EÖRSI LÁSZLÓ (1955- )

Cikkek, tanulmányok

 • 1999. 1956-os Intézet Évkönyve VII., E.L.: Dömölky János: Halál a hálaadás napján (A „Bang Jensen-ügy”)

  Bang-Jensen életútjának bemutatása kapcsán számos témakör is helyet kap – nem kellően indokoltan: szuezi válság, Tóth Ilonáék perének tárgyalása, Szabó Miklós sajtótájékoztatója. A filmben több magyar emigráns is megszólal.

 • 1999. 1956-os Intézet Évkönyve, E.L.: A Kisfaludy utcai felkelőcsoportok


 • 1999. 1956-os Intézet Évkönyve, E.L.: Münchausen főhadnagy kalandjai (Gajassy G. István: ’56 – elárult szabadságharc)

  Könyvkritika.

 • 1999. 1956-os Intézet Évkönyve, E.L.: Ordódy György: Ki volt Tóth Ilona? ("Magasabbak az egek a földnél")

  Filmkritika. Rendező: Ordódy György. Szerkesztő-riporter: Benedikty Tamás.

  A téma: Tóth Ilona forradalom alatt betöltött szerepe. 

 • 1999.01.27. Népszabadság, E.L.: A hős

  Kik voltak az igazi hősök Bánkuty Géza szerint, akit rendre cserben hagy az emlékezete? Kapcsolata Szabó Miklós beépített ügynökkel.

 • 1999.02.szám Beszélő, Szabó Miklós: Az ellopott barikád

  Könyvkritika Pongrátz Gergely Corvin köz – 1956 című kötetéről.


  Reagálás:

  • Beszélő, 1999.04.szám E.L.: Szabó Miklós: Az ellopott barikád

 • 1999.04.29. Népszabadság, E.L.: Retusálás

  Dávid King művészettörténész és a Nyílt Társadalom Archívum kiállítása a sztálini korszak kordokumentumairól. Retusálás és a történelemhamisítás más eszközei a jelenkorban. 

 • 1999.04.szám Beszélő, E.L.: Mécs Imre: Összejárók
  Nem jelent meg, csak itt olvasható

  Mécs Imre ’56-os esszéjében néhány fontos szereplőről alig beszél, vagy nem is említi őket. Krassó György, az Inconnu művészcsoport tagjai.

 • 1999.04.szám Beszélő, E.L.: Szabó Miklós: Az ellopott barikád
  Visszabeszélő

  Vita Pongrátz Gergely megítéléséről.


  Előzmény:

  • 1999.02.szám Beszélő, Szabó Miklós: Az ellopott barikád

 • 1999.06.16. Népszava, E.L.: A megosztott Kilián

  A Kilián laktanya a forradalom idején.

 • 1999.07.07. Népszabadság, E.L.: Biszku nyomdokában

  Hamza Béla egykori keretlegény a pozícióért folytatott küzdelmét Biszku Béla egyengette.

 • 1999.10.22. Népszava, Hegedűs B. András–E. L.: A feljelentő és a tények

  M. Á. százados reaktivizált karhatalmista jelentésében hetet-havat összehord.

 • 1999.11.01. Népszava, E.L.: A „két ellenforradalmár”

  1957-ben Somogyi Dénes Práter utcai felkelő éppúgy ellenforradalmárnak minősült, mint Nikiser Imre ÁVH-s őrnagy, akit a forradalom napjaiban elfogott, s aki ijedtében együttműködött a felkelőkkel.

 • 1999.11.04. Magyar Hírlap, E.L.: A Margit hídtól a Fő utcáig

  Mátéffy Csaba 1956 karácsonyán, a börtönben tett önvallomása a forradalmi szerepéről.

