EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 2013.10.21.szinhaz.hu, MTI: ő meg ő - Szabó Győző és Nagy Enikő a Szegedi Pinceszínházban

  (Októberben Szegeden mutatják be Eörsi István Sírkő és kakaó című végjátékát, amelyet májusban mutatott be a Pinceszínház.)

 • 2013.10.22.gepnarancs.hu, Gusztos István: Elzabrált ország, elzabrált ünnepek

  (Az 1956-os forradalom mai megünneplésének anomáliáiról. Idézet Eörsi István írásából, mely 1985-ben, a szamizdatos Beszélőben jelent meg.
  Előzmény:
  Beszélő 1985.15.(Szamizdat - 1985 - 3.) és Beszélő 2005.11.(Folyóirat), E.I.: Halottak napján.)

 • 2013.10.22.magyarhirlap.hu, Stefka István: Ötvenhat elé

  (Részlet. "A balliberálisok máig nem tudnak mit kezdeni ötvenhattal, és nem is akarják megérteni. /.../ Ilonának nem ez fájt a legjobban, hanem az, hogy Eörsi István egyik könyvében a harcoló lányokat nemes egyszerűséggel utcalányoknak nevezte. /Tollasi Ilona/".)

 • 2013.10.23.hvg.hu, Roman István: Létezik-e az a bizonyos "nagy 56-os film"?

  (Részlet. Vágvölgyi B. András Kolorádo Kid.)

 • 2013.10.23.magyarinfo.blog.hu (Kettős Mérce), Papp Gazsi: Egy elfelejtett forradalmár: Angyal István. A vélemény a miénk, a döntés a tiétek!

  (Emlékezés Angyal Istvánra. Idézetek Eörsi Istvántól.)

 • 2013.10.26.nepszava.hu, Balogh Gyula: Az élet másolja a színházat?

  (Részlet. Beszélgetés Mohácsi Jánossal A csillagos ég - Avagy, a nemzetközi sikerre való tekintet című új darabjukról. "Eörsi Istvántól tanultam, hogy amíg tudsz vigyorogni, az azt jelenti, hogy még életben vagy.")

 • 2013.11.17.nol.hu, Révész Sándor: A Nyugat eljövetele. Huszonöt évvel ezelőtt alakult meg a Szabad Demokraták Szövetsége

  (Részlet. A Fidesznek köszönhetik, hogy "Szabad" Demokrata Szövetség lett a nevük.)

 • 2013.11.18. beszelo.c3.hu, Eörsi László: Eörsi István, 1956-57.
  Az iratok odüsszeiája
  Lásd még: Élet és Irodalom, 2013.10.11. (41.szám) E.L.: Eörsi István, 1956-57

  Tanulmány. Eörsi 1956-os és 1957-es emlékeinek kiegészítése, esetenként korrekciója a levéltári dokumentumok felhasználásával. Eörsi István ’56-’57-es tevékenységéről, a börtönről, szabadulásáról. Eörsi István és társai periratának elkeveredése, majd váratlan előkerülése. Emlékezés a régi szép időkre című memoárjának kiegészítése azokkal a dokumentumokkal, amelyekhez Eörsi nem férhetett hozzá. Új adatok Eörsi tevékenységéről az „olvadás” időszakából, a forradalom forgatagából, perének körülményeiről, fogságáról.

  A Hát ilyenek is tudunk lenni mi?, az Esik, a Szomorú bíztató, a Felszabadultunk (nem jelent meg), a Kőbálvánnyá válva, a Szóba se állj vele, a Munkásokhoz, a Nincs anyád? című versei.

  • Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre című kötete adatait megtekinthetik a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

  Kapcsolódó cikkek:

  • Új Hungária, 1957.06. M. L. – E. I.: Szóba se állj vele. Kőbálvánnyá válva
  • Kapu, 1995.10–11.szám (október – november) Elek István: Vajon meddig mehet el az ember a komcsizásban?
  • Folia Historica, (A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Évkönyve. Folia Historica II. kötet, 2002.) 2002. Baják László: Az „Élünk" története
  • Hadtörténeti Közlemények, 2006.03.szám Rákóczi Rozália: 1956-os röplapok annotált bibliográfiája
  • Hadtörténeti Közlemények, 2007.04.szám Rákóczy Rozália: Militaria Hungarica
  • Élet és Irodalom, 2013.10.11. (41.szám) E.L.: Eörsi István, 1956–57

 • 2013.11.23. galamus.hu, Tagesspiegel: Magyar írók a berlini Művészeti Akadémián
  Szemle

  Írók beszélgetése a berlini Művészeti Akadémián. Az Édes hazám című versantológiáról. „Némethnek [Gábor] ehhez eszébe jut Eörsi István kilencvenes évek elejéről származó javaslata, hogy végre vezessék be újra a cenzúrát. Akkor az ember legalább tudja, hányadán áll. A mostani játék sokkal-sokkal bonyolultabb – mondják. Ide tartozik az is, hogy a sokféle államférfiúi megnyilvánulásban lobogó jobboldali konzervatív retorikából hiányzik a szubsztancia.”

