EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • :: A projektet a Szabó Miklós Alapítvány és a Soros Alapítvány támogatta ::


  Közreműködik: Szabadi Vera


  Köszönet a cikkek összegyűjtésében való segítségért az Élet és Irodalom szerkesztőségének, a HVG dokumentációjának, a Kritika, a Magyar Narancs, a Népszabadság, a Népszava és a Színház szerkesztőségének, valamint Réz Pálnak, a Holmi főszerkesztőjének.

 • 1951.03.Tiszatáj, Papp Zoltán: Könyvek

  Könyvkritika. Fiatal Írók Antológiája. Idézet Eörsi Istvántól: ˝A vers igazság-kapcsolat az emberek között˝.

 • 1951.04.26. Irodalmi Újság, E.I.: Anyám (Mikor a Párt tagjelöltje lett)

  Vers

  További megjelenések

  • Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger... 1956. Népszava, Bp. 1989.
  • Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

  1951.04.26. Irodalmi Újság, E.I.: Anyám (Mikor a Párt tagjelöltje lett)
 • 1951.08.30. Irodalmi Újság, Hol lesznek az írók a könyvnapokon

  Felsorolás (Helyszínek, nevek).

  1951.08.30. Irodalmi Újság, Hol lesznek az írók a könyvnapokon
 • 1951.11.22. Irodalmi Újság, Keszi Imre: Fiatal Írók Antológiája II.

  Könyvkritika

  A II. kötet fejlődést mutat az I. kötethez képest. A verselők "elvonatkoztatnak a szocialista tartalomtól". Ellenpólusaként mások a költészetet utasítják el, pl. Csoóri: "Erős vagyok, biztos szavú, jövőt tudó, büszke legény, kabátomon nézd a jelvényt, többet mond, mint száz költemény". Eörsi István kiemelése: "...fejjel magaslik ki társai közül." A Néma férfiak és a Győzelem című verseiről.

  1951.11.22. Irodalmi Újság, Keszi Imre: Fiatal Írók Antológiája II
 • 1951.12.06. Irodalmi Újság, E.I.: Sebők Éva: Felköszöntő. Versek

  Könyvkritika Sebők Éva első verseskötetéről.

  Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951.

  1951.12.06. Irodalmi Újság, E.I.: Sebők Éva: Felköszöntő. Versek
 • 1952.(09-10.szám) Új Hang, Benjámin László: Hibáinkról és feladatainkról

  (Részlet az Új Hangról szóló kritikából. ˝Eörsi István három fiatal költőről írt bírálata teljes egészében a formalista öncélúság nevében és jegyében ítélkezik.˝)

 • 1952.01.Új Hang, E.I.: Három fiatal költő. Szemle

  (Kövesi Endre, Pál József, Tímár György versei.)

 • 1952.01.Új Hang, Földeák János: Fiatal írók antológiája

  (Részlet a könyvkritikából. Eörsi ˝Anyám˝ című verséről - a párt iránti szeretet. ˝Eörsi István ˝Néma férfiak˝-ja a költői alkotóerő kitűnő példája, az antológia egyik legjobb műve.˝ ˝Eörsi István az antológia legtehetségesebb költője.˝)

 • 1952.02.(márc.) Uj Hang, E.I.: Beloiannisz; Könyvtárban, A dombon

  (Versek) 2

 • 1952.02.(márc.) Uj Hang, E.I.: Beloiannisz; Könyvtárban, A dombon

  (Versek) 3

 • 1952.02.(márc.) Uj Hang, E.I.: Beloiannisz; Könyvtárban, A dombon

  (Versek) 4

 • 1952.02.26.Irodalmi Újság, Köszöntjük az "Új Hang"-ot!

  (Az Új Hang 1. számának részletes ismertetése. A fiatal írók irányításának és támogatásának kérdése. Idézetek az Új Hang beköszöntőjéből. Eörsi István a Kritikai Szemle rovatban kapott szerepet.)

 • 1952.02.28.Irodalmi Újság, Kónya Lajos előadása az Írószövetségben költészetünk mai kérdéseiről

  (Az előadás utáni felszólalók a vitában: Ancsel Éva, Devecseri Gábor, Eörsi István, Keszi Imre, Kuczka Péter, Rajcsányi Károly és Veres Péter.)

 • 1952.02.Irodalomtörténet, Kardos László: Rákosi Mátyás alakja a magyar költészetben

  (Részlet. Idézet Eörsi István verséből.)

 • 1952.03. (2. szám) Új Hang, E.I.: Beloiannisz; Könyvtárban, A dombon

  (Versek) 1

 • 1952.03.09.Szabad Ifjúság, Tóth Sándor: Szeretetünket és hálánkat írói művekben is kifejeztük. Jelentjük Rákosi elvtársnak: Teljesítettük vállalásunkat.

  (Az Írószövetség DISZ-szervezetének írása Rákosi születésnapjára. ˝Eörsi István versében felidézi azt a hatalmas élményt, amelyet Rákosi elvtárs beszéde jelentett a hadifoglyok számára.˝)

 • 1952.03.14.Szabad Ifjúság, Gerencsér Jenő: A fiatal írók politikai neveléséről

  (Hozzászólás a Szabad Ifjúság fiatal írók politikai neveléséről szóló vitához. A vita két kérdés, a burzsoá ideológia befolyása fiatal íróinkra és a marxista-leninista képzés körül forgott. Az egyik hozzászóló Eörsi versét idézi: ˝Még annyi puhaság van bennem, még erjed bennem is a mult, mint romló lőre, forr szívemben, bizony, belém is savanyúl már egy-két cseppje.˝)

 • 1952.03.Tiszatáj, Papp Zoltán: Szívünk szerinti törvény - Népszava, 1952.

  (Könyvismertetés. ˝A kötet jelentős pozitívumának tartom, hogy ifjú költőink olyan szenvedélyes érdeklődéssel fordulnak a nemzetközi békeharc problémái felé. Eörsi István Beloiannisz kivégzéséről ír.˝ Többeket, köztük Eörsit is kiemeli a szerzők között.)

  A kötet leírása a honlapon a Kötetek/Antológiák, társszerző, -fordító rovatban található

 • 1952.03.Új Hang, E.I.: Forgács András verséről

  (Részlet a verskritikából. F.A.: Az életért harcoltak ők című verséről.)

 • 1952.04.01.Magyar Nemzet, Ember Mária: Illyés Gyula a fiatal írók között

  (A Fiatal Írók Munkaközössége egy tagjának kérdései Illyés Gyulához a Magyar Írók Kongresszusán. Miért nem akar az új magyar írónemzedék tanítója és tapasztalt barátja lenni? Illyés válaszairól számol be Eörsi István és Ancsel Éva. Illyés felajánlotta Csoórinak, hogy szívesen foglalkozik vele egyénileg.)

 • 1952.04.04.Magyar Nemzet, MTI: Kiosztották az 1952. évi irodalmi és művészeti díjakat

  (József Attila III-Díj Eörsi Istvánnak eddig megjelent verseiért.)

 • 1952.04.04.Népszava, Az 1952. évben József Attila-díjjal kitüntetett írók

  (III. díj Eörsi Istvánnak eddig megjelent verseiért.)

 • 1952.04.10.Irodalmi Újság, Művészeti díjak kiosztása; József Attila-díjjal kitüntetett írók

  (III. díj Eörsi Istvánnak.)

 • 1952.04.24.Szabad Ifjúság, Illés Jenő: Egy délután a Széchenyi Könyvtárban

  (Beszélgetés az OSZK-ba járó olvasókkal. Eörsi könyvtárról írt versét idézi a cikkíró.)

 • 1952.04.28.Magyar Rádió, József Attila-díjasok

  (A díjazottak arcképei.)

 • 1952.04.Új Hang, E.I.: Nézz magadba...

