EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Antológiák, társszerző, -fordító

 • 1952. Erőnk a béke. Magyar költők a békeharcban. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952. 132 p.

  Eörsi István: Röpgyűlés - 88. old.
  (A tartalomjegyzék a szövegre kattintva elérhető.)
  További megjelenés:
  Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. Válogatta és szerkesztette: L. Simon László.

 • 1952. Szívünk szerinti törvény. Fiatal költők versei. Népszava Kiadó, Budapest, 1952. 115 p.

  Eörsi István versei:
  Beloiannisz - 10. oldal
  Könyvtárban - 44. oldal
  Szombat éjszaka - 57. oldal
  Ott jártam... - 68. oldal
  A dombon - 85. oldal
  Téli tájon - 105. oldal
  Búcsúzás után - 106. oldal

  Reagálás:
  Tiszatáj,1952.03.Papp Zoltán: Szívünk szerinti törvény (Könyvismertetés)

 • 1952. Új termés. Fiatal költők antológiája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1952. 158 p.

  Eörsi István versei:
  36. o. – Nézz magadba; 37. o. – Rózsinak; Testvériség; 39. o. – A szabadító.

 • 1953. Cseh és szlovák költők antológiája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1953. 250 p.

  103. oldalon St. K. Neumann: Ne légy áruló (ford.: Eörsi István)

 • 1955. Vidám Magyar Versek. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1955. 337.p.

  Eörsi István: Vers a rabságról - 312. oldal

  Vidám Magyar Versek
 • 1957. Csillagok csillaga. Versgyűjtemény. Zrínyi Honvéd Kiadó, Budapest, 1957. 142 p.


  128. oldalon Nazim Hikmet: Japán halászok dala (ford.: Eörsi István)

 • 1957. Énekek éneke. Az örök szerelem versei. A világirodalom szerelmes verseiből. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1957. 653 p.

  Eörsi István fordítása:
  409. old. - Storm, Theodor: Jácintok (A honlapon elolvasható a Versfordításoknál.).

 • 1962. Heine, Heinrich - Lenau, Nikolaus: Doktor Faust/Faust. Táncköltemény ördögökről, boszorkányokról és költészetről szóló furcsa tudósításokkal. Magyar Helikon, Budapest, 1962. 316. p.


  Fordítók: Eörsi István, Vidor Miklós.

 • 1963. Goethe, Johann Wolfgang: Versek. Alcím: Dalok, Balladák, Elégiák, Isten és világ, Vegyes költemények, Xéniák és epigrammák, Nyugat-keleti díván. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963. 588 p.\r

  Fordítók: Babits Mihály, Bittei Lajos, Bobits István, Devecseri Gábor, Eörsi István, Fodor András, Fodor József, Franyó Zoltán, Garai Gábor, Gáspár Endre, Hajnal Gábor, Jánosy István, Jékely Zoltán, Kardos László, Kálnoky László, Keresztúry Dezső, Képes Géza, Kosztolányi Dezső, Lakatos István, Lothár László, Mészöly Dezső, Nemes Nagy ágnes, Németh Emil, Radnóti Miklós, Rónay György, Somlyó György, Szabó Lőrinc, Szász Imre, Tóth árpád, Tóth Judit, Vajda Endre, Vas István, Vámosi Pál, Vidor Miklós.\r
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1963. Német költők antológiája. Móra Ferenc Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1963. 975 p.

  Eörsi István fordításai:
  Johann Rist: Öröklét, égzengés szava 60. old.
  Gotthold Ephraim Lessing: Az epigrammák az olvasóhoz 78. old.
  Gottfried August Bürger: Természeti jog 87. old.
  Freidrich von Schiller: Kedvenc gyermek 115. old.
  Freidrich von Schiller: Igazság 115. old.
  Freidrich von Schiller: Nyelv 116. old.
  Freidrich von Schiller: Xéniák. Részletek (Egy német mestermű; Bizonyos kérdésekre; A tiszteletreméltó.)116. old.
  August von Platen-hallermünde: Hogy útnak eredtem 176. old.
  August von Platen-hallermünde: Csak tőled jő a boldogság kegyelme 178. old.
  Heinrich Heine: A gránátosok 187. old.
  Heinrich Heine: Enfant perdu 193. old.
  Georg Weerth: Éhségdal 219. old.
  Gottfried Benn: A vajúdó nők terme 263. old.
  Kurt Tucholsky: A másik férfi 284. old.
  Bertolt Brecht: A szegény B. B.-ről 295. old.
  Bertolt Brecht: A hatodik szonett 297. old.
  Bertolt Brecht: Meggyalázták a háborút 300. old.
  Bertolt Brecht: A megoldás 301. old.
  Bertolt Brecht: Versek hallgatása közben 301. old.
  Ernst Jandl: A fanatikus zenekar 323. old.
  Ernst Jandl: Pár, 50 fölött 324. old.
  Ernst Jandl: Szép kis vigasz 324. old.
  Ingeborg Bachmann: Csak semmi nyalánkságot 327. old.
  Hans Magnus Enzensberger: Egy ember feküdt a vízben 335. old.
  Adolf Endler: Óda egy elhanyagolt sportágról 338. old.

 • 1963. Shelley, Percy Bysshe versei. Magyar Helikon, Budapest, 1963. 726 p.\r

  Európa, Budapest, 1973. 236 p.\r
  Európa, Budapest, 1992. 250 p. \r

 • 1963. Századunk osztrák lírája

  Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963. 423 p.
  Ernst Fischer: Az osztrák költészet 1890-től 1960-ig - Eörsi István 5
  Rainer Maria Rilke: A párduc - Eörsi István 86 / Vers - Eörsi István 105
  Hugo Huppert: A vándorbot - Eörsi István 233 / Az igazság - Eörsi István 234 / A garas - Eörsi István 234
  Felix Braun: Beszélgetés öregkorban - Eörsi István 236 / A vak golfjátékos - Eörsi István 237 / A lét - Eörsi István 237
  Erich Fried: A szatócsok - Eörsi István 387 / Az állatok - Eörsi István 388 / Nyári nap - Eörsi István 389 / Bitorlás - Eörsi István 389 / A sellő - Eörsi István 390 / Adoptálás - Eörsi István 391

 • 1964. Garaudy, Roger - Fischer, Ernst - Knyipovics, Jevgenyija Fjodorovna - Mittenzwei, Werner - Dr. Pracht Erwin - Mesterházi Lajos: Parttalan realizmus? Európa Könyvkiadó, Budapest, 1964. 299 p.

  Fordítók: B. Lányi Márta, Eörsi István, Józsa Péter, Lakits Pál.
  Dr. Erwin Pracht: Tegyük szabatosabbá, vagy adjuk-e fel a realizmus fogalmát? / Eörsi István 247. old.

 • 1964. Jens, Walter: Elfelejtett arcok. Regény. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1964. 312 p.

  Gergely Erzsébet (ford.)
  Eörsi István (1931-2005) (ford.)
  Gáli József (Lektor)
  Kondor Lajos (ill.)

 • 1964. Puskin, Alekszandr Költemények/Jevgenyij Anyegin. Európa Könyvkiadó (Orosz remekírók), Budapest, 1964. 437 p.

  Eörsi István fordításai:
  Végrendeletem, barátaimhoz 14. old.
  Anakreon sírja 16. old.
  Levél Jugyinnak 18. old.
  Társaimhoz 30. old.
  Tintatartómhoz 59. old.
  Panasz 81. old.
  A démon 82. old.
  Szívünk mily ráncbaszedhetetlen 85. old.
  A könyvárus beszélgetése a költővel 85. old.
  A bahcsiszeráji palota szökőkútjához 97. old.
  Csaadajevhez 101. old.
  Az angyal 125. old.
  Házszentelés 151. old.
  Családfám 161. old.
  A huszár 170. old.

 • 1964. Szép versek 1963. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1964. 448 p.

  Eörsi István: Az evezőpár 73. old., Tizenhat óra emlékeiből 73. old.

 • 1964., 1989. Morgenstern, Christian: Akasztófa-énekek. Tinódi Könyvkiadó, Budapest, 1964, 1989. 160 p.

  1965. Morgenstern, Christian: Akasztófa-énekek. Magyar Helikon, Budapest, 1965. 160 p.
  Eörsi István fordításai:
  37. old.: A lég - 44. old.: Emberbarátian - 61. old.: Sirálydal - 68. old.: Palmström - 69. old.: Az előaludt gyógyalvás - 72. old.: Nyugat-keleti - 94. old.: A lehetetlen tény - 96. old.: A hatóság - 100. old.: A légybolygón - 110. old.: A két párhuzamos - 112. old.: Milyen emlékműre vágyom? - 121. old.: A gramofon.
  (A versek a honlapon a Versfordításoknál találhatóak meg.)

 • 1965. A világirodalom ars poeticái

  Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1965. 1066 p.
  Eörsi István fordításai:
  Lukács György: Tendencia vagy pártosság? - 495. o.
  Johann Wolfgang Von Goethe: A "Szelíd Xéniák"-ból (Rónay Gyögy, Eörsi István és Gáspár Endre) - 554. o.

 • 1965. Égövek, ábrák, csillagok

  Európa Könyvkiadó, Budapest, 1965. 563 p.
  Eörsi István fordítása:
  Federico Garcia Lorca: Ének a kis halálról - 364. old.

 • 1965. Mann, Thomas: Levelek. 1889-1933. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1965. 417 p.

  Tartalom:
  Levelek 1889-1929 (ford.: Doromby Károly)
  1930-1933 (ford.: Eörsi István)
  Magyar vonatkozású levelek: Réz Pál
  Jegyzetek: Doromby Károly.


 • 1965. Németalföldi költők antológiája. Hollandok, flamandok és frízek. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1965. 340 p.

  Eörsi István fordításai:
  Jacob Cats: A kényuralom 56. old.
  Gerbrand Adriaenszoon Bredero: Amszterdam szívében 58. old.
  Jan Luyken: Dal 77. old.
  Pieter van Woensel: A fejsze 80. old.
  Gerrit van de Linde (De Schoolmeester): Sírfeliratok 90. old.
  Jan Greshoff: Jean-Jacques 1933-ban 124. old.
  Edgar du Perron: Szonett a polgárerkölcsről 159. old.
  Yke Reinders Boonstra: Strófák a fríz nép hanyatlásáról 263. old.

 • 1965. Verlaine, Paul válogatott versei. Magyar Helikon, Budapest, 1965. 449 p.

  Eörsi István fordításai:
  Végső kívánság – 101. o.; Birds int he Night – 119. o.; Child Wife – 127. o.; Miért e bánat, lelkem – 149. o.; Tájék – 210. o.; London – 405. o.

 • 1965. Wolker, Jiri: Vendég áll a házhoz. Válogatott versek. Magyar Helikon, Budapest, 1965. 224 p.

