EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 2013.03.29.Élet és Irodalom, Csaplár Vilmos: Folytassa, kérem!

  (Részlet. Emlékképek Konrád György 80. születésnapján.)

 • 2013.03.szám Alföld, Halász László: Kényelmetlen tűnődések

  Részlet. Gondolatok Lukács Györgyről. Vajda Mihály Sisakrostély című és Szókratészi huzatban című könyvében írt róla. Vajda vitatkozik, viaskodik Mesterével. Halász egyetemistaként rossz érzésekkel olvasta Lukácsot, de nem hitte, hogy Lukács cinikus lett volna, és tisztességessége sem tagadható. A Bibó-vita.


  „…Eörsi István. A Mester halála után, nem hagyja nyugton a kérdéses vita. Bár nézőpontom, okadatolásom és hangvételem (könnyű nekem!) igencsak eltér az övétől, a hetvenes évek végén levont következtetései példásak. Kivált abban, ahogy felszaggatja a hazai politizálás »törzsi gyökereit« (copyright Antall József). Tehát Eörsi: »Bibó intellektuális győzelmének oka (...) írói álláspontjának magasabb rendű moráljában rejlik. (...) a bibóság az, ami a magyar közéletből 1919 óta hiányzott és hiányzik. (...) (Lukács György) Erkölcsi vereségét a Bibó-vitában – és nemcsak ekkor – az a fajta szellemi szolgálat okozta, amit önként vállalt, amikor 1919-ben a kommunistákhoz csatlakozott. (...) Bibó István ellenben a szolgálat más útját választotta: intellektusát nem rendelte alá kívülről jövő követelményeknek; minden szaváért személyében vállalt felelősséget.«”

 • 2013.03.Tiszatáj, Faragó Kornélia: A fordító mint antropológiai paradigma

  2013.05.03.tiszatajonline.hu, Faragó Kornélia: A fordító mint antropológiai paradigma
  (Részlet a Vickó Árpáddal folytatott beszélgetésből. Eörsi Interjú c. drámája inkább olvasni, mint bemutatni való.)

 • 2013.04.04.hvg.hu, ln: Konrád György 80. És akkor mi van?

  (Konrád György köszöntése 80. születésnapján a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Hivatalosan senki nem köszöntötte...)

 • 2013.04.05.Élet és Irodalom, Cifra Mihály: A röfögő alattvaló

  (Részlet. Vásárhelyi Mária Kertész Ákosról szóló cikkével vitatkozik Révész Sándor. Révész érvelése az egykori Gerő András és Eörsi István közötti vitára emlékezteti a szerzőt.)
  Előzmény:
  Élet és Irodalom, 2003.07.04. Schmidt Mária - Gerő András: Tisztelt Szerkesztőség!

 • 2013.04.Sinn und Form, Adelbert Reif, Ruth Renée Reif: "LUKáCS WAR BEREIT, SEIN LEBEN FÜR EINE SACHE HINZUGEBEN" Gespräch mit István Eörsi

  (Detail.)

 • 2013.05.08.hvg.hu, Laskovity J. Ervin: Megszüntetve őrizték meg. VAJDASáGI MAGYAR KULTÚRBOTRáNY 1983-BAN

  (Az Új Symposion szerkesztősége leváltásának és Sziveri János költő, főszerkesztő meghurcolásának okai. Eörsi István Lukács György-interjúja megjelenésének körülményei. A Magyar Szó /Erdélyi Károly és Major Nándor/ szerepe a lejárató kampányban. A kései rehabilitáció.)
  Előzmény:
  Magyar Szó, 1989.02.17. Zoran Bojovic: Meghiúsult művészeti felnőtté válás

 • 2013.05.15.delmagyar.hu, Vida-Szűcs Imre: Sírkő és kakaó a Szegedi Pinceszínházban

  (A bemutató kapcsán a darab rövid története.)

 • 2013.05.15.estihirlap.hu, EH/MTI: Sírkő és kakaó a Szegedi Pinceszínházban

  (A Szegedi Pinceszínház sajtótájékoztatója a bemutató kapcsán; a darab rövid története. Rendező: Kancsár József.)

 • 2013.05.15.webradio.hu, MTI: Sírkő és kakaó a Szegedi Pinceszínházban

  (A Szegedi Pinceszínház sajtótájékoztatója a darab bemutatása alkalmából.)

