EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • FOLIA HISTORICA XXIII. kötet. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TÖRTÉNETI ÉVKÖNYVE II. kötet. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 2002.


  (Baják László: Az "Élünk" története)

 • Frank Tibor - Károly Krisztina: Anglisztika és amerikanisztika. Magyar kutatások az ezredfordulón. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 94.) Bp, 2009. Tinta Könyvkiadó, 440 p.

  (A szentivánéji álom fordításáról.)

 • Gábor György - Vajda Mihály: A lét hangoltsága. Tanulmányok a tudás sokféleségéről.

  Bp. 2010. Typotex Kft., 372. p.

 • Gál Éva: Lejáratás és bomlasztás
  Tudósok, tanárok a Titkosrendőrség látókörében
  Corvina—Nagy Imre Alapítvány, Budapest, 2013. 380. o.
  ISBN 978 963 136138 4

  Operatív kombináció - A "Kopasz" fedőnevű célszemély, azaz Eörsi István költő ellen - 307-315. oldal


  A fent jelzett írás megtalálható a honlapon a cikkeknél (2011.09.02. Élet és Irodalom, Gál Éva: Operatív kombináció - a "Kopasz" fedőnevű célszemély ellen).

  https://docs.google.com/gview?url=http://eorsilaszlo.hu/ei/eicikk/5108.doc&embedded=true


  A BM III/III-4-a. alosztálya akciója Eörsi István lejáratása érdekében 1979-80-ban.

  Corvina—Nagy Imre Alapítvány, Bp. 2013. 380.o.
 • Gecső Tamás, Sárdi Csilla: Nyelvelmélet - nyelvhasználat. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 74.)Bp. 2007. Tinta Könyvkiadó, 390 p.

  (A Shakespeare-fordításokról.)

 • Gömöri György: Egy szigetlakó feljegyzéseiből. Esszék. Bp. Cserépfalvi Kiadó, 1996. (Részlet)

 • Gyáni Gábor: Relatív történelem

  Bp. 2007. Typotex Kft.(Historia Mundi sorozat), 298. p.
  (Részlet. A múlt kollektív emlékezete. A Kádár-kor a kollektív emlékezetben.
  Előzmény:
  Népszabadság, 2005.03.1. Eörsi István: Hadd álmélkodjak egy kicsit.)

 • Gyurkó László: 1956


  1956. Történelmi tanulmány. Bp. 1996. Szabad Tér. = 2., jav. kiad.: Bp. 1996. Szabad Tér–Saxum, 589 p.

  (Részlet.)

 • Gyurkó László: A bakancsos forradalom. 1956. (Az 1956 című könyv jelentősen bővített, átdolgozott kiadása.) Bp. 2001. Kossuth, 543 p. = 2., jav. kiad.: Bp. 2006. Kossuth, 543 p

  (Részlet. A Tűzoltó utcai csoport parancsnokáról, Angyal Istvánról. Egy Eörsi-vers idézete. Az Írószövetség szerepe, és letartóztatott, elítélt tagjai.)

 • Gyurkovics Tibor: Színház az egész – nem is – világ


  Színház az egész – nem is – világ. Színészportrék, interjúk. Bp. 1984. Móra, 259 p. (Kozmosz Könyvek.)

  (Részlet.)

 • Hajdu István: Szemérmetlen magyarázatok. Válogatás a Magyar Narancsban 2002 és 2012 között megjelent írásokból. Kijárat Kiadó, Budapest, 2013. 255 p

  A szép placebója. A nő dicsérete - Alfons Mucha kiállítása. Szépművészeti Múzeum.
  (Vitézslav Nezval versének idézete - fordította: Eörsi István.)

 • Határ Győző: Életút. (Alcím: Oly jó követni emberélet!) Szombathely. 1993. Életünk Könyvek, 254 p. (Sorozatcím: A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.)

  (Részlet. Lukács ontológiája. Az újvidéki Híd.)

 • Határ Győző: Irodalomtörténet


  Irodalomtörténet. (Kritikák, a BBC és a Szabad Európa Rádióban elhangzott könyvismertetések anyagából, vál. és szerk.: Lakatos István.) Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó, 559 p.

  (Részlet.)

 • Havasréti József: Alternatív regiszterek. A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban. Bp. 2006. Typotex Kft. 332. p.


