EÖRSI LÁSZLÓ (1955- )

Corvinisták 1956 (A VIII. kerület fegyveres csoportjai).

Ma már közismert a fegyveres felkelés jelentősége a forradalomban. Enélkül elképzelhetetlen lett volna az 1956. októberi szovjet támadás visszaverése, Gerőék eltávolítása a hatalomból, a többpártrendszer kereteinek megteremtése, a semlegesség bejelentése. A felkelők reménytelennek tűnő heroikus küzdelme adott erőteljes nyomatékot a korábban irreálisnak tartott forradalmi követeléseknek, amelyek az országos politikai eseményeket is döntő mértékben befolyásolták a forradalom alatt.

A fegyveres felkelést a fegyveres csoportok, ezek között is a VIII. kerületi csoportok aspektusából vizsgáljuk. E közösségeknek természetesen, amellett, hogy a forradalmat szolgálták, önálló céljuk is volt, vezetőiket különféle ambíciók vezérelték, a „srácok” is különböző indítékokból vállalták a kockázatot. Mindegyik csoportnak megvan a maga önálló története. 

Csoportról csoportra haladva mutatom be a VIII. kerületi fegyveres felkelés történetét. A csoportokat corvinistákra, „szabadnépesekre” és „vegyes” nemzetőrségekre osztottam. Corvinistáknak nevezem a Corvin közi felkelők mellett mindazokat a fegyveres csoportokat, amelyeknek az Üllői út–Nagykörút kereszteződésének közvetlen környékén rendezkedtek be, és kisebb-nagyobb mértékben összehangolták tevékenységüket. A corvinisták történetének rekonstrukcióját kiemelten fontosnak tartom, hiszen ezek a felkelők hősiességükkel nemzetközi hírnevet szereztek. Vitathatatlanul ők okozták a legnagyobb veszteséget a megszállóknak és magyar elvtársaiknak, oroszlánrészük volt a forradalom októberi győzelmében. Szerov és Zsukov jelentései tanusítják, hogy a corvinisták küzdelmének nemzetközi dimenziói is voltak. Az események részletes feltárását a történeti irodalomban fellelhető, egymással ellentmondó állítások is szükségessé teszik.

A Szabad Nép székház csoport (amelyet kissé pontatlanul többnyire „Dudás-csoport”-nak neveznek) lényegesen különbözött nemcsak a VIII. kerületi, hanem minden más budapesti felkelő közösségtől. A „vegyes” nemzetőrségnek a fegyverszüneti időszakban katonákból és civilekből, illetőleg rendőrökből és civilekből kialakított fegyveres egységeket nevezem. Ezeket a csoportokat kompromisszumok tartották össze, tagjaik általában az alapvető célkitűzésekben sem értettek egyet.

1956-os Intézet, 2001. 648 o.
Vásárlás

Kritikák

 • Kurcz Béla: Legenda és a valóság. MH, 2001. X. 24.

 • Tulipán Éva: A vereség dicsérete. Heti Válasz, 2001. X. 26.

 • Új könyvek (könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója), 2001.

 • Filep Tibor: Fegyverrel a szabadságért. Beszélő, 2002/2.

 • Vargyai Gyula: Corvinisták, 1956. Hadtörténeti Közlemények, 2002. márc.

 • Kovácsy Tibor: Ahogy emlékezni kell. Magyar Narancs, 2002. IV. 18.

 • Tóth Eszter Zsófia: Corvinisták, 1956. Múltunk, 2002/3-4.

 • Varga Péter: Ex Libris. Eörsi László: Corvinisták, 1956. ÉS, 2002. V. 3. (Részlet)

 • Harmath István: Chicagói krónika! Magyarság, 2002. XI. 16.

 • Kovács István: Egy fél világhatalom – Budapest VIII. kerülete a forradalomban. Magyar Napló, 2004.03.01. (3.szám)

  Eörsi László: Corvinisták 1956. 1956-os Intézet, Bp., 2001. Könyvkritika.

  Kovács István: Egy fél világhatalom – Budapest VIII. kerülete a forradalomban. Magyar Napló, 2004.03.01. (3.szám)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.