  (Vers)

 • 1952.04.Új Hang, E.I.: Röpgyűlés

  (Vers)

 • 1952.05.08.Irodalmi Újság, Molnár Miklós: Az Írókongresszus évfordulójára

  (Beszámoló a Magyar Írók I. Kongresszusának célkitűzéseiről és az azóta eltelt időszak irodalmi életéről. A sematizmus elleni harc. A világirodalom és a művészet: "...pártosság és irányzatosság...". Megfogadták-e íróink az írókongresszus programját? Sikereink a költészetben és a drámairodalomban. A fiatal tehetségek - köztük Eörsi István - kiemelése. Az "antisematizmusnak" keresztelt megbírált írók és műveik. Déry Tibor Felelet című művéről. Az Irodalmi Újság és az Ifjúsági Könyvkiadó bírálata. A párt útmutatásai figyelembe vételének fontosságáról.)

 • 1952.05.29.Népszava, Fiatal költőink

  (A Szívünk szerinti törvény c. antológiában Eörsi István versei.)

 • 1952.06.18.Szabad Ifjúság, A DISZ Központi vezetőségének határozata a Dicsőség Könyv megalapításáról

  (A DISZ a Dicsőség Könyvben "megörökíti a békéért folyó harc és a szocializmus építése terén kimagasló eredményeket elért ifjak és leányok nevét és hősi tetteit". A kitüntetettek nevei és rövid jellemzésük. Eörsi István is a kitüntetettek között van.)

 • 1952.06.20.Szabad Ifjúság, A DISZ Központi Vezetősége kitüntetettjei

  (Arcképes, rövid jellemzés a kitüntetettekről, köztük Eörsi Istvánról.)

 • 1952.07.Új Hang, E.I.: Testvériség

  (Vers)

 • 1952.08.03.Magyar Nemzet, Ember Mária: Szívünk szerinti törvény. Fiatal költők versei

  (Könyvkritika a 12 fiatal költő - köztük Eörsi István - verseit tartalmazó kötetről. A sematizmus elleni harc eredményei mutatkoznak a kötetben. "...a kötet egyik legtehetségesebb költőjének, Eörsi Istvánnak a versei". Eörsi "Ott jártam" című verséről.)

 • 1952.08.20.Szabad Ifjúság, Tarján István: Én roppant erőkben hiszek

  (Eörsi István költészetéről. Mivel segítette Eörsit a dolgozó nép állama? Lengyelországi tapasztalatairól, ahol a DISZ-küldöttség tagjaként járt. "Lengyelországból hazatérve azonnal Sztálinvárosba ment, hogy kemény fizikai munkával is hozzájáruljon a szocializmus építéséhez. ... Írok sok verset a békéért, s ha megszerzem a tanári diplomát, egy iparvidékre kérem magam, hogy jobban megismerhessem a munkásokat, akiknek annyit köszönhetek. őket tanítva, tőlük tanulva még jobb versekkel akarom szolgálni a hazámat, a békét.")

 • 1952.08.Új Hang, Az Új Hang versenypályázatának értékelése

  (Eörsi verseinek kiemelése. A versek kategóriájában I. díj: Simon István: Szólj erdő, 400.— Ft, — Eörsi István: Testvériség, 400.— Ft.)

 • 1952.08.Új Hang, E.I.: Auschwitz. - Varsói emlék.

  (Versek)

 • 1952.08.Új Hang, Vajda Miklós: ˝Szívünk szerinti törvény˝

  (Az antológia /Népszava Kiadó/ kritikája, összehasonlítása a Fiatal Írók Antológiájával. Eörsi ˝kiemelkedik
  ebből a kötetből is˝. ˝Nagy nyelvi igényessége, műgondja és erősödő formai biztonsága szinte kizárja a képzavar vagy nyelvi hiba lehetőségét.˝)

 • 1952.09.03. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), Szombaton kezdődik az Ünnepi Könyvhét

  (Rövid tudósítás az Ünnepi Könyvhét megnyitójáról Debrecenben, az Arany Bikában. A kultúrműsor egyik résztvevője Eörsi István.)

 • 1952.09.25.Irodalmi Újság, E.I.: Pohárköszöntő

  (Vers)

 • 1952.10.19.Szabad Ifjúság, I.J.: Az Új Hang-ról

  (A folyóirat kritikája. ˝De az önálló kritikák jórészében is dühöng az idealista esztétika szelleme. Eörsi István ˝Három fiatal költő˝ című bírálata az iskolapélda erre.˝)

 • 1952.11.13.Szabad Ifjúság, E.I.: Az irodalmi vita arra kötelez, hogy alaposan végiggondoljuk és kijavítsuk az elkövetett hibákat

  (Vita az Új Hang hibáiról.)
  Reagálás:
  Szabad Ifjúság, 1953.01.25. Az irodalmi vita és a fiatal írók

 • 1952.11.20.Irodalmi Újság, Kritika és mellébeszélés a fiatal költők vitáján

  (Az Írószövetség DISZ-szervezete és a Fiatal Írók Munkaközössége tagjainak vitája az "Új termés"-ről. Sokan, köztük Eörsi meg sem jelentek a vitán, a többiek hallgattak, mellébeszéltek, vagy visszautasították a bírálatokat.)

 • 1952.11.Új Hang, E.I.: Hazámhoz. (Az Erkel c. film után.)

  (Vers)

 • 1952.11.Új Hang, Pándi Pál: Új termés

  (Részlet a Fiatal költők antológiájának kritikájából. ˝Az antológia szerzői közül kiemelkedik Eörsi István — gondolati érettségével, biztos verstechnikájával.˝ Az Eörsit ért intelektualizmus vádjáról.)

 • 1952.11.Új Hang, Sőtér István: A fiatal írók konferenciája elé

  (˝Az egyébként igen tehetséges Eörsi István például verset ír Arany Jánosról, de nem tanulja el tőle a kifejezés változatosságát, a költői elbeszélésmód tömörségét, a verselés ötletességét, eredetiségét, vagyis épp azt, amivel Arany műve oly bőven szolgál.˝)

 • 1952.12.04.Irodalmi Újság, Szabolcsi Miklós: Új termés. Fiatal költők antológiája

  (Könyvkritika.)

 • 1952.12.28.Szabad Ifjúság, E.I.: A tükör

  (Vers)

 • 1952.12.28.Szabad Ifjúság, Somlyó György: Ifjú költők új dalai

  (Könyvkritika. A "Szívünk szerinti törvény" és az "Új termés" című antológiák elemzése. Eörsi István szerelmes verséről.)

 • 1953.01.11. Szabad Ifjúság, Gergely Mihály: A fiatal írók második konferenciája elé

  (Az Írószövetség Disz-titkárának írása. ˝A konferencia feladata: értékelni a fiatal íróknak az Irókongresszus óta eltelt időszakban elért eredményeit, továbbá: megkeresni azoknak a hibáknak, helytelen nézeteknek a gyökereit, amelyek gátolják fiatal íróink továbbfejlődését és megmutatni a kivezető utat, megszabni a feladatokat.˝)

 • 1953.01.15.Irodalmi Újság, Földes Anna: Irodalmunk jövője

  (Fiatal Írók II. Országos Konferenciája.)

 • 1953.01.21.Szabad Nép, E. I.: Lenin emlékezete

  (Vers)

 • 1953.01.25.Szabad Ifjúság, Az irodalmi vita és a fiatal írók

  (Vita az Új Hang hibáiról - Eörsi néhány megállapításával száll vitába.)
  Előzmény:
  Szabad Ifjúság, 1952.11.13. Eörsi István: Az irodalmi vita arra kötelez, hogy alaposan végiggondoljuk és kijavítsuk az elkövetett hibákat

 • 1953.01.29.Irodalmi Újság, E.I.: Kedvesemről, kedvesemnek

  (Vers)

 • 1953.02.01.Szabad Ifjúság, Megkezdődött a fiatal írók második konferenciája

  (Fekete Sándor, a Szabad Nép kulturális rovatának és az Uj Hang szerkesztőségének vezetője tartott beszámolót a fiatal írók munkájának legfontosabb kérdéseiről; beszédének I. része.
  ˝Eörsi István ˝A szabadító˝ című költeményében nagyon szépen fogalmazta meg a kommunista vezető felvilágosító, szabadító hatását a korábban öntudatlan dolgozókra.˝)

 • 1953.02.02.Szabad Nép, Befejezte tanácskozásait a fiatal írók második országos konferenciája

  (A vitában felszólalt többek között Eörsi István.)

