EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Oral History Archívum

 • 01 ELőSZÓ

 • 02 VÖRÖSMARTY CSERKÉSZCSAPAT

 • 03 A HIT

 • 04 A NÉKOSZ

 • 05 A FELELET-vita

 • 06 A SZABAD IFJÚSáG

 • 07 A FIM-JAK

 • 08 A PETőFI KÖR

 • 09 AZ EGYETEM

 • 10 ASPIRáNS

 • 11 LUKáCS GYÖRGY

 • 12 A KATONASáGNáL

 • 13 ÚJKIGYÓSON

 • 14 A CSALáD

 • 15 A STáTUSZ

 • 16 A FORTUNáBAN

 • 17 AZ ULTIPARTIK

 • 18 FORRADALOMBAN - AZ UTCáN

 • 19 A RÖPCÉDULáZáS

 • 20 NőTÜNTETÉS

 • 21 A KÖZPONTI MUNKáSTANáCS

 • 22 ANGYAL ISTVáN

 • 23 LETARTÓZTATáS

 • 24 A PER

 • 25 A BÖRTÖNBEN

 • 26 AZ `57-ES MEMORANDUM

 • 27 A KISZABADULáS UTáN

 • 28 A BARáTI KÖR

 • 29 ÍRáSOK KULTÚRPOL

 • 30 TALáLKOZáS 1972

 • 31 ÖSZTÖNDÍJ, UTAZáS

 • 32 A GLáSZNOSZTY

 • 33 DEMOKRATIKUS ELLENZÉK

 • 34 A BELGRáD RAKPARTI KONFERENCIA, 1986

 • 35 A TIB MEGALAKULáSA

 • 36 NYÜZSGÉS, 1988

 • 37 AZ SZDSZ ALAKULÓ GYÛLÉSE

 • 38 A ZSIDÓSáG-ÖNTUDAT

 • 39 ACZÉL GYÖRGY EMLÉKEZETE

 • 40. HBA-INTERJÚ

 • 41 A CIGáNYOK

 • 42 AZ ÚJ SYMPOSION

 • 43 VITA A BESZÉLő SZERKESZTőSÉGÉVEL

 • 44 A KOALÍCIÓKÖTÉS, 1994