Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 76. tagja.)

  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007.

 • Lakatos István: Paradicsomkert. Összegyűjtött versek és szépprózai munkák. (Lakatos István Művei.)


  Békéscsaba. 1993. Tevan, 548 p.

  (Részlet. Saját kezűleg írt vallomások a Fő utcán, 1957 márciusában. Eörsi szerepe.)

 • Lengyel László: Korunkba zárva 2.

  Bp. 2000. Pénzügykutató Rt. 243 p.
  (Részlet. Levél Szarajevóba - magyar írók, költők - köztük Eörsi István - levelei Szarajevóba a harcok idején. A kötet címe: Szarajevó - egy antológia.
  Az írás eredeti megjelenési helye:
  Népszabadság, 1994.07.02. Lengyen László: Levél Szarajevóba. Szarajevó - egy antológia NARANCS-KÖNYVEK; KOZMOPOLISZ RT. ­ LáNG. A honlapon lásd a cikkeknél.)

 • Lengyel László: Korunkba zárva.


  Bp. 2000. Pénzügykutató Rt. 244 p.

  (Részlet. LuciFeri, a politikus /Eredeti megjelenés: Magyar Hírlap, 1994.10.31. és Kritika, 1994/11. - a honlapon a cikkeknél található./- Ladiklaki Kandúr - A publicisztika versenye - Kritikai kritikus.)

 • Lengyel László: Magyar alakok.

  Bp. 1994. Pénzügykutató Rt - 2000 Irod. és Társ. Havi Lap. 197 p.
  (Részlet. Terembura - 1956 - idézet Eörsitől /Magyar Hírlap, 1993.07.07. E.I.: Az átvilágítás homálya - lásd a honlapon a cikkeknél/. Csurka `56-ban és utána. "...élni akart", és ezért hajlandó volt bizonyos dolgokat megtenni. "Csurka sohasem lett volna jó író Réz Pál és Domokos Máyás nélkül, Zelk vagy Örkény, Eörsi, Galsai vagy Kormos hatása nélkül." Üzenet kockás papíron - A kényelmetlen Eörsi /Eredeti cikk forrása: Népszabadság, 1993.06.19. - Lásd a honlapon a cikkeknél/. Eörsi István publicisztikáiról. Miért nem szereti és mégis miért tiszteli Lengyel László Eörsi Istvánt és írásait? Ma húsz éve c. verse.)

 • Létay Vera: Igent és nemet mondani. Magvető Könyvkiadó (Sorozatcím: Elvek és utak), Budapest, 1972 403 p.


  (Eörsi István: Sírkő és kakó - 1968 - 126. old.
  Eörsi István: Hordók - Szakonyi Károly: Ördöghegy - 1968 - 142. old.)


 • Létay Vera: Komédia. Színikritikák. Magvető Könyvkiadó (Sorozatcím: Elvek és utak), Budapest, 1976 327 p.


  (Történelmi vigyor /Eörsi István: Széchenyi és az árnyak - 1973/ - 280. old.)

 • Lieve Joris: A melankolikus forradalom.

  Bp. 2009. Gondolat Kiadó, 316 p.
  (Részlet. 1989 nyara - A Hungária Kávéházba, ahol a 2000 c. folyóirat törzsasztala volt, Eörsi is hozza cikkét, akit Pozsgay megpróbált rávenni, hogy hagyja el az országot; Eörsi egy pillanatig sem bízik benne; véleménye a Nagy Imre-megemlékezésről. Eörsi március 15-ei beszéde Komáromban. A meghívás előzménye, körülményei. Kérték, hogy `56-ot ne hozza szóba, aztán mégis beszélt róla... A városi zsidó értelmiségiekből álló SZDSZ. Kádár és a nép. Tavasz - Eörsi szavai a választások 2. fordulójának éjszakáján.)

 • Lukácsy András: Felismerem-e Angyal Istvánt? Levelek fiának, Németországba.


  Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1990. 267 p.

  (Részlet.)

 • Margócsy István: Hajóvonták találkozása
  TANULMÁNYOK, KRITIKÁK A MAI MAGYAR IRODALOMRÓL

  Új Palatinus-Könyvesház Kft., Budapest, 2003. 461. oldal
  ISBN: 963-9487-40-6

  Idézetek a Jelenkor, 2006.03.számában megjelent Kisantal Tamás: Világ hajóvontái: találkozzatok! című könyvkritikából:


  "Eörsi Istvánnal kapcsolatban egy helyütt arról ír, hogy az egyik legfontosabb fogalom, ami a költő személyiségét és művészetét jellemzi, a hűség. Ez a kritikus szerint életműve, közszereplései, politikai nézetei szempontjából rendkívül szimpatikus, másrészt azonban Eörsi „esztétikailag már talán kevésbé gyümölcsöző módon, a szubjektumnak oly problémátlan önmagához való hűségét, olyfokú zavartalan azonosságát, mondhatnánk (némi iróniával) oly »gátlástalan« szubsztancialitását állította, mely az elfogulatlan ezredvégi olvasóban folyamatosan bizalmatlan, kételyeket ébresztő kérdéseket gerjeszt."