 • 1953.02.03.Szabad Ifjúság, A fiatal írók konferenciáján

  (Fotó: a konferencia szünetében Illyés Gyula Kossuth-díjas író a fiatal írók egy csoportjával beszélget. A képen balról jobbra: Csoóri Sándor, Fülöp János, Eörsi István, Gib József, Vizinczei István és Illyés Gyula.)

 • 1953.02.03.Szabad Nép, Fiatal íróink feladatai (1)

  (Beszámoló a fiatal írók második országos konferenciájáról. Eörsi István az Írószövetség nevelési osztályának munkáját bírálta.)

 • 1953.02.03.Szabad Nép, Fiatal íróink feladatai (2)

  (Beszámoló a fiatal írók második országos konferenciájáról. Eörsi István az Írószövetség nevelési osztályának munkáját bírálta.)

 • 1953.02.12.Irodalmi Újság, A fiatal írók II. konferenciája után (1)

  (Eörsi István "Szombat éjszaka" című versének bírálata - a nehézségek túlhangsúlyozása. A pozitív hős ábrázolására jó példa Eörsi "A szabadító" című költeménye. Eörsi a Nevelési Osztály munkáját bírálta. Eörsi nem fogadta el a "Nézz magadba" című versét ért kritikákat.)

 • 1953.02.12.Irodalmi Újság, A fiatal írók II. konferenciája után (2)

  (Eörsi István "Szombat éjszaka" című versének bírálata - a nehézségek túlhangsúlyozása. A pozitív hős ábrázolására jó példa Eörsi "A szabadító" című költeménye. Eörsi a Nevelési Osztály munkáját bírálta. Eörsi nem fogadta el a "Nézz magadba" című versét ért kritikákat.)

 • 1953.02.12.Ludas Matyi (7.szám), A fiatal írók második konferenciáján

  (Karikatúrák, többek közt Eörsi Istvánról.)

 • 1953.03.26.Irodalmi Újság, E.I.: Biciklista a villamoson

  (Vers)

 • 1953.03.Új Hang különkiadás, E.I.: Sztálin

  (Vers)
  Reagálás:
  Pesti Hírlap, 1994.02.02. Ludwig Emil: Adalékok egy csőcselékszakértő karrierjéhez; Báder Katalin: Az ávós újságírás 1
  168 óra, 1994.06.14. Farkas Zoltán: Fej és írás
  Pannon Tükör, 1997.05.(Szeptember - október) Laczkó András: Simon István lírája...
  Napi Magyarország, 1998.11.09. Ludwig Emil: A költő felejt - és felejt
  Kortárs, 2002.08. Ács Margit: Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég!
  Kortárs, 2002.10. Csoóri Sándor: Nem csak a beszennyezett remények. Rövid megjegyzés Ács Margit egyik szövegéhez - és egy levél
  Magyar Nemzet, 2003.02.24. Pilhál György: Sztálin orgonái
  Kortárs, 2004.03. Szigethy Gábor: 1956 - Ledőlt a szobor? (Kortársalgó.)
  Mozgó Világ, 2004.07. Eörsi István: Válasz hat pontban
  Népszabadság, 2004.08.23. Ungár Tamás: Egy nem szokványos karrier
  Népszava, 2005.10.15. Dési János: A nemet mondás tudósa
  Kortárs, 2007.01. Szigethy Gábor: Látlelet XIV. (Kortársalgó.)
  karancs.nolblog.hu, 2010.09.27. bezdomnij (jehu = Gusztos István): In memoriam E. I. - 3.
  tortenelemportal.hu, 2013.03.04. Vincze Gábor: "Mélységes megrendeléssel..." - Sztálin halálhírének fogadtatása
  index.hu, 2013.03.05. Tóth Eszter Zsófia: A recskiekbe reményt öntött Sztálin halála

 • 1953.04.02.Ludas Matyi (14.szám), E.I.: Lángosevők. Kiss József utcai idill

  (Vers)

 • 1953.04.09.Irodalmi Újság, F. A.: Irodalmi szemle

  (Könyvkritika az "április 4" című antológiáról. Elismerő szavak a novelláknak, amik mellett a versek lemaradtak. Ehhez hozzájárul az is, hogy "a fiatal költők legjobbjai... - köztük Eörsi - kimaradtak a kötetből.")

 • 1953.04.Új Hang, E.I.: Marx

  (Vers.)

 • 1953.05.11.Dinamó, E.I.: A népnevelés szívből jövő munkát, tudást, szenvedélyt kívánó magasztos feladat

 • 1953.05.Új Hang, E.I.: Kazincbarcikai jegyzetek

  (Vers.)
  További megjelenés:
  Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. Válogatta és szerkesztette: L. Simon László.

 • 1953.05.Új Hang, E.I.: Rákosi Egyetemváros

  (Vers.)
  További megjelenés:
  Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. Válogatta és szerkesztette: L. Simon László.

 • 1953.08.29.Irodalmi Újság, Százkilencven politikai, ideológiai, szépirodalmi, tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyv jelenik meg szeptemberben

 • 1953.09.12.Szabad Ifjúság, Puruczki Béla: Két fiatal költő

  (Könyvkritika Bihari Sándor és Eörsi István most megjelent köteteiről. Eörsi István: Fiatal szemmel.)

 • 1953.09.13.Szabad Nép, A Hét könyvei

  (SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ: Eörsi István: Fiatal szemmel. Versek.)

 • 1953.09.17.Szabad Ifjúság, Új magyar verseskötetek

  (Rövid tudósítás. ˝Eörsi István ˝Fiatal szemmel˝ című kötete az ifjú költő első versgyűjteménye.˝)

 • 1953.09.27.Népszava, Négy fiatal költő

  (Eörsi István "Fiatal szemmel" c. új verseskötetéből az "Anyám" c. verse.)

 • 1953.10.04.Magyar Nemzet, Hegedüs Géza: Négy verseskönyv

 • 1953.10.04.Népszava, E.I.: Könyvtárban

  (Versrészlet)

 • 1953.10.Új Hang, E.I.: Két vers

  (Anya leszel...; Béklyók nélkül)

 • 1953.10.Új Hang, Koczkás Sándor: Négyen a fiatalok közül. Megjegyzések négy fiatal költő verseskötetéhez

  (Eörsi István: Fiatal szemmel; a Szépirodalmi Könyvkiadói kiadása 1953-ban. A közös problémák elemzése. Pozitívumként emeli ki a pártos szemléletet. A tájversek és az életképek.
  ˝Talán éppen azt kellene még megmutatniok és művészien ábrázolniok lírikusainknak, ami a mai ember szerelmében, családi életében a leginkább új: a két ember egymást nevelgetŐ, egymást tudatosan segítő, formáló közösségét, azt a szépséget, ami a kommunista ember szerelmét társadalmi erővé, életet gazdagító energiává teszi. Valahol ott kellene keresnünk ennek az útját, ahol Eörsi István pedzi ˝Kedvesemről, kedvesemnek˝ című versében.˝)

 • 1953.Esti Budapest, Tanulni és megismerni az életet... Beszélgetés egy fiatal költővel

 • 1954.01.11.Szabad Nép, A Rádió műsorából

  (A Kossuth Rádióban Eörsi István versei.)

 • 1954.01.20.Szabad Ifjúság, E.I.: Lenin emlékezete

  (Vers)

 • 1954.01.24.Szabad Ifjúság, E.I.: Fejbólintók

  (Vers)

 • 1954.01.30.Irodalmi Újság, Nagy Péter: A fiatalok gondja

 • 1954.02.10.Irodalmi Újság, A Rádió irodalmi műsorából

 • 1954.02.27.Irodalmi Újság, Költészetünk időszerű kérdéseiről

  (Rövidhír; Vita az Írószövetségben.)

 • 1954.02.Tiszatáj, Madácsy László: Megjegyzések Eörsi István Fiatal szemmel című kötetéhez

  (Könyvkritika, elemzés Eörsi verseskötetéről, verseiről.)

  A kötet tartalomjegyzéke megtalálható a honlapon, a magyar nyelvű köteteknél.

