EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Eörsi Istvánról szóló kötetrészek

 • 1956 a sajtó tükrében. (Alcím: 1956. október 22-november 5.) Bp. 1989. Kossuth Könyvkiadó, 415. p.

  (Részlet. Az Egyetemi Ifjúság 1956. november 1-i, számának "Az 56-os forradalom a Műszaki Egyetemen" c. melléklete. Eörsi István "Milyen jó..." c. verse.)

 • A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1945-1975. II./1-2. kötet. A KÖLTÉSZET. (Szerkesztő: Béládi Miklós) Bp. 1986. Akadémiai Kiadó.


  (Részlet)

 • A mai magyar dráma egy évad tükrében. Beszélgetések és interjúk az 1972-73-as évad új magyar bemutatóiról és a mai magyar drámáról. (Színházelméleti füzetek 9.) Magyar Színházi Intézet, Budapest, 1978. 250 p.

  Szerkesztette, az interjúkat és a jegyzeteket összeállította Gervai András.

  (Részlet Gervai András Örkény Istvánnal készített interjújából.)

 • Aczél Tamás - Méray Tibor: Tisztító vihar \r


  London, 1961. Big Ben, 392 (3) p / 2. kiad.: München, 1982. Griff, 386 p / 3., szamizdat kiad.: Budapest, 1986. AB és áramlat Független, 386 p / 4. kiad.: Szeged. 1989. JATE, 429 p / Budapest, 2006. Noran, 456 p\r

  (Részlet. ADALÉKOK EGY KORSZAK TÖRTÉNETÉHEZ. Eörsi a Déry-vitában.)

 • Allardyce Nicoll: (ed.) World Drama from Aeschylus to Anouilh, London, Harrap, 1976. 869-870. p.


  (Részlet)

 • Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét. Magyar írók Berlinről. Bp. 2007. Magvető Könyvkiadó, 261. p.

  (Részlet. Petri György berlini levelei Várady Szabolcsnak.)

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök. A komondorokat nem tudtam gyűlölni. Tóth Bálint

  Interjúk. Bp. 1990. Új Idő Kft., 277 p.
  (Részlet)

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök. Anyám félt, hogy szétroncsol a gyűlölet. Eörsi István (ítélet: 8 év)

  Írók, színészek, börtönök. Interjúk. Debrecen. 1990. Új Idő Kft., 277 p.
  (Részlet)

 • Bertha Bulcsu: Írók, színészek, börtönök. Másfél évig magánzárkán. Lakatos István (ítélet: 1 év 10 hónap)

  Interjúk. Debrecen. 1990. Új Idő Kft., 277 p.
  (Részlet)

 • Bertók László: Hazulról haza. ősök, műhelyek, élet.


  Pécs. 2005. Pro Pannonia, 166 p.

  (Részlet)

 • Bőhm Antal - Szoboszlai György (Szerk.): Parlamenti választások 1994. Bp. 1995. MTA PTI,


  (Részlet. Bőhm Antal: Választási magatartások - a szavazás politikai kultúrája. "VESZEKEDőS DEMOKRáCIA" - FESZÜLT LÉGKÖR.

  ZDF-ügy, amelyben hazaárulónak bélyegezték meg Eörsi Istvánt és Konrád Györgyöt.)

 • Cseh Gergő Bendegúz - Kalmár Melinda - Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra 1956-1963 (dokumentumok). Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 541.p. \r


  (Részlet. Eörsi \"Ütni az ördögöt\" című kötetének megjelenéséről és Eörsi Istvánné elhelyezéséről.)

 • Cseh Gergő Bendegúz - Krahulcsán Zsolt - Müller Rolf - Pór Edit: Zárt, bizalmas, számozott II. Irodalom-, sajtó- és tájékoztatáspolitika 1962-1979 (dokumentumok). Osiris, Kiadó, Budapest, 2004. 720.p.

  (Részlet. A szocialista országok magyar irodalmáról. A magyar írók műveinek külföldi kiküldéséről - a \"jelentéktelen\" írók felsorolásában Eörsi. Eörsi István: Mikrostruktúrák /Élet és Irodalom 1971.05.22./ című cikkét bírálja Aczél György. Eörsi István: A túsz /Kortárs, 1971.09./ című cikkét bírálja Simó Jenő.)

 • Cseke Gábor: Kölcsönsorok. 36 modern és kortárs román költő versei magyarul Cseke Gábor tolmácsolásában. 2004. PONTfix Kiadó (Sepsiszentgyörgy) – PONT Kiadó (Budapest).

  (Részlet)

 • Cseke Gábor: Lírai tőzsde. Fontos versek.

  Concord Media (Irodalmi Jelen Könyvek), Arad, 2006. 138 p.
  (Eörsi István: BELÉPETT A KERTI AJTÓN című verse.)

 • Csoóri Sándor: Elveszett utak

  Elveszett utak. Esszék. Bp. 2003. Nap, 252 p.
  (Részlet. A demokrácia háborúja. Rövid megjegyzés Ács Margit egyik szövegéhez. És egy levél.)

 • Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra

  Esszé. New York. 1981. Püski Corvin. és Magvető Kiadó, 1987.
  (Részlet. Hatvani Dániel kérdéseire írt válaszok.)

 • Csoóri Sándor: Nappali hold

  Esszék. Bp. 1991. Püski, 370 p.
  (Részlet. Töprengések a cenzúráról. Válasz Kertész Ákos nyílt levelére.)

 • Csoóri Sándor: Tenger és diólevél. (+ Egykor elindula tizenkét kőmíves.) Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek 1961–1994. Bukarest. 1982. Kriterion, 148 p.

  (Részlet. Műfajok őrségváltása? - A groteszk. - Erkölcsi revíziót. Antigoné megfakult arca. Töprengések a cenzúráról. - Eörsi javaslata a Magyar Írók Szövetségének közgyűlésén: Magyarországon is vezessék be a cenzúrát az írók külön kérésére. - A mélypont. Válasz Kertész Ákos nyílt levelére. - Vallomás – nemcsak magánügyben. A Szerzőt ért írói támadásokról.)

 • Csoóri Sándor: Tizenhét kő a parton

  Esszék. Bp. 2007. Nap, 380 p.
  (Részlet. Nekünk ilyen sors adatott
  Szakolczay Lajos beszélgetése Csoóri Sándorral. Fölébredhet-e az író? Domokos Mátyás emlékére, aki a magyar ˝láthatatlan elit˝egyik főalakja volt. A változások rejtelmeiről.)

