EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 2013.05.31. index.hu, Versek Orbán Viktorhoz

  Orbán Viktor 50. születésnapjára íródott versek. Halda Alíz fotója: Eörsi István és Orbán Viktor fejelnek Perőcsényben 1989-ben.

 • 2013.06.03.tiszatajonline.hu, Kőrössi P. József: "...politika és irodalom közül az irodalmat választottam"

  (Részlet a Markó Bélával folytatott beszélgetésből. Eörsi fejben írta verseit a börtönben.)

 • 2013.06.05.exsymposion.hu, Bozsik Péter: TMASZ

 • 2013.06.05.exsymposion.hu, Pályi András: BITEF

  (Exjugó lexikon. Emlékek a régi, belgrádi nemzetközi színházi fesztiválokra. A kaposváriak 1982-es Marat-előadása után Danilo Kis az egész társulatot vendégül látta.)

 • 2013.06.05.exsymposion.hu, Vágvölgyi B. András: Hotelszobák

  (Exjugó lexikon. 1993-as emlékképek egy szarajevói szállodában eltöltött napokról Déri Miklóssal és Eörsi Istvánnal. A hegyekből lőttek rá, mire megjegyezte: "á, Vageszkám, pancserek ezek! Mert november 4-én a Damjanich utcában a Gáli Jóskával, az volt valami, mert azt hosszában lőtték a ruszkik, de ezek a lesipuskások, ezek pancserek." Bökverseiről, a költői életműről.)

 • 2013.06.05.nol.hu, Révész Sándor: Történelmünk zugai

  (Részlet. Gál Éva Lejáratás és bomlasztás című kötetében az Eörsi István kompromittálására szervezett "operatív kombináció" dokumentumait is bemutatja.)

 • 2013.06.06.nepszava.hu, Balogh Gyula, Hamvay Péter/Népszava: Hatalmas a kínálat a könyv ünnepén

  (Részlet. Beszámoló a 84. Ünnepi Könyvhét rendezvényeiről. Eörsi László Megbombáztuk Kaposvárt című kötetéről, mely a legendás kaposvári színház múltjával foglalkozik.)

 • 2013.06.09.nepszava.hu,Ein-Gespenst: Vágréti László: Bástya elvtárs cselédei

  (1956-ról, Újhelyi Szilárdról, Nagy Imréről és mentegetéséről, Farkas Mihály visszatéréséről, Lukács Györgyről, Kornairól, Kertész Ákosról, Kádár Jánosról. Kornis Mihály kijelentéséről: "Kádár megroppantotta a nemzet gerincét azzal, hogy nem halt meg akkor, amikor egy államférfinak meg kell halnia." "Heller nemcsak önkritikát gyakorolt, hanem spicliskedett is.")

 • 2013.06.15. galamus.hu, Koltai Tamás: „Megbombáztuk Kaposvárt”
  Abszurdisztán pregnáns botrányai

  Részlet. Eörsi László könyvéről.

  „…édesapja, a csúcskorszakban Kaposváron dramaturgoskodó Eörsi István révén személyes kapcsolata is volt a csapattal.”

 • 2013.06.19.onkormanyzat.miti.hu, MTI: Sólyom László kapta idén a Magyar Szabadságért Díjat

  (Részlet.)

 • 2013.06.21. (25.szám) Élet és Irodalom, Körber Ágnes: Kis beszervezési abszurd

  A Corvina Kiadó történetének rekonstruálása. Patkó Imre („Gyergyói”, majd „Gyűrűs” fedőnevű), az MTI külpolitikai újságírójának ÁVH–BM-kapcsolata. Feleségét, Bíró Líviát (Corvina igazgatója) is sikerült beszervezniük. Patkós 1973-ban azt a feladatot kapta, hogy Pártos Veronika magyar–filozófia szakos tanárt figyelje meg, akinek első férje Eörsi István, a második pedig Kováts Albert festő volt.

 • 2013.06.22. (25.szám) Heti Világgazdaság, Marton Éva: Utaztak rájuk
  A teher alatti kaposvári színház

  Beszélgetés Eörsi Lászlóval a Megbombáztuk Kaposvárt című új könyve megjelenése kapcsán a kaposvári Csiky Gergely Színház és a hatalom viszonyáról, a kutatáshoz szükséges dokumentumok hiányáról, Aczél és Pozsgay szerepéről. Függetleníteni tudta-e magát a szerző attól, hogy édesapja, Eörsi István a színház dramaturgja volt?

