EÖRSI LÁSZLÓ (1955- )

Cikkek, tanulmányok

 • 2019.10.18 (42.szám) Élet és Irodalom, E.L.: Újpest, 1956

  Újpesten már október 23-tól megindultak a forradalmi események. A megalakuló helyi Bizottság egyaránt irányította a közigazgatást és a rend fenntartását, később pedig a szabadságharc irányítását.

 • 2019.10.24. (43.szám) 168 óra, Buják Attila: Dicsőség nektek, pesti lányok!
  A forradalom hősnői, akik eddig fennakadtak a macsóság falán
  2019.10.27. 168ora.hu, Buják Attila: Dicsőség nektek, pesti lányok!

  Beszélgetés Eörsi Lászlóval Pesti lányok, 1956 című kötetéről. Fotók

 • 2019.11.szám BBC History, E.L.: Forradalmár nők 1956-ban

  Eörsi László Pesti Lányok, 1956 című kötetének rövid változata. Fotók

 • 2019.12.04. dunszt.sk, Németh Ványi Klári: Lányok géppisztollyal

  Beszélgetés Eörsi László történésszel Pesti lányok, 1956 című új kötetéről. Fotók

 • 2020.06.12. (24.szám) Élet és Irodalom, E.L.: Újpestiek pere

  A forradalom idején Újpesten különösen erős volt a helyi önszerveződés. A Forradalmi Bizottság tagjaival szemben rendkívül kíméletlen retorziót alkalmaztak.

 • 2020.10.22. (43.szám) Élet és Irodalom, E.L.: A kispesti fegyveres ellenállás
  A forradalmi karhatalom megalakulása Kispesten

  A XIX. kerületi nemzetőrség kötelékében november 9-éig tartott a körzetben az ellenállás… 

 • 2020.10.24. Népszava, Tódor János: Pillanat szülte hősök és hazug percemberek

  Könyvkritika. Eörsi László: Pesti Lányok, 1956 (2019)

 • 2020.10.29. Magyar Narancs, E. L.: „Adtunk nekik egy kis mazsolát”
  Egy börtönspicli jelentése 1957-ből

  Nagy József alvilági figura elbeszéléseit egy zárkaügynök feljegyezte. Nagy hitelesen beszélt a Köztársaság téri eseményekben történő részvételéről és szabadságharcos szerepéről. Fotók

 • 2021.04.23. (16.szám) Élet és Irodalom, Tódor János: Protekciós golyószóró

  Könyvkritika. Eörsi László: A külpesti srácok 1956. (Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2020, 433 oldal) című kötetéről.

 • 2021.04.szám Betekintő, E.L.: A Sziklai legenda
  Budakeszi, 1956

  A népi legenda már 1956-ban „kialakította” Budakeszi forradalmi múltját. A mítoszok még mindig sziklaszilárdan tartják magukat, noha 30 éve már hozzáférhetők a levéltári források. Ezekből pedig egyértelműen rajzolódik ki a község valóságos 1956-os története.

 • 2021.06.18. (24.szám) Élet és Irodalom, E.L.: A Sziklai-mítosz
  Budakeszi, 1956

  Koncepciós per volt-e Sziklai-ügy? Sziklai Sándor ezredes peranyagának tanulmányozása után a tények és a mítoszok…

 • 2021.06.19. Népszava, Tódor János: Micsoda idők voltak azok!

  Előzmény:

  • Élet és Irodalom, 2001.11.30. E.I.: A forradalom elföldelése (A cikket elolvashatja a honlapon Eörsi István / cikkeknél.)

 • 2021.10.22. 168.hu, Tódor János: Szokatlan ’56-os megközelítés: az objektivitás sokkal fontosabb, mint az önérzet

  Beszélgetés Eörsi Lászlóval az Irgalomnak helye nincs című új kötetéről. Miért változtak a számok a kivégzettek és a fogságban elhunytak tekintetében? Miért nem tekinti Eörsi mártírnak minden kivégzettet? A történész szakmán belüli vita a koncepciós perekről. Alkalmas források-e az ’56-os periratok? Példák a visszatérő jogszabályi képtelenségekről. A rögtönítélő bíróságok és a katonai bíróságok ítéleteiről. Kikre vonatkozott az amnesztia, és kikre nem? 

  „A történész célja az volt, hogy az eddigieknél objektívebb képet nyújtson a kivégzett ’56-osokról, a halálos ítélettel végződő bírósági eljárásokról. A forradalom fősodráról és hordalékáról. […] Szokatlanul önkritikusan veszi revízió alá, korrigálja az új kutatási adatok tükrében nemcsak pályatársai, hanem saját korábbi álláspontjait is. Ezzel a kíméletlen objektivitásra törekvéssel már sokszor magára haragította a megállapításaikat egyedül igaznak vélő kollégáit, a történelmünket, az ’56-ot is megszépítő emlékezetpolitika közpénzből fenntartott nemzeti műhelyeiről nem is beszélve.”