 • 1954.03.13.Irodalmi Újság, E.I.: Elolvad a háztető...

  (Vers)

 • 1954.03.14.Szabad Ifjúság, A fiatal írók néhány problémájáról

  (Részlet. Az írószövetség DISZ-szervezetének kezdeményezésére viták zajlottak le a szervezeti élet jobbátételéről, a fiatal költők műveinek értékeléséről. ˝Eörsi István régebben is írt egy-két kritikai hangú költeményt, az utóbbi időben pedig számos szatíra került ki alkotóműhelyéből. Örülünk ennek a műfaji gazdagodásnak.˝ Bizalomért című versének kritikája. )

 • 1954.04.24. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), Az Új Hang irodalmi estje a Központi Kultúrotthonban

  (Műsorelőzetes a Debrecenben rendezendő Új Hang folyóirat irodalmi estjéről. A műsorban szerepel Eörsi István is.)

 • 1954.04.28. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), o.gy.: Az ˝Uj Hang˝ irodalmi estjéről

  (Tudósítás a rendezvényről, melyen részt vett Eörsi István is.)

 • 1954.06.Új Hang, Halda Aliz: Eörsi István: Fiatal szemmel

  (Könyv- és versek kritikája, elemzése.)

 • 1954.07.03.Irodalmi Újság, Hat magyar író

  (Rövidhír; szerzői est az Írószövetségben.)

 • 1954.07.04.Szabad Ifjúság, E.I.:Tanári felköszöntő egy érettségi banketten

  (Vers)

 • 1954.07.08.Szabad Nép, Megkezdődött a Magyar Írók Szövetségének közgyűlése

  (Irodalmi életünk egészséges fejlődésének néhány káros mellékhajtásáról beszélt Darvas József népművelési miniszter. Az egyik veszélyes eltolódás a naturalizmus. A "súlyos és káros politikai eltévelyedés" példájaként említi meg Eörsi István "Bizalomért" c. versét is.)

 • 1954.07.10.Irodalmi Újság, Az Írószövetség tanácskozása

  (Részlet Darvas József közgyűlési beszámolójából. Eörsi István: Bizalomért c. verséről is.)

 • 1954.07.17.Irodalmi Újság, Shelley: Óda a Nyugati szélhez

  (Vers; Eörsi István fordítása.)

 • 1954.07.24.Irodalmi Újság, E.I.: Jankovich Ferenc: Szántód partjainál

  (Könyvkritika.)
  Reagálás:
  Irodalmi Újság, 1954.08.14. Jankovich Ferenc - Illés Béla: Két levél a kritikáról.
  Szabad Ifjúság, 1954.11.04. Földes Anna: Sértődés helyett bizalmat! A fiatal kritikusok problémájáról

 • 1954.07.24.Irodalmi Újság, Pándi Pál: Az irodalomkritikáról

 • 1954.07.27.Szegedi Egyetem, Vajtai István: Megjegyzések a Tiszatáj júniusi számához

  (Eörsi István: Fiatal szemmel című kötetéről.)

 • 1954.08.14.Irodalmi Újság, Jankovich Ferenc; Illés Béla: Két levél a kritikáról

  (Eörsi István könyvkritikáját ostorozza Jankovich Ferenc. Illés Béla válasza.)
  Előzmény:
  Irodalmi Újság, 1954.07.24. Eörsi István: Jankovich Ferenc: Szántód partjainál.
  Reagálás:
  Szabad Ifjúság, 1954.11.04. Földes Anna: Sértődés helyett bizalmat! A fiatal kritikusok problémájáról

 • 1954.09.01.Igaz Szó (9.szám), Hegedüs Károly: A Magyar Népköztársaság lírikusai románul

  (Könyvkritika a Magyar Népköztársaság mai költészetének román nyelvű antológiájáról. Vajon a ˝Mai magyar költészet˝
  című gyűjteményből miért maradtak ki jelentős költők, többek között Eörsi István?)

 • 1954.09.05.Szabad Ifjúság, E.I.: Fiatal apa

  (Vers)

 • 1954.09.14.Szabad Ifjúság, E.I.: Amíg egy rendelet eljut odáig...

 • 1954.09.18.Szabad Ifjúság, E.I.: Harcos palackok

  (Az amerikai bor- és pálinkapalackok címkéjén ez a felirat áll: ˝Harcolj a kommunizmus ellen!˝. Eörsi javaslata szerint ezzel a magyarázattal kellene kiegészíteni a címkéket: ˝Idd hülyére magad — Így harcolsz a kommunizmus ellen!˝ További javaslatai.)

 • 1954.10.09.Irodalmi Újság, A Könyvhétre jelent meg

  (Rövidhír; Az irodalmi esten írók olvastak fel műveikből, köztük Eörsi István is.)

 • 1954.10.14.Szabad Ifjúság, E.I.: Jegyzetek egy maszületett színházról

 • 1954.10.23.Irodalmi Újság, E.I.: Füstfelhőt fúj anyám...

  (Vers)

 • 1954.10.24.Szabad Ifjúság, Három fiatal költő. E.I.: Egy kisvárosban

  (Vers)

 • 1954.11-12.Új Hang, E.I.: Nagy László: A nap jegyese

  (Könyvkritika.)
  Reagálás:
  Alföld, 1986.02. Simon Zoltán: ˝ostorát föl lehet venni˝ (Részlet)

 • 1954.11.04.Szabad Ifjúság, Földes Anna: Sértődés helyett bizalmat! A fiatal kritikusok problémájáról

  (˝...íróink nemhogy nem örülnek neki, de egyenesen sértésszámba veszik, ha művükről szóló kritikának történetesen 30, vagy éppen 25 esztendőn alul van a szerzője. Gyakran nem a kritika tartalmát, hanem terjedelmét, aláírását tartják az irodalmi értékskála legmegbízhatóbb jelzőjének. Nem az a fontos, hogy mit, hanem, hogy ki és milyen hosszan ír a megjelent művekről.˝)
  Előzmény:
  Irodalmi Újság, 1954.07.24. E.I.: Jankovich Ferenc: Szántód partjainál
  Irodalmi Újság, 1954.08.14. Jankovich Ferenc; Illés Béla: Két levél a kritikáról

 • 1954.11.20.Irodalmi Újság, "Kommunista és pártonkívüli írók egyaránt helyeslik pártunk politikáját"

  (Az Írószövetség pártszervezetének taggyűléséről.)

 • 1954.11.20.Szabad Ifjúság, Fiatal írók estje Győrött

  (A Magyar írók Szövetségének DISZ-szervezete a győri írócsoporttal közösen szerzői estet rendez Győrött. Budapestről Abódi Béla, Eörsi István, Csoóri Sándor és Papp László fiatal írók utaznak le a szerzői estre.)

 • 1954.12.08.Szabad Ifjúság, E.I.: Balzac: ˝Elveszett illúziók˝. Könyvjelző

  (Könyvkritika)

 • 1954.12.22.Irodalmi Újság, Aczél Tamás: Tovább a júniusi úton

  (Megbeszélés az Írószövetségben.)

 • 1955.01.01.Szabad Ifjúság, E.I.: Újévre

  (Vers)

 • 1955.01.06.Szabad Ifjúság, E.I.: Csoóri Sándor: Felröppen a madár. Könyvjelző

  (Könyvkritika Csoóri első verseskönyvéről.)

 • 1955.01.09.Művelt Nép, E.I.: Anyám szilvesztere; 1955. január 1

  (Versek)

 • 1955.01.25.Szabad Ifjúság, E.I.: Egy Csokonai-versről

  (Csokonai ˝Az éj és a csillagok˝ című versének elemzése.)

 • 1955.01.29.Irodalmi Újság, E.I.: Jó boldogulásért

  (Vers)

 • 1955.02.27.Szabad Ifjúság, E.I.: Ünnepélyes pillanat

  (Futballszeretetéről; mit szeret a futballban; mi a közös a futballistában és a versíróban. Keserű tapasztalatai egy 40-es évek eleji, Ferencváros—Csepel-rangadóról, amit a B-középen izgult végig, ahonnan végül monoklikkal tért haza. Első verse kezdősorai: ˝Én vagyok az Eörsi Pista, az bizony egy futballista...˝)

 • 1955.03.03.Szabad Nép, A Rádió műsorából

  (A Petőfi Rádió "Reménység" c. műsorában Eörsi István versei.)