 • Dés Mihály: Pesti barokk. Magvető, 2013. Budapest, 582 p.

  (Kaposvár. Marat - Ács Jani rendezése - Eörsi dalbetétei.)


 • Döbrentei Kornél: Vajúdó feltámadás (ESSZÉK, TANULMáNYOK) Püski Kiadó, Budapest, 2002. 174 oldal
  (Részlet. Elmélkedés a Hétköznapi csalódások zenekar nevéről, "obszcén nótáiról". A "mocskos szájúakról" - "A Petri, Eörsi, Spiró féle alantas disznólkodás, most szélesebb, megtéveszthetőbb rétegekben terjed tovább.")

 • Dr. Kende Péter: A Viktor

  KendeArt, Budapest, 2002 318 p.
  (Részlet - CIKK-CAKK: AZ ELSő LÉPÉSEK -- A liberális SZDSZ állandósága, a Fidesz változása.)

 • Eörsi László: "Megbombáztuk Kaposvárt". /Alcím: A kaposvári Csiky Gergely Színház és a kultúrpolitika./

  Bp. 2013. Napvilág Kiadó - 1956-os Intézet Alapítvány, 222 p.
  (Részlet. Eörsi az 1976-ban bemutatott Oszlopos Simeonról. Pozsgay az Állami áruház bemutatója kapcsán a kultúrpolitikai problémákról. Részlet Eörsi Pozsgaynak írt, nyíltnak szánt leveléből. Az 1980-ban bemutatott Nehéz Barbaráról, amelynek dalszövegeit Eörsi írta. A Peter Weiss-darab, a Marat/Sade körüli bonyodalmak, támadások és a sikerek. A záró képsorokban feltűnő Corvin köz színpadra kerülésének története. Eörsi eltávolítása a színházból. Shakespeare III. Richárdja - Richmond és a fekete szemüveg. A rendszerváltás utáni helyzetkép. Eörsi A kihallgatás c. darabjának tiltása, majd bemutatása. Igazgatóváltás "Fideszes szellemiséggel". Witold Gombrowicz Operett c. darabja 2001-ben - Gryllus Dorka meztelensége.
  Előzmény: Népszava, 2001.04.30. Eörsi István: Színház a világ; Mondom a magamét és Népszava, 2001.03.12. Eörsi István: Operett és bohózat; Mondom a magamét - A honlapon Eörsi István/Cikkeknél található.)

 • Esterházy Péter: Az elefántcsonttoronyból


  Az elefántcsonttoronyból. Bp. 1991. Magvető, 188 p.; 1994; uo. 2007. 174 p.

  (Részlet. A hülyeség dicsérete. "Meghaltok mind" - névtelen levél.

  Előzmény:

  1989.04-05.Szabad Demokraták, Az SZDSZ tanácsának feljelentése - Az Eörsi István/Cikkeknél.)

 • Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba


  Bevezetés a szépirodalomba. Bp. 1986. Magvető, 723 p.; 1995. (E. P. művei öt kötetben.); 2003. 725 p.

  (Részlet.)

 • Esterházy Péter: Egy kék haris

  Bp. 1996. Magvető, 204 p.
  (Részlet. Európai egyszeregy. - "Üdvözlet a győzőnek". - "Nem vagyok egy Berzsenyi…". – Esterházy Péterrel beszélget Petri György.)

 • Esterházy Péter: Egy kékharisnya följegyzéseiből


  Bp. 1994. Magvető.  (Részlet. Hunok Berlinben. A semmiről, a mindenről. - "...az nem sért, ha a pápáról nyeglén beszélnek /pl. Magyar Narancs, Eörsi/.")

 • Esterházy Péter: Javított kiadás


  Javított kiadás. Bp. 2002. Magvető, 281 p.

  (Részlet.)

 • Ézsiás Erzsébet: Mai magyar dráma. Bp. 1986. Kossuth Könyvkiadó (Esztétikai Kiskönyvtár), 268.p.


  (Részlet)

 • Faludy György: Jegyzetek a kor margójára


  Jegyzetek a kor margójára. Publicisztikák. Bp. 1994. Magyar Világ, 206 p / Bp. 2003. Villon. 189 p

  (Részlet. A közkatona s a miniszterelnök. A Don partján elesett magyar "hősi halottakról.")

 • Farkas Zsolt: Most akkor.

  Budapest. 1998. Filum, 298. oldal
  (Részlet. A szóba hozás művészete /Eörsi István egy megjegyzéséhez/, Eörsi Lukácsa /A "kényelmetlen Lukács" meséjéről/.)

 • Fekete Sándor: Folyosói szümpozion


  Folyosói szümpozion, amelyből végre mindenki megtudhatja, érdemes-e élni és küzdeni (vagy sem). Szatirikus írások. Bp. 1970. Magvető, 332 p.

  (Részlet. Eörsi-darabok: A megmentett város - Sírkő és kakaó - Hordók.)

 • Fekete Sándor: Petőfi evangéliuma. A költő és a francia forradalmak.

  Bp. 1989. Kossuth, 428 p.
  (Részlet)

 • Fekete Sándor: Számadás az ünnepről. Összegzés három évtized Petőfi-vitáiról.

  Bp. 1975. Magvető, 333 p.
  (Részlet. Lehet-e deheroizálni Petőfit? Részletek egy interjúból.)

 • Fekete Sándor: Vácott voltam Afrikában


  Vácott voltam Afrikában. Emlékeim az 1956 utáni terrorkorszakból. Bp. 1996. Saját kiadás, 183 p.

  (Részlet.)

 • Fodor Géza: A Mozart-opera világképe.

  Bp. 2013. Typotex Kft, 564 p.

 • FOLIA HISTORICA XXIII. kötet. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM TÖRTÉNETI ÉVKÖNYVE II. kötet. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 2002.


  (Baják László: Az "Élünk" története)

 • Frank Tibor - Károly Krisztina: Anglisztika és amerikanisztika. Magyar kutatások az ezredfordulón. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 94.) Bp, 2009. Tinta Könyvkiadó, 440 p.

  (A szentivánéji álom fordításáról.)

