EÖRSI LÁSZLÓ (1955- )

Cikkek

 • E.L.: A gépfegyvertől a seprűig (Pongrátz Gergely: Corvin köz 1956). Népszab., 1992. IX. 5.

 • Népszabadság, 2003. XI. 04. Szigethy András: Mítoszok helyett 1956-ról

 • 001.11# E.L.: A gépfegyvertől a seprűig (Pongrátz Gergely: Corvin köz 1956). Népszab., 1992. IX. 5. (2)

 • Pongrátz Gergely: Piszkos lencse a mikroszkópon. Népszab., 1992. IX. 16.

 • Puchert János: Kinek a mikroszkópja torzít? Népszab., 1992. IX. 29.

 • E.L.: Válasz Pongrátz Gergelynek. Népszab., 1992. X. 4.

 • 001.5.1# E.L.: A gépfegyvertől a seprűig (Pongrátz Gergely: Corvin köz 1956). Népszab., 1992. IX. 5. (2)

 • E.L.: Sem ellenforradalmár, sem áruló nem volt (Iván Kovács László, 1930-1957). Népszab., 1993. V. 26.

 • E.L.: Egy megvádolt áldozat Pongrátz Gergely, Renner Péter és a bécsi Magyar Forradalmi Tanács- Beszélő, 1993. X. 23.

  Erdélyi Tibor: [Olvasói levél] Válasz E.L.: Egy megvádolt áldozat c. cikkére (A Renner-ügy). Beszélő, 1993. XI. 11.

 • E.L.: Adalékok az 1956-os emigráció történetéhez (A bécsi "Magyar Forradalmi Tanács"). In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1994.

 • E.L.: Göndör, Bütyök, Cigány és a többiek. Beszélő, 1994. X. 20.

 • E.L.: A Tompa-Ráday utcai felkelők. Népszabadság, 1994.X.28. (1)

 • E.L.: A Tompa-Ráday utcai felkelők. Népszabadság, 1994.X.28. (2)

 • E.L.: Egy hithű forradalmár. Angyal István. Rubicon, 1995/8.

 • E.L.: Adalékok az 1956-1957-es ellenállás történetéhez. (A „Bástya” csoport) In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. 1995.

 • E.L.: A corvinisták viszontagságos útja. MH, 1996. VI. 14.

 • E.L.: A gépfegyvertől a seprűig (Pongrátz Gergely: Corvin köz 1956). Népszab., 1992. IX. 15. (2)

 • E.L.: Kik lőhettek? ÉS 1988. XI. 4.

 • Charlie Coutts: Akik lőhettek volna. ÉS, 1988. XI. 11.

 • Geréb Sándor: A tér északi oldaláról. ÉS, 1988. XI. 18.

 • Varga László: Egy hamisítás utóvédharca. ÉS, 1988. XII. 2.

 • E.L.: A tényekhez ragaszkodva. ÉS, 1988. XII. 2.

 • E.L.: A gépfegyvertől a seprűig (Pongrátz Gergely: Corvin köz 1956). Népszab., 1992. IX. 15.

 • E.L.: Az aczéli kultúrpolitika és a kaposvári Csiky Gergely Színház. Élet és Irodalom, 2009. I. 2. 12. o.

 • E.L.: Grósz titkos dokumentumai. Élet és Irodalom, 1990. VIII. 3.

 • E.L.: Hintsch György: Irgalmatlanul (filmkritika). In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1995.

 • E.L.: Ordódy György: Ki volt Tóth Ilona? ("Magasabbak az egek a földnél") (filmkritika) In: Évkönyv VII. 1956-os Intézet, 1999.

 • E.L.: Ordódy György: Mindent a hazáért - Corvin köz `56. I.-III. In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1994.

 • E.L.: Perek, bíróságok, ítéletek. Koncepciós perek? História, 2006/10. 40-43. o.

 • Geréb Sándor: Ki lőtt? Magyarország, 1988/42. X. 14. 21. o.

 • E.L.: XIII. kerületi forradalom `56. MH, 1997. XI. 8.

 • E.L.: A corvinisták a második szovjet támadás után. Beszélő, 1997/11.

 • E.L.: A Mosonyi utcai laktanya 1956-ban. MH, 1998. VI. 13.

 • E.L.: "Azt hiszitek, én nem vagyok olyan magyar, mint ti?". (A Corvin közi fegyverátadási tárgyalások). Beszélő, 1998/10.