  Eörsi István fordításai:
  Melankólia – 20. o.; Tavasz – 21. o.; Szomorúság – 22. o.; Isten – 24. o.; Sarki lámpák – 25. o.; Februári hajnalok – 25. o.; Ablakom nem függönyözöm be – 27. o.; Ünnepségek – 28. o.; Fehér ló – 30. o.; Visszafelé az ünnepélyről – 33. o.; Misztikus meditáció – 36. o.; Indulás előtt – 40. o.; Koldusok – 44. o.; Pünkösdi ünnepek – 46. o.; A kályha – 47. o.; A postaláda – 48. o.; A diák – 50. o.; Liget – 52. o.; Halihó! – 53. o.; A távoli kedves – 54. o.; Ablak – 55. o.; Kövezet – 62. o.; Éjjeli eső – 76. o.; Mikulás napja – 78. o.; Utolsó virágok – 93. o.; Esős nap – 95. o.; Lány – 97. o.; Felhők – 98. o.; Tárgyak – 99. o.; Fehér nappalként növök… – 100. o.; Kórház – 101. o.; Erdőben – 102. o.; Vasárnap délután – 104. o.

 • 1966. Caillois, Roger: A költészet packázásai. Európa Könyvkiadó (Modern könyvtár), Budapest, 1966. 223 p.

  Válogatta, fordította: Lontay László
  Utószó: Eörsi István

 • 1966. Emberek és istenek. Szöveggyűjtemény az ateista és antiklerikális irodalomból. Tankönyvkiadó Vállalat (Iskolai könyvtár), Budapest, 1966. 754 p.

  Bertold Brecht: Az ulmi szabó (Eörsi István fordítása)496. old.
  Bertold Brecht: Forró nap (Eörsi István fordítása) 496. old.

 • 1966. Én Bertolt Brecht... Műsorok a költő halálának 10. évfordulójára. Népművelési Propaganda Iroda (Színjátszók kiskönyvtára), Budapest, 1966. 108 p.

  Bevezető: Eörsi István

 • 1966. Énekek éneke. A világirodalom szerelmes verseiből. Magyar Helikon (A világirodalom remekei), Budapest, 1966. 721 p.
  Eörsi István fordítása:

  Storm: Jácintok 366. old.

 • 1966. Észak-amerikai költők antológiája. Sorozatcím: A világirodalom gyöngyszemei. Szerkesztő: Vajda Miklós. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1966. 539. p.

  Több fordító.
  Eörsi István fordításai:
  EDWARD TAYLOR: Min állt... 24. old.
  RALPH WALDO EMERSON: A rodóra: Midőn megkérdezték tőlem, hogy honnan a virág 43. old.
  OLIVER WENDELL HOLMES: Dal a Harward Kollégium centenáriumi ünnepére, 1836 66. old.
  ROBERT FROST: Készülj fel 194. old.
  JOHN GOULD FLETCHER: Péter 248. old., Kritikusok és műértők 251. old.
  KENNETH REXROTH: Az a novemberi reggeli jut eszedbe? 347. old.
  ELIZABETH BISHOP: Meghívás Miss Marianne Moore-nak 357. old., A hal 359. old.
  KENNETH PATCHEN: A szerelemnek mint az eltűnt dolgok keresésének leírása 363. old., Nem lesz gonoszság 365. old., Ó tűzfolyam 366. old.
  DELMORE SCHWARTZ: Rhodának 380. old.
  ROBERT LOWELL: Eladó ház 410. old., George Santayanának 412. old.

 • 1966. Modern amerikai drámák. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1966. 487 p.

  Fordítók: Bányay Geyza, Eörsi István, Ungvári Tamás, Vajda Miklós.
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)
  Archibald MacLeish: J. B. 359. old. (Ford.: Eörsi István)

 • 1966. Nezval, Vitezslav: Az éjszaka költeményei. (Versek.) Magyar Helikon, Budapest, 1966. 300 p.

  Válogatta és az utószót írta: Dobossy László. Hincz Gyula (1904-1986) (ill.) Nyersfordító: Bojtár Endre.
  Fordítók: Eörsi István, Garai Gábor, Illyés Gyula, Károlyi Amy, Lator László, Molnár Imre, Orbán Ottó, Rákos Sándor, Tornai József, Végh György, Weöres Sándor, Zádor András.

  Eörsi István fordításai:
  Híd 9. old. - Koldustenyér 10. old. - Finálé 11. old. - Cukros ballada 23. old. - Vlagyimir Iljics Lenin emlékének 26. old. - Költészettan 37. old. - A csodálatos varázsló 47. old. - Zsebkendő 139. old. - A nő többesszámban 145. old. - Énekek éneke 147. old. - Ing 152. old. - A napok fogai közt 161. old. - Felhők 164. old. - Egy tavaszi napon délután négykor - 169. old. - Utcai urnák 172. old. - A vén Prága esőben 175. old. - Óváros-tér 176. old. - Mit csinál a déli nap Prágával? 178. old. - Ha majd veszélyben leszel Prága 182. old.

 • 1966. Thomas, Dylan összegyűjtött versei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1966. 293 p.

  Tatran Könyvkiadó, Bratislava, 1966. 292 p.
  Eörsi István fordításai:
  20. o. – A folyamat a szívnek évadában; – 172. o. – Szerencsétlen várva halálra

 • 1966., 1971., 1973., 1978., 1988. A világirodalom legszebb versei I-II. Az ókortól a XX. századig. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1966., 1971., 1973., 1978., 1988. 1137 p.

  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

  Eörsi István fordításai:
  John Donne: Negyedik szent szonett - 171. old.
  Heinrich Heine: Vak szakadékom éjjelében - 276. old.
  Konsztantyin Fofanov: A napraforgó - 20. old., Notturno - 20. old., Mindent unalmas próza tölt meg - 20. old.
  Vladimir Nazor: A sirály - 108. old.
  Bertolt Brecht: A szegény B. B.-ről - 389. old., Utódainkhoz - 391. old., Idegen országba küldtelek - 394. old., Szerelmi dal komisz időkből - 394. old., És mit kapott a katonafeleség? - 395. old., Meggyalázták a háborút - 396. old.

 • 1967 és 1973. Apollinaire, Guillaume válogatott művei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1967. és 1973. 659 p.

  Fordítók: Eörsi István, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Mészöly Dezső, Nagy László, Radnóti Miklós, Réz Pál, Rónay György, Somlyó György, Vas István.
  Válogatta: Réz Pál.
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)
  Eörsi István fordításai:
  A Mirabeau-híd - 30. old., Nem láthattál át titkomon - 122. old., Változás - 160. old., Orákulumok - 161. old., 1915. június 14. - 162. old., A galamb elutasítása - 171. old., Tábori őrtüzek - 171. old., Bűnbánó granadaiak - 172. old., Légykavargás - 172. old., A lovas búcsúja - 173. old., Szerelmetes ének Lindának - 209. old., Lebbenjen most elém - 209. old., őrség - 256. old., Várakozás - 257. old., Szép furcsa drága gyermek - 266. old., A határon vagy harminc évig - 311. old., Gyerekkor - 312. old., Orpheus - 313. old., Pán halála - 314. old., Húshagyó kedd - 314. old., Nocturno - 316. old., Fövenyen heverek, partján az óceánnak - 316. old., Mi történik - 317. old., Az 59-es üteghez - 318. old., Mert elhagytak minket a percek - 320. old., Eső - 321. old., Az éghez - 323. old., Kék egemről az álmok lombja - 324. old., A vidék - 325. old.

 • 1967. A világirodalom legszebb versei. XX. század. Európa Könyvkiadó (A világirodalom remekei), Budapest, 1967. 637 p.

  Eörsi István fordításai
  22. old. Konsztantyin Fofanov: A napraforgó
  22. old. Konsztantyin Fofanov: Notturno
  23. old. Konsztantyin Fofanov: Mindent unalmas próza tölt meg
  26. old. Vladimir Nazor: A Sirály
  423. old. Bertolt Brecht: A szegény B. B-ről
  425. old. Bertolt Brecht: Utódainkhoz
  428. old. Bertolt Brecht: Idegen országba küldtelek
  428. old. Bertolt Brecht: Szerelmi dal komisz időkből
  429. old. Bertolt Brecht: És mit kapott a katonafeleség?
  430. old. Bertolt Brecht: Meggyalázták a háborút
  A versek a honlapon a Versfordításoknál olvashatóak.

 • 1967. Donne, John: Égi és földi szerelem. Válogatott versek. Magyar Helikon, Budapest, 1967. 119 p.

  Fordítók: Eörsi István, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Károlyi Amy, Képes Géza, Molnár Imre, Orbán Ottó és Vas István.

 • 1967. García Lorca, Federico összes művei I-II. Magyar Helikon (Helikon klasszikusok), Budapest, 1967. 1467 oldal


  Fordítók: András László, Benyhe János, Eörsi István, Garai Gábor, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Károlyi Amy, Kárpáty Csilla, Lothár László, Majtényi Zoltán, Molnár Imre, Nagy László, Nemes Nagy ágnes, Orbán Ottó, Rab Zsuzsa, Somlyó György, Takács Zsuzsanna, Tellér Gyula, Timár György, Tótfalusi István, Vas István, Weöres Sándor.

  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1967. Heine, Heinrich: Vallás és filozófia. Három tanulmány . Magyar Helikon, Budapest, 1967. 437 p.

  Fordítók: Eörsi István, Gáspár Endre, Györffy Miklós.
  Válogatta, utószó, jegyzet: Eörsi István.

 • 1967. Hoffmann, Ernst T. A.: Murr kandúr. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1967. 482 oldal

  Fordította és a jegyzeteket írta: Szabó Ede. A versbetéteket fordította: Eörsi István.

  1978. Hoffmann, Ernst T. A.: Murr Kandúr életszemlélete, valamint Johannes Kreisler karmester töredékes életrajza. 1978. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 416 p.
  2000. Pallas Stúdió – Attraktor Kft. Budapest, 2000.
  2008. Cartaphilus Könyvkiadó, Budapest, 2008.

 • 1967. Klasszikus kínai költők I-II. A kezdetektől a VI. század végéig/A VII. századtól a XIX. század végéig. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1967. 1370 p.

  Eörsi István fordításai a honlapon a Versfordításoknál olvashatók.

 • 1967. Mann, Thomas: Levelek. 1934-1955. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1967. 644 p.


 • 1967. Németh László: Puskin. Gondolat Könyvkiadó (Irodalomtörténeti Kiskönyvtár), Budapest, 1967. 135 p.


  Fordította: áprily Lajos, Eörsi István, Franyó Zoltán, Illyés Gyula.

 • 1967. Üvöltés. Vallomások a beat-nemzedékről. Európa Könyvkiadó, Sorozatcím: Modern könyvtár. Budapest, 1967.


  Szerkesztő: Sükösd Mihály

  Fordította: Bart István, Bartos Tibor, Dely István, Eörsi István, Geher István, Hernádi Miklós, Lénárt Edna, Nagy László, Orbán Ottó, Sz. Kiss Csaba, Szilágyi Tibor, Tandori Dezső, Zubreczky György

  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1968. Mann, Thomas: Egy szélhámos vallomásai. Európa Könyvkiadó (A világirodalom remekei, 2. sorozat), Budapest, 1968. 378 p.