 • 1955.03.12.Irodalmi Újság, A Magyar Írók Szövetségének DISZ-szervezete

  (Fiatal művészek estje.)

 • 1955.03.13.Szabad Ifjúság, Fiatal művészek estje

  (Rövidhír. A Magyar Irók Szövetségének DISZ-szervezete március 14-én, hétfőn este fél 8 órakor a Zeneművészeti Főiskola kistermében megrendezi a fiatal művészek estjét. Az esten hat fiatal költő: Csoóri Sándor, Eörsi István, Jobbágy Károly, Juhász Ferenc, Papp László és Szécsi Margit versei, valamint két fiatal prózaíró: Fábián Zoltán és Sántha Ferenc novellái hangzanak el.)

 • 1955.04.09.Irodalmi Újság, E.I.: Lukács György (Vers)

 • 1955.04.10.Szabad Ifjússág, E.I.: ˝Én egész népemet fogom... tanítani˝. József Attila

  (József Attila költészetének elemzése.)

 • 1955.04.16.Irodalmi Újság, E.I.: József Attila (Vers)

 • 1955.04.17.Szabad Ifjúság, E.I.: Két szó (Vers)

 • 1955.04.27.Szabad Ifjúság, E.I.: Melyik volt a jobb? Beszámoló két kiváló együttes páros vetélkedéséről.

  (A Közgazdaságtudományi Egyetem és az Építők táncegyüttesének fellépéséről.)

 • 1955.04.28.Szabad Ifjúság, E.I.: A kulturális seregszemle petőfibányai harci osztagai

  (Képes riport a petőfibányai új kultúrotthonról.)

 • 1955.04.30.Irodalmi Újság, Johannes R. Becher: Ébredés május elsején

  (Vers; Eörsi István fordítása.)

 • 1955.05.15.Szabad Ifjúság, Nazim Hikmet: Két hangulat. - Az új Kína fala.

  (Versek. Fordította: Eörsi István.)

 • 1955.05.21.Irodalmi Újság, Nazim Hikmet: Üzenet Törökországba

  (Vers; Eörsi István fordítása.)

 • 1955.05.Társadalmi Szemle, A pártosság elmélyítése — irodalmunk fejlődésének fő feltétele

  (Részlet. A pártosság gyengülésének kifejezési formái. A polgári ideológiák fertőző hatására vall, hogy akadtak olyanok, akik lehetségesnek, sőt szükségszerűnek tartották ezt a formát. Az egyik fiatal költő, Eörsi István ezek véleményét fejezte ki: "Van ugyanis ebben a módszerben valami egyénin túlnövő, szükségszerű elem. A szektáns társadalmi nézetek,... gyakran indirektségre kényszerítik a mondanivalójára kényes költőt...")

 • 1955.06.25.Irodalmi Újság, E.I.: Rózsa-kaland (Vers)

 • 1955.06.26.Művelt Nép, E.I.: Jobbágy Károly: Feltámadás

 • 1955.08.14.Szabad Ifjúság, E.I.: Thomas Mann

 • 1955.08.27.Irodalmi Újság, E.I.:Tizennégyéves lány (Vers)

 • 1955.08.28.Szabad Ifjúság, E.I.: Fodor András: Hazafelé

 • 1955.09.01.Szabad Ifjúság, E.I.: Takács Imre: Zsellérek unokája. Könyvjelző

  (Könyvkritika.)

 • 1955.09.03.Irodalmi Újság, E.I.: Déry Tibor: Két emlék (Könyvkritika)

 • 1955.09.15.Szabad Ifjúság, E.l.: Tersánszky J. Jenő: ˝Egy biciklifék története˝. Könyvjelző

  (Könyvkritika.)

 • 1955.09.25.Szabad Ifjúság, Nazim Hikmet: Altató. Négysoros versek a börtönből .

  (Versek. Fordította: Eörsi István.)

 • 1955.10.15.Irodalmi Újság, E.I.: Látlak az utcán lépni... (Vers)

 • 1955.10.15.Szabad Ifjúság, Dutka Ákos: ˝A Holnap városa˝

  (Könyvkritika)

 • 1955.11.20.Szabad Ifjúság, E.I.: Vörösmarty Mihály

  (Vörösmarty Mihály költői pályafutásának elemzése halálának 100. évfordulóján.)

 • 1955.11.30.Egyetemi Ifjúság, E.I.: A Vörösmarty évfordulóra

 • 1955.12.17.Irodalmi Újság, A rádió irodalmi műsorából

  (Eörsi István irodalmi összeállítása "Szeretet" címmel.)

 • 1955.12.24.Irodalmi Újság, E.I.: Nevet... (Vers)

 • 1955.12.28.Szabad Ifjúság, E.I.: Emlékezés Theodore Dreiserre (1871—1945)

  (Dreiser fejlődése során eljutott a szocializmusig. A kapitalizmus könyörtelen diktatúráját a ˝A pénz királya˝c. trilógiájában ábrázolta. Leghíresebb regényéről, az ˝Amerikai tragédiá˝-ról, betiltott műveiről. ˝Dreiser egész életműve szenvedélyes tiltakozás az embercsonkító világ szörnyű hatalma ellen.˝)

 • 1955.12.30.Szabad Ifjúság, E.I.: Rudyard Kipling (1865-1936)

  (A 90 évvel ezelőtt született Kipling életművéről.)

 • 1956.01.17.Szabad Nép, A Rádió műsorából

  (A Kossuth Rádióban Illyés Gyula "Megy az eke" című verséről beszél Eörsi István.)

 • 1956.01.28.Irodalmi Újság, E.I.: Két fiatal költőről

  (Kalász Márton: Hajnali szekerek; Györe Imre: Fény.)

 • 1956.02.02.Szabad Ifjúság, E.I.: Erdős László: Veszélyes művészet. Könyvjelző

  (Könyvkritika Erdős László első regényéről.)

 • 1956.02.05.Szabad Ifjúság, E.I.: Az olvasómozgalom első irodalmi estjéről

  (A DISZ budapesti bizottsága által rendezett irodalmi estről. Fiatal színészek (pl. Kohut Magda, Bicskey Tibor, Gera Zoltán, Schubert Éva, Gyurkovics Zsuzsa, Csernus Marianne) magyar klasszikusok verseit adták elő. A József Attila olvasómozgalomról.)

 • 1956.02.18.Szabad Ifjúság, Heinrich Heine: Németország

  (Vers. Fordította: Eörsi István.)

 • 1956.03.10.Irodalmi Újság, E.I.: A jégvirágok elfonnyadtak (Vers)

 • 1956.03.24.Irodalmi Újság, A DISZ március 15-i irodalmi estje

 • 1956.04.18.Egyetemi Ifjúság, E.I.: Az egyetemi irodalom problémáiról (1)

 • 1956.04.18.Egyetemi Ifjúság, E.I.: Az egyetemi irodalom problémáiról (2)

 • 1956.04.28.Irodalmi Újság, Nazim Hikmet: Japán halászok dala

  (Vers; Eörsi István fordítása.)

 • 1956.06.16.Irodalmi Újság, E.I.: Válaszúton (Vers)

 • 1956.06.23.Irodalmi Újság, E.I.: A"Columbus" előadásáról

  (Színikritika; Gosztonyi János: Columbus - rendező: Lendvai Ferenc.)

 • 1956.06.30.Irodalmi Újság, Irodalmi életünk időszerű kérdései

  (Hozzászólások a Magyar Írók Szövetségének kibővített vezetőségi ülésén.)

 • 1956.07.07.Irodalmi Újság, M.G.: Vita a szocialista realizmusról

  (Az Akadémia Irodalomtörténeti Intézete Világirodalmi Osztályának vitája. Eörsi István `53 előtti irodalmunkat bírálta.)

