EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1957.05.24.Népakarat, (sz): Ítélet Eörsi István és társai bűnperében

 • 1957.05.24.Népszabadság, Ítélet Eörsi István és társai bűnügyében

 • 1957.06. Új Hungária, M.L.... E.I.: Szóba se állj vele; Kőbálvánnyá válva

  (Bevezető sorok Eörsi 2 verse elé `56-os tevékenysége miatt börtönbe zárása után. A két vers: E.I.: Szóba se állj vele; Kőbálvánnyá válva.)
  Reagálás:
  Kapu, 1995.10-11. Elek István: Vajon meddig mehet el az ember a komcsizásban?

 • 1957.06.08. (135.szám) Amerikai Magyar Népszava, Pfeiffer Zoltán: A temető csendje…
  Tragikus helyzetkép a Kádár kormány csizmája alatt vonagló Magyarországról

  A forradalom leverése után a Kádár-kormány katonai szerződést kötött a Szovjettel. „Az újságok napról-napra hozzák a forradalmárok elleni büntetőtárgyalások riportjait. […] Eörsi István írót 5 évre ítélték forradalmi cikkeiért, még az ártatlan naplóírók sem mentesülnek. […] Most már csend van Magyarországon, a börtönök, az internálótáborok, a temető csendje, a besúgóktól, ÁVO-soktól, szovjet tankoktól kikényszerített csend.”

 • 1957.07.07. Csongrád Megyei Hírlap, P. Z.: Szocialista kultúra vagy polgári kísértetjárás?
  – JEGYZETEK KÖNYVKIADÁSUNKRÓL –

  A kulturális élet egyes jelenségei. „…az ellenforradalom, fegyveres erőinek leverése után, még mindig offenzívában van az irodalom és a kulturális élet területén. […] a magyar írók mai tárgyú könyveinek kiadásával se nagyon törték magukat kiadóvállalataink, de valószínűleg annál fontosabbnak tartották az időközben különböző ellenforradalmi cselekményekért börtönbüntetésre ítélt Eörsi István ifjú költő »Ütni az ördögöt« című verskötetének januárban való megjelentetését.” Megemlíti – elítélően – Abody Bélát és Déry Tibor „Befejezetlen mondat”-ának kiadását is. „Amennyi benne az üzlet, legalább annyi az ellenforradalmi, romboló, revizionista szándék. S nekünk ez ellen harcolnunk kell.” Kárhoztatja a kiadókat a nyugati irodalom egyes alkotásairól és alkotóiról megváltozott véleményük miatt. Passuth László és Szerb Antal kultuszáról. 

  Eörsi István: Ütni az ördögöt című kötete adatait és tartalomjegyzékét megtekintheti a honlapon az Eörsi István / Kötetek / Magyar nyelvű résznél.

 • 1957.07.26.Open Society Archives, The Hungarian Writers after the Revolution

 • 1958.01.18. (15.szám) Amerikai Magyar Népszava, Ilyenek is tudunk lenni?
  Eörsi István verse

  Vers. 1956. október 29-én közölte a forradalmi rádió.

 • 1958.01.25. (21.szám) Amerikai Magyar Népszava, Tamási Áron vallomása
  Másodrangú írókra támaszkodik a Kádár rendszer

  Részlet. „Legdurvábban Kádárék fordultak szembe az írókkal. Az egykor kommunista táborba tartozó Déry, Háy, Zelk, Eörsi és társainak bebörtönzésével nem ért véget az írók elleni hajsza. Az Irodalmi Újságot betiltották. De a kimenekült írók Londonban újból kiadták és a már második évfolyamába fordult irodalmi emigráns-újság külföldön folytatja otthon megszakadt működését.” Az új irodalmi lapban, az Élet és Irodalomban megjelent, Tamási Áron Szellemi tisztesség című cikkének kiemelése: „…tiszteletreméltó őszinteséggel és bátorsággal tört lándzsát, az írói szabadság mellett.”

 • 1959.06. Új Látóhatár, Molnár Miklós: Magyar versek 1953–1956

  (Könyvkritika a verses antológiáról, melyben Eörsi verse is helyet kapott.)

 • 1959.09.23.Open Society Archives, Reorganization of Hungarian Writers` Association

 • 1961.01.szám Valóság, E.I.: Lázadás és menekülés
  AZ ÚJ AMERIKAI KÖLTÉSZET, 1945-60. GROVE PRESS, NEW YORK, 1960.

  Könyvkritika a verses antológiáról.


  Reagálás:

  • Élet és Irodalom, 1970.05.16. (20.szám) E.I.: Az igazságok sokféleségéről

 • 1961.04.Új Írás, E.I.: Müncheni keservek

  (1958-ban kultúrkritikai kongresszus volt Münchenben. A referátumokat és hozzászólásokat később ˝Pusztulás vagy átmenet˝ /Untergang oder Übergang/ címen könyvalakban is kiadták. A kongresszus elemzése. A gépek hatása az emberre, a kultúrára. A kultúra és a tömegek. A civilizációs betegségek. Az írótípusok jellemzése. Optimista és pesszimista felszólalók.)

 • 1961.09.Új Írás, -r - s (E.I.): Settembrini szelleme? (Hermann Kesten: A nyugtalanság szelleme /Der Geist der Unruhe/

  (Kesten gondolatainak, filozófiájának elemzése.)

 • 1961.10.10.osaarchuvum.org, Situation Report - hungary. Parliament in Session; Tardos - Eörsi

 • 1961.10.Nagyvilág, Bertolt Brecht:Versek

  (A weimari alkotmány három paragrafusa - Az ulmi szabó - A jutányos lirikus dala.
  Eörsi István fordításai.)

 • 1962.03.17. (11.szám) Élet és Irodalom, Eörsi István: Olvastuk
  A salamancai diák
  Iose de Esproceda elbeszélő költeménye

  Könyvkritikia. Berczeli A. Károly fordításának kiemelése. Benyhe János utószavának dicsérete.


  Kapcsolódó cikk:

  • Élet és Irodalom, 1996.05.31. (22.szám) Mihancsik Zsófia: Az ötlábú bárány – Eörsi Istvánnal beszélget Mihancsik Zsófia

 • 1962.03.Valóság, E.I.: Brecht lírája és az intellektuális költészet

  (Brecht lírája néhány verse tükrében.)

 • 1962.06.26.Népszabadság, Megjelent a Valóság legújabb száma

  (Eörsi István cikke Brecht lírájáról és az intellektuális költészet problémájáról.)

 • 1962.07.15.Népszabadság, Megjelent az Új Írás júliusi száma

  (Eörsi István cikke az intellektuális költészetről.)

 • 1962.07.Új Írás, E.I.: Költészet és gondolat

  (A költészet és a gondolatiság szembeállításáról. Miként jelentkezhet a gondolatiság a versben?)

 • 1962.09.Nagyvilág, E.I.: A műfordításról

  (Az angol nyelvű műfordítás gyakorlati és elvi problémáiról az On Translation tanulmánykötet megjelenése kapcsán.)

 • 1962.11.02.Népszabadság, Megjelent a Nagyvilág novemberi száma

  (Eörsi István fordításai.)

 • 1962.11.Nagyvilág, Hans Mayer: Dürrenmatt és Brecht avagy a visszavétel

  (Eörsi István fordítása.)

 • 1962.11.Nagyvilág, Jevgenyij Jevtusenko: Titok

  (Vers. Fordító: Eörsi István.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.