  Lányi Viktor (1889-1962) (ford.)
  Eörsi István (1931-2005) (utószót írta)

 • 1968. Szép versek 1967. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1968. 486 p.
  Eörsi István: Trilógia - 87. oldal; Amikor fölfele hullnak a tárgyak - 88. oldal.

 • 1969. A játszma vége 1. (töredék) Modern egyfelvonásosok. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1969. 533 p.
  219. oldalon Bertolt Brecht: Sophokles Antigonéja (ford.: Eörsi István)

  (A fülszöveg a szövegre kattintva olvasható el.)

 • 1969. Brecht, Bertolt : Színházi tanulmányok. Sorozatcím: Elvek és utak. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1969. 628 p.


  Fordította: Eörsi István, Imre Katalin, Vajda György Mihály, Walkó György

 • 1969. és 1971. Paszternak, Borisz: Éjszakai szél. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1969. 1971. 241 p.


  Fordította: Bede Anna, Eörsi István, Fodor András, Garai Gábor, Grigássy Éva, Illyés Gyula, Jobbágy Károly, Lator László, Lothár László, Molnár Imre, Pór Judit, Somlyó György, Tellér Gyula, Weöres Sándor.

  Fehér Pál, E. (utószót írta).

 • 1969. Grass, Günter: Vallató. (Alcím: Válogatott versek) Európa Könyvkiadó, Budapest, 1969. 174 p.


  Szerkesztő: Paulinyi Zoltán

  Fordította: Boldog Balázs, Eörsi István, Hajnal Gábor, Kalász Márton, Kálnoky László, Keresztury Dezső, Lator László, Orbán Ottó, Petra-Szabó Gizella, Szabó János, Tandori Dezső, Tellér Gyula. • 1969. Ifjú szívekben élek? Vallomások Adyról. Petőfi Irodalmi Múzeum - Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, Budapest, 1969 143 p.

  Eörsi István írása (129. old.) a szövegre kattintva elérhető.

 • 1970. Mann, Thomas: Válogatott levelek. Magyar Helikon (Thomas Mann művei), Budapest, 1970. 912 p.

 • 1970. Nyebilickij, Borisz: Így élt Lenin. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1970. 116 p.

 • 1971, 1975, 1977, 1979, 1982, 1987. Fecskeköszöntő. Gyermekversek a világirodalomból. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1971, 1975, 1977, 1979, 1982, 1987. 272 p.
 • 1971. Puskin, Alekszandr válogatott versei. Kozmosz Könyvek (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1971. 262 p.


 • 1972. Emlékvirágzás. Amerikai szerelmes versek. Magyar Helikon Könyvkiadó, Budapest, 1972. 104 p.


  Eörsi István fordításai a 25., 26., 46., 49., 66., 74. és a 88. oldalon.

 • 1972. Jevtusenko, Jevgenyij: Ébredő város. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1972. 114 p.

  Eörsi István fordítása: Titkok (9. old.) (A honlapon a Versfordításoknál található.)

 • 1972. Moholy-Nagy László: Az anyagtól az építészetig. Corvina Kiadó, Budapest, 1972. 256 p.
  (Ford.: Mándy Stefánia. A ford. ellenőrizte: Eörsi István.)

 • 1972. Nietzsche, Friedrich válogatott írásai. Gondolat Kiadó (Gondolkodók), Budapest, 1972. 387 p.


  Lektor: Eörsi István.

 • 1973. Énekek éneke. A világirodalom szerelmes verseiből. Európa Könyvkiadó (A világirodalom remekei), Budapest, 1973. 511 p.
  Eörsi István fordítása:

  Storm, Theodor: Jácintok - 253. old.

 • 1973. és 1977. A sóragyogású bánat. Mai nyugatnémet költők. Európa Könyvkiadó (Modern könyvtár), Budapest, 1973., 1977. 234 p.

  Eörsi István fordításai a kötetben:
  104. old. Hans Jürgen Heise: Song of yourself
  182. old. Ulf Miehe: A szobámban
  185. old. Wolf Wondratschek: Seherezádé
  185. old. Wolf Wondratschek: Színes papír
  186. old. Wolf Wondratschek: Feljegyzés
  186. old. Wolf Wondratschek: Terra incognita
  188. old. Friedrich Christian Delius: Jutalom
  188. old. Friedrich Christian Delius: Első számú alkalmatlan vers
  191. old. Friedrich Christian Delius: A vegyes karoknak
  191. old. Friedrich Christian Delius: Harkály
  192. old. Friedrich Christian Delius: Korbach
  193. old. Friedrich Christian Delius: Születésnap


 • 1973. Ginsberg, Allen: Nagyáruház Kaliforniában. Európa Könyvkiadó, (Sorozatcím: Napjaink költészete) Budapest, 1973. 109 p.

  Válogatta és az utószót írta: Eörsi István
  Fordította: Eörsi István és Orbán Ottó

 • 1973. Heine, Heinrich: Heine versei. Magyar Helikon (Sorozatcím: Helikon Klasszikusok), Budapest, 1973. 794 p.

  Fordítók: áprily Lajos, Babits Mihály, Bohus Rezső, Bródy László, Csanády Imre, Eörsi István, Fodor András, Fodor József, Franyó Zoltán, Gáspár Endre, Gulyás Pál, Hajnal Anna, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kardos László, Karinthy Frigyes, Károly Amy, Képes Géza, Kosztolányi Dezső, Lakatos István, Lator László, Mészöly Dezső, Molnár Imre, Nadányi Zoltán, Nagy László, Nemes Nagy ágnes, Petőfi Sándor, Petra-Szabó Gizella, Réz ádám, Somlyó György,
  Szabó Lőrinc, Szász Imre, Tandori Dezső, Tellér Gyula, Vajda Endre, Vas István, Vidor Miklós.
  Válogatta, szerkesztette: Eörsi István.
  1978. Európa Könyvkiadó
  1978. Madách Könyvkiadó, Bratislava
  1993. Európa Könyvkiadó
  1994. Európa Könyvkiadó

 • 1973. Kafka, Franz: Elbeszélések (Franz Kafka). Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973. 546 p.

  Fordította: Antal László, Eörsi István, Gáli József, Györffy Miklós, Szabó Ede, Tandori Dezső
  További megjelenések:
  1995. Ferenczy Könyvkiadó, Budapest, 1995. 439 p.
  2001. Új Palatinus, Budapest, 2001. 480 p.
  2009. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2009. 674 p.
  (A kötet tartalma a szövegre kattintva érhető el.)
  Eörsi István fordítása: Az odú - 486. old.

 • 1973. Majakovszkij, Vlagyimir: Teli torokból. Versek. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1973. 145 p.


 • 1973. Rúfus, Milan: Válogatott versek. Madách Könyv- és Lapkiadó N. V., Bratislava, 1973. 169 p.
  Eörsi István fordításai: Krizantémok (33. o.), A költő (38. o.), Strófák (45. o.), A szerelemről (49. o.), Találkozás a Ringstrassén (60. o.).

 • 1973. Szép versek 1972. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1973. 383 p.
  Eörsi István: Egy álom - 70. oldal; Vers kérdőjelek között - 72. oldal.

 • 1973., 1976. Majakovszkij, Vlagyimir versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1973., 1976. 262 p.

  Eörsi István fordításai:
  Nadrágba bújt felhő - 16. o.; Hátgerincfuvola - 43. o.; Nektek! - 59. o.; Tamara és a démon - 116. o.; Sekélyes filozófia mély vizeken 137. o.; A Brooklyni-híd - 139. o.; Szifilisz - 150. o.; 100% - 161. o.; Szergej Jeszenyinnek 165. o.; általános vezérfonal kezdő talpnyalóknak - 200. o.; A kiskirály 227. o.
  Eörsi István fordításai a honlapon a Versfordításoknál olvashatók. • 1974. A Múzsák dícsérete

  Magyar Helikon, Budapest, 1974. 453 p.
  Eörsi István fordításai:
  Konrad Marner: Nem élt már Vogelweide - 40. o.
  Vladimir Nazor: A sirály - 253. o.

 • 1974. Énekek éneke. A világirodalom szerelmes verseiből. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1974. 720 p.
  Storm, Theodor: Jácintok (Eörsi István) - 366. old.

 • 1974. Puskin, Alekszandr versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1974. 191 p.

  Eörsi István fordításai:
  Társaimhoz - 31. o.; Jaj, miért tündöklik - 48. o.; Tintatartómhoz - 54. o.; Barátnőm, por lepi a tűnt évek nyomát - 63. o.; Levél a cenzorhoz - 70. o.; Irigyellek - 77. o.; Egy gaz démon fellázította - 78. o.; A démon - 79. o.; Szívünk mily ráncbaszedhetetlen - 83. o.; Szőlő - 88. o.; Csaadajevhez - 91. o.; A tengeren, ahol arany Velence villog - 116. o.; Epigramma - 127. o.; Névtelen szatírát írva - 128. o.; Induljunk, társaim - 133. o.; Nevem vajon mit mond neked - 139. o.; Családfám - 153. o.

 • 1974. Rivalda 72-73. Magvető Könyvkiadó (Rivalda), Budapest, 1974. 768 p.


  Nyolc magyar színmű/Darvas József: Hunyadi/Eörsi István: Széchenyi és az árnyak/Fekete Sándor: Akar-e ön író lenni?/Gyurkó László: A búsképű lovag Don Quijote de la Mancha szörnyűséges kalandjai és gyönyörűszép halála/Illyés Gyula: Testvérek/Kertész ákos: Névnap/Maróti Lajos: Az utolsó utáni éjszaka/Németh László: Gandhi.

 • 1974. Wolker, Jiri: Ballada az álomról. Válogatott versek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1974. 130 p.

  Eörsi István fordításai:
  Koldusok – 8. o.; Pünkösdi ünnepek – 10. o.; A kályha – 11. o.; A postaláda – 12. o.; A diák – 14. o.; Liget – 15. o.; Halihó – 16. o.; A távoli kedves – 17. o.; Ablak – 18. o.; Kövezet – 25. o.; Éjjeli eső – 42. o.; Mikulás napján – 44. o.

 • 1974., 1976., 1980., 1985., 1987. Brecht, Bertolt: Három színmű. A szecsuani jólélek/Kurázsi mama és gyermekei/A kaukázusi krétakör. Európa Könyvkiadó (Diákkönyvtár), Budapest, 1974., 1976., 1980., 1985., 1987. 359 p.

  Utószó: Eörsi István

 • 1974.,1979., 1994. Verlaine, Paul versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1974.,1979., 1994. 381 p.

  Eörsi István fordításai:
  Végső kívánság - 72. old.
  Birds in the night - 89. old.
  Child Wife - 96. old.
  Lelkem, miért e bánat - 114. old.
  Tájék - 166. old.
  London - 359. old.

