EÖRSI LÁSZLÓ (1955- )

Cikkek, tanulmányok

 • 2020.10.22. (18.szám) Várnegyed, Rojkó Annamária: A budai srácok

  Beszélgetés Eörsi Lászlóval A „budai srácok” 1956 című kötetéről.

 • 2020.10.22. (43.szám) Élet és Irodalom, E.L.: A kispesti fegyveres ellenállás
  A forradalmi karhatalom megalakulása Kispesten

  A XIX. kerületi nemzetőrség kötelékében november 9-éig tartott a körzetben az ellenállás… 

 • 2020.10.24. Népszava, Tódor János: Pillanat szülte hősök és hazug percemberek

  Könyvkritika. Eörsi László: Pesti Lányok, 1956 (2019)

 • 2020.10.29. Magyar Narancs, E. L.: „Adtunk nekik egy kis mazsolát”
  Egy börtönspicli jelentése 1957-ből

  Nagy József alvilági figura elbeszéléseit egy zárkaügynök feljegyezte. Nagy hitelesen beszélt a Köztársaság téri eseményekben történő részvételéről és szabadságharcos szerepéről. Fotók

 • 2020.10.szám 9 (IX. kerület), E.L.: A „Vöröskeresztes Laci”
  A Tompa utcai informátor

  Märtz László csatlakozott a felkelőkhöz, de a párt megbízásából tevékenykedett. Fotó

 • 2020.11.01. (16.szám) Budai Polgár, E.L.: Fő utca a forradalomban

  A Fő utcai ügyészség és bíróság a politikai nyomozó osztály és a körzeti börtön épületkomplexumát a felkelők elfoglalták a forradalom napjaiban. Fotók

 • 2020.11.01. 24.hu, Bihari Dániel: Így védték a külpesti srácok Budapestet

  Eörsi László: „A Külpesti srácok 1956" című kötetének ismertetése.

 • 2020.11.03. Hegyvidék, Földváry Gergely: A Szabadság-hegyi Nemzetőrség ’56-ban

  Eörsi László A „budai srácok” 1956 című kötetéből a Szabadság-hegyi események ismertetése. Fotók

 • 2020.11.07. Magyar Nemzet, Bertók T. László: „Cselekedjék belátása szerint”
  MEGTORLÁS – Kommunista bírók bosszúja három kilőtt szovjet tankért

  1956 – Fegyveres ellenállás kőbányán. Idézet Silye Sámuel sorkatona vallomásából Eörsi László Kőbánya 1956 - Fegyveres ellenállás a X. kerületben című könyvéből.


 • 2020.11.14. Index.hu Torkos Matild: Tizenhét külpesti szabadságharcost is kivégeztek a megtorlás alatt

  Beszélgetés Eörsi Lászlóval A Külpesti srácok 1956 című kötetéről. Fotók

 • 2020.11.16. Heti Világgazdaság, RÉVÉSZ SÁNDOR könyvkritikája

  Gondolatok Eörsi László A Külpesti srácok 1956 című kötetéről.

 • 2021.01.szám Hadtörténeti Közlemények, Horváth Miklós – Tulipán Éva: FELKELÉS ÉS SZABADSÁGHARC CSEPELEN -1956
  Felkelésből szabadságharc-Csepel 1956. október 23-26.

  A szerzőpáros a tanulmányban számos hivatkozást tett E. L: A csepeli fegyveres ellenállás 1956 című kötetére.

 • 2021.04.23. (16.szám) Élet és Irodalom, Tódor János: Protekciós golyószóró

  Könyvkritika. Eörsi László: A külpesti srácok 1956. (Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2020, 433 oldal) című kötetéről.

 • 2021.04.szám Betekintő, E.L.: A Sziklai legenda
  Budakeszi, 1956

  A népi legenda már 1956-ban „kialakította” Budakeszi forradalmi múltját. A mítoszok még mindig sziklaszilárdan tartják magukat, noha 30 éve már hozzáférhetők a levéltári források. Ezekből pedig egyértelműen rajzolódik ki a község valóságos 1956-os története.

  Kapcsolódó cikkek:

  • Élet és Irodalom, 2021.06.18. (24.szám) E.L.: A Sziklai-mítosz 
  • Rendszerváltó Szemle, 2022.03– 04.szám (ősz-tél) Horváth Miklós: Jegyzetek a Sziklai-ügy margójára
  • Rendszerváltó Szemle, 2023.03.szám E.L.: Ismét a Sziklai-mítosz

 • 2021.06. szám Jelenkor, Sándor L. István: Egy legenda születése
  Ács János Marat/Sade-rendezésének fogadtatása

  Ács János művészetének bemutatása bibliográfiai források felhasználásával.

 • 2021.06.18. (24.szám) Élet és Irodalom, E.L.: A Sziklai-mítosz
  Budakeszi, 1956

  Koncepciós per volt-e Sziklai-ügy? Sziklai Sándor ezredes peranyagának tanulmányozása után a tények és a mítoszok…

  Reagálás:

  • Rendszerváltó Szemle, 2022.03–04.szám (ősz-tél) Horváth Miklós: Jegyzetek a Sziklai-ügy margójára

  Kapcsolódó cikkek:

  • Betekintő, 2021.04.szám E.L.: A Sziklai legenda
  • Rendszerváltó Szemle, 2023.03.szám E.L.: Ismét a Sziklai-mítosz


 • 2021.06.19. Népszava, Tódor János: Micsoda idők voltak azok!

