EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 2014.01.15. Népszabadság, 2014.01.18.nol.hu, 2013. 11/12. Kritika, Bartha Eszter: Itt népirtásról van szó!

  (Részlet. 2013 márciusában jelent meg Krausz Tamás és Varga Éva Mária szerkesztésében a Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban: Levéltári dokumentumok 1941-1947 c. kötet, amely heves vitákat váltott ki a szakmában és azon kívül. Beszélgetés Krausz Tamással a kötetről és a vita hátteréről. A liberálisok baloldallal kapcsolatos tévedései.)

 • 2014.01.15.kanadaihirlap.com, Krausz Tamás: Az újfasizmus feltámadása Kelet-Európában: okok és következmények

  (Okok keresése a rendszerváltozástól kezdődően.)

 • 2014.01.18. nol.hu, Kritika, 2013.11/12. Agárdi Péter: Pándi Pál Kritikája és a Kritika Pándija

  (Részlet. A Pándi Pál szerkesztette Kritika c. folyóiratról, a lapban lezajlott "korjellemző eszmecserékről.")

 • 2014.01.29. Hajdú-Bihari Napló, Keresztrejtvény

  Megfejtendő: Vedd példának… Eörsi István gondolata.

 • 2014.01.szám (január) Kapu, Makray Imre: Ami késik nem múlik ...

  Könyvkritika. Juhász Ferenc: Vázlat a mindenségről. (Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1970.) Viták, nézeteltérések, indulatok Juhász költészete kapcsán. Faragó Vilmos bírálta A szent tűzözön regéi című kötetet, amivel Eörsi István is egyetértett.

  Kapcsolódó cikkek:

  • Élet és Irodalom, 1969.04.26. (17.szám) Somlyó György: Az elolvashatatlan költeményekről nincs a rendszerünkben
  • Élet és Irodalom, 1969.05.17. (20.szám) E.I.: Tézisek az olvashatatlan költészetről és Juhász Ferencről
  • Élet és Irodalom, 1969.05.24. (21.szám) Somlyó György: Eörsi tézisének bázisáról – E.I. válasza
  • Kapu, 2014.01.szám (január) Makray Imre: Ami késik nem múlik...
  • Élet és Irodalom, 2018.08.17. (33.szám) Reichert Gábor: A fiatal Juhász Ferenc és a „társadalmi megrendelés”
  • Irodalmi Szemle, 2019.07–08. szám Márton László: Egy recenzió története
  • Irodalmi Szemle, 2019.07–08. szám Pataky Adrienn: A „népi szürrealista” és az Újholdasok

 • 2014.02.08.delmagyar.hu, Garai Szakács László: Pozsgay: "Enyhe félelem volt bennem..."

  (Részlet. Hódmezővásárhelyi beszélgetés Pozsgay Imrével az MSZMP-n belüli hatalmi viszonyokról, a rendszerváltásról és az azóta eltelt évekről. )

 • 2014.02.14. Heti Világgazdaság (online kiadás), Kovács Ferenc Dávid: „Pénteken táncolni voltam, megfigyelés céljából”

  Részlet. Beszélgetés Hammer Ferenc médiaszociológussal, akinek kötete „…nem kellett élt vasalni a farmerbe…” címmel jelent meg, a Néprajzi Múzeum gondozásában.

  „Nagyon fontosnak tartom Eörsi Istvánnak azt a tréfáját a nyolcvanas évekből, amikor követeli a cenzúrahivatal létrehozását.”

 • 2014.02.26.Népszabadság, Veres András: "Szeretném, ha szeretnének"

  (Részlet. Ady recepciója. Ady halálának 50. évfordulóján Vezér Erzsébet és a Petőfi Irodalmi Múzeum megkereste a kor számos jelentős alkotóját, hogy mondjanak véleményt róla. Eörsi István sajátos különvéleménye.)

 • 2014.02.26.nol.hu, D.K.: Bächer

  2014.01/02. Kritika, Kovács Dezső: Bächer
  (Részlet a nekrológból.)

 • 2014.02.szám (február) Kapu, Sipka Tamás: De ki beszél itt Brünhildéről?
  Richard Wagner ürügyén

  Egy fiatal mesél Wagner-élményeiről, aki annak idején be volt tiltva, mert fasisztának tartották. Elmélkedés arról, hogy valóban fasiszta volt-e Wagner. Nietzscheről.

  „Az is csoda volt, hogy 1972-ben, majd 1984-ben megjelenhetett Friedrich Nietzsche magyarországi kiadásban (Gondolat). Erősen kiherélve, Válogatott írások címen. Való igaz, a Wagner-ügy is benne van kurtán, de a vallásokat kritizáló tételek nagyobb teret kaptak. (Nem véletlen, a fordítás cenzora Schleiffer Ede, magyarosított nevén: Eörsi István volt.)”

  • A kötet (Nietzsche, Friedrich válogatott írásai) adatait megtekinthetik a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

 • 2014.02.szám 2000, Pajkossy Gábor: Dicstelen lapok karunk történetéből
  POLITIKAI OKOKBÓL INDÍTOTTELJÁRÁSOK AZ ELTE BÖLCSÉSZKARÁNAK HALLGATÓI ELLEN 1951 ÉS 1956 KÖZÖTT

  Részlet. Eörsi beszámol arról, miként zajlott le, Bóka tanári vezetésével, egyik évfolyamtársnőjének az évfolyam nyilvánossága előtti »leleplezése«”. Idézet Eörsi Versdokumentumok, magyarázatokkal című könyvéből.