 • 1975. Az ünnep eszményképei. Mai NDK költők. Európa Könyvkiadó (Modern könyvtár), Budapest, 1975. 151 p.

  Eörsi István fordításai:
  Richard Leising: A minimumról - 58. old. / I. H.-nak - 58. old. / Öböl - 59. old. / Berlin, Lottumstrasse - 60. old. / Homo sapiens - 62. old.


 • 1975. Byron válogatott művei I-II. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1975. 1375 p.

  Káin (Eörsi István) - 484. old.

 • 1975. García Lorca, Federico versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1975. 359 p.

  Eörsi István fordításai:
  Leszállt a nap - 39. o.; Prológus - 42. o.; Mező - 59. o.; De profundis - 86. o.; Lélekharangok - 87. o.; Mentek a népek.. - 143. o.; Bárkás Miasszonyunk románca - 286. o.; Gázel az iszonyatos látványról - 295. o.; Gázel a halott fiúról - 298. o.; Kaszida a víz-sebezte fiúról - 303. o.; - Kaszida a sírásról - 304. o.; Ének a kis halálról - 316. o.

 • 1975. Jelzések. Mai osztrák költők. Európa Könyvkiadó (Modern könyvtár), Budapest, 1975 283 p.

  Eörsi István fordításai:
  Erich Fried
  Klasszikus választási szabadság 60. o.
  Franz vagy egy elsőrendű szerelem 61. o.
  Pederasztia mint fegyver 61. o.
  Angol furcsaságok 62. o.
  A nagy hatalmasság gondja 62. o.
  Fedezék 63. o.
  A harciasság gyógyászati leküzdése 64. o.
  Ernst Jandl
  a harmincas évekből 83.o.
  ötödik lenni 83. o.
  a fuvalom 84. o.
  sok út 85. o.
  a hangya útjai 85. o.
  nyári dal 86. o.
  nálad fekve 86. o.
  ítélet 87. o.
  camping 88. o.
  tudni akarjuk 88. o.

 • 1975. Keats, John versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1975. 359 p.

  Fordította : Babits Mihály, Bernáth István, Devecseri Gábor, Eörsi István, Fodor András, Garai Gábor, Gergely Ágnes, Gulyás Pál, Kálnoky László, Károlyi Amy, Kormos István, Kosztolányi Dezső, Molnár Imre, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Radnóti Miklós, Somlyó György, Szabó Lőrinc, Tandori Dezső, Tótfalusi István, Tóth Árpád, Tóth Judit, Vas István, Végh György, Weöres Sándor.
  Válogatta : Katona Tamás
  Eörsi István fordításai:
  8 - Ahogy egy ezüst galamb / 9 - Aznap íródott, amikor Leigh Hunt úr elhagyta a börtönt / 16 - George Felton Mathew-nak / 21 - Ó, hogy szeretek / 23 - Levél György öcsémhez / 32 - Himnusz Apollóhoz / 37 - Álom és költészet / 60 - Szonett, amelyet a közkeletű babona miatt érzett undoromban írtam / 198 - Szonett Mrs. Reynolds macskájához / 233 - Képzelet / 298 - Óda a tunyasághoz)

 • 1975., 1979., 1980., 1982., 1986., 1991. Nefelejcs. Szép magyar versek kisiskolásoknak. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1975., 1979., 1980., 1982., 1986., 1991. 398 p.

  Eörsi István: A homok és a szél - 187. oldal

 • 1976. Brecht, Bertolt: Bertolt Brecht versei. Európa Könyvkiadó, Lyra Mundi sorozat, Budapest, 1976. 436 p.

  Válogatta és szerkesztette: Eörsi István.
  Eörsi István fordításai:
  A hajó - 19. / Liturgia a fuvalomról - 19. / A halak ura - 33. / Az erőfeszítésekről - 50. / Tavakban és folyókban úszni - 54. / Orge válasza, amikor egy beszappanozott kötelet küldtek neki - 56. / Orge kívánságjegyzéke 57. / Dal nagyszombaton, a húsvét előtt éjszaka tizenegyedik órájában - 59. / A városokról - 60. / Nagy hálaének - 61. / Ballada a kalandorokról - 63. / Ballada bárki titkairól - 64. / Ballada sok hajóról - 66. / Ballada Mazeppáról - 80. / Ballada a barátságról - 83. / Legenda a halott katonáról - 101. / Kísértés ellen - 107. / A szegény B.B-ről - 109. / Fort Donald vasútépítő-csapatának dalai - 116. / Evlyn Roe legendája - 120. / Az akasztófavirágok dala - 129. / Anna csúnyán beszél Bidiről - 134. / Bidi ősszel - 134. / A snapsz élvezetéről - 137. / Bátyám halála - 143. / Szentimentális emlékezések egy felirat előtt - 150. / Egy bűnőző halálára - 157. / Szonett - 162. / Felfedezés egy fiatal asszonyon - 162. / Az ópiumos nő - 163. / Zabáló tehén - 165. / Dal Hitlerről, a mázolóról - 171. / A fa és az ágak balladája - 172. / Ballada a világ helyesléséről - 178. / A jutányos lírikus dala - 185. / Németország - 190. / Tanács C.N. színésznőnek - 226. / A weimari alkotmány három paragrafusa - 230. / Egy értékes ember elvesztése - 235. / Német dal - 248. / Ballada Marie Sandersről, a zsidó kurvájáról - 249. / Az ulmi szabó - 252. / A szilvafa - 253. / Látogatás a száműzött költőknél - 260. / Buddha példázata az égő házról - 261. / A legyőzhetetlen felirat - 236 (?) / A propaganda szükségessége - 272. / Szavak, amelyekek a Führer nem bír hallani - 275. / Utódainkhoz - 277. / A költők kivándorlása - 284. / Ballada a tálentomról - 286. / állatversek - 287. / ábécé - 291. / Kizárólag a fokozódó zűrzavar miatt - 296. / Néró, a római császár - 298. / Az ötödik szonett - 300. / A hatodik szonett - 301. / A hetedik szonett - 302. / A tizenegyedik szonett - 303. / A tizenharmadik szonett - 303. / Mit mondanak a gyerekek - 311. / Kantnak az "Erkölcsök metafizikája"-ban található házasság-definiciójáról - 317. / Goethe "Az isten és a bajadér" című verséről - 320. / A kétely dicsérete - 325. / Rossz korszak a líra számára - 331. / Rossz korszak az ifjúság számára - 332. / Szerelmi dal komisz időkből - 333. / Ardens sed virens - 334. / Weigel kellékei - 335. / Tizenkilencedik szonett - 336. / A művészet komolyságáról - 340. / Munkatársnőm, M.S. halála után - 350. / Elgondolkodva a poklon - 354. / Gyerekhadjárat 1939 - 354. / Hollywood - 362. / A gonoszság maszkja - 364. / A szégyen - 368. / A kert locsolásáról - 370. / Egy hatalmas államférfi megbetegedésésnek hírére - 371. / A szép villa - 378. / Meggyalázták a háborút 379. / Sírfelirat M. számára - 379. / A madarak télen az ablak előtt várnak - 392. / A mesterek olcsón vásárolnak be - 395. / Szerelmi dalok - 395. / A kerékcsere - 400. / A megoldás - 401. / Gonosz reggel - 402. / Versek hallgatása közben - 410. / Kapunk kicsi rózsát rendelésre - 410. / 1954. első fele - 411. / Élvezetek - 411. / Egyszer, ha lesz rá idő - 412. / Ha jókor térek az Ûrbe - 413. / Hogy áll a bál - 413. / Nincsen szükségem sírkőre - 414. / A dolgok változása - 415. / Midőn a kórház fehér betegszobájában - 416. / Vidáman enni a húst - 416. / Ellendal "A világ nyájasságáról" című vershez - 417./

 • 1976. Bukfencező múzsa. Kozmosz Könyvek (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1976. 317 p.


 • 1976. Gábor Emil: Irodalmi alkotások elemzése. (Eörsi István: Vlagyimir Majakovszkij: Szergej Jeszenyinnek.) Budapest, 1976. Szépirodalmi Kiadó, 438 p. (Sorozatcím: Diákkönyvtár) Válogatta: Gábor Emil

  A kötetben szereplő szerzők: András László, Arisztotelész, Babits Mihály, Barla Gyula, Baróti Dezső, Bécsy Tamás, Béládi Miklós, Bóka László, Elbert János, Eörsi István, Fodor András, Gábor Emil, Garai Gábor, Harsányi Zoltán, Keresztury Dezső, Kiss Ferenc, Kiss Tamás, Kosztolányi Dezső, Lengyel Balázs, Nemes Nagy Ágnes, Pálmai Kálmán,
  Pásztor Bertalan, Péczely László, Rónay György, Simon István, Somlyó György, Tolnai Gábor, Tüskés Tibor, Vajda Endre, Varga Katalin (Szerkesztő), Vargha Kálmán.
  (Részlet)

 • 1976. Téli levél. Tizenkét norvég költő. Európa Könyvkiadó (Modern könyvtár), Budapest, 1976. 157 p.

  Eörsi István fordításai:
  115. o. - Georg Johannesen: állítsátok meg az éjt; Második öröm; 116. o. - Harmadik öröm; 117. o. - Jéghegy; Tanács arra vonatkozóan, hogy kire hallgassunk.

 • 1976. Vándorkő. Mai svájci német költők. Európa Könyvkiadó (Modern könyvtár), Budapest, 1976. 184 p.

  Eörsi István fordításai:
  Werner Lutz: Borozó (107. o.) - Ajtóhoz lépek (107. o.) - Imácska (108. o.) - Különös (109. o.) - Pillanat (109. o.) - Amikor a csigák jönnek (109. o.) - Még mindig (110. o.) - Megállapítások (110. o.) - Elzárva (111.o.)
  Dieter Fringeli: Naponta (139. o.) - Alkalmatlan időpont (139. o.) - Képeslap St. Moritzból (140. o.) - Brecht nyomán (141. o.) - Komisz lecke (141. o.) - Politikusan (142. o.) - Fű (143. o.) - (Be-)számítás (144. o.) - Szerelmes versek (144. o.)

 • 1977. A végtelenség szomja. Hatvan év szovjet költészetéből. Kozmosz Könyvek (A Világirodalom Gyöngyszemei), Budapest, 1977. 635 p.

  103. old. - Borisz Paszternak: A Kreml az 1918-as év végének viharában (ford.: Eörsi István)
  178. old. - Alekszej Szurkov: A holt mezőn (ford.: Eörsi István)
  (A tartalomjegyzék a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1977. Dürrenmatt, Friedrich: Drámák II. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977. 474 p.

  375. oldalon Titus Andronicus (ford.: Eörsi István)
  (A fülszöveg és a tartalomjegyzék a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1977. García Lorca, Federico válogatott versei. Kozmosz Könyvek (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1977. 329 p.


 • 1977. Nagy a május hatalma. Német szerelmes versek. Magyar Helikon, Budapest, 1977. 132 p.

