EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • 1952.04.01.Magyar Nemzet, Ember Mária: Illyés Gyula a fiatal írók között

  (A Fiatal Írók Munkaközössége egy tagjának kérdései Illyés Gyulához a Magyar Írók Kongresszusán. Miért nem akar az új magyar írónemzedék tanítója és tapasztalt barátja lenni? Illyés válaszairól számol be Eörsi István és Ancsel Éva. Illyés felajánlotta Csoórinak, hogy szívesen foglalkozik vele egyénileg.)

 • 1952.04.04.Magyar Nemzet, MTI: Kiosztották az 1952. évi irodalmi és művészeti díjakat

  (József Attila III-Díj Eörsi Istvánnak eddig megjelent verseiért.)

 • 1952.04.04.Népszava, Az 1952. évben József Attila-díjjal kitüntetett írók

  (III. díj Eörsi Istvánnak eddig megjelent verseiért.)

 • 1952.04.10.Irodalmi Újság, Művészeti díjak kiosztása; József Attila-díjjal kitüntetett írók

  (III. díj Eörsi Istvánnak.)

 • 1952.04.24.Szabad Ifjúság, Illés Jenő: Egy délután a Széchenyi Könyvtárban

  (Beszélgetés az OSZK-ba járó olvasókkal. Eörsi könyvtárról írt versét idézi a cikkíró.)

 • 1952.04.28.Magyar Rádió, József Attila-díjasok

  (A díjazottak arcképei.)

 • 1952.04.Új Hang, E.I.: Nézz magadba...

  (Vers)

 • 1952.04.Új Hang, E.I.: Röpgyűlés

  (Vers)

 • 1952.05.08.Irodalmi Újság, Molnár Miklós: Az Írókongresszus évfordulójára

  (Beszámoló a Magyar Írók I. Kongresszusának célkitűzéseiről és az azóta eltelt időszak irodalmi életéről. A sematizmus elleni harc. A világirodalom és a művészet: "...pártosság és irányzatosság...". Megfogadták-e íróink az írókongresszus programját? Sikereink a költészetben és a drámairodalomban. A fiatal tehetségek - köztük Eörsi István - kiemelése. Az "antisematizmusnak" keresztelt megbírált írók és műveik. Déry Tibor Felelet című művéről. Az Irodalmi Újság és az Ifjúsági Könyvkiadó bírálata. A párt útmutatásai figyelembe vételének fontosságáról.)

 • 1952.05.29.Népszava, Fiatal költőink

  (A Szívünk szerinti törvény c. antológiában Eörsi István versei.)

 • 1952.06.18.Szabad Ifjúság, A DISZ Központi vezetőségének határozata a Dicsőség Könyv megalapításáról

  (A DISZ a Dicsőség Könyvben "megörökíti a békéért folyó harc és a szocializmus építése terén kimagasló eredményeket elért ifjak és leányok nevét és hősi tetteit". A kitüntetettek nevei és rövid jellemzésük. Eörsi István is a kitüntetettek között van.)

 • 1952.06.20.Szabad Ifjúság, A DISZ Központi Vezetősége kitüntetettjei

  (Arcképes, rövid jellemzés a kitüntetettekről, köztük Eörsi Istvánról.)

 • 1952.07.Új Hang, E.I.: Testvériség

  (Vers)

 • 1952.08.03.Magyar Nemzet, Ember Mária: Szívünk szerinti törvény. Fiatal költők versei

  (Könyvkritika a 12 fiatal költő - köztük Eörsi István - verseit tartalmazó kötetről. A sematizmus elleni harc eredményei mutatkoznak a kötetben. "...a kötet egyik legtehetségesebb költőjének, Eörsi Istvánnak a versei". Eörsi "Ott jártam" című verséről.)

 • 1952.08.20.Szabad Ifjúság, Tarján István: Én roppant erőkben hiszek

  (Eörsi István költészetéről. Mivel segítette Eörsit a dolgozó nép állama? Lengyelországi tapasztalatairól, ahol a DISZ-küldöttség tagjaként járt. "Lengyelországból hazatérve azonnal Sztálinvárosba ment, hogy kemény fizikai munkával is hozzájáruljon a szocializmus építéséhez. ... Írok sok verset a békéért, s ha megszerzem a tanári diplomát, egy iparvidékre kérem magam, hogy jobban megismerhessem a munkásokat, akiknek annyit köszönhetek. őket tanítva, tőlük tanulva még jobb versekkel akarom szolgálni a hazámat, a békét.")

 • 1952.08.Új Hang, Az Új Hang versenypályázatának értékelése

  (Eörsi verseinek kiemelése. A versek kategóriájában I. díj: Simon István: Szólj erdő, 400.— Ft, — Eörsi István: Testvériség, 400.— Ft.)

 • 1952.08.Új Hang, E.I.: Auschwitz. - Varsói emlék.

  (Versek)

 • 1952.08.Új Hang, Vajda Miklós: ˝Szívünk szerinti törvény˝

  (Az antológia /Népszava Kiadó/ kritikája, összehasonlítása a Fiatal Írók Antológiájával. Eörsi ˝kiemelkedik
  ebből a kötetből is˝. ˝Nagy nyelvi igényessége, műgondja és erősödő formai biztonsága szinte kizárja a képzavar vagy nyelvi hiba lehetőségét.˝)

 • 1952.09.03. Hajdú-Bihari Napló (Néplap), Szombaton kezdődik az Ünnepi Könyvhét

  (Rövid tudósítás az Ünnepi Könyvhét megnyitójáról Debrecenben, az Arany Bikában. A kultúrműsor egyik résztvevője Eörsi István.)

 • 1952.09.25.Irodalmi Újság, E.I.: Pohárköszöntő

  (Vers)