EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

1989. Valcer sa stvarnošæu. izbor, prevod sa madarskog i predgovor /válogatta, fordította, a bevezetőt írta/: Sava Babiæ. Beograd, Rad, (Biblioteka Dijalog) 1989. 364 p.

(Versek, elbeszélések, színművek.)

A három Eörsi

A Noran Könyvkiadó Három Eörsi címmel tartott könyvbemutatója

(Zárt térben; Mítoszok helyett — 1956) a Műcsarnok pincéjében, 2003. november 4-én.