  „Amikor az 1970-es évek közepén le szeretett volna szerződni hozzájuk dramaturgként, Zsámbéki úgy ítélte meg, hogy az amúgy is állandóan betiltásoktól tartó színház politikai egyensúlyát kibillentené a szerződtetése. Ettől függetlenül sokat dolgozott Kaposváron, a Marat/Sade-előadás egyebek mellett az ő songjainak köszönhetően lett olyan bátor és politikus.”

  • Eörsi László: Megbombáztuk Kaposvárt című kötetének adatait megtekinthetik a honlapon az Eörsi László / Kötetek résznél.


 • 2013.06.szám Jelenkor, Radnóti Zsuzsa: A titokzatos Borbély Szilárd-drámák

  Részlet. A betiltott szerzők közt: Eörsi István. A szöveg szerkesztett és kibővített változata a debreceni DESZKA fesztiválon elhangzott előadásnak.

 • 2013.06.szám Kalligram, Szávai János: Változatok a fordításra

  Esszé. A fordítás nehézségeiről, az újraírásokról. Guillaume Apollinaire: A Mirabeau-híd című versének fordítói – Vas István, Illyés Gyula, Mészöly Dezső és Eörsi István – félrefordítják a vers egy visszatérő sorát.

  „A négy közül még az Eörsié — Megy az idő én megálltam — van a legközelebb az eredetihez.”

 • 2013.06.szám Kortárs, Tóbiás Áron: Ellenfényben
  Politikailag züllött, emberileg hitvány kalandor

  „Rákosi titkosrendőrsége mintegy másfél millió személyi kartont fektetett fel »gyanús« személyekről. 1956 után ez a szám háromnegyed millióra, majd fokozatosan negyedmillióra csökkent. Kádár titkosrendőrsége 1990 előtt negyvenezer ellenséget tartott nyilván.”

  A szerző beszámol az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában – a Zárt irattár anyagaiban 1956-ban, majd később keletkezett – végzett kutatásairól. „Hamvas Judit” és „Sziklai Barna” Eörsiről is jelentett.

  Alcímek: JELENTÉS A 083-AS OBJEKTUMBÓL (1958. DECEMBER 29.). VALLOMÁS A GYORSKOCSI UTCAI LETARTÓZTATÁSI INTÉZETBŐL. A ZÁRKAÜGYNÖK К (FRANZ KAFKA VÍZIÓJÁBÓL), AVAGY AZ ÚTTÖRŐ ÁRUHÁZ MIKULÁSA. „HAMVAS JUDIT” JELENT. FELLÉPTETIK HOLLÓS ERVINT. A PETŐFI IRODALMI MÚZEUM HÁLÓZATI EMBERE. FÓKUSZBAN: ERDÉLY ÉS EGY ÚJ IRODALMI FOLYÓIRAT. BELVÁROS ÉS RÓZSADOMB - KÁVÉHÁZAK „ARANYKORA”. AZ „EMLÉKEZŐK” FEDŐNEVŰ TÖRTÉNELMI IGAZSÁGTÉTEL BIZOTTSÁGA.

 • 2013.07–08.szám Jelenkor, Mohácsi Balázs: Különbözni mindenáron
  Gottfried Benn: Kígyóból a kanyar. Válogatott versek. (vál. és ford.: Mohácsi Árpád)

  Könyvkritika. Az 1991-ben megjelent első válogatás fordítója volt többek között Eörsi István, akinek fordítását összehasonlítja e kötet fordítójáéval.

  • A cikkben említett kötet adatai és tartalomjegyzéke megtekinthető a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Antológiák, társszerző, -fordító résznél.

  Reagálás:

  • folyometer.blog.hu, 2013.07.27. Szántó Domingo: A nyári Jelenkor kritikái

 • 2013.07–08.szám Kortárs, Pomogáts Béla: A nyugati magyar irodalom a hatvanas években

  Tanulmány.