 • E.L.: A bécsi Magyar Forradalmi Tanács szerepe 1956 után. Népszab., 1998. XI. 5.

 • E.L.: Ki lopja el a forradalmat? Népszab., 1998. XII. 21.

 • Szabó Miklós: Az ellopott barikád. Beszélő, 1999/2

  E.L.: Szabó Miklós: Az ellopott barikád. Beszélő, 1999/4

 • E.L.: A megosztott Kilián. Népszava, 1999. VI. 16.

 • E.L.: A "két ellenforradalmár". Népszava, 1999. XI. 1.

 • A Kisfaludy utcai felkelőcsoportok. In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1999.

 • Berki Mihály: Történetírás helyett gyalázkodás. MH, 1994. I. 11.

 • E.L.: "Döntse el az olvasó" (Berki Mihály: Pufajkások). MH, 1994. I. 13.

 • Berki Mihály: Nem csalódtam. MH, 1994. I. 13.

 • Balassa Tamás: Eörsi: a nemzeti-polgári oldal jobban fenyeget, mint Kádárék. (Interjú Eörsi Lászlóval).

  Somogyi Megyei Online, 2009. I. 24. 13. o.

 • E.L.: Ismét az `56-os listáról. MH, 2007. IV. 24.

 • E.L.: Lugossy István: Széna tér `56 (Márton Erzsébet). In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1994.

 • E.L.: Tóth Ilona pere nem volt koncepciós. MH, 2000. X. 30. 7. o.

  Gyenes Pál: Fellebbezés Tóth Ilona és társai ügyében. MH, 2000. XI. 16. o.
  E.L.: Érvek helyett csúsztatás (Válasz Gyenes Pálnak). MH, 2000. XII. 4. 7. o.

 • Korsós Jenő (E.J.): A sortűz-specialista. Beszélő-beszélgetés Eörsi Lászlóval. Beszélő (Hetilap), 1990/41.

 • E.L.: Egy pesti srác (Mansfeld Péter). MH, 1996. XII. 12.

 • E.L.: A Corvinisták és a Nemzetőrség. Beszélő, 1999/11.

 • E.L.: Ki volt a parancsnok? Népszab., 2000. V. 2.

 • E.L.: Budapest ostroma. 1956. Budapesti Negyed, 2000/29-30

 • E.L.: Corvin köz 1956. Beszélő, 2000/9-10.

 • E.L.: A Vajdahunyad utcai felkelőcsoport. In: 1956-os Intézet Évkönyve, 2000.

 • E.L.: A "szabadnépesek". Beszélő, 2001/4.

 • E.L.: Nagy Imre és a felkelők. Népszabadság, 2002. VI. 15.

 • E.L.: A Széna téri felkelők tűzszüneti tárgyalásai. In: 1956-os Intézet Évkönyve, 2002.

 • E.L.: A legendás parancsnokok (A fegyveres felkelés vezetői). Rubicon, 2002/11-12.

 • E.L.: Egy ellopott hős (Iván Kovács László). Népszab., 2002. XII. 28.

 • E.L.: Széljegyzetek egy memoárhoz (Pongrátz Gergely: Corvin köz 1956).

  Kritika, 1993. II. 2. 46-47. o.

 • E.L.: Széljegyzetek egy memoárhoz (Pongrátz Gergely: Corvin köz 1956).

  Kritika, 1993. II. 2. 46-47. o.

 • Berki Mihály: Nem volt sortűz? Új Magyarország, 1992. V. 11.

 • Bokor Imre: Rákosi Mátyás fia és unokája. Magyar Fórum, 1994. III. 2.

  /Kiegészítés a cikkhez; Részletek Bokor Imre életútjából (Ki Kicsoda. Biográf, 1994): T.: Honvéd Kossuth Ak., 1949–50, Híradó Mérnöki Ak., Leningrád, 1952–57. É.: 1951–52 Székesfehérvárott századparancsnok, 19587–60 a Zrínyi Miklós Kat. Ak. Főtanára, 1967–86 a VII. ker. Tan. tagja./

 • E.L.: A kaposvári Marat/Sade és a kultúrpolitika (A "megkerülhetetlen kultuszelőadásról"

  és a "Kaposvár-jelenségről"). 1956-os Intézet Évkönyve, 2009. és Színház, 2010/9. 2-14. o.