  Eörsi István „Versdokumentumok, magyarázatokkal” című kötete adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél. 

 • 2014.03.04.tiszatajonline, Eörsi István: Sírkő és kakaó a Pinceszínházban

  (A szegedi Pinceszínház programajánlója. Rendező: Kancsár József.)

 • 2014.03.05.batarzsoltbotond-azenvilagom.blogspot.hu, Batár Zsolt Botond: Sztálin halála napján - Eörsi István cikk-cakkos életútja - március 5.

  (Eörsi változása. Sztálin-verse. Fia, Eörsi László hozzászólása.)

 • 2014.03.10.kanadaihirlap.com, Bayer Zsolt a jövőről, anno, amikor még normális volt

  (Részlet. Bayer Zsolt: A „jobboldal” gyökerei /Népszabadség, LII. évf. 42. sz. 1994. február 19./. A nacionalizmusról.)

 • 2014.03.21. (12.szám) Élet és Irodalom, Szerbhorváth György: Sziveri és akiknek nagyon kell

  Emlékezés a fiatalon elhunyt íróra, költőre, az Új Symposion egykori főszerkesztőjére. A veszprémi Sziveri János Intézetről, melyet Navracsics Tibor és Szőcs Géza nyitottak meg. Mit szólna Sziveri Szőcs mai tevékenységéhez? Eörsi István említése.

 • 2014.03.szám Vasi Szemle, Pomogáts Béla: Egy barátság emlékei

  Józsa Péterrel való barátságának története. Baráti köréhez tartozott Eörsi István is.

 • 2014.04.15.nachrichten.at, Von der Verteidigung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Europas. Karl-Markus Gauß` neues Buch "Lob der Sprache, Glück des Schreibens"

 • 2014.04.szám (április) Kapu, Borbély Zsolt Attila: Politikai körkép választások után

  Részlet.

  „… (Eörsi István például odáig merészkedett, hogy elvi síkon tagadta a nemzeti érdek értelmezhetőségét), a nem létező fasiszta veszély rémképének falra festésével százezer embert lehetett utcára szólítani, s mindennek eredményeképpen az MSZP és az SZDSZ vitte a voksok kétharmadát a soron következő, 1994-es választásokon, közel háromnegyedes többséget szerezve a parlamentben, most a választó-polgárok szintjén mutatkozik némi kijózanodás a balliberális mákony bódulatából.” 

 • 2014.04.szinhaz.net, Bolvári-Takács Gábor: Eörsi László "Megbombáztuk Kaposvárt" című könyvéről

  (Részlet a könyvkritikából.)

 • 2014.05.13.szatmar.ro, MTI: A Sweeney Todd című musicalt mutatják be Kolozsváron

  (Stephen Sondheim és Hugh Wheeler musicaljét, a Sweeney Toddot mutatja be a Kolozsvári állami Magyar Színház. Rendező: Dragos Galgotiu. Eörsi István fordításának méltatása.)

 • 2014.05.13.szinhaz.hu, Varga Maja: "Az ilyen darabokért lettem rendező" - Interjú Vas-Zoltán Ivánnal

  (Részlet az interjúból. A Rátkai Márton Színházi Műhelyről. Repertoárjukban szerepel többek közt Litvai-Eörsi-Darvas: Szélkötő Kalamona c. darab is.)

 • 2014.05.21.erdely.ma, Csomafáy Ferenc: Élhetnénk másként – A Kolozsvári állami Magyar Színház legújabb bemutatója

  (Részlet. Szövegkönyv: Hugh Wheeler. Zene és dalszövegek: Stephen Sondheim. Magyar nyelvre fordította: Eörsi István.)

 • 2014.05.24.televizio.sk, Tompa 2014 - Hubka Rebeka (Kassa)

  (Eörsi István: Az ördögfióka és a tündér című versével lépett színpadra.)

 • 2014.05.28. parnasszus.hu, Bodor Béla: A lírai ellenbeszéd alakzatai
  különös tekintettel Eörsi István, Balaskó Jenő és Petri György költészetére

  Tanulmány. A lírai ellenbeszéd kategóriája.

  "Eörsi István lírája – amiről a Holmi 2001. júniusi számában hosszabban értekeztem – egészében véve az állandó polémia helyzetében áll – azt lehet mondani, hogy ebben a költészetben a dialogicitás sajátos eseteként van jelen a megszólító beszédmód –, és hogy lírai ellenbeszédként semmiképpen sem egyszerűsíthető le a benne foglalt politikai állásfoglalások hatalomellenes jelentéseire. [...] Eörsi ellenbeszédének a lényege éppen a kimozdulás az elfoglalt beszédhelyzetből, kilépés a megszólaltatott narrátori ittlétből, folyamatosan mintegy önnön levedlett bőrünkként hagyva hátra az aktualitását vesztett jelenlétet dokumentáló szöveghelyet, és ebben az eltávolodásban-eltávolításban keresni önnön azonosságunkat." Idézetek Eörsi verseiből.


  Előzmény:

  Holmi, 2001.06.szám Bodor Béla: Aki veri vagy akibe verik?

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.