 • 1956.07.21.Irodalmi Újság, Megjelent a Dunántúl 1956. évi 3. száma

  (Rövid lapszemle, benne Eörsi István verséről is.)

 • 1956.08.04.Irodalmi Újság, E.I.: Elengedtem a karját... (Vers)

 • 1956.08.25.Irodalmi Újság, E.I.: Elmélkedés egy szarvasbogár fölött (Vers)

 • 1956.09.01.Irodalmi Újság, Kaján: Kép a jövőből

  (Karikatúra; A Nemzetközi költői verseny hazai elődöntője.)

 • 1956.09.22.Irodalmi Újság, Bertold Brecht: Legenda a halott katonáról

  (Vers; Eörsi István fordítása.)

 • 1956.09.22.Irodalmi Újság, Mit ad ki a Magvető a negyedik negyedévben

  (Új verseskötet kiadásáról.)

 • 1956.09.22.Irodalmi Újság, Szécsi Margit, Eörsi István és Csepeli Szabó Béla versei

  (Rövidhír; Az Ifjú költők estjén az Írók Könyvesboltjában.)

 • 1956.10.20.Irodalmi Újság, E.I.: Gáli József: Szabadsághegy

  (Színikritika.)
  Reagálás:
  Színház, 1989.11. Drámamelléklet, Eörsi István: A hazugság aurája
  Rádió- és Televízióújság, 1990.11.19. Eörsi István: Időszerű "mese"

 • 1956.10.20.Népszava, Haluska József: Vegyipariak Az irodalmi körökről

  ("A Ruggyantaárugyár és a Chinoin-gyár irodalmi köre 1956 nyarán alakult meg. Vezetője Eörsi István fiatal író a határozat szellemében dolgozik és igyekszik megismertetni a munkásokkal az irodalom, a művészet minden ágát.")

 • 1956.11.01.Egyetemi Ifjúság, E.I.: Milyen jó...

  (Vers.)

 • 1956.11.07.Igazság, E.I.: Szomoru biztató (Vers)

 • 1957.01.Magyar Filozófiai Szemle, Mészáros Vilma: Lukács György: Német realisták. Könyvbírálat. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1955.

  (A fordítók közt: Eörsi István)

 • 1957.02.15.Esti Hírlap, Az ügyészség vádirata Eörsi István költő és társai ellen

 • 1957.02.15.Népszabadság, Vádirat az Angyal-csoport tagjai ellen. Eörsi István költő a másodrendű vádlott

 • 1957.02.15.Népszava, sz.t.: Eörsi István költő és társai ellen vádiratot adott ki az ügyészség

  ("Valamennyiük ellen a vád izgatás bűntette, amelyet a "Fegyveres forradalmi ifjúság" aláírású, különböző című röplapjaikkal követtek el. A népi demokratikus rendszer, a kormány és a szovjet hadsereg ellen bujtogattak. A röplapkészítő csoport vezetői Angyal István — aki az októberi események során benzinespalackokat készített — és Eörsi István költő voltak.")

 • 1957.02.16.Kisalföld, Elkészült a vádirat az illegális röplapokat készítő Angyal István és társai bűnügyében

  (Tudósítás.)

 • 1957.03.24.Esti Hírlap, Letartóztatások összeesküvés miatt

  (Gép Győző, Horváth Gyula és Fátyol István letartóztatásáról, akik ˝népi demokrácia ellenes összeesküvést szerveztek, és a népi demokratikus államrend megdöntésére felszólító röplapokat készítettek és terjesztettek. [...] Ezeket az akciókat a Péterfy Sándor utcai kórházban szervezték meg, abban az ellenforradalmi csoportban, amelynek vezetői: Gáli, Obersovszky és Eörsi — jelenleg bíróság előtt állnak.˝ )

 • 1957.04.12.Élet és Irodalom, Imre Katalin: Ütni az eördögöt

  (Könyvkritika. Eörsi István: Ütni az ördögöt.)
  Reagálás:
  Kortárs, 2013.07/08. Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalom a hatvanas években (Részlet)
  (Eörsi István/Kötetek/Eörsi Istvánról szóló kötetrészekben vannak:)
  Moldova György: A mocsári hajós. Minimák. Bp. 2000. Urbis, 594 p.
  Moldova György: A rövid élet titka. Aforizmák magyarázattal. Ill.: Kaján Tibor. Bp. 1997. Dunakanyar 2000, 183 p.
  Moldova György: Az utolsó töltény 3. Önéletrajzi töredékek. Bp. 2005. Urbis, 297 p.
  Cseh Gergő Bendegúz - Kalmár Melinda - Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963 (dokumentumok). Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 541.p.
  Standeisky Éva: Az írók és a hatalom. /Alcím: 1956 - 1963/ (Második, javított kiadás)
  Bp. 1996. 1956-os Intézet, 481 p.

 • 1957.05.01.Népakarat, Május 6-án kezdik tárgyalni Eörsi István költő és társai bűnügyét

 • 1957.05.01.Népszava, Május 6-én kezdik tárgyalni Eörsi István költő és társai bűnügyét

 • 1957.05.06. (1.szám) Hétfői Hírek, B. K.: Szakértői vélemény az ellenforradalmárok lélektanáról. Hétfőn kezdődik a ˝feledékeny˝ Eörsi István költő bűnperének tárgyalása.

  (˝Kelemen Endre, a bíróság orvosszakértője érdekesebbnél érdekesebb eseteket mond el arról, hogyan járult hozzá az orvosi szaktudás a bűnös leleplezéséhez, az igazság kiderítéséhez.˝ Szerinte Eörsi emlékezetkiesést akart színlelni kihallgatásakor.)

 • 1957.05.07. (5.szám) Pest Megyei Hírlap, Megkezdődött az Angyal-csoport bűnperének tárgyalása

  (Tudósítás.)

 • 1957.05.07.Esti Hírlap, Angyal István kihallgatásával ma megkezdődött Eörsi István és társai bűnügyének tárgyalása

 • 1957.05.07.Kisalföld, Megkezdődött Angyal István, Eörsi István és vádlott társainak tárgyalása

  (Tudósítás.)

 • 1957.05.07.Népakarat, sz.t.: Megkezdődött Eörsi István költő és társai bűnperének tárgyalása

 • 1957.05.07.Népszabadság, A Tűzoltó utcai felkelőparancsnok és az ellenforradalmi röplapok szerzői a bíróság előtt

 • 1957.05.07.Népszava, sz.t.: Megkezdődött Eörsi István költő és társai bűnperének tárgyalása

  (A vádirat szerint Angyal István "...kormány- és szovjetellenes, valamint sztrájkra uszító röpcédulákat szerkesztett és készített »Fegyveres forradalmi ifjúság« aláírással. Ebben a munkában nyújtott neki segítséget Eörsi István, aki »Szóba se állj vele« címmel izgató verset is írt. A röplapgyártó társaság a Péterfy Sándor utcai kórházban ütötte fel székhelyét, ahol a gépelési munkáikat dr. Káldor Veronika végezte, a többiek pedig a sokszorosító gép kezelésében és a terjesztésben segédkeztek tevékenyen.")

 • 1957.05.08.Esti Hírlap, ˝Békesség˝ jelszóval, orvosi táskában szállították a lázító röpiratokat Angyalék

  (A Budapesti Fővárosi Bíróság ma folytatta Angyal István építésvezető, Eörsi István költő és társaik izgatási bűnügyének tárgyalását. Ma ismét Angyal tett vallomást. ˝...az első röpiratot, amelyet november 9-én készítettek és sztrájkra uszított, Nágel Gyula, egy volt zsáknagykereskedő fia fogalmazta a szöveget, Vékony László nevű barátjával ketten sokszorosították. Eörsi neki adta át „Szóba se állj véle!" című uszító versét.˝)

 • 1957.05.08.Népakarat, (sz. t.): Az Angyal-csoport bűnperének keddi tárgyalásán kihallgatták Eörsi Istvánt

  (Tudósítás. ˝Eörsi kijelentette: nem érzi magát bűnösnek, csak hibásnak, mert látnia kellett volna, hogy az adott helyzetben az illegális röplapok kiadása árt, mert gátolja a megnyugvást. [...] ma már tisztán látja, hogy nagy volt az ellenforradalmi veszély, amelyet tevékenységével fokozott. Erre a zárkában jött rá, amikor látta, hogy milyen gyülevész emberek vettek részt az októberi eseményekben.˝)

 • 1957.05.08.Népszabadság, Eörsi István költő kihallgatása Angyal és társai bűnperében

  (Eörsi, a per másodrendű vádlottja a "Szabad Kossuth Rádió" munkatársa lett. "Miután a szovjet csapatok megkezdték az ellenforradalom leverését, Eörsinek az volt a véleménye, hogy "passzív ellenállás"-ra van szükség. Véleménye szerint ezt a célt szolgálta a "Szóba se állj vele!" című verse. ... Eörsi elmondta, most már látja, hogy az ellenforradalmi veszélyt lebecsülte. A börtönzárkában olyan emberekkel találkozott, akik októberi és novemberi bűntetteikért vannak letartóztatásban és nyíltan ellenforradalmárok.")