  Előzmény:

  • Élet és Irodalom, 2001.11.30. E.I.: A forradalom elföldelése (A cikket elolvashatja a honlapon Eörsi István / cikkeknél.)

 • 2021.10.22. 168.hu, Tódor János: Szokatlan ’56-os megközelítés: az objektivitás sokkal fontosabb, mint az önérzet

  Beszélgetés Eörsi Lászlóval az Irgalomnak helye nincs című új kötetéről. Miért változtak a számok a kivégzettek és a fogságban elhunytak tekintetében? Miért nem tekinti Eörsi mártírnak minden kivégzettet? A történész szakmán belüli vita a koncepciós perekről. Alkalmas források-e az ’56-os periratok? Példák a visszatérő jogszabályi képtelenségekről. A rögtönítélő bíróságok és a katonai bíróságok ítéleteiről. Kikre vonatkozott az amnesztia, és kikre nem? 

  „A történész célja az volt, hogy az eddigieknél objektívebb képet nyújtson a kivégzett ’56-osokról, a halálos ítélettel végződő bírósági eljárásokról. A forradalom fősodráról és hordalékáról. […] Szokatlanul önkritikusan veszi revízió alá, korrigálja az új kutatási adatok tükrében nemcsak pályatársai, hanem saját korábbi álláspontjait is. Ezzel a kíméletlen objektivitásra törekvéssel már sokszor magára haragította a megállapításaikat egyedül igaznak vélő kollégáit, a történelmünket, az ’56-ot is megszépítő emlékezetpolitika közpénzből fenntartott nemzeti műhelyeiről nem is beszélve.”


 • 2021.10.23. klubradio.hu, Pálinkás Szüts Róbert: Pesti lányok a forradalomban: nemi kirekesztés sem volt 1956-ban

  „«Az volt a szép a forradalomban, hogy semmiféle kirekesztés nem létezett, nemi kirekesztés sem». A nők közül is, aki úgy látta, hogy küzdeni akar a diákok 16 pontos követeléseinek megvalósításáért, helye volt a csoportokban vagy bárhol, ahol küzdeni kellett – mondta Eörsi László történész, a Pesti lányok, 1956 című kötet szerzője.”


  Az adás a 2020. október 23-ai ünnepi beszélgetés újraközlése. Hangfelvétel.

 • 2021.10.23. Népszava, Tódor János: A forradalom fősodra és hordaléka

  Könyvkritika Eörsi László: „Irgalomnak helye nincs” - Az 1956-os forradalom és szabadságharc kivégzett résztvevői című kötetről.


  „Eörsi kötete, a megtorlás kivégzett áldozatainak eddigi legteljesebb sorstörténetét bemutató monográfia arra keresi a választ, hogy kik is voltak azok, akik elszenvedték a legsúlyosabb repressziót.”


 • 2021.10.23. zsurpubi.hu, Dorothy Gale: Milyenek voltak a „budai srácok”?

  Eörsi László az elmúlt évtizedekben megjelent tanulmánykötet-sorozata 1956 történéseinek főbb helyszínei szerint mutatja be a forradalmi eseményeket. A „budai srácok” 1956 című kötetben a Duna fővárosi részének jobb partján zajló események kerülnek górcső alá, utcáról, utcára bemutatva a küzdelmeket, miközben a szerző a szereplők életrajzait, valamint a megtorlás éveinek peradatait is közzé teszi.”

 • 2021.10.24. klubradio.hu, Pályi Márk: A valóságérzékelés és az ’56-os forradalom

  Pályi Márk Eörsi László történész segítségével idézte meg a legendás forradalmár, Angyal István alakját, majd elhangzottak Gáli József Angyal Istvánról szóló szövegei is Kornis Mihály előadásában, aki a felolvasások szünetében mesélt is az íróról. Az adásban, amely témáit az 1945 utáni korszellem fokozott valóságigénye köré igyekezett szervezni, Eörsi István Románc az ulti-csatatér lovagjairól című versét is felolvasta Valcz Péter színművész, melyben a költő és publicista ugyancsak szabadságharcos barátai emlékét idézte meg.

  Hangfelvétel és fotók.

 • 2021.10.25. 24.hu, Cseri Péter: Eörsi László: Hősök, de gyilkosok is akadnak a kivégzettek között

  Beszélgetés Eörsi Lászlóval az Irgalomnak helye nincs című új könyve apropóján. Nem minden ’56-os volt mártír. Arról a véleményéről, hogy a forradalom utáni megtorlás során – szemben a Rákosi-korszakkal – nem koncepciós perek zajlottak, de voltak olyanok is. Az ítéletek vitatható elemei. Mansfeld Péterről és Tóth Ilonáról.

  Fotók

 • 2021.10.szám BBC History, E.L.: Négy portré

  Négy 1956-os forradalmár életrajza (dr. Antalóczi Sándor, Földes Gábor, Gyulai Lajos és Keller Károly). Fotók

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.