 • 2021.10.23. klubradio.hu, Pálinkás Szüts Róbert: Pesti lányok a forradalomban: nemi kirekesztés sem volt 1956-ban

  „«Az volt a szép a forradalomban, hogy semmiféle kirekesztés nem létezett, nemi kirekesztés sem». A nők közül is, aki úgy látta, hogy küzdeni akar a diákok 16 pontos követeléseinek megvalósításáért, helye volt a csoportokban vagy bárhol, ahol küzdeni kellett – mondta Eörsi László történész, a Pesti lányok, 1956 című kötet szerzője.”


  Az adás a 2020. október 23-ai ünnepi beszélgetés újraközlése. Hangfelvétel.

 • 2021.10.23. Népszava, Tódor János: A forradalom fősodra és hordaléka

  Könyvkritika Eörsi László: „Irgalomnak helye nincs” - Az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett résztvevői című kötetről.


  „Eörsi kötete, a megtorlás kivégzett áldozatainak eddigi legteljesebb sorstörténetét bemutató monográfia arra keresi a választ, hogy kik is voltak azok, akik elszenvedték a legsúlyosabb repressziót.”


 • 2021.10.23. zsurpubi.hu, Dorothy Gale: Milyenek voltak a „budai srácok”?

  Eörsi László az elmúlt évtizedekben megjelent tanulmánykötet-sorozata 1956 történéseinek főbb helyszínei szerint mutatja be a forradalmi eseményeket. A „budai srácok” 1956 című kötetben a Duna fővárosi részének jobb partján zajló események kerülnek górcső alá, utcáról, utcára bemutatva a küzdelmeket, miközben a szerző a szereplők életrajzait, valamint a megtorlás éveinek peradatait is közzé teszi.”

 • 2021.10.24. klubradio.hu, Pályi Márk: A valóságérzékelés és az ’56-os forradalom

  Pályi Márk Eörsi László történész segítségével idézte meg a legendás forradalmár, Angyal István alakját, majd elhangzottak Gáli József Angyal Istvánról szóló szövegei is Kornis Mihály előadásában, aki a felolvasások szünetében mesélt is az íróról. Az adásban, amely témáit az 1945 utáni korszellem fokozott valóságigénye köré igyekezett szervezni, Eörsi István Románc az ulti-csatatér lovagjairól című versét is felolvasta Valcz Péter színművész, melyben a költő és publicista ugyancsak szabadságharcos barátai emlékét idézte meg.

  Hangfelvétel és fotók.

 • 2021.10.25. 24.hu, Cseri Péter: Eörsi László: Hősök, de gyilkosok is akadnak a kivégzettek között

  Beszélgetés Eörsi Lászlóval az Irgalomnak helye nincs című új könyve apropóján. Nem minden ’56-os volt mártír. Arról a véleményéről, hogy a forradalom utáni megtorlás során – szemben a Rákosi-korszakkal – nem koncepciós perek zajlottak, de voltak olyanok is. Az ítéletek vitatható elemei. Mansfeld Péterről és Tóth Ilonáról.

  Fotók

 • 2021.11.18. (46.szám) HVG, Murányi Gábor: Eörsi László: „Irgalomnak helye nincs”
  Könyv + Kikezdett mítoszok

  Könyvkritika.

 • 2021.11.19. mandiner.hu, Veczán Zoltán: Tölgyessy: Amikor gyenge a baloldal, szalad a nyugati lapokhoz

  A CÍMLAPON MAGYARORSZÁG – Hazánk története a nyugati sajtó tükrében 1848 – 2020 című kötet bemutatója az MTA-ban. A számokról és az elvégzett munkáról Szalay-Berzeviczy András ügyvezető számolt be, a hat történészt Gali Máté, az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola kutatótanára kérdezte. A kötet célja a külföldi sajtó magyarságképének megismerése. Eörsi válaszainak részletei. Fotók

 • 2021.12.07. konyvterasz.hu, Révész Sándor: 1956 MÁRTÍRJAI ÉS NEM MÁRTÍRJAI
  Eörsi László: „Irgalomnak helye nincs”

  Könyvkritika Eörsi új kötetéről. Fotók

  „Szisztematikusabb dekonstruáló nem létezik az 1956-os forradalom kutatói között Eörsi Lászlónál. Ezért lett ő kiemelt célszemély a történelemhamisítók számára. Fölöttébb kellemetlen ellenfél, miután az igazságnak elkötelezett bajnok találkozik benne a pozitivista gőzhangyával. Új könyvébe 1956 kivégzettjeit, a mártírokat és nem mártírokat gyűjtötte össze 254 életrajzban – messzire mutató tanulságokkal.”

 • 2021.12.27. mandiner.hu, Veczán Zoltán: Így nem érti a Nyugat 170 éve Magyarországot

  Könyvkritika. A Címlapon Magyarország című könyv hazánk 1848 és 2020 között a Nyugat sajtóreprezentációját mutatja be. A szerzők között van Szalay-Berzeviczy András, Romsics Ignác, Hermann Róbert, ifj. Bertényi Iván, Eörsi László, Valuch Tibor és Tölgyessy Péter. Fotók

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.