 • 1957.05.08.Népszava, sz.t.: Az Angyal-csoport bűnperének keddi tárgyalásán kihallgatták Eörsi Istvánt

  (Eörsi kihallgatásán kijelentette, hogy "nem érzi magát bűnösnek, csak hibásnak, mert látnia kellett volna, hogy az adott helyzetben az illegális röplapok kiadása árt, mert gátolja a megnyugvást. ... az Írószövetség megbízásából felvette a kapcsolatot a budapesti munkástanáccsal és rendszeresen részt vett annak ülésein. ... Gálin keresztül november 26 táján a Művész Klubban megismerkedett Obersovszky Gyulával, akivel a munkástanács megindítandó lapjáról tárgyaltak. Ekkor »Munkások« címmel verset is írt. Később egyik ismerősük lakásán jöttek össze. Ekkor került szóba a december 4-i nőtüntetés megszervezése. ... Eörsi felajánlotta szolgálatait az »Élünk« című illegális lapnak és december 3-án a Faluszínház helyiségében ő gépelte stencilre az »Élünk« hatodik számát. Tagadta, hogy további számok készítésében részt vett volna."

 • 1957.05.09.Népakarat, Radnóti - Tarai: A Budapesti Központi Munkástanács tündöklése és bukása

  (A Munkástanács november 19-i megbeszéléséről. Rácz és Fazekas küldöttek párbeszéde a tanácskozáson, és ami utána történt. Kapcsolatuk az Élünk szerkesztőivel - köztük Eörsi Istvánnal -, akik elvállalták a munkástanács lapjának, a Munkásújságnak a szerkesztését, és megállapodtak annak illegális kiadásában.)

 • 1957.05.09.Népszava, Radnóti - Tarai: A Budapesti Központi Munkástanács TÜNDÖKLÉSE és BUKáSA

  (A központi munkástanács november 19-i megbeszélésének vitájáról, melynek témája a november 21-én létrehozandó országos tanácskozás egybehívása volt. "A magyar sajtó bojkottjával egyidőben megtalálták Sebestyénék az illegálisan megjelenő ellenforradalmi »Élünk« szerkesztőihez vezető utat. A Kertész utcai Művész-klubban tartózkodó Obersovszky Gyulát, Eörsi Istvánt, D. Szabó Lászlót és Dezső Sándort Sebestyén Miklós kereste fel, hogy megkérje őket: vállalják el a munkástanács lapjának, a »Munkásújság«—nak a szerkesztését. Elvállalták. Az első megbeszéléseken még feltétételesen szóltak a lapinditásról — »ha a kormány engedélyezi, akkor«. De mikor látták, hogy az engedély bizony késik, megállapodtak az illegális kiadásban. A Pátria Nyomdában ki is szedték a lap első számának cikkeit, riportjait.")

 • 1957.05.10. Hajdú-Bihari Napló, Megkezdte tanácskozásait az országgyűlés. Kulturális életünk problémái

  (Részlet Kádár János beszámolójából az Országgyűlés új ülésszakán a forradalmi munkás-paraszt kormány eddigi munkájáról.
  ˝Nem kevésbé nyugtalanító tünet, hogy a nehezen megszerezhető valutáért biztosított szűkös papírkészletünkből az illetékes kiadószerveink „ildomosnak” tartják kiadni az ellenforradalmi uszításért bírósági eljárás alá vont Eörsi István „Üsd az ördögöt“ című verseskötetét.˝)

  Az Ütni az Ördögöt című kötet adatai, címlapja megtalálható a honlapon a magyar nyelvű köteteknél.

 • 1957.05.10.Esti Hírlap, Fegyveres szervezkedésről, uszító röpiratokról vallott Angyal és Eörsi

  (Angyal István és társai bűnügyének tárgyalása a Fővárosi Bíróságon. Részletek Eörsi és Angyal vallomásából. ˝Elismerte, hogy ő adta oda Angyalnak a ˝Szóba se állj velük˝ című uszító verset.˝ Eörsi az Írószövetség nevében járt a munkástanács ülésére.)

 • 1957.05.10.Népszabadság, Nem tűrjük sem a dogmatizmust...

  (Részlet az országgyűlési beszédből; Eörsi István: Üsd az ördögöt c. könyve kiadása ellen.) 1

 • 1957.05.10.Népszabadság, Nem tűrjük sem a dogmatizmust...

  (Részlet az országgyűlési beszédből; Eörsi István: Üsd az ördögöt c. könyve kiadása ellen.) 2

 • 1957.05.10.Népszabadság,"Kárt okoztunk a lakosságnak" - vallotta Angyal István

  (Beszámoló az Angyal István és társai "bűnperének" tárgyalásáról.)

 • 1957.05.15.Népakarat, sz. t.: Befejeződött a vádlottak kihallgatása az Angyal-csoport bűnperében

  (Tudósítás. Angyal ügyét elkülönítették, az ügyiratot átnevezték Eörsi István és társai bűnügyre.)

 • 1957.05.15.Népszava, sz.t.: Befejeződött a vádlottak kihallgatása az Angyal-csoport bűnperében

  (A bíróság Angyal István ügyét elkülönítette, mert "... feltehető, hogy Angyal a népi demokratikus államrend elleni bűncselekményt követett el mint a Tűzoltó utcai felkelők parancsnoka. ...")

 • 1957.05.18.Esti Hírlap, Belelőtt a sebesültbe, dísztárgyakat lopott

  (Eörsi István és társai bűnügyének mai, folytatólagos főtárgyalásán Guttmann Alfréd, az Ajtósi Dürer sor 21. számú épület gondnoka tett vallomást.)

 • 1957.05.18.Népakarat, Perbeszédek és utolsó szó Eörsi István és társai bűnügyében

  (˝A perbeszédek elhangzása után az utolsó szó jogán Eörsi István előadta, hogy azért nem izgathatott gyűlöletre a népi demokratikus állam ellen, mert benne sem élt gyűlölet, hiszen ő és családjai sokat kapott a szocialista társadalomtól.˝)

 • 1957.05.18.Népszabadság, Csütörtökön hirdetnek ítéletet Eörsi István és társai bűnügyében.

  (˝De mert megsértette a törvényeket, mert államrendünk ellen izgatott, neki is felelnie kell ezért, mint bármelyik más állampolgárnak. [...] Eörsi István kérte a bíróságot, hogy adjon módot neki, mielőbb bebizonyítsa: hasznos tagja lehet a társadalomnak.˝)

 • 1957.05.18.Népszava, Perbeszédek és utolsó szó Eörsi István és társai bűnügyében

  (˝A perbeszédek elhangzása után az utolsó szó jogán Eörsi István előadta, hogy azért nem izgathatott gyűlöletre a népi demokratikus állam ellen, mert benne sem élt gyűlölet, hiszen ő és családja is sokat kapott a szocialista társadalomtól.˝)

 • 1957.05.23.Népszava, sz: Ítélet Eörsi István és társai bűnperében

  (A bíróság Eörsi Istvánt — az eredeti izgatási vádtól eltérően — a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvételben mondta ki bűnösnek, és ezért ötévi börtönre és kétezer forint vagyonelkobzásra ítélte, valamint a politikai jogok gyakorlásától öt évre eltiltotta.)

