EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1952.10.19.Szabad Ifjúság, I.J.: Az Új Hang-ról

  (A folyóirat kritikája. ˝De az önálló kritikák jórészében is dühöng az idealista esztétika szelleme. Eörsi István ˝Három fiatal költő˝ című bírálata az iskolapélda erre.˝)

 • 1952.11.13.Szabad Ifjúság, E.I.: Az irodalmi vita arra kötelez, hogy alaposan végiggondoljuk és kijavítsuk az elkövetett hibákat

  (Vita az Új Hang hibáiról.)
  Reagálás:
  Szabad Ifjúság, 1953.01.25. Az irodalmi vita és a fiatal írók

 • 1952.11.20.Irodalmi Újság, Kritika és mellébeszélés a fiatal költők vitáján

  (Az Írószövetség DISZ-szervezete és a Fiatal Írók Munkaközössége tagjainak vitája az "Új termés"-ről. Sokan, köztük Eörsi meg sem jelentek a vitán, a többiek hallgattak, mellébeszéltek, vagy visszautasították a bírálatokat.)

 • 1952.11.Új Hang, E.I.: Hazámhoz. (Az Erkel c. film után.)

  (Vers)

 • 1952.11.Új Hang, Pándi Pál: Új termés

  (Részlet a Fiatal költők antológiájának kritikájából. ˝Az antológia szerzői közül kiemelkedik Eörsi István — gondolati érettségével, biztos verstechnikájával.˝ Az Eörsit ért intelektualizmus vádjáról.)

 • 1952.11.Új Hang, Sőtér István: A fiatal írók konferenciája elé

  (˝Az egyébként igen tehetséges Eörsi István például verset ír Arany Jánosról, de nem tanulja el tőle a kifejezés változatosságát, a költői elbeszélésmód tömörségét, a verselés ötletességét, eredetiségét, vagyis épp azt, amivel Arany műve oly bőven szolgál.˝)

 • 1952.12.04.Irodalmi Újság, Szabolcsi Miklós: Új termés. Fiatal költők antológiája

  (Könyvkritika.)

 • 1952.12.28.Szabad Ifjúság, E.I.: A tükör

  (Vers)

 • 1952.12.28.Szabad Ifjúság, Somlyó György: Ifjú költők új dalai

  (Könyvkritika. A "Szívünk szerinti törvény" és az "Új termés" című antológiák elemzése. Eörsi István szerelmes verséről.)

 • 1953.01.11. Szabad Ifjúság, Gergely Mihály: A fiatal írók második konferenciája elé

  (Az Írószövetség Disz-titkárának írása. ˝A konferencia feladata: értékelni a fiatal íróknak az Irókongresszus óta eltelt időszakban elért eredményeit, továbbá: megkeresni azoknak a hibáknak, helytelen nézeteknek a gyökereit, amelyek gátolják fiatal íróink továbbfejlődését és megmutatni a kivezető utat, megszabni a feladatokat.˝)

 • 1953.01.15.Irodalmi Újság, Földes Anna: Irodalmunk jövője

  (Fiatal Írók II. Országos Konferenciája.)

 • 1953.01.21.Szabad Nép, E. I.: Lenin emlékezete

  (Vers)

 • 1953.01.25.Szabad Ifjúság, Az irodalmi vita és a fiatal írók

  (Vita az Új Hang hibáiról - Eörsi néhány megállapításával száll vitába.)
  Előzmény:
  Szabad Ifjúság, 1952.11.13. Eörsi István: Az irodalmi vita arra kötelez, hogy alaposan végiggondoljuk és kijavítsuk az elkövetett hibákat

 • 1953.01.29.Irodalmi Újság, E.I.: Kedvesemről, kedvesemnek

  (Vers)

 • 1953.02.01.Szabad Ifjúság, Megkezdődött a fiatal írók második konferenciája

  (Fekete Sándor, a Szabad Nép kulturális rovatának és az Uj Hang szerkesztőségének vezetője tartott beszámolót a fiatal írók munkájának legfontosabb kérdéseiről; beszédének I. része.
  ˝Eörsi István ˝A szabadító˝ című költeményében nagyon szépen fogalmazta meg a kommunista vezető felvilágosító, szabadító hatását a korábban öntudatlan dolgozókra.˝)

 • 1953.02.02.Szabad Nép, Befejezte tanácskozásait a fiatal írók második országos konferenciája

  (A vitában felszólalt többek között Eörsi István.)

 • 1953.02.03.Szabad Ifjúság, A fiatal írók konferenciáján

  (Fotó: a konferencia szünetében Illyés Gyula Kossuth-díjas író a fiatal írók egy csoportjával beszélget. A képen balról jobbra: Csoóri Sándor, Fülöp János, Eörsi István, Gib József, Vizinczei István és Illyés Gyula.)

 • 1953.02.03.Szabad Nép, Fiatal íróink feladatai (1)

  (Beszámoló a fiatal írók második országos konferenciájáról. Eörsi István az Írószövetség nevelési osztályának munkáját bírálta.)

 • 1953.02.03.Szabad Nép, Fiatal íróink feladatai (2)

  (Beszámoló a fiatal írók második országos konferenciájáról. Eörsi István az Írószövetség nevelési osztályának munkáját bírálta.)

 • 1953.02.12.Irodalmi Újság, A fiatal írók II. konferenciája után (1)

  (Eörsi István "Szombat éjszaka" című versének bírálata - a nehézségek túlhangsúlyozása. A pozitív hős ábrázolására jó példa Eörsi "A szabadító" című költeménye. Eörsi a Nevelési Osztály munkáját bírálta. Eörsi nem fogadta el a "Nézz magadba" című versét ért kritikákat.)