  „Az 1957-es megjelenések valójában a véletlen vagy inkább a kiadói merészség következményei voltak, jól mutatja ezt Eörsi István Ütni az ördögöt című verseskönyvének sorsa, amely 1956-os impresszummal, de már a forradalom leverése után jutott nyilvánossághoz, hogy a kádárista sajtó egyik akkori »irodalomrendőre« (Imre Katalin) nyomban feljelenthesse a Magvető Könyvkiadót (és kivonassa a forgalomból a még boltokban lévő példányokat).”

  • A kötet adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

  Előzmény:

  • Élet és Irodalom, 1957.04.12. (3.szám) Imre Katalin: Ütni az eördögöt

  Kapcsolódó cikkek:

  • Hajdú-Bihari Napló, 1956.12.20. K.M.: Két műszak helyett csak egy dolgozik az Alföldi Nyomdában
  • Hajdú-Bihari Napló, 1957.05.10. Megkezdte tanácskozásait az országgyűlés. Kulturális életünk problémái
  • Beszélő (Folyóirat – november), 1996.08.szám Litván György: 1957
  • Heti Világgazdaság, 2007.03.10. (10.szám) Murányi Gábor: Meghódított partvonal
  • Élet és Irodalom, 2007.03.16. (11.szám) Standeisky Éva: A jelenség és az ok


  Az alábbi kötetek Eörsi könyvével foglalkozó részleteit elolvashatja az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél:

  • Standeisky Éva: Az írók és a hatalom.
  • Cseh Gergő Bendegúz – Kalmár Melinda – Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963 (dokumentumok)
  • Moldova György: A mocsári hajós. Minimák
  • Moldova György: A rövid élet titka. Aforizmák magyarázattal. Ill.
  • Moldova György: Az utolsó töltény 3. Önéletrajzi töredékek

 • 2013.07.01. (2.szám) Trianoni Szemle, Heinrich Tamáska Péter: A Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága a diktatúra kiépítése és a megtorlások idején (1952-1963)

  Részlet.

  „A parancsnokság színielőadásokat is engedélyezett, amely a szó szoros értelmében feldobta a politikaiakat. Azonban a gyanakvás maradt: az Eörsi István rendezte Pathelin mestert például, aki még ügyvédjét is nevetségessé teszi mekegésével, a darabot nem engedték tovább játszani. Az analfabéták okításába is bevont Eörsi egyik kedves története, hogy amikor cigány tanítványaira rákérdez, mért nem haladnak a betűvetésben, a legértelmesebb azt válaszolja: »Tudja, tanár úr, ítélethozatalkor az írástudatlanság enyhítő körülmény«.”

 • 2013.07.03.olvassbele.com, Cserhalmi Imre: Csakis a tények! Gál Éva: Lejáratás és bomlasztás

  (Könyvkritika. A tanulmányok Mérei Ferenc pszichológussal, Szalai Sándor szociológussal, Eörsi István költővel és Szilárd Leó atomtudóssal foglalkoznak.)

 • 2013.07.09. 168ora.hu, Erdélyi S. Gábor: Sitt

  Könyvajánló. Az elfelejtett rab. Magyar írók börtönnovellái. Gyűjtötte, összeállította és szerkesztette Körössi P. József. Kiadta a Noran Libro.

 • 2013.07.12.br.de (Bayerischer Rundfunk), S-Bahn nach Arkadien Das LCB, ein Berliner Schriftstellerparadies

 • 2013.07.19. (29.szám) Élet és Irodalom, Erős Ferenc: Ex Libris
  Gál Éva: Lejáratás és bomlasztás
  Tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében

  Részlet a könyvkritikából. Eörsi István említése.

  A kötet adatait és az Eörsi Istvánról szóló részleteket megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél.

 • 2013.07.19. (29.szám) Élet és Irodalom, J. Győri László: „Azelőtt ők olvastak minket, most mi olvassuk őket”
  Interjú Gál Éva történésszel

  Részlet. Interjú Gál Éva történésszel, Litván György özvegyével Lejáratás és bomlasztás – tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében című kötete apropóján. Párhuzam Heller Ágnesék mostani pere és az 1973-as filozófus-per között. Eörsi István említése.

  Gál Éva Lejáratás és bomlasztás – tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében című kötete adatait és az Eörsi Istvánról szóló részleteket megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél.

 • 2013.07.19.nol.hu, Ayhan Gökhan: Béke? Béke! Újvidék körül

  (Részlet. Danilo Kisről.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.