 • 1957.05.24.Esti Hírlap, Ítélet Eörsi István és társai bűnperében

  (˝A bíróság bűnösnek mondotta ki Eörsi Istvánt, a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntettében és ezért ötévi börtönre, 2000 forint vagyonelkobzásra és ötévi jogvesztésre ítélte.˝ Az ítélet indoklása.)

 • 1957.05.24.Kisalföld, Kihirdették az ítéletet Eörsi István és társai bűnügyében

  (Tudósítás.)

 • 1957.05.24.Népakarat, (sz): Ítélet Eörsi István és társai bűnperében

 • 1957.05.24.Népszabadság, Ítélet Eörsi István és társai bűnügyében

 • 1957.06. Új Hungária, M.L.... E.I.: Szóba se állj vele; Kőbálvánnyá válva

  (Bevezető sorok Eörsi 2 verse elé `56-os tevékenysége miatt börtönbe zárása után. A két vers: E.I.: Szóba se állj vele; Kőbálvánnyá válva.)
  Reagálás:
  Kapu, 1995.10-11. Elek István: Vajon meddig mehet el az ember a komcsizásban?

 • 1957.07.26.Open Society Archives, The Hungarian Writers after the Revolution

 • 1959.06. Új Látóhatár, Molnár Miklós: Magyar versek 1953–1956

  (Könyvkritika a verses antológiáról, melyben Eörsi verse is helyet kapott.)

 • 1959.09.23.Open Society Archives, Reorganization of Hungarian Writers` Association

 • 1961.01.Valóság, E.I.: Lázadás és menekülés (AZ ÚJ AMERIKAI KÖLTÉSZET, 1945-60. GROVE PRESS, NEW YORK, 1960.)

  (Könyvkritika a verses antológiáról.)

 • 1961.04.Új Írás, E.I.: Müncheni keservek

  (1958-ban kultúrkritikai kongresszus volt Münchenben. A referátumokat és hozzászólásokat később ˝Pusztulás vagy átmenet˝ /Untergang oder Übergang/ címen könyvalakban is kiadták. A kongresszus elemzése. A gépek hatása az emberre, a kultúrára. A kultúra és a tömegek. A civilizációs betegségek. Az írótípusok jellemzése. Optimista és pesszimista felszólalók.)

 • 1961.09.Új Írás, -r - s (E.I.): Settembrini szelleme? (Hermann Kesten: A nyugtalanság szelleme /Der Geist der Unruhe/

  (Kesten gondolatainak, filozófiájának elemzése.)

 • 1961.10.10.osaarchuvum.org, Situation Report - hungary. Parliament in Session; Tardos - Eörsi

 • 1961.10.Nagyvilág, Bertolt Brecht:Versek

  (A weimari alkotmány három paragrafusa - Az ulmi szabó - A jutányos lirikus dala.
  Eörsi István fordításai.)

 • 1962.03.17.Élet és Irodalom, E.I.: Olvastuk - A salamancai diák - Iose de Esproceda elbeszélő költeménye

  (Könyvkritika.)

 • 1962.03.Valóság, E.I.: Brecht lírája és az intellektuális költészet

  (Brecht lírája néhány verse tükrében.)

 • 1962.06.26.Népszabadság, Megjelent a Valóság legújabb száma

  (Eörsi István cikke Brecht lírájáról és az intellektuális költészet problémájáról.)

 • 1962.07.15.Népszabadság, Megjelent az Új Írás júliusi száma

  (Eörsi István cikke az intellektuális költészetről.)

 • 1962.07.Új Írás, E.I.: Költészet és gondolat

  (A költészet és a gondolatiság szembeállításáról. Miként jelentkezhet a gondolatiság a versben?)

 • 1962.09.Nagyvilág, E.I.: A műfordításról

  (Az angol nyelvű műfordítás gyakorlati és elvi problémáiról az On Translation tanulmánykötet megjelenése kapcsán.)

 • 1962.11.02.Népszabadság, Megjelent a Nagyvilág novemberi száma

  (Eörsi István fordításai.)

 • 1962.11.Nagyvilág, Hans Mayer: Dürrenmatt és Brecht avagy a visszavétel

  (Eörsi István fordítása.)

 • 1962.11.Nagyvilág, Jevgenyij Jevtusenko: Titok

  (Vers. Fordító: Eörsi István.)

 • 1962.12.Új Írás, E.I.: A művészi forma nyomában (Ernst Fischer: A nélkülözhetetlen művészet.)

  (Könyvkritika))

 • 1963.01.25.Népszabadság, Megjelent a Világosság januári száma

  (Heinrich Heine ˝megtérésének˝ történetét tárja fel Eörsi István.)

 • 1963.03.30. (13.szám) Film Színház Muzsika, Zs.O.: Új Könyvek. Hugo Hartung: Csodagyerekek

  (Könyvkritika. Fordító: Eörsi István.)

 • 1963.04.13.Népszava, H.M.: Könyvjelző

  (Hugo Hartung: Csodagyerekek című könyve Eörsi István fordításában.)

 • 1963.06.Kortárs, E.I.: Elvágyódás (Vers)

 • 1963.09.Nagyvilág, Hans Mayer: Ionesco és az ideológiák

  (Eörsi István fordítása.)

 • 1963.10.05.Élet és Irodalom, E.I.: A zsák (Vers)

 • 1963.10.Jelenkor, E.I.: A Híd. Ábránd.

  (Versek)

 • 1963.10.Kortárs, E.I.: Tizenhat óra emlékeiből (Vers)

 • 1963.11.10.Kisalföld, h. i.: Ötéves a Jelenkor

  (A pécsi folyóirat ünnepéről, ötévi terméséről. Legújabb számában jubileumi írások, visszaemlékezések, köztük Eörsi István.)

 • 1963.12.14.Élet és Irodalom, E.I.: A szökőkút (Vers)

 • 1963.12.Kortárs, E.I.: Lupaszigeti improvizációk (Vers)

 • 1964.(02.szám) Nagyvilág, E.I.: Interjú Lessinggel

  Egy elképzelt beszélgetés Lessinggel abból az alkalomból, hogy az Akadémiai Kiadó Tímár Ilona és Vajda György Mihály fordításában megjelentette Lessing esztétikai főműveit, a Laokoónt és a Hamburgi dramaturgiát.

  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963.

  1964.(02.szám) Nagyvilág, E.I.: Interjú Lessinggel
 • 1964.(03.szám) Kortárs, E.I.: Bizonyosság

  Vers

  1964.(03.szám) Kortárs, E.I.: Bizonyosság
 • 1964.(03.szám) Nagyvilág, Bertolt Brecht: Gaumer és Irk

  Brecht 1938 körül írhatta ezt a kis elbeszélést; 1962-ben került először nyomtatásba.

  Fordította: Eörsi István.

  1964.(03.szám) Nagyvilág, Bertolt Brecht: Gaumer és Irk
 • 1964.(04.szám) Valóság, E.I.: Az intencionalitásról

  Hozzászólás László Ervin tanulmányához.


  Reagálás:

  • Valóság, 1964.(5.szám) Vajda Mihály: Intencionalitás és visszatükrözés

  1964.(04.szám) Valóság, E.I.: Az intencionalitásról
 • 1964.(05.szám) Kritika, Vajda György Mihály: Századunk osztrák lírája Műfordítás

  Az antológia kritikája. Eörsi István Fried-fordításának megemlítése.

  Európa Könyvkiadó, 1963. Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta: Hajnal Gábor. Az előszót írta: Ernst Fischer.

  1964.(05.szám) Kritika, Vajda György Mihály: Századunk osztrák lírája Műfordítás
 • 1964.(05.szám) Valóság, Vajda Mihály: Intencionalitás és visszatükrözés. Fórum

  Vita az esztétikáról.


  Előzmény:

  • Valóság, 1964.(4.szám) E.I.: Az intencionalitásról (Hozzászólás László Ervin tanulmányához.)


  1964.(05.szám) Valóság, Vajda Mihály: Intencionalitás és visszatükrözés. Fórum