 • Gábor György - Vajda Mihály: A lét hangoltsága. Tanulmányok a tudás sokféleségéről.

  Bp. 2010. Typotex Kft., 372. p.

 • Gecső Tamás, Sárdi Csilla: Nyelvelmélet - nyelvhasználat. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 74.)Bp. 2007. Tinta Könyvkiadó, 390 p.

  (A Shakespeare-fordításokról.)

 • Gömöri György: Egy szigetlakó feljegyzéseiből. Esszék. Bp. Cserépfalvi Kiadó, 1996. (Részlet)

 • Gyáni Gábor: Relatív történelem

  Bp. 2007. Typotex Kft.(Historia Mundi sorozat), 298. p.
  (Részlet. A múlt kollektív emlékezete. A Kádár-kor a kollektív emlékezetben.
  Előzmény:
  Népszabadság, 2005.03.1. Eörsi István: Hadd álmélkodjak egy kicsit.)

 • Gyurkó László: 1956


  1956. Történelmi tanulmány. Bp. 1996. Szabad Tér. = 2., jav. kiad.: Bp. 1996. Szabad Tér–Saxum, 589 p.

  (Részlet.)

 • Gyurkó László: A bakancsos forradalom. 1956. (Az 1956 című könyv jelentősen bővített, átdolgozott kiadása.) Bp. 2001. Kossuth, 543 p. = 2., jav. kiad.: Bp. 2006. Kossuth, 543 p

  (Részlet. A Tűzoltó utcai csoport parancsnokáról, Angyal Istvánról. Egy Eörsi-vers idézete. Az Írószövetség szerepe, és letartóztatott, elítélt tagjai.)

 • Gyurkovics Tibor: Színház az egész – nem is – világ


  Színház az egész – nem is – világ. Színészportrék, interjúk. Bp. 1984. Móra, 259 p. (Kozmosz Könyvek.)

  (Részlet.)

 • Hajdu István: Szemérmetlen magyarázatok. Válogatás a Magyar Narancsban 2002 és 2012 között megjelent írásokból. Kijárat Kiadó, Budapest, 2013. 255 p

  A szép placebója. A nő dicsérete - Alfons Mucha kiállítása. Szépművészeti Múzeum.
  (Vitézslav Nezval versének idézete - fordította: Eörsi István.)

 • Határ Győző: Életút. (Alcím: Oly jó követni emberélet!) Szombathely. 1993. Életünk Könyvek, 254 p. (Sorozatcím: A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei.)

  (Részlet. Lukács ontológiája. Az újvidéki Híd.)

 • Határ Győző: Irodalomtörténet


  Irodalomtörténet. (Kritikák, a BBC és a Szabad Európa Rádióban elhangzott könyvismertetések anyagából, vál. és szerk.: Lakatos István.) Békéscsaba. 1991. Tevan Kiadó, 559 p.

  (Részlet.)

 • Havasréti József: Alternatív regiszterek. A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban. Bp. 2006. Typotex Kft. 332. p.


  (Részlet)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  (Fogarassy Miklós levele Horgas Bélának az Eszmélet című lapról 1969-ben.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.


  Életünk végességére való tekintettel

  (Eörsi István levele Várkonyi Zoltánnak 1978-ban. Az áldozat című darabja elolvasására buzdítja Várkonyit. "Így hát, életünk végességére való tekintettel, arra kérlek, olvasd el a darabot, hadd derüljön ki, hogy mi várható: szar vagy kalaposinas?")

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Hogy betekintést nyerhessek
  (Eörsi István levele a Fővárosi Bíróság elnökének 1986-ban. Elfogadva Berecz János tanácsát, kéri, hogy tárgyalásai iratanyagaiba, Angyal István vallomásának és a Tóth Ilona-ügy dokumentumaiba belenézhessen.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Hogy ceruzát használhasson
  (Eörsi Istvánné levele a Belügyminisztérium Büntetés-végrehajtási Parancsnokságának 1958. augusztus 27-én, hogy férje a börtönben ceruzát használhasson. Az alosztályvezető válaszában megtagadja a ceruzahasználatot 1958. szeptember 4-én.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Írásomat ne tekintsd magánlevélnek.
  (Eörsi István levelezése Kardos Györggyel, a Magvető Könyvkiadó igazgatójával 1976-84-ben. Az Ürügyeim című kötete kiadásáról, a verseskönyvéből kiemelt négy versről, Lukács György Ontológiájának fordításáról, az "Az áldozat" című darabjáról, a Különremény című kötete betiltásáról, a Jolán és a férfiak című darabról, adóigazolása ügyéről, Kardos autokrata stílusáról, Martinovics-darabjáról, a Megélt gondolkodás című kötetéről.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Keressük meg a szerves értékek rendjét.
  (Csoóri Sándor levele Aczél Györgynek 1981-ben Levendel Lászlóval készített interjúja miatt, melyet az Élet és Irodalom főszerkesztője "közölhetetlen" indoklással adott vissza.)

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Milyen jogszabály alapján?
  (Eörsi István levelei a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokának 1978-ban a Hegyeshalomnál visszatartott huszonkét sajtótermék és könyvek miatt. "A tájékozódás, szabad véleményformálás elidegeníthetetlen emberi jog, amelyet a mi törvényeink is védenek.")

 • Horgas Béla - Levendel Júlia (összeállították): Leveles könyv (Liget könyvek). EGY KORSZAK TÖREDÉKEI 1956-88. Téka, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 2012.

  Az általad nyújtott kép.
  (Eörsi István levele Király Bélának 1985-ben, Király új kötetéről.)

 • Hubay Miklós: Napló nélkülem


  Napló nélkülem. (Karcolatok, naplójegyzetek.) Bp. 1978. Szépirodalmi, 437 p.

  (Részlet. Egy Eörsi-versidézet a csótányokról.)

 • Illés Lajos: Az Új Írás hőskora. Irodalmi történetek, emlékezések. Hét Krajcár Könyvkiadó, Budapest, 2002. 157 p.


  (Részletek. Eörsi írásai csak 1962-től jelenhettek meg névvel aláírva, előtte csak szignóval. Veres Péter véleménye a Settembrini szelleme? c. kritikai jegyzetről, mely "r - s" szignóval jelent meg. /Eörsi szignója volt./ Eörsi első publikációi az Új Írásban. Eörsi Ezerkilencszázhatvanegy c. esszéje. A fridzsiderszocializmusról Pándi Pál és Váci Mihály cikke kapcsán. Eörsi elismerése Benjámin László Vérző szászlók c. verséről.)