  Eörsi István fordításai:
  36. old. - Gottfried August Bürger: Természeti jog
  111. old. - Gertrud Kolmar: Az elhagyott nő
  113. old. - Bertolt Brecht: A hatodik szonett
  (A versek a honlapon a Versfordításoknál találhatóak meg.)

 • 1977. Szép Versek 1976. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1977. 375 p.
  Eörsi István versei: Két vers egy kőtábláról; Hasonlatok

  (A versek és Eörsi arcképe a szövegre kattintva olvashatóak.)

 • 1977., 2009. Schiller, Friedrich versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1977., 2009. 349 p.

  Válogatta és szerkesztette: Eörsi István. Több fordító, a fordítók közt: Eörsi István.
  Az Eörsi István által fordított versek elolvashatóak a honlapon, a versfordításoknál.

 • 1978. A fejnélküli szellem. Alcím: Régi kínai komédiák. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1978. 221 oldal.


  Válogatta, fordította és az utószót Kalmár Éva írta. A verseket Eörsi István fordította.

  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1978. Artmann, Hans Carl: How much, szivi? Válogatott prózai írások. Európa Könyvkiadó (Modern könyvtár sorozat), Budapest, 1978. 316 p.


  Fordította: Eörsi István, Oravecz Imre, Tandori Dezső.

  Válogatta és az utószót írta: Oravecz Imre.

 • 1978. Heine, Heinrich: Heine versei. Európa Könyvkiadó (Sorozatcím: Lyra Mundi), Budapest, 1978. 423 p.

  Fordítók: Áprily Lajos, Babits Mihály, Bohus Rezső, Bródy László, Csanády Imre, Eörsi István, Fodor András, Fodor József, Franyó Zoltán, Gáspár Endre, Gulyás Pál, Hajnal Anna, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kardos László, Karinthy Frigyes, Károly Amy, Képes Géza, Kosztolányi Dezső, Lakatos István, Lator László, Mészöly Dezső, Molnár Imre, Nadányi Zoltán, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi Sándor, Petra-Szabó Gizella, Réz Ádám, Somlyó György,
  Szabó Lőrinc, Szász Imre, Tandori Dezső, Tellér Gyula, Vajda Endre, Vas István, Vidor Miklós.

 • 1978. Klasszikus orosz költők I-II. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1978. 1644 p.

  Szerkesztők: E. Fehér Pál és Lator László - Jegyzetek: Elbert János
  Fordítók: Árvay János, Bede Anna, Csoóri Sándor, Demény Ottó, Donga György, Eörsi István, Fodor András, Áprily Lajos, Franyó Zoltán, Gábor Andor, Galgóczy Árpád, Garai Gábor, Gáspár Endre, Gergely Ágnes, Görgey Gábor, Gyurkovics Tibor, Hajnal Zsuzsa, Hárs Ernő, Hárs György, Hegedűs Géza, Hidas Antal, Illyés Gyula, Justus Pál, Kalász Márton, Kálnoky László, Kardos László, Kárpáty Csilla, Képes Géza, Kócsvay Margit, Kónya Lajos, Kormos István, Lányi Sarolta, Lator László, Lothár László, Majtényi Zoltán, Molnár Imre, Nagy László, Nadányi Zoltán, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Papp Árpád, Polgár István, Pór Judit, Rab Zsuzsa, Simon István, Simor András, Szabó Lőrinc, Szegő György, Székely Magda, Szép Ernő, Takács Zsuzsa, Tamkó Sirató Károly, Tarbay Ede, Tellér Gyula, Tótfalusi István, Tóth Judit, Váci Mihály, Vas István, Végh György, Weöres Sándor.

 • 1978. Puskin, Alekszandr Lírai költemények. Európa Könyvkiadó (Alekszandr Puskin Művei), Budapest, 1978. 460 p.


 • 1978., 1979. Bohók és bohócok. Öt új magyar egyfelvonásos. Népművelési Propaganda Iroda (Színjátszók Kiskönyvtára), Budapest, 1978., 1979. 83 p.

  Eörsi István: Bohóc a hídon 51. oldal


 • 1979. és 1995. Thomas, Dylan versei. Európa Könyvkiadó (Sorozatcím: Lyra Mundi), Budapest, 1979., 1995. 184 p.

  Fordította: Eörsi István, Fodor András, Geher István, Gergely Ágnes, Görgey Gábor, Illyés Gyula, Jánosy István, Kálnoky László, Károlyi Amy, Képes Géza, Molnár Imre, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Szabó János, Tandori Dezső, Tellér Gyula, Tótfalusi István, Végh György, Weöres Sándor.
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1979. Paszternak, Borisz versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1979. 147 p.


 • 1979. Scott, Walter: Puritánok utódai. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1979. 593 oldal.


  Fordítók: Eörsi István, Szinnai Tivadar, Weöres Sándor.

  (1964. Európa, Budapest, A világirodalom klasszikusai)

 • 1979. Verlaine, Paul válogatott versei. Magyar Helikon, Budapest, 1979. 444 p.
  Eörsi István fordításai:

  Végső kívánság – 95. o.; Birds int he Night – 113. o.; Child Wife – 120. o.; Miért e bánat, lelkem – 140. o.; Tájék – 197. o.; London – 393. o.

 • 1980. Brecht, Bertolt válogatott versei. Kozmosz Könyvek (Sorozatcím: A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1980. 457 p.

  Válogatta és szerkesztette, az előszót, az életrajzot és a jegyzeteket írta Eörsi István.
  Fordítók: Csorba Győző, Eörsi István, Garai Gábor, Görgey Gábor, Hajnal Gábor, Haraszti Miklós, Jékely Zoltán, Molnár Imre, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Petri György, Tandori Dezső, Tellér Gyula, Vas István.
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1980. Hölderin, Friedrich versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1980. 170 p.

  Fordítók: Bernáth István, Eörsi István, Görgey Gábor, Gulyás Pál, Hajnal Gábor, Illyés Gyula, Jánosy István, Kálnoky László, Tandori Dezső, Képes Géza, Kosztolányi Dezső, Keresztury Dezső, Lator László, Nemes Nagy Ágnes, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc.

 • 1980. Jevtusenko, Jevgenyij: Ballada a nekifutásról. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980. 231 p.

  Eörsi István fordítása: Titkok (45. old.) (A honlapon a Versfordításoknál található.)

 • 1980. Nova ungarska poezija / Új magyar líra (szerb, magyar). Struški večeri na poezijata, Struga, 1980. 105 p.

 • 1980. Szavak a szélbe (Alcím: Mai amerikai költők). Európa Könyvkiadó (Sorozat cím: Modern könyvtár), Budapest, 1980. 377 p.

  Fordította: Eörsi István, Ferencz Győző, Gergely Ágnes, Györe Balázs, Illyés Gyula, Jánosy István, Kántor Péter, Károlyi Amy, Kiss Zsuzsa, Kodolányi Gyula, Mezey Katalin, Nagy László, Oláh János, Orbán Ottó, Tandori Dezső, Tellér Gyula, Tótfalusi István, Várady Szabolcs.
  (A kötet tartalomjegyzéke a kötetre kattintva érhető el.)

 • 1980. Varró János - Rónay György: Szavak májusa. Francia költők antológiája. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár-Napoca, 1980. 551 p.

  Több fordító
  Eörsi István fordításai:
  89. old. Ismeretlen szerző: Csinos vagyok, de bánat őröl, átok
  377. old. Paul Verlaine: Tájék

 • 1980. Wedekind, Frank: Drámák. A tavasz ébredése/A kamaraénekes/A föld szelleme/Pandora szelencéje/Keith márki/Nicolo király/A bölcsek köve. Európa Könyvkiadó (Drámák), Budapest, 1980. 479 p.

  Eörsi István fordításai:
  A föld szelleme (Erdgeist) - 103. old.
  Pandora szelencéje (Die Büchse der Pandora) – 185. old.

 • 1980., 1991., 1993., 2008. Apollinaire, Guillaume versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1980., 1991., 1993., 383 p.

  Válogatta: Réz Pál.
  2008. Sziget Könyvkiadó (Sziget Verseskönyvek), Budapest, 2008. 229 p.
  Fordítók: Eörsi István, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kányádi Sándor.

 • 1981. Egy égbolt alatt. Szovjet-orosz költők. Európa Könyvkiadó, (A szovjet irodalom könyvtára) Budapest, 1981 664 oldal

  Eörsi István fordításai:
  Vlagyimir Majakovszkij: Szergej Jeszenyinnek – 141. o.; Beszélgetés az adófelügyelővel a költészetről – 148. o.
  Alekszej Szurkov: Az én hősöm – 274. o.

 • 1981. Goethe, Johann Wolfgang: Antik és modern. Antológia a művészetekről. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1981. 1080 p.


 • 1981. Kafka, Franz: Naplók, levelek (Alcím: Válogatás). Európa Könyvkiadó, (Sorozatcím: Emlékezések) Budapest, 1981. 793 p.


  Fordította: Antal László, Eörsi István, Tandori Dezső.

 • 1981. Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1981. 902 p.
  163. oldal - Heinrich Heine: Előszó a Szalon első kötetéhez (ford.: Eörsi István)

 • 1981. Stefan George és Hugo von Hofmannsthal versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1981. 295 p.


 • 1982. FASÍRT avagy viták a "fiatal irodalomról". Válogatta és szerkesztette: Dérczy Péter. Magvető Könyvkiadó - JAK-füzetsorozat, 1982. Budapest.  (Eörsi István: Csoóri Sándor panaszáról.)


  (Részlet)

 • 1982. Majakovszkij, Vlagyimir válogatott versei. Kozmosz Könyvek (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1982. 419 p.

  Eörsi István fordításai a honlapon a Versfordításoknál olvashatók.


 • 1982. Üvöltés. Vallomások a beat-nemzedékről. Európa Kiadó, Sorozatcím: Európa Zsebkönyvek, Budapest, 1982. (Harmadik kiadás) 326 p.


  Fordította: Bart István, Bartos Tibor, Dely István, Eörsi István, Geher István, Hernádi Miklós, Lénárt Edna, Nagy László, Orbán Ottó, Sz. Kiss Csaba, Szilágyi Tibor, Tandori Dezső, Zubreczky György
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1982., 1992., 1998., 2001., 2004., 2006., 2010. Kafka, Franz: Az átváltozás. Válogatott elbeszélések. Európa Könyvkiadó, Sorozatcím: Európa Diákkönyvtár, Budapest, 1992. 352 oldal

  Szerkesztő: Györffy Miklós
  Fordította: Antal László, Eörsi István, Gáli József, Györffy Miklós, Szabó Ede, Tandori Dezső.
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1983. Nestroy, Johann Nepomuk: Színművek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1983. 458 p.

  Szerkesztő és fordító: Eörsi István.
  Fordítók: Görgey Gábor, Hajnal Gábor, Mészöly Dezső, Tandori Dezső, Viola József.
  A két holdkóros avagy a szükséges és a fölösleges (Eörsi István) – 71. oldal

 • 1983. Nezval, Vitézslav versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1983. 298 p.
  Eörsi István fordításai a honlapon a Versfordításoknál olvashatók.

