Amnézia?

A képviselőket a nép választja, az Országgyűlés a népfenséget testesíti meg. Ez közhely. Alapeszme, amelyet annál kevésbé illik negligálni, minél nagyobb hatalma van valakinek. Szokai Imre, az állami vagyonkezelő elnöke vette magának a bátorságot, s nem válaszolt a parlament jogi bizottságának kérdéseire. Nem válaszolt! Pedig a képviselők kérdezték, és az elnök urat arra kötelezi az alkotmány, továbbá a privatizációs törvény, hogy feleljen, ha kérdezik. Ez is megtörténhet minálunk: nagy hatalmú illetékes nem tiszteli meg válaszával a T. Ház bizottságát, nem emlékszik, otthon-”felejti” az aktákat, nem számol be. Pedig a demokrácia annyit tesz, hogy a nép ellenőrizhesse képviselete útján a végrehajtó apparátust. Meg annyit tesz, hogy a mégoly nagy hatalmú illetékeseknél is hatalmasabb a laikus nép, amelyet most bizottság képében letéteményesei képviseltek.
Ha Szokai úr nem akar válaszolni a bizottságnak, akkor nem tiszteli demokratikus berendezkedésünket? De hát ez képtelenség! Szívesebben hisszük, hogy – mint mondja – valóban nem emlékezik bizonyos részletekre a Tocsik-történetből, hogy csak feledékenység tört rá ott a bizottság előtt, és legközelebb legyőzi amnéziáját.