 • Illyés Gyula: Naplójegyzetek /1961–1972/


  Naplójegyzetek 1961–1972. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Kötetterv: Ginács László. Bp. 1989. Szépirodalmi, 420 p.

  (Részlet. Egy este Lukács Györgynél - 1971.)

 • Illyés Gyula: Naplójegyzetek /1977–1978/


  Naplójegyzetek 1977–1978. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné, Illyés Mária. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Kötetterv: Ginács László. Bp. 1992. Szépirodalmi, 451 p.

  (Részlet. Nagy Imréné temetése. Eörsi nyílt levele Pozsgay ellen.)

 • Illyés Gyula: Naplójegyzetek /1979–1980/


  Naplójegyzetek 1979–1980. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte: Illyés Gyuláné, Illyés Mária. Felelős szerk.: Domokos Mátyás. Ginács László sorozatterve alapján. Bp. 1994. Századvég, 308 p.

  (Részlet. A "fölmelegedő urbánus harci kedvről" és "Eörsi farkas-sötétségű szempontjáról".

  Reagálás: Mozgó Világ, 1996.04. Révész Sándor: Illyés (és Aczél) II. rész - Lásd: honlapon/Eörsi István/Cikkek.)

 • Írók lázadása (Alcím: 1956-os írószövetségi jegyzőkönyvek; Sorozatcím: Irányított irodalom.) Budapest. 1990. MTA Irodalomtudományi Intézete, 451 p.

  (Részlet. Az Írószövetség párt/állami/ irányítása - Eörsi: a viták nem hoztak igazi változást; Horváth Márton kritikája.)

 • Juhász Pál: Társadalom-ismeret 2. A piacgazdaság intézményei és kultúrája. Bp. 2011. ELTE Társadalomtudományi Kar - Társadalomkutatások Módszertana Tanszék (Jelenkutató Alapítvány)

 • Juszt László: Magánbeszélgetések. 2001. Fanny Aka, Budapest, 259 p.

 • Kemény Gábor: A nyelvtől a stílusig. Válogatott tanulmányok, cikkek. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 100.

  Bp. 2010. Tinta Könyvkiadó, 464 p.

 • Kis, Danilo: Anatómiai lecke.


  Bp. 1999. Palatinus, 396.p (Fordítók: Balázs Attila, Radics Viktória, Varga Piroska.)

  (Eörsi István: Danilo és a nemzet - utószó és a kötet hátsó borítója.)

 • Konrád György: 91–93. Napló és esszék. Bp. 1993. Pesti Szalon, 494 p. = /2. kiadás:/ I–II. /két kötetben./ Bp. 1994. Pesti Szalon

  (Részlet. Az 1985-ben Eörsi lakásán tartott alternatív, ellenzéki szimpóziumról az államok hivatalos kulturális fórumával szemben. "...semmisnek tekintettem a határt a nyilvános és a magánbeszéd között.")

 • Konrád György: Az újjászületés melankóliája. Esszék.


  Bp. 1991. Pátria, 350 p.

  Die Melankolie des Wiedersgeburts. Frankfurt. 1992. Suhrkamp.

  The Melancholy of Rebirth. (Trans.: Michael Heym.) New York. 1995. Harcourt Brace and Jovanovich.

  (Részlet. ESSZÉK, MAGáNBESZÉD AZ 1986–91-ES ÉVEKBEN.)

 • Konrád György: Csodafigurák. Arcképek, pillanatfelvételek.


  Bp. 2006. Noran, 288 p.

  (Részlet. PORTRÉK ÉS PILLANATFELVÉTELEK. Adam Michnik - az Írószövetség 1981. decemberi közgyűlése. Eörsi István halálára.)

 • Konrád György: Vendégkönyv. Tűnődések a szabadságról/Naplóregény. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2013. 771 p.


  (Az Írószövetség 1981. decemberi közgyűlése. Eörsi: "Nem én megyek fejjel a falnak, a fal jön nekem.")

 • Kőszeg Ferenc: K. történetei

  Bp. 2009. Magvető Kiadó, 376 p.
  (Részlet. Ungvári Tamás Eörsit irigyelte merészségéért, és nem érti, hogyan úszhatta meg. Egy szamizdat-kötet /Feketében/ létrejöttének körülményei - a SZETA támogatottjainak javára felkért írók részvételével. Nemes Nagy ágnes, Csoóri Sándor, Csurka István (ő 1000 Ft-ot küldött) és Vas István elutasította; indokaik. 38 író adott írást, köztük Eörsi István is.)

 • Krokovay Zsolt: Médiaetika. A szólásszabadság és a polgárjogok

  L`Harmattan Kiadó, Budapest, 2003. 271 p.
  (Részlet. A cenzúráról.)

 • Kuczka Péter: Majakovszkij. Tanulmány versillusztrációkkal.


  Bp. 1953. Művelt Nép, 84 p.

  (Útmutató a városi és falusi előadóknak.)

 • Kukorelly Endre: Rom. A Komonizmus története (Második, javított, bővített kiadás)

  Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2006
  (Részletek.)

 • Kutatások Pest megyében. Tudományos konferencia III. Pest Megyei Múzeumi Füzetek (Új sorozat ) 6. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 2001

  Szerkesztette: Korkes Zsuzsa

  (Sin Edit: Szentendre vonzáskörzetének irodalmi topográfiája)

 • Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 76. tagja.)

  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007.

 • Lakatos István: Paradicsomkert. Összegyűjtött versek és szépprózai munkák. (Lakatos István Művei.)


  Békéscsaba. 1993. Tevan, 548 p.

  (Részlet. Saját kezűleg írt vallomások a Fő utcán, 1957 márciusában. Eörsi szerepe.)

 • Lengyel László: Korunkba zárva 2.

  Bp. 2000. Pénzügykutató Rt. 243 p.
  (Részlet. Levél Szarajevóba - magyar írók, költők - köztük Eörsi István - levelei Szarajevóba a harcok idején. A kötet címe: Szarajevó - egy antológia.
  Az írás eredeti megjelenési helye:
  Népszabadság, 1994.07.02. Lengyen László: Levél Szarajevóba. Szarajevó - egy antológia NARANCS-KÖNYVEK; KOZMOPOLISZ RT. ­ LáNG. A honlapon lásd a cikkeknél.)