 • 1983. Rilke, Rainer Maria versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1983. 403 p.

  Eörsi István fordításai:
  9. old. - Népi dallam
  64. old. - Zene
  80. old. - Emlékezés
  140. old. - A párduc
  194. old. - Az alkimista
  376. old. - Karl Lanckoronskinak

 • 1984. Ginsberg, Allen: A leples bitang. Válogatott versek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1984. 174 p.


  Válogatta Eörsi István. Fordította: Eörsi István, Györe Balázs, Orbán Ottó.

  (A kötet fülszövege a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1984. Gombrowicz, Witold: Gombrowicz drámák. Európa Könyvkiadó (Drámák), Budapest, 1984. 273 p.

  Fordítók: Eörsi István, Pályi András, Spiró György.
  Utószó: Pályi András.
  Tartalom: Yvonne, burgundi hercegnő - Esküvő - Operett.

 • 1984. Nesin, Aziz: Csinálj valamit, Met. Drámák. Európa Könyvkiadó (Modern könyvtár), Budapest, 1984. 230 p.

  Fordította és az utószót írta: Balázs Judit.
  A fordítást átdolgozta: Eörsi István

 • 1985. Draussen das Lamm, drinnen der Wolf. Ungarische Erzählungen, 1945-1985. Literarisches Colloquium, Berlin, 1985. 245 p.


  Összeállította és szerkesztette, az előszót írta: Eörsi István.

 • 1985. Kentaur. A Szépirodalmi Könyvkiadó Évkönyve/Interjúk-fejtörők/Versek-novellák/Keresztrejtvények/Pályázat-Fele sem igaz. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985. 204 p.

  Eörsi István: A csomó - A Maradjhűutcában 106. oldal

 • 1985. Lukács György: A kritikai realizmus jelentősége ma. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985. 201 p.

  Fordítók: Eörsi István és Révai Gábor
  Eörsi István fordításai:
  17. oldal – Az avantgardizmus világnézeti alapjai
  63. oldal – Franz Kafka vagy Thomas Mann?

 • 1986. Fekete lángok. Nyugat-és Közép-Afrika költészete. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986. 399 p.
 • 1986. Kentaur. A Szépirodalmi Könyvkiadó Évkönyve/Interjúk-fejtörők/Versek-novellák/Keresztrejtvények/Pályázat-Fele sem igaz. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 240 p.
  Eörsi István: Hogyan készül a vers? (vers) 222. oldal

 • 1986. Storm, Theodor - Keller, Gottfried és Meyer, Conrad Ferdinand versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1986. 350 p.


 • 1986. XIX. századi német drámák. Európa Könyvkiadó (A világirodalom klasszikusai), Budapest, 1986. 915 p.

  Eörsi István fordításai:
  Frank Wedekind: A föld szelleme - 725. o., Pandora szelencéje - 807. o.
  (A tartalomjegyzék a szövegre kattintva elolvasható.)

 • 1988. Duna. Egy antológia. Statisztikai Kiadó Vállalat (Duna Kör), Budapest, 1988. 148 p.

  Eörsi István: Csernobil után/ Telefon, fordítás közben. Apollinaire-nek. (A versek a szövegre kattintva olvashatóak.)

 • 1988. Frost, Robert versei. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1988. 154 p.


 • 1988. Puskin, Alekszandr versei. (minikönyv) Fővárosi Nyomdaipari Vállalat, Budapest, 1988. 265 p.


  (Készült a nagy októberi szocialista forradalom 70. évfordulója tiszteletére. Könyvesbolti forgalomba nem került. Névre nyomtatva.)

 • 1989. Donne, Milton és az angol barokk költői. Európa Könyvkiadó (Lyra Mundi), Budapest, 1989. 390 p.


 • 1989. Fekete lángok. Dél-és Kelet-Afrika költészete. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1989. 360 p.
 • 1989. Kafka, Franz: Az éhezőművész. Szépirodalmi Könyvkiadó (Olcsó könyvtár), Budapest, 1989. 353 p.

  Fordította: Eörsi István, Gáli József, Győrffy Miklós, Szabó Ede, Tandori Dezső.
  Eörsi István fordítása: Az odú - 308-353. oldal

 • 1989. Lukács György, Vezér Erzsébet: Megélt gondolkodás. Életrajz magnószalagon. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989. 333 p.

  Bevezető megjegyzés (Eörsi István) - 5. old.
  Az utolsó szó jogán (Eörsi István) - 10. old.
  Lukács György: Megélt gondolkodás (Fordította Eörsi István) - 37. old.
  Életrajz magnószalagon (Eörsi István és Vezér Erzsébet beszélgetései Lukács Györggyel) - 88. old.

 • 1989. Morgenstern, Christian: Akasztófa dalok. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1989. 68 p.

  Fordította: Eörsi István, Jékely Zoltán, Kalász Márton, Kálnoky László, Nemes Nagy ágnes, Orbán Ottó, Szabó Lőrinc, Timár György, Tótfalusi István.

 • 1989. Szép versek 1988. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1989. 477 p.

  Eörsi István: Leopold szakácskönyvéből - 122. o., Sírfelirat - 125. o., Két óhaj - 125. o., E. I. önkéntes derűlátó kurta jelentése a balszerencse és az érdem rejtett összefüggéseiről - 126. o.


 • 1990. A Napló 1977-1982 (VÁLOGATÁS). Minerva Kft., Budapest, 1990. 427. oldal

  Eörsi István: Napló helyett - 1978 69. oldal
  (Naplójegyzetek. Irodalmi vágyak. Petrinek meg kellene írnia a Nagy Kaka Könyvet. A Naplóban uralkodó panaszos alaphangról. Kaposváron, a Bécsi erdő előadása után Pogány Judit kifakadása Aschernak. A pesti közönség dobta fel az előadást. Hány emberrel lehetne elhitetni, hogy Magyarországon királyság lesz, és Kádár lesz a király témájú írását Jovánovics /ÉS/ visszaadta, ezért Fekete Sándornak küldte el. /Új Tükör/. Korcsnoj és Szpasszkij.)

 • 1990. Amerikai költők antológiája. Sorozatcím: A világirodalom klasszikusai. Szerkesztő: Ferencz Győző. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1990. 945. p.


  Több fordító.

 • 1990. Eszéki Erzsébet: Kibeszéljük magunkat. Íróportrék. Múzsák , 1990. Budapest, 213. oldal

  A 193. oldalon Eörsi István: Nagy szellemek a lichthófban
  (Az írás megtalálható a honlapon a cikkeknél: Élet és Irodalom, 1989.05.05. Eszéki Erzsébet: Nagy szellemek a lichthófban.)


 • 1990. Rivalda 88-89. Hét magyar színmű. Magvető Kiadó, Budapest, 1990. 487 p.

  Csurka István: Majális
  Dancs István: Vigyázat, mélyvíz!
  Eörsi István: A kihallgatás
  Gosztonyi János: Andrássy út 60.
  Kiss Irén: álmodtam egy várost
  Nádas Péter: Temetés
  Szakonyi Károly: A hentes

 • 1990. Szép versek 1989. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1990. 444 p.
  Eörsi István: Románc egy régi ulti-csatatér lovagjairól - 103. o., Szombathelyen - 105. o., Titok úr - 106. o., Két epigramma – Remény - 107. o., 1989. március 15-e - 107. o. • 1991. Angyal István saját kezű vallomása. Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 1991. 215 p.


  Előszó: Eörsi István

 • 1991. Balogh Attila versei. Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest, 1991. 51 p.
  Eörsi István: "A szépség esélyei" c. tanulmányával

 • 1991. Benn, Gottfried versei. Európa Könyvkiadó (Sorozatcím: Lyra Mundi), Budapest, 1991. 242 p.


  Fordítók: Báthori Csaba, Eörsi István, Görgey Gábor, Hajnal Gábor, Halasi Zoltán, Jékely Zoltán, Kalász Márton, Kálnoky László, Keresztury Dezső, Kovács István, Kurdi Imre, Mezey Katalin, Márton László, Nemes Nagy ágnes, Rónay György, Szabó Lőrinc, Székely Magda, Tandori Dezső, Tatár Sándor, Tellér Gyula, Viola József.

  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1991. Bibó-emlékkönyv I-II.

  Századvég Kiadó, Budapest; Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1991.

  (Eörsi István: Tűnődések egy régi vitáról. --- Vita 1945-ben Bibó István és Lukács György között a szocializmusról, a népi demokráciáról, a kommunista pártról, a Blum-tézisekről, a rendőrség szerepéről, a forradalom fogalmáról, a proletárdiktatúrával kapcsolatos álláspontjukról. Bibó intellektuális győzelmének és Lukács morális vereségének okai.)

 • 1991. Ezerkilencszázötvenhat, te csillag. A forradalom és a szabadságharc olvasókönyve. Püski Kiadó Kft. Budapest, 1991. 236 p.

  Eörsi István: A kérdés 93. old.
  Eörsi István: Ma húsz éve 210. old.
  Reagálás:
  Kortárs, 2017.03. Márkus Béla: ˝...összefog a hazugság a múló idővel˝ (Részlet a cikkeknél.)

 • 1991. Körkép 91. Harmincegy mai magyar író kisprózája. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1991. 414 p.
  Eörsi István: Buszon - 32. oldal

 • 1991. Minden rendben. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom, Szeged, 1991. 93.p.

  A Kassák Lajos irodalmi pályázat díjnyertes művei.

  Előszó: Eörsi István

  1991. Minden rendben
 • 1991. Pound, Ezra versei. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1991. 257 p.

  Eörsi István versfordításai:
  17. old. - Meditáció
  18. old. - A háború eljövetele: Akteón

 • 1991. Rivalda 89-90. Magvető Könyvkiadó (Rivalda), Budapest, 1991. 565 p.
  Nyolc magyar színmű/Dancs István: Sze-Kuk-Kák/Eörsi István: Az interjú/Kárpáti Péter: Az ismeretlen katona/Márton László: Carmen/Nagy András: Anna Karenina Pályaudvar/Németh ákos: Lili Hofberg/A Heidler-színház utolsó napjai/Schwajda György: Ballada a 301-es parcella bolondjáról/Szilágyi Andor: A rettenetes anya.

 • 1991. Szép versek 1990. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1991. 501 p.
  Eörsi István: Ébredés - 132. o., Széljegyzetek - 133. o., A harmonikus élet receptje - 134. o., Danilo - 134. o., Versváltás halál-ügyben - 136. o.