 • E.L.: Az 56-os vértanúk. ÉS, 2008. VI. 27.

  Dr. Horváth Miklós: Vértanúkról. ÉS, 2008. VII. 04.
  E.L.: A vértanúkról még egyszer. ÉS, 2008. VII. 11.

 • E.L.: Hol volt, hol nem volt... (Mese egy sortűzről több tételben) (Berki Mihály, Horváth Lajos és mások: Sortűz a HM előtt. 1956. október 24.) Népszab., 1993. II. 9.

 • E.L.: Mansfeld Péter és kultusza. Népszab., 2002. X. 22. 8. o.

 • E.L.: Nem volt sortűz! Új Magyarország, 1992. V. 2.

 • E.L.: Szobolits Béla: Maléter (I-III.) In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1994.

 • E.L.: Tóth Ilona és kultusza. Népszab., 2002. IV. 4. 12. o.

  Dr. Kende Péter: Szobrot a gyilkosnak? Népszab., 2002. IV. 22. 12. o.)
  E.L.: Tóth Ilona védelmében. (Válasz Dr. Kende Péternek) Népszab., 2002. IV. 25. 12. o.

 • E.L.: Széna tér, 1956. Részletek a szerző készülő monográfiájából. Beszélő, 2004/5.

 • E.L.: Széna tériek a rendszerváltás óta. Beszélő, 2004/9.

 • E.L.: Széna tériek a fegyverszünet idején. In: 1956-os Intézet Évkönyve, 2004.

 • E.L.: Csongovai Per Olaf (1930-2005). Beszélő, 2005/12.

 • E.L.: Köztársaság tér, 1956. Beszélő, 2006/6.

 • E.L.: Felkelőcsoportok a forradalomban. História, 2006/8-9 (1)

 • E.L.: Felkelőcsoportok a forradalomban. História, 2006/8-9 (2)

 • E.L.: Felkelőcsoportok a forradalomban. História, 2006/8-9 (3)

 • E.L.: Felkelőcsoportok a forradalomban. História, 2006/8-9 (4)

 • E.L.: A Széna téri felkelők fegyveres ellenállása. Rubicon, 2006/9.

 • Vajda Zsuzsanna - E.L.: „Szent suhancok” – Az 1956-os felkelők résztvevői. Beszélő, 2006/10.

 • E.L.: Szabó Bácsi (1897-1957) (A Széna téri felkelők parancsnokáról). origo.hu, 2006.11.19.

 • E.L.: Ötven év múltán. (A budapesti felkelőkről.) ÉS, 2007. III. 2.

 • Berki Mihály: Nincs pufajkás múltam. Új Magyarország, 1993. II. 11.

 • E.L.: A Bástya csoport. MH, 1994.XI.4. - 1

 • Bokor Imre: Válasz egy alattomos kritikára. Ring. 1993. III. 17.

 • E.L.: A Bástya csoport. MH, 1994.XI.4. - 2

 • Berki Mihály: Ami a NAP TV adásából és a Sortűz a HM előtt című könyvből kimaradt. Magyar Honvéd, 1993/6.

 • E.L.: A Bástya csoport. MH, 1994.XI.4. - 3

 • E.L.: A Bástya csoport. MH, 1994.XI.4. - 4

 • E.L.: Rövid válasz Berki Mihály írására. Magyar Honvéd, 1993. IV. 16.

 • Szalay László: Széljegyzet egy reflexióra. Magyar Honvéd, 1993. IV. 16.

 • E.L.: A bizonyítékok szegény tárháza (Kahler-bizottság: Tényfeltárás a sortüzekről).

  Beszélő, 1993. XII. 23. 8-10. o.

 • E.L.: Az `58-as DVD-ROM. (Nagy Imre és társai pere) revizoronline.com, 2008. XI. 10.

 • E.L.: Az "elrabolt forradalomról" (Válasz a Magyar Nemzet publicistáinak). Magyar Nemzet, 2002. XI.15. 18. o.

 • E.L.: Hol volt, hol nem volt... (Mese egy sortűzről több tételben.)

  Népszabadság, 1993. II. 9.

 • E.L.: Ordódy György: "Magyarország levegőjét szívtam" (Tova Meyer).

  In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1995.