 • 1999.11.szám Beszélő, E.L.: A Corvinisták és a Nemzetőrség


 • 1999.12.13. Népszabadság, E.L.: Az autentikus szerző

  Szalay Róbert és az 56-os Magyarok Világtanácsának kiadványa, A forradalom igaz története fő mondanivalója: „…Szálasi Ferenc és a Hungarista Mozgalom […] állt élére a bolsevizmus elleni nemzetvédő harcnak…” „...Szálasi teljesen törvényesen lett Magyarország Nemzetvezetője...”; az 1956-os forradalmat ennek megfelelően nyilas szellemiségűnek mutatja be.

  Reagálás:

  • Népszabadság, 1999.12.21. Ábrahám Dezső: Elhatárolódás
  • Népszabadság, 2000.01.11. Vincze János: Önelhatárolódás


 • 1999.12.21.Népszabadság, Ábrahám Dezső: Elhatárolódás

  Az ’56-os Magyarok Világtanácsa tiltakozik, és elhatárolódik Szalay Róbert írásától, nem is adták a nevüket ahhoz, hogy a kiadványon szerepeljen.


  Előzmény:

  • Népszabadság, 1999.12.13. E.L.: Az autentikus szerző


  Reagálás:

  • Népszabadság, 2000.01.11. Vincze János: Önelhatárolódás

 • 2000. 1956-os Intézet Évkönyve, E.L.: A Vajdahunyad utcai felkelőcsoport


 • 2000.01.11. Népszabadság, Vincze János: Önelhatárolódás

  Vincze cáfolja Ábrahámot, állítása szerint Magyarok Világtanácsa jelentette meg a kötetet.


  Előzmény:

  • Népszabadság, 1999.12.13. E.L.: Az autentikus szerző
  • Népszabadság, 1999.12.21. Ábrahám Dezső: Elhatárolódás

 • 2000.01.31. Népszabadság, E.L.: Kisgazdapárti alelnök üdülése a festői Floridában
  (Az „igazi” cím: Florida, paradicsom)

  Lányi Zsolt Bánkuty Géza floridai lakásán üdül feleségével. Vajon mi lesz ennek az ára? Bánkuty most dandártábornok akar lenni. 1957-ben együttműködött Szabó Miklós titkosszolgával, ’56-os tevékenységéről hamis dolgokat állít. Elvállalta az 1956 igazsága című könyv kiadását, amelyben a szerző a forradalmat összemosta az antiszemitizmussal és a fasizmussal.

 • 2000.05.02. Népszabadság, E.L.: Ki volt a parancsnok?

  Reagálás a lap április 3-i számában megjelent Ki volt a Corvin köz parancsnoka? című írásra. Pongrátz valóban a Corvin köziek főparancsnoka volt kb. 4 napig. Ám „örökös főparancsnok” nem lehetett, mivel elődje, Iván Kovács László, utódja Fáncsik György volt. Erre a pozícióra most már M. Nagy Gábor is pályázik.

 • 2000.09-10.szám Beszélő, E.L.: Corvin köz 1956
  A tanulmány helyes címe: A Kilián laktanya és a Corvin köz kapcsolata

  A két legismertebb felkelőbázis szerepe a forradalomban – Legendák és a valóság.

 • 2000.10.30. Magyar Hírlap, E.L.: Tóth Ilona pere nem volt koncepciós

  Vita Tóth Ilona és társai peréről.


  Reagálás:

  • Magyar Hírlap, 2000.11.16. Gyenes Pál: Fellebbezés Tóth Ilona és társai ügyében
  • Magyar Hírlap, 2000.12.04. Eörsi László: Érvek helyett csúsztatás

 • 2000.11.13. Népszava, E.L.: Az előléptetések

  Az 1956–57-es karhatalmisták, politikai tisztek előléptetéséről. Szalay Róbert, Bánkuty Géza.

  „Az utóbbi években a két vitéz közösen dolgozik a szélsőjobboldali, nyilaspárti kiadványok előállításán. Ha a tények tiszteletében a legkevésbé sem, legalább valamiben ők is konzekvensek: ahogy annak idején tetteikkel, most szellemiségükkel igyekeznek szétrombolni ‘56-ot. De miért vállalja velük ennyire a közösséget Pongrátz Gergely, aki most Szalay előreléptetését kezdeményezte?”

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.