 • 1991. Szonett, aranykulcs. 1001 szonett a világirodalomból

  Orpheusz Kiadó Kft. (Orpheusz könyvek), Budapest, 1991. 722 p.
  Eörsi István fordításai:
  Gottfried August Bürger: Természeti jog - 214. old.
  Percy Bysshe Shelley: Egy republikánus érzései Napóleon bukásakor - 240. old.
  August von Platen-Hallermünde: Messzire vágyik - 250. old.
  Johan Welhaven: Norvégia hajnala - 280. old.
  Paul Heyse: Nápolyi képek - 309. old.
  Konsztantyin Balmont: Az igazság útja - 384. old.
  Guillaume Apollinaire: Pán halála - 437. old.
  Josep Maía López Picó: A holtak, a holtak - 471. old.
  Bertolt Brecht: Tizenkilencedik szonett - 528. old. / első szonett - 528. old.
  Kantnak az "Erkölcsök metafizikájá"-ban található... - 529. old.

 • 1991., 1997. Magyar Idézetek Könyve. Officina Nova, Budapest, 1991., 1997. 254 p.


  Szerkesztő: Erki Edit

  (Eörsi-idézetek a "Szerelem" és a "Hatalom és erkölcs" kategóriában.)

 • 1992. Beke Imre: Magyar szivárvány. Amerikai Magyar Szövetség, 1992. 233 p.


  A 47. oldalon: Eörsi István: Szóba se állj vele című verse.

 • 1992. Szép versek 1991. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1992. 197 p.
  Eörsi István: Öregedésem jelenlegi stádiumában - 70. o.

 • 1993. Goethe, Johann Wolfgang legszebb versei. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1993. 155 p.


 • 1993. Nem szép versek. Válogatás az 1992. év verseiből. Nap Kiadó, Budapest, 1993. 147 p.
  Eörsi István: Trilógia - 27. oldal

 • 1993. Válogatás színjátszóknak. (Zborník divadelných hier.) Národné osvetové centrum, 1993, 120 p. Összeállította: Kamenár Éva


  Eörsi István: Sírkő és kakaó

 • 1994. Antologija na ungarskiot raskaz. (Válogatta, fordította: Gilevski, Paskal)

  Ogledalo, Skopje, 1994. 150 p.
  (E. I.: 125-134. p.)

 • 1994. és 1996. 88 híres vers a világirodalomból (Alcím: és értelmezése). Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1994., 1996. 547 p.

  (Részlet.)

 • 1994. Ha minden jól megy. Antológia. Balassi Kiadó-Soros Alapítvány, Budapest, 1994. 339 p. (Megjelent a Soros Alapítvány fennállásának 10. évfordulójára.)

  Eörsi István: Monológ az ágyból 78–85. oldal
  (Az írás a szövegre kattintva olvasható.)

 • 1994. Hallom Amerika dalát. Amerikai költők antológiája. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1994.

  Szerkesztő: Gaal György.
  Fordította: Kiss Zsuzsa, Tarbay Ede, Eörsi István, Jánosy István, Tábor Ede, Tótfalusi István, Várady Szabolcs, Szabó Lőrinc, Majtényi Zoltán, Fodor András, Szász Károly, Keszthelyi Zoltán, Franyó Zoltán, Kosztolányi Dezső, Radó Antal, Szász Béla, Tapfer Klára.

 • 1994. Kortársak Déry Tiborról. Petőfi Irodalmi Múzeum (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei), Budapest, 1994. 159 p.


  (Interjú Eörsivel. A Feleletről, az 1952-es vitáról, Lukács szemináriumáról. Eörsi találkozása Déryvel az 1951-es írókongresszuson - Déry dicsérő szavai E. I. verséről. A Talpsimogató megírásának története. Déry feleségeiről. Déry kapcsolata a fiatalsággal. A politizáló Déry - kapcsolatuk a forradalom alatt és utána. Eörsi `56-os emlékei. Hogyan viselte el Déry a börtönt? Fordulat Eörsi és Déry kapcsolatában a `60-as években. A `68-as Csehszlovák-ügy. A napok hordaléka. Utolsó vitáik, Déry "államhatalommal való barátkozása", eredményei. Az 1977-es Charta-ügy. Lukács temetése. Déry barátairól. Az Óriáscsecsemőről és az Intés nincsről. Eörsi Kompromisszum c. darabjáról, melynek főhősét Déryről mintázta, s Eörsi és Déry viszonyáról szól.)

 • 1994. Óda a nyugati szélhez. Angolszász romantika. Interpopulart Könyvkiadó (Populart füzetek), Szentendre, 1994. 93 p.


 • 1994. Rilke, Rainer Maria legszebb versei. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1994. 152 p.


 • 1995. és 1996. Kafka, Franz: A császár üzenete (válogatott elbeszélések). XX. századi próza. Interpopulart Könyvkiadó (Populart füzetek), 1995., 1996. 76 p.


  Fordította: Eörsi István, Gáli József, Tandori Dezső

 • 1995. és 1996. Majakovszkij, Vlagyimir: Nadrágba bújt felhő. (Alcím: XX. századi líra.)Interpopulart Könyvkiadó (Sorozatcím: Populart füzetek), Budapest, 1995., 1996. 85 p.


  Fordítók: Eörsi István, Hegedűs Géza, Illyés Gyula, Kardos Pál, Kassák Lajos, Képes Géza, Pákozdy Ferenc, Radó György, Szabó Lőrinc, Tamkó Sirató Károly, Vámosi Pál, Weöres Sándor.

  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1995. García Lorca, Federico: Federico García Lorca legszebb versei. (Sorozatcím: A Világirodalom Gyöngyszemei.) Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1995. 162 p.


  Fordítók: András László, Eörsi István, Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Majtényi Zoltán, Molnár Imre, Nagy László, Nemes Nagy ágnes, Orbán Ottó, Rab Zsuzsa, Somlyó György, Takács Zsuzsa, Tellér Gyula, Timár György, Tótfalusi István, Vas István, Weöres Sándor.

 • 1995. Puskin, Alekszandr Szergejevics legszebb versei. Móra Ferenc Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest. 1995. 145 p.


 • 1995. Shelley, Percy Bysshe legszebb versei. Móra Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1995. 144 p.


 • 1995. Szép versek 1994. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1995. 248 p.
  Eörsi István: Négy szatíra - 50. o. • 1995. Ungarn im Wandel. Zwischenbilanz und Aspekte der ungarisch-deutschen Beziehungen. Gorzka, Gabriele, Köln, Verl. Wiss. u. Politik, 1995. 163 Seiten


  Eörsi István:
  Verwirrungen in der Freiheit 117-126. p.

 • 1995., 1996. Rilke, Rainer Maria: A párduc. XX. századi líra/Válogatott versek. Interpopulart Könyvkiadó (Populart füzetek), Budapest, 1995., 1996. 107 p.


 • 1996. Apollinaire, Guillaume legszebb versei. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (A világirodalom gyöngyszemei), Budapest, 1996. 151 p.
 • 1996. Apollinaire, Guillaume: Szeszek. Alcím: XX. századi líra. Interpopulart Könyvkiadó (Sorozatcím: Populart füzetek), Budapest, 1996. 83 p.

  Fordítók: Eörsi István, Illyés Gyula, Kálnoky László, Radnóti Miklós, Rónay György, Somlyó György, Vas István.
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 1996. Erinnern provozieren. Jenaer Poetik-Vorlesungen "zu Beförderung der Humanität" 1995/96


  Heinrich-Böll-Stiftung, Köln, 1996. 280 p.

 • 1996. Ezernyi árnyalatban. A világirodalom legszebb versei. Magyar Könyvklub - Sziget Kiadó, Budapest, 1996. 387 p.

  Eörsi István fordításai:
  Bertolt Brecht: Idegen országba küldtelek 86. o., Szerelmi dal komisz időkből 86.o., És mit kapott a katonafeleség? 87. o.

 • 1996. Ginsberg, Allen: Halál Van Gogh fülére! (Válogatott versek.) Pesti Szalon könyvkiadó, Budapest, 1996. 222. p.

  Válogatta és szerkesztette: Eörsi István
  Fordította: Eörsi István és Orbán Ottó

 • 1996. Költők forradalma. Antológia 1953-1956. Occidental Press, Budapest, 1996. 103 p.
  Eörsi István: Szóba se állj vele - 87. oldal

 • 1996. Tabori, George/Tábori György: Jubileum. AB OVO Kiadó (Abgang könyvek), Budapest, 1996. 185 p.


  Fordítók: Eörsi István, Lőrinczy Attila, Kurdi Imre.

 • 1997. Szép versek 1996. Magvető Könyvkiadó (Szép versek), Budapest, 1997. 249 p.
  Eörsi István: Dilemma - 56. o. • 1998. Déry Tibor: Knockout úr útijegyzetei. Elbeszélések 1930-1942. Erzählungen

  Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1998.

  Elbeszélések 1930–1942. Erzählungen aus den Reiseerlebnisse des Mr. Knockout Déry Archívum. Magyar - német nyelv. 292 p.


  A német nyelvű elbeszéléseket fordította: Doromby Károly, Eörsi István, Tandori Dezső.

  1998. Déry Tibor: Knockout úr útijegyzetei.
 • 1998. Gombrowicz, Witold: Gombrowicz drámák. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 1998. 372 p.


  (A tartalomjegyzék a szövegre kattintva érhető el.

  229. old.: Operett. Ford.: Eörsi István és Pályi András.)

 • 1999. A magyar költészet kis ABC-je. Válogatás a magyar költészetből A-tól Z-ig. Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft., Kisújszállás, 1999. 160 p.
  Eörsi István versei a 47-104. oldalon olvashatóak. • 1999. Der Schock der Freiheit. Ungarn auf dem Weg in die Demokratie / hrsg. von József Bayer und Rainer Deppe; aus dem Ungarischen von József Bayer, Rainer Deppe und Tibor Sillö.


  Suhrkamp, 1999. 337 p. (E.I.: 67-76 p.)

 • 1999. Francia Költők Antológiája (Sorozatcím: Klub klasszikusok). Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.


  Több fordító - Eörsi István fordításai: Jaufré Rudel: Hogyha már a forrás habja - 44-45. old., Jaufré Rudel: A nap májusban hosszú már - 46-47. old., Conon de Béthune: Egy másik tájon, hajdan, megesett - 115-116. old.

  (A versfordítások a szövegre kattintva érhetők el.)

 • 1999. Morgenstern, Christian: Hal éji éneke / Fisches Nachtgesang. Mágus Kiadó Kft. (Kétnyelvű Kiskönyvtár), Budapest, 1999. 45 p.


  Fordította: Eörsi István, Jékely Zoltán, Karinthy Frigyes, Kálnoky László, Katona Tamás, Molnár Imre, Orbán Ottó, Szabó Lőrinc.

 • 1999. Siebenbürgen (hrsg. von Georg Aescht)


  Klagenfurt, Wieser, 1999. 248 p

 • 1999. Tőkei Ferenc: Kínai-magyar irodalmi gyűjtemény II. Balassi Kiadó, Budapest, 1999. 200 p.


  Caj Jen: Panasz. Tőkei Ferenc prózafordítása alapján versbe öntötte Eörsi István.

 • 2000. Német költők antológiája. Magyar Könyvklub (Klub klasszikusok), Budapest, 2000. 376 p.