 • Levendel Júlia: "Megdőlt a nagy kuss törvény" (Jegyzet E.L.: A kaposvári Marat/Sade és a kultúrpolitika című tanulmányáról - Színház, 2010/9.)

  Liget, 2010/11.

 • Murányi Gábor: A Tóth Ilona-vita. HVG; Múlt-kor.hu, 2002. V. 12.

 • E.L.: A corvinista ügynök. Élet és Irodalom, 2007/42.

 • E.L.: A várbeliek ellenállása. In memoriam Czérna Zoltán.

  Szegedi Műhely, 2008/1.

 • E.L.: Cigány a forradalom élén. fn.hu, 2009. X. 23.

  E.L.: Nem volt cigány a "Cigány". Helyreigazítás. fn.hu, 2009. X. 26.

 • E.L.: "Gabriella" és az állambiztonság (Bencze Gizella). Élet és Irodalom, 2009/14.(IV. 03.)

 • E.L.: A Corvin közi emléktáblák. Legendák és tények. História, 2009/9-10 (1)

 • E.L.: A Corvin közi emléktáblák. Legendák és tények. História, 2009/9-10 (2)

 • E.L.: A Corvin közi emléktáblák. Legendák és tények. História, 2009/9-10 (3)

 • Czájlik Péter – E.L.: A Corvin közi alelnök. (Murányi Levente) Élet és Irodalom, 2010. III. 12.

 • E.L.: Baross tér, 1956. Beszélő, 2010/2-3, 4.

 • E.L.: A Thököly úti csoport. 1956. Beszélő, 2010/7.

 • E.L.: A "Wesselényi" csoport. 1956. Beszélő, 2010/9.

 • E.L.: A Csengery utcai csoport. 1956. Beszélő, 2011/1.

 • E.L.: Az ellenforradalmárok támadásától a sortűzig. Beszélő, 1993. III. 27. 20. o.

 • Markó György: Dokumentumok a Hadtörténeti Levéltárban. Beszélő, 1993. III. 27. 21. o.

 • Néphadsereg tér, 1956. október 24. Beszélő szerk. 1993. III. 27. 20. o.

 • E.L.: Feltáratlan tények (A Kahler-bizottság 2. jelentése). Beszélő, 1994. VI. 16. 25-26. o.

 • E.L.: Lugossy István: Az áldozat (Péch Géza). In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1995.

 • E.L.: Mansfeld Péter, a megtorlás legfiatalabb áldozata. Rubicon, 2002/11-12. 30-33. o.

 • E.L.: Tisztelt 168 Óra! (Pokol Béla) 168 Óra, 1995. II. 21.

 • E.L.: Tóth Ilona. A valóság és a mítosz. Beszélő, 2002/6 82-96. o.

 • Megválaszolatlan levél a kormányszóvívőknek. 2009. VI. 11.

 • E.L.: A Hársfa utcai csoport. 1956 Beszélő, 2011/3.

 • E.L.: A Lenin körúti csoport. Beszélő, 2011/5.

 • E.L.: A "megátalkodott ellenség" (Gyulai Lajos 1931–1958). Élet és Irodalom, 2011/36.

 • E.L.: Az utolsó halálos per. Élet és Irodalom, 2011/24.

 • E.L.: Egy magyar kémtörténet - "Kovács János" és az UDB. Magyar Narancs, 2011/36.

 • EL: Köztársaság tér, 1956 – újabb források. Élet és Irodalom, 2011/42.

 • E.L.: Tüzek, sortüzek, ébresztők. ÉS, 1993. XII. 17.

 • E.L.: A hős (Bánkuty Géza). Népszab., 1999. I. 27.

 • Berki Mihály: 1956-57-es tüzek, sortüzek, tűzcsapások. Magyar Fórum, 1993. XII. 2.

 • E.L.: Az autentikus szerző (Szalay Róbert: A forradalom igaz története).(Szalay Róbert nyílt levele

  E.L-nak, + 2 Elhatárolódás.) Népszab., 1999. XII. 13. 12. o.

 • E.L.: Magyar József: A mi forradalmunk (IV.). In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1995.

 • E.L.: Mansfeld Péter. A valóság és a mítosz. Beszélő, 2002/12. 46-58. o.

 • E.L.: Téves következtetések; Koncepciók (Jobbágyi Gábor: Néma talp recenziója). ÉS, 2002. IX. 20. 24. o. ; Évkönyv X. 1956 Intézet, 2002. 446-450. o.