  (Részlet)

 • Heller Ágnes - Kőbányai János: Bicikliző majom

  "Heller Ágnes önéletrajza lenne, de Kőbányai János írta, mint egy életrajzi regényt. Ám akármilyen nehéz is valamely műfajba osztályozni Kőbányai új könyvét, lényege, hogy korunk egyik legmélyebb gondolkodójának, Heller Ágnesnek személyén keresztül, rendkívül izgalmas bevezetést ad kezünkbe az apokaliptikusnak ígérkező huszonegyedik század problematikájába. Az intellektuális pályákra igyekvő ifjúság számára szinte kötelező olvasmánynak ajánlanám ezt a szó minden értelmében súlyos könyvet." Fejtő Ferenc


  A "Megnyitás" ikonra kattintva részleteket olvashatnak a könyv Eörsire vonatkozó részeiből.

  Múlt és Jövő, Budapest, 1998. 398 oldal ISBN: 96391710805 - Múlt és Jövő, Budapest, 1999. 398 oldal · ISBN: 9639171190 - Múlt és Jövő, Budapest, 2004. 482 oldal · ISBN: 9639512001
 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  (Fogarassy Miklós levele Horgas Bélának az Eszmélet című lapról 1969-ben.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.


  Életünk végességére való tekintettel

  (Eörsi István levele Várkonyi Zoltánnak 1978-ban. Az áldozat című darabja elolvasására buzdítja Várkonyit. "Így hát, életünk végességére való tekintettel, arra kérlek, olvasd el a darabot, hadd derüljön ki, hogy mi várható: szar vagy kalaposinas?")

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Hogy betekintést nyerhessek
  (Eörsi István levele a Fővárosi Bíróság elnökének 1986-ban. Elfogadva Berecz János tanácsát, kéri, hogy tárgyalásai iratanyagaiba, Angyal István vallomásának és a Tóth Ilona-ügy dokumentumaiba belenézhessen.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Hogy ceruzát használhasson
  (Eörsi Istvánné levele a Belügyminisztérium Büntetés-végrehajtási Parancsnokságának 1958. augusztus 27-én, hogy férje a börtönben ceruzát használhasson. Az alosztályvezető válaszában megtagadja a ceruzahasználatot 1958. szeptember 4-én.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Írásomat ne tekintsd magánlevélnek.
  (Eörsi István levelezése Kardos Györggyel, a Magvető Könyvkiadó igazgatójával 1976-84-ben. Az Ürügyeim című kötete kiadásáról, a verseskönyvéből kiemelt négy versről, Lukács György Ontológiájának fordításáról, az "Az áldozat" című darabjáról, a Különremény című kötete betiltásáról, a Jolán és a férfiak című darabról, adóigazolása ügyéről, Kardos autokrata stílusáról, Martinovics-darabjáról, a Megélt gondolkodás című kötetéről.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Keressük meg a szerves értékek rendjét.
  (Csoóri Sándor levele Aczél Györgynek 1981-ben Levendel Lászlóval készített interjúja miatt, melyet az Élet és Irodalom főszerkesztője "közölhetetlen" indoklással adott vissza.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Milyen jogszabály alapján?
  (Eörsi István levelei a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokának 1978-ban a Hegyeshalomnál visszatartott huszonkét sajtótermék és könyvek miatt. "A tájékozódás, szabad véleményformálás elidegeníthetetlen emberi jog, amelyet a mi törvényeink is védenek.")

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Az általad nyújtott kép.
  (Eörsi István levele Király Bélának 1985-ben, Király új kötetéről.)

 • Hornyik Miklós: A széttagolt ország
  Unicus Műhely, Budapest, 2011. 98 oldal · ISBN: 786155084027

  Az ismert délvidéki szerző kötetben eddig meg nem jelent írásait gyűjtötte egybe.

  A tágra nyitott társadalomban egy képzelt beszélgetést folytat az író Eörsi Istvánnal.


  Tartalomjegyzék:

  Lectori salutem

  Ezredvégi mese

  Magyarország fölszámolása. 

  A tágra nyitott társadalom

  Emléksorok október 23-án

  A felső világ vándora

  A széttagolt ország

  A hűség katonái

  Batthyány, Tisza, Bethlen,

  Teleki, Nagy


A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.