 • 2013.05.16.szinhaz.hu, MTI: Sírkő és kakaó - Eörsi darab a Szegedi Pinceszínházban

  (A Szegedi Pinceszínház sajtótájékoztatója a darab bemutatása alkalmából. Rendező: Kancsár József. Az előadás plakátja.)

 • 2013.05.18.iszeged.hu, EÖRSI ISTVáN: SÍRKő ÉS KAKAÓ

  (A Szegedi Pinceszínházban mutatják be Eörsi darabját. A darab tartalmáról, Eörsiről. Rendező: Kancsár József. Az előadás plakátja.)

 • 2013.05.31.index.hu, Versek Orbán Viktorhoz

  (Részlet. Orbán Viktor 49. és 50. születésnapjára íródott versek. Halda Alíz fotója: Eörsi István és Orbán Viktor fejelnek Perőcsényben 1989-ben.)

 • 2013.06.03.tiszatajonline.hu, Kőrössi P. József: "...politika és irodalom közül az irodalmat választottam"

  (Részlet a Markó Bélával folytatott beszélgetésből. Eörsi fejben írta verseit a börtönben.)

 • 2013.06.05.exsymposion.hu, Bozsik Péter: TMASZ

 • 2013.06.05.exsymposion.hu, Pályi András: BITEF

  (Exjugó lexikon. Emlékek a régi, belgrádi nemzetközi színházi fesztiválokra. A kaposváriak 1982-es Marat-előadása után Danilo Kis az egész társulatot vendégül látta.)

 • 2013.06.05.exsymposion.hu, Vágvölgyi B. András: Hotelszobák

  (Exjugó lexikon. 1993-as emlékképek egy szarajevói szállodában eltöltött napokról Déri Miklóssal és Eörsi Istvánnal. A hegyekből lőttek rá, mire megjegyezte: "á, Vageszkám, pancserek ezek! Mert november 4-én a Damjanich utcában a Gáli Jóskával, az volt valami, mert azt hosszában lőtték a ruszkik, de ezek a lesipuskások, ezek pancserek." Bökverseiről, a költői életműről.)

 • 2013.06.05.nol.hu, Révész Sándor: Történelmünk zugai

  (Részlet. Gál Éva Lejáratás és bomlasztás című kötetében az Eörsi István kompromittálására szervezett "operatív kombináció" dokumentumait is bemutatja.)

 • 2013.06.06.nepszava.hu, Balogh Gyula, Hamvay Péter/Népszava: Hatalmas a kínálat a könyv ünnepén

  (Részlet. Beszámoló a 84. Ünnepi Könyvhét rendezvényeiről. Eörsi László Megbombáztuk Kaposvárt című kötetéről, mely a legendás kaposvári színház múltjával foglalkozik.)

 • 2013.06.09.nepszava.hu,Ein-Gespenst: Vágréti László: Bástya elvtárs cselédei

  (1956-ról, Újhelyi Szilárdról, Nagy Imréről és mentegetéséről, Farkas Mihály visszatéréséről, Lukács Györgyről, Kornairól, Kertész Ákosról, Kádár Jánosról. Kornis Mihály kijelentéséről: "Kádár megroppantotta a nemzet gerincét azzal, hogy nem halt meg akkor, amikor egy államférfinak meg kell halnia." "Heller nemcsak önkritikát gyakorolt, hanem spicliskedett is.")

 • 2013.06.15.galamus.hu, Koltai Tamás: "Megbombáztuk Kaposvárt". Abszurdisztán pregnáns botrányai

  (Részlet. Eörsi László könyvéről.)

 • 2013.06.19.hvg.hu, Marton Éva: Utaztak rájuk. A TEHER ALATTI KAPOSVáRI SZÍNHáZ

  (Beszélgetés Eörsi Lászlóval a Megbombáztuk Kaposvárt című új könyve megjelenése kapcsán a kaposvári Csiky Gergely Színház és a hatalom viszonyáról; a kutatáshoz szükséges dokumentumok hiányáról, Aczél és Pozsgay szerepéről. Függetleníteni tudta-e magát a szerző attól, hogy édesapja, Eörsi István a színház dramaturgja volt?)

 • 2013.06.19.onkormanyzat.miti.hu, MTI: Sólyom László kapta idén a Magyar Szabadságért Díjat

  (Részlet.)

 • 2013.06.jelenkor.net, Radnóti Zsuzsa: A titokzatos Borbély Szilárd-drámák

  (Részlet. A betiltott szerzők közt: Eörsi István.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.