 • E.L.: Hintsch György: Irgalmatlanul. (Mansfeld Péter) In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1995.

 • E.L.: Mécs Imre: Összejárók. 1999. IV. (Nem jelent meg a Beszélőben.)

 • E.L.: Mítoszok helyett - 1956 - . Noran kiadó, 2003. In. 258-301. o.

 • E.L.: Münchausen főhadnagy kalandjai. (Gajassy G. István: `56 - elárult szabadságharc)

  In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1999. 360-362. o.

 • E.L.: Tóth Ilona igaz története. Rubicon, 2002/11-12. 26-29. o.

 • lt (Solt Ottilia): Azok a piszkos tények / Hungaristák / Szakértői segítség. Beszélő (Hetilap), 1994/4.

 • E.L.: Retusálás. Népszab., 1999. IV. 29.

 • E.L.: "Tizenkét évig íródott..." (Kő András - Nagy J. Lambert: Kossuth tér 1956. Teleki László Alapítvány, Bp., 2001.)

  Beszélő, 2001/10. 90-93.o.

 • E.L.: Gulyás János: Deportálások a Szovjetunióba - 1956. In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1998.

 • E.L.: Mansfeld Péter és a szobra. Népszab., 2004. V. 11. 14. o.

 • Horváth Lajos: Igenis sortűz volt a Honvédelmi Minisztérium előtt. Igazunk `56. 2001/11.

 • Kahler Frigyes-Jobbágyi Gábor: Hétsoros halálos ítélet. Magyar Nemzet, 2002. XII. 2.

 • E.L: A szerzőtrió (Válasz Kahler Frigyesnek és Jobbágyi Gábornak). Magyar Nemzet, 2003. I. 3. 16. o.

 • E.L.: Biszku nyomdokában. Népszab., 1999. VII. 7.

 • E.L.: Csányi Miklós: A hegesztőszemüveges ifjúmunkás. (Czene Ferenc)

  In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1998.

 • E.L.: Egyszerűen felháborító aljasság (Válasz Tamáska Péternek). Magyar Nemzet, 2004. V. 28. 19. o.

 • E.L.: Iránytű a diákoknak? (Orbán Éva: Iránytűnk `56)

  In: 1956-os Intézet Évkönyve, 2001. 255-259. o.

 • E.L.: Hamis Mansfeld-kép. HVG, 2006. IX. 21. 86. o.

 • E.L.: Kisgazdapárti alelnök üdülése a festői Floridában. (Az "igazi" cím: Florida, paradicsom.)

  Népszab., 2000. I. 31.

 • E.L.: Téves következtetések (Jobbágyi Gábor: A néma talp). ÉS, 2002. IX. 20. 24. o.

 • E.L.: Tóth Tamás-Kun Miklós: A birodalmi helytartók; A birodalmi rendcsinálók.

  In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1998.

 • Révész Sándor: Semmi se kínos. Népszab., 2003. I. 3.

 • E.L.: Az előléptetés (Szalay Róbert, Bánkuty Géza). Népszava, 2000. XI. 13.

 • E.L.: Incze ágnes: Emlékszem egy városra. (Tüntetések 1972-73.) In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1998

 • E.L.: Koncepciók (Jobbágyi Gábor: A néma talp).

  In: 1956-os Intézet Évkönyve, 2002. 446-450. o.

 • Hanthy Kinga: A szabadságharc aprószentjei. Magyar Nemzet, 2006. IX. 23.

  Eörsi László: Mansfeld-vita; Hanthy Kinga válasza. Magyar Nemzet, 2006. X. 14.

 • Murányi Gábor: Feljelentésre fel. HVG, 2003. I. 14.

 • "Ott, akkor és úgy..." (Kiss Réka - M. Kiss Sándor: A csalogány elszállt /Tóth Ilona tragikuma/). Kairosz Kiadó, 2007. 504 o. -

  Beszélő, 2007/10. 71-80. o.

 • E.L.: `56-os odüsszeia (Bujdosó Alpár: 299 nap) ÉS, 2003. IX. 12. 24. o.

 • E.L.: "Halványka képeskönyv" (Szilágyi Andor: Mansfeld - játékfilm és forgatókönyv) ÉS, 2007. VIII. 10.

 • E.L.: A Haider-csalogató (ábrahám Dezső). Népszab., 2000. XII. 13.

