Név:

Hozzászólás:[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  28  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 
Előző Következő
 
Eddigi hozzászólások:
Eörsi László 2009-12-02 21:40:24
Tisztelt Gondnok Úr!
Az Ön által említett Oroszi Marton György tisztességtelen tetteiről sem levéltári, sem szóbeli forrással eddig nem találkoztam. Az Ön állításai igen súlyos vádakat tartalmaznak. Hálás lennék, ha elárulná, mire alapozza ezeket. Mert valóban szükség van arra, hogy tiszta vizet töltsünk a pohárba!
 
Eörsi László 2009-12-02 21:31:05
Tisztelt Igazi Nemzetőr!
Nagyon köszönöm a baráti szavakat! ám roppantul sajnálom, Dömötör Zoltán ügyében semmilyen "plusz" ismereteim nincsenek. 56-os múltjáról csak annyit tudok, hogy a dec. 12-i egri sortűzben megsebesült, majd 1957-ben szervezkedésért hét évre ítélték és 1962-ben szabadult. Konkrét tevékenységéről semmit nem tudok, a vidék történéseit eddig még nemigen kutattam.
Arról sem tudtam eddig, hogy Dömötört kihallgatták a Király kontra Bokor perben. A nagykovácsi-nagyszénási ügyet viszont ismerem, az ezzel kapcsolatos levéltári forrásokban tudtommal Dömötör Zoltán nem szerepel. Ettől persze még ott lehetett. Ezt nagy valószínűséggel tisztázni lehetne a peranyagából.
 
Szabad Nép Székház gondnoka 2009-12-02 20:00:35
O.Marton György túlkoros forradalmár,szabadcsapatos szerepkört "báránykát "testesített"meg 56-os bázisán.Nem éppen
tiszta eszközökkel és társasággal -motivált anyagi haszonszerzéssel végrehajtott áVÉ-hás akciói nem a tisztitó célzattal való-
sultak meg........Belgiumban a Szabad NÉP Székház bélyegzőjével többezer dollár adomány "gyűjtött " elesett bajtársai család-
tagjai megsegítésére amiből egyéni szükségleteit fedezte.Adományokat valós nemzetőr igazolvánnyal vette át melyre a
Szabad NÉP Székház bélyegzőlenyomatát is rátette ezzel igazolva hitelességét...
 
56-os igazi nemzetőr 2009-12-02 19:42:12
Tisztelt Eörsi Úr! Köszönet azért az áldozatos munkáért amit e korról közösen tesznek! Sok időnek kell eltelni ahhoz,hogy
tisztulni tudjon az átélt forradalom valósága a társadalomban.Szeretnék tudni Dömötör Zoltán Úrról többet akinek 1956-
os Budapesti vagy Egri cselekedetei vegyes gondolatokat ébresztenek többünkben..Ön kutatási munkássága során,hol
találkozott valóságosan Dömötör Úrral. /nem a családi vonatkozású szerepvállalásokra gondolok/Végrehajtott cselekedetei
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc alatt törvénybe ütköző normasértések vagy igazi forradalmár tettek? Vagy
a büntetés alóli mentesség után kaptak forradalmi arculatot ?
Dömötör ÚR terhelő bizonyitékkal szolgált Dr. Király Béla és Bokor Imre perében /Dr. Wágner /-hol lehetett Dömötör Úr
abban a helyzetben Király közelében,mi lehetett a nevezett bizonyiték?
 
Eörsi Nóra 2009-12-01 21:32:07
:)
 
Eörsi László 2009-12-01 15:34:28
Kedves Varga István!
Nagyon köszönöm a leveled és az értékes információkat. A csepeli eseményeket részleteiben még nem kutattam. Egyetértünk abban, hogy a Kalamár-ügy és a többi tragédiával járó önkényeskedés károsan befolyásolja a forradalom megítélését.
 
Eörsi László 2009-12-01 15:21:02
Tisztelt Családtag!
Nagyon köszönöm a levelét, ám meg kell jegyezni, hogy állításaiba pontatlanság és tévedés került. Dr. Sárosi ügyvédet nem öltek meg a "szabadnépesek", nem is szerepel a történetben . Megölték viszont - sajnálatosan - Dr. Sarkadi István ügyészt Fodor Pál áVH-s főhadnaggyal együtt november 4-5-e éjszakáján. Ebben - a rendelkezésünkre álló adatok szerint - Oroszi Marton György ártatlan volt, noha a csoport parancsnokságához tartozott. Sarkadi (és Fodor) haláláért elsősorban Pálházi Ferenc és Preisz Zoltán volt a felelős. Eljárás indult ellenük, halálra ítélték, majd 1957. május 10-én kivégezték őket .
 