 • Lengyel László: Korunkba zárva.


  Bp. 2000. Pénzügykutató Rt. 244 p.

  (Részlet. LuciFeri, a politikus /Eredeti megjelenés: Magyar Hírlap, 1994.10.31. és Kritika, 1994/11. - a honlapon a cikkeknél található./- Ladiklaki Kandúr - A publicisztika versenye - Kritikai kritikus.)

 • Lengyel László: Magyar alakok.

  Bp. 1994. Pénzügykutató Rt - 2000 Irod. és Társ. Havi Lap. 197 p.
  (Részlet. Terembura - 1956 - idézet Eörsitől /Magyar Hírlap, 1993.07.07. E.I.: Az átvilágítás homálya - lásd a honlapon a cikkeknél/. Csurka `56-ban és utána. "...élni akart", és ezért hajlandó volt bizonyos dolgokat megtenni. "Csurka sohasem lett volna jó író Réz Pál és Domokos Máyás nélkül, Zelk vagy Örkény, Eörsi, Galsai vagy Kormos hatása nélkül." Üzenet kockás papíron - A kényelmetlen Eörsi /Eredeti cikk forrása: Népszabadság, 1993.06.19. - Lásd a honlapon a cikkeknél/. Eörsi István publicisztikáiról. Miért nem szereti és mégis miért tiszteli Lengyel László Eörsi Istvánt és írásait? Ma húsz éve c. verse.)

 • Létay Vera: Igent és nemet mondani. Magvető Könyvkiadó (Sorozatcím: Elvek és utak), Budapest, 1972 403 p.


  (Eörsi István: Sírkő és kakó - 1968 - 126. old.
  Eörsi István: Hordók - Szakonyi Károly: Ördöghegy - 1968 - 142. old.)


 • Létay Vera: Komédia. Színikritikák. Magvető Könyvkiadó (Sorozatcím: Elvek és utak), Budapest, 1976 327 p.


  (Történelmi vigyor /Eörsi István: Széchenyi és az árnyak - 1973/ - 280. old.)

 • Lieve Joris: A melankolikus forradalom.

  Bp. 2009. Gondolat Kiadó, 316 p.
  (Részlet. 1989 nyara - A Hungária Kávéházba, ahol a 2000 c. folyóirat törzsasztala volt, Eörsi is hozza cikkét, akit Pozsgay megpróbált rávenni, hogy hagyja el az országot; Eörsi egy pillanatig sem bízik benne; véleménye a Nagy Imre-megemlékezésről. Eörsi március 15-ei beszéde Komáromban. A meghívás előzménye, körülményei. Kérték, hogy `56-ot ne hozza szóba, aztán mégis beszélt róla... A városi zsidó értelmiségiekből álló SZDSZ. Kádár és a nép. Tavasz - Eörsi szavai a választások 2. fordulójának éjszakáján.)

 • Lukácsy András: Felismerem-e Angyal Istvánt? Levelek fiának, Németországba.


  Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1990. 267 p.

  (Részlet.)

 • Méray Tibor: A párizsi vártán. Írások a Szajna mellől. I–II. (Előszó: Pomogáts Béla.)


  Marosvásárhely. 2000. Mentor.

  (Részlet. `56-os események - a magyar írók ENSZ-tárgyalás elleni nyilatkozata. Számonkérés a Ganz–MáVAG-ban.)

 • Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála


  München. 1978. Griff, 388 (1) p. / uo. 1979. / uo. 1981. / uo. 1983. / 2., szamizdat kiad.: Bp. 1988. Katalizátor Iroda, 388 p. / 3. kiad.: Bp. 1989. Bibliotéka, 381 p. / Bp. 2006. Noran, 444 p.

  (Részlet. Lukács György Eörsivel Kádárnál a forradalom idején.)

 • Mérlegen egy életmű. (szerk.: Botka Ferenc) Petőfi Irodalmi Múzeum (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 12.), Budapest, 2003

  244 oldal
  A Déry Tibor halálának 25. évfordulóján rendezett tudományos konferencia előadásai (2002. december 5-6.)
  A tanácskozás rendezői: ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, MTA Irodalomtudományi Intézet, Petőfi Irodalmi Múzeum.
  (Kerekasztal-beszélgetés Déry börtönéveiről Pomogáts Béla Déry és 1956 című előadását követően. A beszélgetés résztvevői: Eörsi István (Kosáry Domokos helyett), Litván György, Pomogáts Béla, Tverdota György, Veres András. Eörsi a Déry-vitáról és Déryvel való kapcsolatáról a forradalom idején. A talpsimogató megírásának körülményei. Déry felesége, Böbe szerepe. Déry különbékéje a hatalommal kiszabadulása után, az ingyen, vámmentesen behozott Peuget-król. Eörsi véleménye Déry késői korszakáról. Az Ítélet nincs c. könyvéről.)

 • Moldova György: A mocsári hajós. Minimák.


  Bp. 2000. Urbis, 594 p.

  (Részlet. Eörsi "Ütni az ördögöt" című kötetéről megjelent "Ütni az Eördögöt" című kritika.

  Előzmény:

  1957.04.12. Élet és Irodalom, Imre Katalin: Ütni az eördögöt - Eörsi István - A honlapon a cikkeknél van.)

 • Moldova György: A rövid élet titka. Aforizmák magyarázattal. /Ill.: Kaján Tibor/


  Bp. 1997. Dunakanyar, 2000, 183 p.

  (Részlet. Eörsi "Ütni az ördögöt" című kötetéről megjelent "Ütni az Eördögöt" című kritika.

  Előzmény:

  1957.04.12. Élet és Irodalom, Imre Katalin: Ütni az eördögöt - Eörsi István/Cikkeknél van.)

 • Moldova György: Aki átlépte az árnyékát… (Kardos György életrajza.)


  Bp. 2001. Urbis, 313 p.

  (Részlet. EMLÉKEZÉS ÉS DOKUMENTUMOK. "...akkoriban nemcsak Eörsi István és Zelk Zoltán írt Rákosi-verseket, hanem Csoóri Sándor és Nagy László is.")

 • Moldova György: Az utolsó töltény 1. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2004. Urbis, 235 p.