  Helyreigazítás. Népszab., 2001. V. 11.
  E.L.: Bírósági bukták (Szalay Róbert, ábrahám Dezső). Élet és Irodalom, 2003/23.

 • E.L.: Xantus János és mások: Krassó György (1932-1991). In: 1956-os Intézet Évkönyve, 1998.

 • E.L.: 1956 és az alvilág (Egy börtönügynök jelentései, 1959. Forrásközlés.). Múltunk, 2002/1.

 • Bihari Dániel: Mansfeld, a XX. század betyárja. (Interjú E.L-val) fn.hu, 2009. III. 21.

 • E.L.: Az `56-os amerikai magyarok (Az amerikai magyarok arcképcsarnoka).

  ÉS, 2003. X. 24. 24. o.

 • E.L.: Mindenki (lehet) áruló. Népszab., 2001. XI. 23.

 • E.L.: Ordódy György: Ki volt Tóth Ilona? ("Magasabbak az egek a földnél")

  In: Évkönyv VII. 1956-os Intézet, 1999.

 • Jobbágyi Gábor: "Legyen vége, végre vége már." Beszélő, 2008/3. 129-131. o.

 • E.L.: A Wittner-jelenség (Wittner Mária: Ellenőrizve). Beszélő, 2003/10. 104-106. o.

 • E.L.: Csalóka emlékek (Bánkuty Géza). Népszab., 2003. II. 5.

 • E.L.: Nagy György: Pulzusszáma `56. (Portréfilm Naszlady Attila orvosprofesszorról.)

  In: Évkönyv VII. 1956-os Intézet, 1999.

 • E.L.: Szegény Jobbágyi Gábor nem nyugodhat. Beszélő 2008/4. 130-132. o.

 • Bihari Dániel: "Madzag lesz b...meg!" - mégis bűnös Tóth Ilona? (Interjú E.L-val) fn.hu, 2008. VII. 01.

 • E.L.: Dömölky János: Halál a hálaadás napján. (A "Bang Jensen-ügy".)

  In: Évkönyv VII. 1956-os Intézet, 1999.

 • E.L.: Dudás József és `56. Beszélő, 2004/1.

 • E.L.: Harcos dilettantizmus (Stefka István: Ötvenhat arcai). ÉS, 2004. I. 9. 25. o.

 • E.L.: "Ott, akkor és úgy..." (Kiss Réka-M. Kiss Sándor: A csalogány elszállt.) (Tóth Ilona tragikuma).

  Kairosz Kiadó, 2007. 504 o.

 • E.L.: Gulyás rémverziói. (Gulyás János: A világ legmocskosabb rehabilitációja.) ÉS, 2001. II. 16.

  Gulyás János: Az Eörsi László-féle tényverziók. ÉS, 2001. III. 16.
  E.L.: Sajnálom, de... (Válasz Gulyás Jánosnak) ÉS, 2001. IV. 6.

 • E.L.: Nemzetőrségek és intervenció. (Az "igazi" cím: Az egyetemi nemzetőrségek.) Élet és Irodalom, 2004/45.

  Máté Imre: Hős volt? Élet és Irodalom, 2005. II. 11.
  E.L.: Hős volt? (Válasz Máté Imrének.) Élet és Irodalom, 2005/6.

 • E.L.: A II. kerületi Nemzeti Bizottmány. Beszélő, 2005/6-7.

 • E.L.: Csalóka emlékek (Bánkuty Géza). Népszab., 2003. II. 5.

 • E.L.: Újra Tóth Ilona. (Tulipán Éva: Szigorúan ellenőrzött emlékezet. A Köztársaság téri ostrom 1956-ban.) Népszabadság, 2012. VIII. 9.

 • E.L.: "Abszolút nem Beszélő-ellenes" (Gulyás János: Szamizdatos évek) ÉS, 2004. II. 6.

  Orosz István: Makacs dolgok. ÉS, 2004. II. 13.
  E.L.: A múltja tiszteletet érdemel, de... (Válasz Orosz Istvánnak) ÉS, 2004. II. 20.

 • E.L.: "El kell mondanunk, hogy valójában hogyan is történt" (Szabó István-ügy).

  Élet és Irodalom, 2006/6.

 • E.L.: A történészek és a tényfeltárás. (Ügynökvita. Előzmény: a cikk elején.) Élet és Irodalom, 2006. VI. 2.