  Eörsi költészetének egyes tendenciáit Margócsy keményen kritizálja, másokat - ironikus, humoros megnyilvánulásait - fontosnak, maradandóaknak tart."


  A kötet tartalomjegyzéke a Megnyitás ikonra kattintva elolvasható.  Eörsi István: Szögek 39. oldal

 • Margócsy István: Margináliák - 2000
  Budapest, 2009., Palatinus, 298. oldal
  ISBN: 9789632740447

  Részlet Margócsy István előszavából.

 • Méray Tibor: A párizsi vártán. Írások a Szajna mellől. I–II. (Előszó: Pomogáts Béla.)


  Marosvásárhely. 2000. Mentor.

  (Részlet. `56-os események - a magyar írók ENSZ-tárgyalás elleni nyilatkozata. Számonkérés a Ganz–MáVAG-ban.)

 • Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála


  München. 1978. Griff, 388 (1) p. / uo. 1979. / uo. 1981. / uo. 1983. / 2., szamizdat kiad.: Bp. 1988. Katalizátor Iroda, 388 p. / 3. kiad.: Bp. 1989. Bibliotéka, 381 p. / Bp. 2006. Noran, 444 p.

  (Részlet. Lukács György Eörsivel Kádárnál a forradalom idején.)

 • Mérlegen egy életmű. (szerk.: Botka Ferenc) Petőfi Irodalmi Múzeum (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 12.), Budapest, 2003

  244 oldal
  A Déry Tibor halálának 25. évfordulóján rendezett tudományos konferencia előadásai (2002. december 5-6.)
  A tanácskozás rendezői: ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, MTA Irodalomtudományi Intézet, Petőfi Irodalmi Múzeum.
  (Kerekasztal-beszélgetés Déry börtönéveiről Pomogáts Béla Déry és 1956 című előadását követően. A beszélgetés résztvevői: Eörsi István (Kosáry Domokos helyett), Litván György, Pomogáts Béla, Tverdota György, Veres András. Eörsi a Déry-vitáról és Déryvel való kapcsolatáról a forradalom idején. A talpsimogató megírásának körülményei. Déry felesége, Böbe szerepe. Déry különbékéje a hatalommal kiszabadulása után, az ingyen, vámmentesen behozott Peuget-król. Eörsi véleménye Déry késői korszakáról. Az Ítélet nincs c. könyvéről.)

 • Moldova György: A mocsári hajós. Minimák.


  Bp. 2000. Urbis, 594 p.

  (Részlet. Eörsi "Ütni az ördögöt" című kötetéről megjelent "Ütni az Eördögöt" című kritika.

  Előzmény:

  1957.04.12. Élet és Irodalom, Imre Katalin: Ütni az eördögöt - Eörsi István - A honlapon a cikkeknél van.)

 • Moldova György: A rövid élet titka. Aforizmák magyarázattal. /Ill.: Kaján Tibor/


  Bp. 1997. Dunakanyar, 2000, 183 p.

  (Részlet. Eörsi "Ütni az ördögöt" című kötetéről megjelent "Ütni az Eördögöt" című kritika.

  Előzmény:

  1957.04.12. Élet és Irodalom, Imre Katalin: Ütni az eördögöt - Eörsi István/Cikkeknél van.)

 • Moldova György: Aki átlépte az árnyékát… (Kardos György életrajza.)


  Bp. 2001. Urbis, 313 p.

  (Részlet. EMLÉKEZÉS ÉS DOKUMENTUMOK. "...akkoriban nemcsak Eörsi István és Zelk Zoltán írt Rákosi-verseket, hanem Csoóri Sándor és Nagy László is.")

 • Moldova György: Az utolsó töltény 1. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2004. Urbis, 235 p.

  (Részlet. Eörsi Rákosit dicsőítő verséről.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 3. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2005. Urbis, 297 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Eörsi "Ütni az ördögöt" című kötetéről megjelent "Ütni az Eördögöt" című kritika.

  Előzmény:

  1957.04.12. Élet és Irodalom, Imre Katalin: Ütni az eördögöt - Eörsi István/Cikkeknél van.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 6. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2005. Urbis, 233 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Eörsi kritikája Moldova "Bűn az élet" című kötetéről. Eörsi meggyőzte Aczélt, hogy ne jelenhessen meg Moldova börtönökről szóló könyve, a Bűn az élet.

  Előzmény:

  Élet és Irodalom, 1988.06.24. Eörsi István: Bedobom a törülközőt. Eörsi István/Cikkeknél van.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 7. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2007. Urbis, 257 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Eörsi Mátyás és Eörsi István véleménykülönbsége a bősi vízlépcső ügyében.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 8. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2007. Urbis, 225 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Kardos és Eörsi kapcsolata.)

 • Moldova György: Kádár János I–II. Életrajz.


  Bp. 2006. Urbis, 560 p.

  (Részlet. Eörsi interjúja Lukáccsal a Symposionban Nagy Imréről.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.