  (Részlet. Eörsi Rákosit dicsőítő verséről.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 3. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2005. Urbis, 297 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Eörsi "Ütni az ördögöt" című kötetéről megjelent "Ütni az Eördögöt" című kritika.

  Előzmény:

  1957.04.12. Élet és Irodalom, Imre Katalin: Ütni az eördögöt - Eörsi István/Cikkeknél van.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 6. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2005. Urbis, 233 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Eörsi kritikája Moldova "Bűn az élet" című kötetéről. Eörsi meggyőzte Aczélt, hogy ne jelenhessen meg Moldova börtönökről szóló könyve, a Bűn az élet.

  Előzmény:

  Élet és Irodalom, 1988.06.24. Eörsi István: Bedobom a törülközőt. Eörsi István/Cikkeknél van.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 7. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2007. Urbis, 257 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Eörsi Mátyás és Eörsi István véleménykülönbsége a bősi vízlépcső ügyében.)

 • Moldova György: Az utolsó töltény 8. Önéletrajzi töredékek.


  Bp. 2007. Urbis, 225 p.

  (Részlet. ÖNÉLETRAJZI TÖREDÉKEK. Kardos és Eörsi kapcsolata.)

 • Moldova György: Kádár János I–II. Életrajz.


  Bp. 2006. Urbis, 560 p.

  (Részlet. Eörsi interjúja Lukáccsal a Symposionban Nagy Imréről.)

 • Moldova György: Régi nóta. Önéletrajzi töredékek.

  Bp. 2002. Urbis, 322 p.
  (Részlet. A margitszigeti Úttörő Stadionban szerveződött focicsapat edzéseire Eörsi is kijárt.)

 • Nádas Péter: Esszék. Jelenkor, Pécs, 1995, 1998, 2001. 252 p.


  (Szegény, szegény Sascha Andersonunk /1992/ - 146. o.
  A Szegény, szegény Sascha Andersonunk c. írás a honlapon Eörsi István/cikkeknél található:
  1992.01.Nappali ház, Nádas Péter: Szegény, szegény Sascha Andersonunk)


 • Nádas Péter: Kritikák


  Pécs. 1999. Jelenkor, 272 p.

  (Részlet. Günter Grass müncheni beszéde. Grass két beszéde a T-Twins Kiadó gondozásában, Mesterházi Miklós rossz fordításával. Eörsi és mások avatottabbak lettek volna e munkára. - Lengyel László Magyar alakok és Korunkba zárva című köteteiről. Eörsi István is szerepel Lengyel kötetében.)

 • Nagy László: Krónika-töredék. Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978. január 29-ig.


  Bp. 1994. Helikon, 539 p.

  (Nagy László kéziratos naplóinak szöveghű kiadása. Nagy László rajzaival. Sajtó alá rend.: Görömbei András. Kötetterv: Nagy András.)  (Részlet. Eörsi cikke az Ady–Babits dokumentumgyűjteményről. Eörsi glosszája az ÉS-ben: Lukács György szerénysége és Ungvári kalandorsága. Az Eörsi fogalmazta Balogh Attila kérvénye. Eörsi: Petri nem kapott Szigligetre beutalót, megvonták Móricz-ösztöndíját. Eörsi Juhász Ferenc "Gyermekdalok" című verséről írt kritikáját kivették a könyvéből, ezért felkereste Pozsgayt. Eörsi bölcselmi tréfája az ÉS-ben.

  Előzmény:

  Élet és Irodalom, 1976.02.28. Eörsi István: Dokumentumgyűjtemény

  Élet és Irodalom, 1976.11.13. Eörsi István: Lukács György szerénysége

  Élet és Irodalom, 1978.01.28. Eörsi István: Bohóc a hídon; Bölcseleti tréfa - Eörsi István/Cikkeknél vannak.)

 • Nagy Péter: Zsöllyére ítélve. Színikritikák


  Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1981. 397 p.

  (Részlet. Széchenyi és az árnyak - 269-272. oldal.)

 • Napról napra 1956 sajtója. Október 23.-November 4. Válogatás

  Debrecen, 1989. Kolonel, 509 p.
  (Részlet.)

 • Navracsics Judit - Lengyel Zsolt: Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 121.)

  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011. 196 p
  (Részlet. Ginsberg-fordítások.)

 • Nemes Nagy ágnes: Az élők mértana I–II. Prózai írások. (Szerk., utószó: Honti Mária)


  Bp. 2004. Osiris.

  (Részlet. Eörsi interjúja Lukács Györggyel.)

 • Nóvé Béla: Tény/Soros. A Soros Alapítvány első tíz éve 1984-1994

  Balassi Kiadó, Budapest, 1999. 605 p.

  (Teljes kötet)

 • Rába György: Babits Mihály költészete 1903–1920.

  Bp. 1981. Szépirodalmi, 665 p.
  (Részlet. Eörsi véleménye Babits és Ady vitájáról.
  Előzmény: /Eörsi István/Cikkeknél vannak
  Élet és Irodalom, 1976.02.28.Eörsi István: Dokumentumgyűjtemény
  Élet és Irodalom, 1976.04.03. Melczer Tibor; Eörsi István: Ledorongolás)

 • Radnóti Zsuzsa: Lázadó dramaturgiák. Drámaíróportrék


  Palatinus, Budapest, 2003. 103-120. oldal

  (Részlet. Példázat az eszmék hiábavalóságáról. A két Széchenyi - illúziók, illúziótlanság. Eszmék alkonya. Kudarcos értelmiségi életutak.)

 • Rainer M. János: Az író helye. Viták a magyar irodalmi sajtóban 1953-1956.

  Bp. 1990. Magvető, /Sorozatcím: Gyorsuló idő/ 415 p.
  (Részlet. A politizáló költészetről. A Csillag szerkesztősége és Lukács György. Eörsi az Írószövetség megbízottja
  a Nagy-budapesti Központi Munkástanácsban.)

 • Reményi József Tamás - Tarján Tamás: Ciróka-maróka. Irodalmi paródiák

  Bp. 1995. Ferenczy Könyvkiadó, 163 p.
  (Részlet. A százéves Eörsi István köszöntése 2031-ben. Eörsi István: Születésnapomra; Dedósvers c. versei.)

 • Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára (Szerkesztők: Feitl István, Sipos Balázs, Varga Zsuzsanna; főszerkesztő: Erdődy Gábor)

  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 557 p.
  (Részlet. Politikai okokból indított eljárások hallgatók ellen 1951 és 1956 között. Idézetek Eörsi esszéje alapján.)

 • Schlosser, Christine: Zwei Jahrzehnte Ungarische Literatur in Deutscher Übersetzung 1988-2008. Eine Kommentierte Bibliografie. Zusammengestellt von Christine Schlosser.

  Bp. 2009. Magyar Könyv Alapítvány, 160 p.

 • Solt Ottilia: Méltóságot mindenkinek. Összegyűjtött írások I-II.

  Beszélő Politikai és Kulturális Folyóirat, Budapest, 1998. 1108 p.

 • Somlyó György: Példák és feladatok. Tanulmányok.

  Bp. 1951. Művelt Nép, 144 p
  (Részlet.)

 • Spiró György: Kanásztánc. Válogatott esszék, vallomások, publicisztikák

  Bp. 1992. Ab Ovo, 198 p.
  (Részlet. A kaposvári Csiky Gergely Színháznál töltött évekről - itt írta a Jövevény c. regényét.)

 • Spiró György: T-boy


  Bp. 1994. Ab Ovo.

  (Részlet. RÉMNOVELLáK. Egy nagy vitát kiváltó javaslatról, hogy rendezzék a futballmeccseket vérre. "Eörsi István sorozatot indított a Kritikában, a Beszélőben és a Magyar Hírlapban "Én már 56-ban megmondtam, Gombrowicz csak 58-ban címmel.")

 • Standeisky Éva: Az írók és a hatalom. 1956 - 1963 (Második, javított kiadás)

  Bp. 1996. 1956-os Intézet, 481 p.
  (Déry Tibor Felet c. könyvének vitájában Zelk, Eörsi és Benjámin ellentmondtak Révainak. Az `56-os forradalom alatt született versek. Az intervenció utáni illegális lapok. Írószövetségen kívüli fellépések - Központi Munkástanács - asszonytüntetés. Találkozó India moszkvai nagykövetével. Letartóztatások. Írószövetségi taggyűlés az ellenállás időszakában. Imre Katalin Eörsi Ütni az ördögöt c. kötete megjelenése ellen írt cikket, sőt Kádár is felszólalt ellene a Parlamentben, Révai pedig pártértekezleten támadta. A külföldi lapok beszámolói, mentőakciói. Az ENSZ-jelentés elleni tiltakozókampány. Eörsi Emlékezés a régi szép időkre c. könyvében az aláírókról, véleményéről. Eörsi pere. A "kis íróper". Szabadulás utáni elhelyezkedési lehetőségek.
  Előzmény: /Megtalálhatók a honlapon a Cikkeknél./
  Élet és Irodalom, 1957.04.12.Imre Katalin: Ütni az eördögöt
  Magyar Hírlap, 1991.10.22. V. Bálint Éva: "A kollektív amnézia fátyla"
  Magyar Hírlap, 1991.10.24. Kenedi János: Októberi rémálom
  Magyar Hírlap, 1991.10.25. Eörsi István: Mit állít Kenedi János?
  Népszabadság, 1993.01.30. Eörsi István: Megszólal a bűnös
  Mozgó Világ, 1996.03. Révész Sándor: Illyés /és Aczél/.)

 • Standeisky Éva: Gúzsba kötve. A kulturális elit és a hatalom.

  1956-os Intézet - állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2005. 450 p.
  (Részetek)

 • Surányi László: Megszólít vagy elvarázsol? A zene szelleméről

  Budapest, 2008. Typotex Kft. /Claves ad Musicam sorozat/

 • Szőnyei Tamás: Titkos írás 1-2. - állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet 1956-1990. Budapest, 2012. Noran Kiadó,  2248 oldal (Részlet)

 • Tabajdi Gábor - Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon 1956 - 1990

  Bp, 2008. 1956-os Intézet - Corvina, 515 p.
  (Részlet. A belső ellenség elleni határozatok. Eörsi "Egy gyanakvónak" című verse, melyet 1955-ben írt Hollós Ervinről, neki dedikálva. A vers akkor jelent meg az Ütni az ördögöt c. kötetében, mikor Eörsi börtönben ült, Hollós pedig alezredes volt... Eörsi emlékei Hollósról. 1980-81: a Hétfői Szabadegyetem látogatásának következményei. Az ellenőrzöttek között Eörsi "Kopasz" fedőnévvel.

  Előzmény:
  Élet és Irodalom, 2001.01.19. Eörsi István: Igaz mértékkel /A honlapon Eörsi István/cikkeknél található.)

 • Tabajdi Gábor: A III/III krónikája.

  Budapest, 2013. Jaffa Kiadó, 460. p.
  (Részlet. 1970: Az Eszmélet c. folyóirat létrejöttének megakadályozása; rendőrhatósági figyelmeztetés Horgas Bélának és Eörsi Istvánnak. 1978: BM-jelentés egy "ellenséges kéziratos folyóiratot" készítő értelmiségi csoportról, a szamizdatok bemutatása; a fő szervezők között Eörsi István. 1980: állambiztonsági ügyek és a "Hétfői Szabadegyetem". 1982: az ellenséges személyekről a BM által a pártvezetés részére összeállított lista. 1986. dec. 5-6: 1956-os konferenciát tartanak Eörsi István lakásán. 1987: A közlési tilalom technikáinak finomítása - 25-30 személy publikációinak korlátozására került sor; Eörsi István a listán.)

 • Tandori Dezső: A Honlap utáni. Tanulmányozások

  Tiszatáj Alapítvány (Tiszatáj könyvek), Szeged, 2005. 283 p.
  (Eörsi szerezte T. D-nek a Lukács fordítói munkát.)

 • Tandori Dezső: Az Oceánban. Versek

  Tiszatáj Alapítvány (Tiszatáj könyvek), Szeged, 2002. 183 p.
  (Részlet. A csonka halállista.)

 • Tandori Dezső: Kísértetként a Krisztinán

  Cserépfalvi, Budapest, 1994. 146 p.

 • Tarján Tamás: Kortársi dráma. Arcképek és pályarajzok


  Bp. Magvető, 1983

  (Eörsi István: Tragédia magyar nyelven Szophoklész Antigonéjából.)