 • E.L.: Dokumentumfilmek `56. (1988-2003) Metropolis, 2004/2.

 • E.L.: "Halványka képeskönyv" (Szilágyi Andor: Mansfeld - játékfilm és forgatókönyv) ÉS, 2007. VIII. 10.

 • E.L.: A szovjet birodalom megingatása. In: Limes 2006/3.

 • E.L.: A Biszku-riport margójára (Skrabski Fruzsina - Novák Tamás: Bűn és büntetlenség; Apáti-Tóth Kata: Közbeszéd - Duna TV) ÉS, 2010. VIII. 13.

 • László Ferenc: "Shakespeare is kevés lett volna" (Interjú E.L-val). Magyar Narancs, 2006. IX. 21.

 • Balla István: Eörsi: az írókat is lepipálta a vamzer. (Vágvölgyi B. András: Kolorádó Kid című filmjéről.) fn.hu, 2010. X. 14.

 • E.L.: 1956 és a sajtó. Az újságíró-szervezetek együtt ünnepelték 1956-ot. Ünnepi beszéd.

  muosz.hu. 2006. X. 19.

 • E.L.: Mező Imre halála. Népszab., 2006. X. 30.

 • E.L.: Az ügynök nyomában. Pengeváltás egy ellenzéki konferencia megtartásáról 1956 szellemisége és emléke kapcsán. (Válasz Laczik Erikának és Szarka ágotának). Magyar Nemzet, 2006. XI. 17.

 • E.L.: Kiegészítés (Válasz Gerő Andrásnak). ÉS, 2007. II. 9.

 • dr. Szerdahelyi Szabolcs - E.L.: Vita: Ki ölte meg a Köztársaság téren a francia fotóst? A DEPORT - `56 nyílt levele Eörsi Lászlónak - Eörsi László történész válasza. Népszabadság, 2007.11.07.

 • E.L.: 1956 hordaléka. Beszélő, 2007/12.

 • E.L.: Ideológiai pragmatizmus és (ön)cenzúra. (A három "T" kultúrpolitikája.) Világosság, 2008/11-12.

 • E.L.: Koncepciós mítoszrombolás. (Vitairat Jankó Piroskáról.) Beszélő, 2010/1.

  Szakolczai Attila: Piroska és farkasai. Beszélő, 2010/2-3.
  E.L.: Koncepciós mítoszrombolás II. Beszélő, 2010/2-3.
  Szakolczai Attila: Itt a mítosz, hol a mítosz?! Beszélő, 2010/4.
  Puchert János: A történetírás nehézségei. Egy túlélő személyes megjegyzése. Beszélő, 2010/4.

 • E.L.: Koncepciós mítoszrombolás III. (Kényszerből csak itt publikált viszontválasz Szakolczai Attilának.) 2010. IV. 17.

 • E.L.: Biszku Béla Angyalföldön, 1956-57. Rubicon, 2010/6.

 • Buják Attila: A győzelem napja - E.L. az eltékozolt októberről (Interjú.) 168 ora.hu, 2010. XI. 11.

 • E.L. Heller ágnes 1959-es leveléről. hvg.hu, 2011. IV. 25.

 • E.L.: "Kecskeméti" (Harangi Zoltán). Élet és Irodalom, 2012/6.

 • E.L: "Az örökvamzer" (Harangi Zoltán). Beszélő, 2012/1-3.

 • E.L.: "Málnási" (Molnár Sándor). Élet és Irodalom, 2013/12.

 • Bencsik Péter: A Mansfeld-ügy jogi háttere. A forradalom után. geocities.com,

 • E.L.: Történetírás - divat szerint (Berki Mihály: Pufajkások). MH, 1994. I. 6.

 • E.L.: Angyal István saját kezű vallomásai (1956. december). Múltunk, 1995.04.szám

  Dokumentum.

  E.L.: Angyal István saját kezű vallomásai (1956. december). Múltunk, 1995.04.szám
 • 2012.04.szám Múltunk, E.L.: Külvárosi ´56

  Könyvkritika. Feitl István - Mikrotörténetek Pestszentlőrincről, Pestszentimréről - 1956

  Napvilág Kiadó, Budapest, 2011. 270 p.

  2012.04.szám Múltunk, E.L.: Külvárosi ´56