 • 2000. Shelley, Percy Bysshe és Keats, John versei. Sziget Könyvkiadó (Sziget Verseskönyvek), Budapest, 2000. 205 p.
  Eörsi István fordításai:

  Sorok - 7. / Óda a nyugati szélhez - 28. / Szonett Mrs. Reynolds macskájához - 143. / Óda a tunyasághoz - 199.

 • 2001. A kínai bor dícsérete. (Gudai jiu song) Eötvös J. Könyvkiadó (Sorozat: Zhong-xiong shuce), Budapest, 2001. Kínai-magyar füzetek. 41 p.


  Válogatta és kommentálta Tőkei Ferenc. Fordította: Eörsi István

  (Oktatási segédanyag)

 • 2001. Goethe, Johann Wolfgang: Nyugat-keleti díván. (Eredeti cím: West-östlicher Divan) Magyar Könyvklub, Budapest, 2001. 359 p.

  Szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta: Halasi Zoltán.
  Fordította: Eörsi István, Eörsi Sarolta, Ferencz Győző, Imreh András, Kurdi Imre, Lackfi János, Parti Nagy Lajos, Rakovszky Zsuzsa, Schein Gábor, Szijj Ferenc, Tandori Dezső, Tatár Sándor, Varró Dániel, Várady Szabolcs.

  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2001. Krausser, Helmut: Mágikus dallamok avagy Adalékok a higanykorhoz. (Melodien oder Nachträge zum quecksilbernen Zeitalter.) Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001. 818 p.
  Fordította: Kerényi Gábor; a versbetéteket fordította: Eörsi István; a Catullus- és Ovidius-idézetek Devecseri Gábor fordítása alapján készültek.

 • 2001. Nőttön nő tiszta fénye. Magyar költők versei gróf Széchenyi Istvánról (gyűjt., vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Bényei József)


  Széchenyi Társaság, Budapest, 2001. 214 p.  EÖRSI István: Széchenyi Döblingben 143. old.

 • 2001. Nóvé Béla: Kortárs Krónika 1956. Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2001. 215 p.


 • 2001. Verlaine, Paul versei. Sziget Könyvkiadó, Budapest, 2001. 206 p.

  Eörsi István fordításai:
  Végső kívánság – 62. o.; Birds int he Night 73. o.

 • 2002. Kakanien revisited. das Eigene und das Fremde (in) der österreichisch-ungarischen Monarchie /herausgegeben von Wolfgang Müller-Funk, Peter Plener und Clemens Ruthner (Kultur, Herrschaft, Differenz 2002/1.)

  A kötet a 16. Sommerschule der Waldviertel Akademie nemzetközi tanácskozs anyagát tartalmazza.
  Tübingen, A. Francke, 2002
  Eörsi István
  Die Fallen der Ortsbestimmung - (2002) , p. 348-354

 • 2002., 2006. Byron - Shelley - Keats versei. Európa Könyvkiadó (Európa Diákkönyvtár), Budapest, 2002. 283 p.
  Eörsi István fordítása: Óda a tunyasághoz 270. o.

 • 2002.Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002. 446 p.

  Eörsi István versei a kötetben:
  Anyám 84. oldal
  Kazincbarcikai jegyzetek 131. oldal
  Rákosi egyetemváros 199. oldal
  Sztálin 260. oldal

 • 2003. Himmel (Hrsg.: Pölzl, Birgit)

  München, Fink, 2003. 124 p.
  István Eörsi: Diskurs mit Höhenunterschied - p. 43-53.

 • 2003. Himmelschwer. Transformationen der Schwerkraft. Wilhelm Fink, München, 2003. 431 p.

 • 2003. Irodalmi szöveggyűjtemény II. a gimnázium II. osztálya számára

  Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2003. 344 p.
  Eörsi István fordítása:
  John Donne: Szent szonettek 7. - 20. old.

 • 2003. Kőrössi P. József: Költők könyve. 93 vers, portré, (ön)életrajz, miniesszé. Noran Könyvkiadó, Budapest, 2003. 240 p. Összeállította és szerkesztette: Kőrössi P. József.

  52-54. oldal – Eörsi István önéletrajza, a Monológ című verse és Tandori Dezső gondolatai Eörsiről.

 • 2003. Scrittori ungheresi allo specchio (Magyar írók tükörben. kétnyelvű antológia. Szerk. és előszó: Töttössy Beatrice). Carocci Kiadó, Róma, 2003. 312 p.

 • 2003. Shakespeare, William: Dalok és szonettek. Sziget Könyvkiadó (Sziget Verseskönyvek), Budapest, 2003. 228 p.

 • 2003. Shelley, Mary és Shelley, Percy Bysshe: Frankenstein./Válogatott versek. Magyar Könyvklub (Iskolakönyv), Budapest, 2003. 366 p.

  Fordította: Eörsi István, Fodor András, Garai Gábor, Göncz árpád, Kardos László, Kálnoky László, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád.
  (A tartalomjegyzék a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2004. Apollinaire, Guillaume: Válogatott versek. Európa Könyvkiadó (Európa Diákkönyvtár), Budapest, 2004. 136 p.

  2008. Sziget Könyvkiadó (Sziget Verseskönyvek), Budapest, 2008. 229 p.

 • 2004. Beatköltők. Sziget Verseskönyvek. (Versek, eposzok) Sziget Könyvkiadó, 2004. 212 p.\r

  Szerkesztette: Ferencz Győző.\r
  Fordítók: Eörsi István, Jánosy István, Kántor Péter, Nagy László, Orbán Ottó, Somlyó György\r
  (A kötet tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2004. Eurovízió. Kortárs magyar irodalmi antológia 2004

  Litera-könyvek, Budapest, 2004. 253 p.
  (Eörsi István: Csatlakozás-nóta 241 p.)

 • 2004. Szép versek 2004. Magvető Könyvkiadó(Szép versek), Budapest, 2004. 300 p.

  Eörsi István: Reflexiók és kommentárok - 78. o.

 • 2005. Cave, Nick: Válogatott versek. 1984-2004. Kiadó: Jonathan Miller, Budapest, 2005. 230 p.

  Fordította: Babiczky Tibor, Eörsi István, Havas Attila, Háy János, Kemény István, Müller Péter Sziámi, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Szijj Ferenc, Tóth Krisztina, Varró Dániel.
  (A kötet fülszövege a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2005. Jandl, Ernst. Musik, Rhythmus, Radikale Dichtung. Paul Zsolnay Verlag (Profile; Bd.12., Taschenbuch), Wien, 2005. 254 p.

 • 2005. Szép versek 2005. Magvető Kiadó (Szép versek), Budapest, 2005. 245 p.


  Eörsi István: Kórházi versek - 56. o., ájulás után - 56. o., Sorok - 57. o.

 • 2006. 1956. Magyar írók novellái. Noran Kiadó, Budapest, 2006. 588 p.\r

  Sorozatszerkesztő: Kőrössi P. József. Gyűjtötte és összeállította: Pomogáts Béla.\r
  Eörsi István: Történetek egy hideg faházban – 259-299. oldal

 • 2006. Piros a vér a pesti utcán. Az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2006. 389 p.

  Eörsi István versei a kötetben a szövegre kattintva érhetők el:
  Milyen jó...
  Méltó a gyűlöletre...
  Szóba se állj vele
  Kőbálvánnyá válva...

 • 2006. Rivalda 2005-2006. Nyolc mai magyar dráma. Magvető Könyvkiadó (Rivalda), Budapest, 2006. 497 p. \r


  Eörsi István: Halálom reggelén (5-46. old.) - A dráma a szövegre kattintva olvasható.

 • 2006. Szép versek 2006. Magvető Kiadó (Szép versek), Budapest, 2006. 253 p.


  Eörsi István: Apró versek - 42. o.

 • 2007. "Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét." Magyar írók Berlinről. (Válogatta, szerkesztette: Dózsai Mónika, Gönczy Gabriella, Nina Hartl) Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2007. 261 p.

  (Eörsi István: A Maradjhűutcában – 206–209. oldal)

 • 2007. A magyar esszé antológiája IV. Esszék a kultúráról. Osiris Kiadó /Osiris klasszikusok/, Budapest, 2007. 3823 p.


  Eörsi István:
  Egy klasszikus tragédia körvonalai 255. old.
  A kétségbeesett Jób 452. old.

 • 2007. Donne, John: A szerelem istensége. Lazi Könyvkiadó. Szeged, 2007. 159 p.


  Fordította: Eörsi István, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Károly Amy, Képes Géza, Orbán Ottó, Vas István, Ferenc Győző, Kiss Zsuzsa, Mezei Balázs, Molnár Imre .  (A kötet fülszövege és tartalomjegyzéke a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2007. Halbwegs zum Himmel. Anthologie 10 Jahre Internationales Haus der Autoren Graz. Hrsg.: Kulturvermittlung Steiermark

  Leykam (Ed.Kult.Doc), 2007. 537 p.

 • 2007. Kaposy Miklós: 500 óra nevetés. A Magyar Rádió Karinthy Színpada. Tarsoly Kiadó, Budapest, 2007. 369 p.


  Eörsi István: A férgek versenye/ Hernyó. Vértetű. Cserebogár. Darázs. Szú. (A versek a szövegre kattintva olvashatóak.)

 • 2009. Schlosser, Christine: Zwei Jahrzehnte. Ungarische Literatur in Übersetzung 1988-2008. Eine kommentierte Bibliografie. Magyar Könyv Alapítvány, Budapest, 2009. 160 p.

 • 2009. Verses öröknaptár. Liget Műhely Alapítvány, Budapest, 2009 524 p. (Szerk.: Horgas Béla - Horgas Judit - Levendel Júlia)


  Eörsi István: Sirató – 152. old.

 • 2011. Vigyél át, révészem. Liget Műhely Alapítvány, Budapest, 2011 374 p. (Szerk.: Bohus Magda - Horgas Béla)


  Eörsi István:
  Ballada 12. old.
  Herakleitosz óta 206. old.

 • 2012. Édes hazám. Kortárs közéleti versek. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2012. 378 p.


  213. oldal – Eörsi István: Kérdés barátaimnak
  218. oldal – Eörsi István: Beteljesült próféciák korában

 • 2012. Fénycsóva lobbant. Liget Műhely, Budapest, 2012 440 p. (Szerk.: Horgas Béla, Horgas Judit. Levendel Júlia)


  Eörsi István:
  Stratégia - 122. old.
  Fényforrások, nézzetek rám - 364. old.

 • 2013. Bodei, Remo: Harag. Typotex Kft. (A hét főbűn sorozat), Budapest, 2013. 190 p.

  Shakespeare: Othello. (Ford. Eörsi István)
  (A tartalom a szövegre kattintva érhető el.)

 • 2013. Testet ölt. 240 magyar vers, 112 magyar festmény, 134 kortárs jegyzet. Liget Műhely Alapítvány (Liget könyvek), Budapest, 2013 376 p. (Szerk.: Horgas Béla, Horgas Judit, Levendel Júlia)


  Eörsi István:
  Régen és most 59. old.
  Ripacsok 134. old.