EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • 1956 a sajtó tükrében. (Alcím: 1956. október 22-november 5.) Bp. 1989. Kossuth Könyvkiadó, 415. p.

  (Részlet. Az Egyetemi Ifjúság 1956. november 1-i, számának "Az 56-os forradalom a Műszaki Egyetemen" c. melléklete. Eörsi István "Milyen jó..." c. verse.)

 • A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1945-1975. II./1-2. kötet. A KÖLTÉSZET. (Szerkesztő: Béládi Miklós) Bp. 1986. Akadémiai Kiadó.


  (Részlet)

 • A mai magyar dráma egy évad tükrében. Beszélgetések és interjúk az 1972-73-as évad új magyar bemutatóiról és a mai magyar drámáról. (Színházelméleti füzetek 9.) Magyar Színházi Intézet, Budapest, 1978. 250 p.

  Szerkesztette, az interjúkat és a jegyzeteket összeállította Gervai András.

  (Részlet Gervai András Örkény Istvánnal készített interjújából.)

 • Aczél Tamás - Méray Tibor: Tisztító vihar \r


  London, 1961. Big Ben, 392 (3) p / 2. kiad.: München, 1982. Griff, 386 p / 3., szamizdat kiad.: Budapest, 1986. AB és áramlat Független, 386 p / 4. kiad.: Szeged. 1989. JATE, 429 p / Budapest, 2006. Noran, 456 p\r

  (Részlet. ADALÉKOK EGY KORSZAK TÖRTÉNETÉHEZ. Eörsi a Déry-vitában.)

 • Allardyce Nicoll: (ed.) World Drama from Aeschylus to Anouilh, London, Harrap, 1976. 869-870. p.


  (Részlet)

 • Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét. Magyar írók Berlinről. Bp. 2007. Magvető Könyvkiadó, 261. p.

  (Részlet. Petri György berlini levelei Várady Szabolcsnak.)

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök. A komondorokat nem tudtam gyűlölni. Tóth Bálint

  Interjúk. Bp. 1990. Új Idő Kft., 277 p.
  (Részlet)

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök. Anyám félt, hogy szétroncsol a gyűlölet. Eörsi István (ítélet: 8 év)

  Írók, színészek, börtönök. Interjúk. Debrecen. 1990. Új Idő Kft., 277 p.
  (Részlet)

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök. Másfél évig magánzárkán. Lakatos István (ítélet: 1 év 10 hónap)

  Interjúk. Debrecen. 1990. Új Idő Kft., 277 p.
  (Részlet)

 • Bertók László: Hazulról haza. ősök, műhelyek, élet.


  Pécs. 2005. Pro Pannonia, 166 p.

  (Részlet)

 • Bőhm Antal - Szoboszlai György (Szerk.): Parlamenti választások 1994. Bp. 1995. MTA PTI,


  (Részlet. Bőhm Antal: Választási magatartások - a szavazás politikai kultúrája. "VESZEKEDőS DEMOKRáCIA" - FESZÜLT LÉGKÖR.

  ZDF-ügy, amelyben hazaárulónak bélyegezték meg Eörsi Istvánt és Konrád Györgyöt.)

 • Cseh Gergő Bendegúz - Kalmár Melinda - Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963 (dokumentumok). Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 541.p. \r


  (Részlet. Eörsi \"Ütni az ördögöt\" című kötetének megjelenéséről és Eörsi Istvánné elhelyezéséről.)

 • Cseh Gergő Bendegúz - Krahulcsán Zsolt - Müller Rolf - Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott II. Irodalom-, sajtó- és tájékoztatáspolitika 1962-1979 (dokumentumok). Osiris, Kiadó, Budapest, 2004. 720.p.

  (Részlet. A szocialista országok magyar irodalmáról. A magyar írók műveinek külföldi kiküldéséről - a \"jelentéktelen\" írók felsorolásában Eörsi. Eörsi István: Mikrostruktúrák /Élet és Irodalom 1971.05.22./ című cikkét bírálja Aczél György. Eörsi István: A túsz /Kortárs, 1971.09./ című cikkét bírálja Simó Jenő.)

 • Cseke Gábor: Kölcsönsorok. 36 modern és kortárs román költő versei magyarul Cseke Gábor tolmácsolásában. 2004. PONTfix Kiadó (Sepsiszentgyörgy) – PONT Kiadó (Budapest).

  (Részlet)

 • Cseke Gábor: Lírai tőzsde. Fontos versek.

  Concord Media (Irodalmi Jelen Könyvek), Arad, 2006. 138 p.
  (Eörsi István: BELÉPETT A KERTI AJTÓN című verse.)

 • Csoóri Sándor: Elveszett utak

  Elveszett utak. Esszék. Bp. 2003. Nap, 252 p.
  (Részlet. A demokrácia háborúja. Rövid megjegyzés Ács Margit egyik szövegéhez. És egy levél.)

 • Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra

  Esszé. New York. 1981. Püski Corvin. és Magvető Kiadó, 1987.
  (Részlet. Hatvani Dániel kérdéseire írt válaszok.)

 • Csoóri Sándor: Nappali hold

  Esszék. Bp. 1991. Püski, 370 p.
  (Részlet. Töprengések a cenzúráról. Válasz Kertész Ákos nyílt levelére.)

 • Csoóri Sándor: Tenger és diólevél. (+ Egykor elindula tizenkét kőmíves.) Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek 1961–1994. Bukarest. 1982. Kriterion, 148 p.

  (Részlet. Műfajok őrségváltása? - A groteszk. - Erkölcsi revíziót. Antigoné megfakult arca. Töprengések a cenzúráról. - Eörsi javaslata a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén: Magyarországon is vezessék be a cenzúrát az írók külön kérésére. - A mélypont. Válasz Kertész Ákos nyílt levelére. - Vallomás – nemcsak magánügyben. A Szerzőt ért írói támadásokról.)

 • Csoóri Sándor: Tizenhét kő a parton

  Esszék. Bp. 2007. Nap, 380 p.
  (Részlet. Nekünk ilyen sors adatott
  Szakolczay Lajos beszélgetése Csoóri Sándorral. Fölébredhet-e az író? Domokos Mátyás emlékére, aki a magyar ˝láthatatlan elit˝egyik főalakja volt. A változások rejtelmeiről.)