  • Az Édes hazám című antológia adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek/ Antológiák, társszerző, -fordító résznél. 

 • 2013.11.23.nepszava.hu, Sebes György, Simon Zoltán: Erősebb a rend, a biztonság iránti vágy

  (Részlet. Beszélgetés Ungváry Rudolffal az Orbán-kormány jobboldali választói tartalékáról, az erős baloldali egyéniségek hiányáról, az Európa fogalom összetevőiről, a baloldaliság kompromittáltságáról. Példák igazán az erős baloldali egyéniségekről - ilyen volt Eörsi István is.)

 • 2013.11.27.hetivalasz.hu, Osztovits Ágnes - Sümegi Noémi: Vert nemzedék. "Elnézést, de most egy buddhista, buzeráns zsidó versét játsszuk"

  (A Ludwig Múzeum tárlata. Mit mond ma a beatnemzedék? Allen Ginsberg Leples bitangja Földes László Hobo provokatív felvezetésével. Kikkel tartott kapcsolatot Ginsberg Budapesten?)

 • 2013.11.28. (48.szám) Heti Válasz, Osztovits Ágnes – Sümegi Noémi: Vert nemzedék
  Allen Ginsberg és társai a Ludwig Múzeumban

  A Ludwig Múzeum tárlata a beatnemzedékről – Allen Ginsbergről és társairól. Az Üvöltés című antológiáról. A kiállítás a korabeli performanszokat, felolvasásokat, interjúkat mutatja be. A szerzők szerint „…leginkább e szubkultúra ultrabaloldali vonulatát (kozmopolita tiltakozás a kapitalizmus, a Pentagon, a Wall Street vagy a nukleáris ipar ellen) és az egyéni szabadságjogokat (homoszexualitás, drogok, spiritualizmus) extrém módon hangsúlyozó liberalizmusát domborítja ki.” Mit mond minderről Fabényi Júlia, a múzeum igazgatója?

  „Nem véletlen, hogy mások mellett az 1956 után börtönviselt Eörsi István vagy Orbán Ottó is Ginsberget fordított. Eörsire talán élete végéig hatott a beatnemzedék, Orbán – bár sosem tagadta, hogy sokat köszönhet Ginsberg felszabadító erejének – a hetvenes évek végére más irányba fordult.”

  Fotók: Allen Ginsberg New Yorkban (1960), Jack Kerouac Manhattanben (1953), Allen Ginsberg és társai feltartóztatnak egy hasadóanyagot szállító vonatot (1978), Csoóri Sándor és Allen Ginsberg 1980-ban Budapesten.

  • Allen Ginsberg: Üvöltés című kötete adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Fordításkötetek résznél.
  • Az Üvöltés és a Lábjegyzet az üvöltéshez című verseket megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Versfordítások résznél.

 • 2013.11.szám Alföld, Gömöri György: Ügyeim Gombrowicz-csal

  Witold Gombrowiczról. Utalás Eörsi Időm Gombrowiczcsal című kötetére. A kaposvári Esküvő című darab fordításának bonyodalmai, Eörsi elutasító válaszlevele. Az ő fordítása helyett Spiró szövegével ment a darab. Később Gömöri kritikát írt Eörsi Gombrowicz-kötetéről az ÉS-ben.


  Eörsi István: Időm Gombrowiczcsal című kötete adatai és tartalomjegyzéke megtekinthető a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.


  Gömöri György: Egy szigetlakó feljegyzéseiből című kötetének Eörsi Istvánra vonatkozó részletét és a kötet adatait megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Eörsi Istvánról szóló kötetrészeknél.


  Előzmény:

  • Élet és Irodalom, 1995.03.03. (9.szám) Gömöri György: Eörsi, Eörsi, Eörsi, meg ez a Gombrowicz


 • 2013.11.szám Alföld, Tőzsér Árpád: Létfeledés
  NAPLÓJEGYZETEK 2005-BŐL

  Részlet. A Kossuth-díjról. Eörsi István említése.