Varga István 2009-12-01 13:49:59
Kedves Eörsi László úr! Kedves László /KEP Dialogus Bízottságában tegeződünk/
Kalamár József csepeli tanácsenök 56-ban tötént meggyilkolásával kapcsolatos máig élő nézeteket kivánom részben cáfolni. 56-ban 14 éves voltam és abban a Szt. István úti 170-es iskolába jártam ahol öt elfogták. Az iskola épületét nagyon jól ismerem, hiszen nyolc éven keresztül koptattam padjait. Az iskola pincéjében katonai raktárszerűség volt. Az iskola tetején pedig betonból egy göbölyü, lőrésekkel ellátott figyelőtorony, és melette egy nagy antenna. A forradalom első napjaiban elterjedt az a hir a környéken, hogy az iskolából adó-vevön informálják az oroszokat a és a felettünk Tököl-re tartó szovjet repülőket. A királyerdei felkelők azt sejtették, hogy az iskola pincéjében fegyverek is vannak. A felkelők ezeket indultak ellenörizni a Bagi Művelődési Házból. Itt eben az iskolában találták meg Kalamár József tanácselnököt. Feltételezésük igaznak látsdzott mert az iskolában tényleg volt adó-vevő. Ezután Kalamár József tanácselnököt a felkelők kezén lévő rendörségre akarták kisérni, de utközben egyre jobban belehergelték magukat abba a tudatba, hogy az iskolából tájékoztatta az oroszokat és onnan segítséget is kért, hogy egyikük a felfokozott izgalmi állapotban hátúról tarkon lőte. Az az állitás sem igaz, hogy a forradalmárok meggyalázták volna mert én éjjel a Ferenc krt.-Üllői út-Korvinköz-Kilián laktanya környékéröl gyalog hazatérve azon az üres telken ahol feküdt, -rajta majdnem keresztül esve- tisztán láttam rajta két fekete fényes csizmát és nagykabátor. Természetesen akkor éjjel nem tudtam, hogy kit láttam. Csak másnap tudtam meg amikor visszamentem, hogy a halott férfi Kalamár József csepeli tanácselnők, de ekkor már nem voltak rajta a csizmái és a ruházata is hiányos volt. Az az állítás sem igaz, hogy a forradalmárok nem engedték eltemetni, mert senki sem őrize, dehát máshol is hevertek több napon át temetetlen holtak. Én nem hiszem, hogy Kalamár József a felkelök elöl ott a 170-es iskolában bujkált volna, mint azt még ma is állitják. Nem tudom elképzelni, hogy akkora melléfogást csináljon egy nagytapasztalatú, illegalitásban is élt kommunista ellenálló, hogy egy őrizetlen katonai objektumban keressen menedéket. Terészetessen ne legyünk és én sem vagyok büszke arra, ahogyan Kalamár Józsefet kivégezték, mert bizony ez és az ehhez hasonló esetek beárnyékolják a forradalmat és nagyon kimaradhattak volna a kronikákból.
 
családtag 2009-11-30 21:58:14
Tisztelt Eörsi Úr!O.Marton György magára vállalta apám Dr.Sárosi ügyvéd meggyilkolását a corvin áruház melett meg még egy személyét ő most HőSKÉNT ünnepelteti magát holott háborűs bűnös,mert a rábizottakat akiket átt kellett volna kisérni
a meghatározott őrző helyre de Neki mint "báránykának"egyszerübb volt lelőni őket....Ezt még el is dicsekedte mikor haza-
jött hogy nagyobb HőS legyen.....őn könyvében"MÍTOSZOK NÉLKÜL" utal is erre mot mit csináljak EÖRSI ÚR.........
 
Eörsi László 2009-11-12 20:08:51
Jani, én örülök, ha Tiborral leveleztek, akár értekeztek itt, ez számomra megtisztelő. Annak meg szintén örülök, hogy jól sikerült az évfordulós megemlékezés a gimnáziumban.
Hát igen, Nickelsburg igen ellentmondásos személyiség volt. Ügyesen szervezte a csoportját, de morális értékekben meg sem közelíti Angyalt, Bárányt vagy Iván Kovácsot.
Igen, valóban három Pásztor volt ott, és tényleg nagyon összekeverték őket, különösen a peres eljárások idején. Szerintem túlságosan szigorúan bírálod egykori barátodat Pásztor Gézát: természetesnek vehető, hogy mindent tagad "odabenn", amit csak tud. Ezzel nincs ellentétben az, hogy szabad emberként immár az igazat mondja. Az már más kérdés, hogy nem az igazat mondta, de emberileg az is érthető, hogy védeni akarja egykori Baross téri társait abban, hogy tagadja az október 30-i Köztársaság téri szerepüket.
Üdv: Laci
 
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  28  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 
Előző Következő