 • Tarján Tamás: Kortársi dráma. Arcképek és pályarajzok

  Bp. 1983. Magvető Könyvkiadó, /Sorozatcím: Elvek és utak/ 454 p.
  (Részlet. Hogyan történik az ártalmatlanítás? Kis idézettár a történelemről. A publicista tragikomédiái.)

 • Tarján Tamás: Százszorszínház

  Bp. 1983. Magvető Kiadó, 529 p.
  (Részlet. Bresan: Paraszt Hamlet; rend.: Babarczy László - ford.: Sády Erzsébet és Eörsi István.)

 • Távolról a Mostba. Vallomások Ady Endréről. Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Bp, 2002. 62 p.

  (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Kiskönyvtára 16.)
  A kötetet válogatta, szerkesztette és sajtó alá rendezte: Vezér Erzsébet és Maróti István
  Megjelent 2002 november 22-én Ady Endre születésének 125. évfordulójára.

 • Tolnai Ottó: Költő disznózsírból. Egy rádióinterjú regénye. (Kérdező: Parti Nagy Lajos.) Kalligram, Pozsony, 2004. 317-318. oldal (Részlet)

 • Tóth Gábor Attila: Életfogytig szabadláb. Alkotmányjogi karcolatok.

  Élet és Irodalom, Budapest, 2011. 299 p.

 • Tőzsér árpád: Érzékek csőcseléke. NAPLÓK NAPLÓJA. NAPLÓJEGYZETEK 1998-BÓL

  Kalligram Könyvkiadó, 2011. 260 p
  (Részlet.)

 • Turner, Alice. K.: A pokol története

  Bp. 2007. General Press Kiadó, 358 p.

 • Tusnády Gábor: Sztochasztika. Egy kaland

  Bp. 2004. Typotex Kft, 214 p.
  (Részlet. "Eörsi István ma már maga sem számítja magát költőnek.")

 • Vágvölgyi B. András: 1989. - tűzijáték -

  Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2009. 641 p.
  (Részletek.)

 • Vágvölgyi B. András: Narancs Blue. Bevezetés a neozsurnalizmusba.

  Új Mandátum, Budapest, 1998. 237 p.
  (Részlet. 211-213. oldal - Eljön az orgonaillatú május.)

 • Vágvölgyi B. András: Narancs Blue. Bevezetés a neozsurnalizmusba.

  Új Mandátum, Budapest, 1998. 237 p.
  (Részletek. Danilo Kis síremléke. Ginsberg-variációk. Yu-gonzo. Szarajevó, Orvlövészek utcája. Kampánycsend? A könyvborító hátlapja.
  A cikkek teljes egészében elolvashatóak a honlapon a cikkeknél.)

 • Vajda Gábor: Remény a megfélemlítettségben. A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete 1945-1972 (1. kötet)

  Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2006. 503 p.
  (Részlet. Az Új Symposion és a Híd szerkesztéspolitikája /1966–1972/.)

 • Váradi Júlia: a szabadság foka. 50 beszélgetés.


  Noran Kiadó, 2005. Bp.  (219-224. oldal: Nem minden történelmi idő kedvez a drámaírásnak. Beszélgetés Eörsi Istvánnal.)

 • Varga Domokos György: Elsőkből lesznek az elsők I-II. Médiaharcok/A magyar média metamorfózisa

  LKD Betéti Társaság, Budapest, 2001; Második, javított kiadás, 2013

  (Részletek. Elek István cikksorozatának Magyar Hírlapban való megjelentetése ellen szólt többek közt Eörsi. Eörsi a ZDF német hírtelevízióban: "...a kommunizmus nem semmisítette meg a jobboldali szellemiséget." Göncz árpád kifütyüléséről, a kommunisták legnagyobb bűnéről. Eörsi Orbán Viktor első két gyermekének megkereszteléséről. Levél Jospinnek. Antiszemitizmusról, rasszizmusról. Hozzászólások V. D. Gy. "Szétlőjük-e az újságírót?" c. topicjához. Miért nem közölte a Népszabadság Kondor Katalin Eörsinek írt válaszcikkét.)

 • Varga László: A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23 - november 9.

  Bp. 1989. Századvég Kiadó és a Nyilvánosság Klub /Századvég Füzetek/ 507 p.

  (Részlet. 1956. X. 29. rádió: E.I.: Hát ilyenek is tudunk lenni mi? - elmondja: Bassa György a Magyar írók szólnak c. műsorban. 1956. X. 30. Szabad Kossuth és Petőfi Rádió: E. I. "Milyen jó" c. elbeszélését mondja el a Magyar írók szólnak c. műsorban.)

 • Várnai Judit Szilvia: Szójátékok Arany János és Eörsi István Hamlet-fordításaiban


  Magyar nyelvjárások, 1999. 37. köt. 459-168. old. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve, Debrecen, 1999. (Részlet)

 • Vasy Géza: "Hol zsarnokság van". Az ötvenes évek és a magyar irodalom/Tanulmányok, elemzések

  Mundus Magyar Egyetemi Kiadó (Mundus - Új irodalom), Budapest, 2005. 304 p.

 • Végh Antal: (Csurka) István a Király? Magánkiadás, Budapest, 1992 75. p.


  (Tartalom:
  állítsátok meg Sártúró Uit!
  Ki most itt a próbacsődör?
  Mit hozott a nyári Mikulás?
  Ez a harc lesz a végső?
  Vágjon oda, őrmester úr!
  Epilógus helyett

  A zsidókról és a sajtóról. A népiekről és az urbánusokról. Csurkáról és Csoóriról, Eörsiről és Konrád Györgyről. A bíróságokról és az áporodott levegőjű tárgyalótermekről. Torgyánról és Antall Józsefről. Göncz árpádról és a köztársasági elnök március 15-i haknizásairól. Ki nyeri a következő választásokat? Lesz-e miniszterelnök Palotás Jánosból? )

 • Végh Antal: Ölbeülni? Dorombolni? (Alcím: A zsidókról és a sajtóról - A népiekről és az urbánusokról - Csurkáról és Csoóri-ról, Eörsiről és Konrád Györgyről - A bíróságokról és az áporodott levegőjű tárgyalótermekről - Torgyánról és Antall Józsefről - Göncz árpádról és a köztársasági elnök március 15-i haknizásairól.) Szerzői magánkiadás, Budapest, 1992 200 p.