 • 2013.12.04. galamus.hu, Mihancsik Zsófia: Hát ezért tartanak bennünket náci országnak
  Szemle

  Gaudi-Nagy Tamás kérdése egy tárgyaláson: „A bírónőnek zsidónak tetszik lenni?” Grespik László ügyvéd hasonló kérdést tett fel korábban, szintén egy tárgyaláson a neonácik ellen folytatott perben. A bírónő válaszolt… A politikusok ugyan elhatárolódtak Grespiktől, de mit ér Orbán elhatárolódása, miközben „hónapok óta együtt sétálnak azokkal, akiktől naponta kéne hasonló módon elhatárolódni [Seres László].” Milyen következménye volt az ügyvédi kamarához benyújtott panaszoknak? Fotók a neonáci csoportok gyűléseiről.

  „Ahogy Eörsi István a korabeli Magyar Hírlapban írta (2003. december 1.): »A különféle jogászi testületek, amelyek most eljárásjogi, perrendtartási és egyéb formai indokokra hivatkozva nem hördülnek fel, amiért Grespik megsértette őket, és készen talált jogászi formulákat hangoztatnak, hogy még csak állást se kelljen foglalniuk, felkeltik azt az iszonyatos, és alig kimondható gyanút, hogy talán csakugyan nem demokraták.«”

  Előzmény:

  • Magyar Hírlap, 2003.12.01. E.I.: Ki a sértett?

 • 2013.12.05.tagesspiegel.de, Gregor Dotzauer: Die Entgrenzung der Welt. Zum 50. des Berliner Künstlerprogramms

 • 2013.12.07.nepszava.hu, Balogh Gyula: Kaposvár bombázása

  (Részlet. Eörsi László legújabb kötete, a "Megbombáztuk Kaposvárt". A szerző édesapja, Eörsi István íróként és dramaturgként is szorosan kötődött a kaposvári színházhoz.)

 • 2013.12.13.sonline.hu, Balassa Tamás: Koltai, Lukáts 70: komikus mélység, drámai vétség

  (Részlet. A két 70 éves színész születésnapi ajándéka a kaposvári közönségnek.)

 • 2013.12.jelenkor.net, K. Horváth Zsolt: Keselyű az URH-sávban. Gál Éva: Lejáratás és bomlasztás. Tudósok, tanárok a titkosrendőrség látókörében

  (Könyvkritika.)

 • 2014.(június) Átalvető, Harc a ZDF Aspekte-Kulturmagazin 1993.12.17-i adásával kapcsolatban

  Beszámoló az Erdélyi Világszövetség Németországi Szervezete működéséről, az egyesület fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából.

  Stuttgart, 2002. december 13-án. "Konrád György és Eörsi István nyilatkozatait a sajtószabadság beszűkítéséről teljesen valótlannak, az egész adást céltudatosan hamisnak ítéltük meg." Konthur Bertalan és Spaller Árpád dokumentumai.


  Előzmény:

  • Magyar Narancs, 1994.01.13. E.I.: Tűzoltó, szerepzavarban
  • Népszabadság, 1994.01.18. E.I.: Az ős patkány szívóssága

 • 2014.01-02.szám Criticai Lapok, Földes Anna: Elment Berényi Gábor
  Búcsú egy színházcsináló jóbaráttól

  Nekrológ. Eörsi Lukács-drámájának említése.

 • 2014.01.03. (1.szám) Élet és Irodalom, György Péter: Ginsberg Budapesten
  (Beat-nemzedék/Allen Ginsberg. Ludwig Múzeum, január 12-ig.)

  Kritika. A két elmaradt programról: Nagyítás – a 60-as évek; Off modern, Az ésszerűség szakadárai. „Volt Slam Poetry bemutató, de attól tartok, hogy pár divatos költő fellépése a Hommage à Ginsberg esten nem helyettesíti azt a nemzeti kultúránk szempontjából egyszerűen magyarázhatatlan tényt, hogy ezen a kiállításon nem szerepel sem Eörsi István, sem Orbán Ottó neve.”

 • 2014.01.03.nol.hu, Horváth András Dezső: Cetlik az égen. PáROS INTERJÚ: Varga Noémi–Richly Zsolt

  (Részlet. Richly Zsol felidézi, hogyan cenzúrázták egykori rajzfilmtervét, melyben egy Eörsi-novellát akart feldolgozni.)

 • 2014.01.08.hvg.hu, HVG: Vásárhelyi Mária: Méltóság és szabadság. KÖNYV + SZOMORÚAN DÜHÍTő

  (Könyvkritika. Eörsi-Schmidt-per.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.