EÖRSI ISTVÁN (1931-2005)

Cikkek

 • :: A projektet a Szabó Miklós Alapítvány és a Soros Alapítvány támogatta ::


  Közreműködik: Szabadi Vera


  Köszönet a cikkek összegyűjtésében való segítségért az Élet és Irodalom szerkesztőségének, a HVG dokumentációjának, a Kritika, a Magyar Narancs, a Népszabadság, a Népszava és a Színház szerkesztőségének, valamint Réz Pálnak, a Holmi főszerkesztőjének.

 • 1951.03.Tiszatáj, Papp Zoltán: Könyvek

  Könyvkritika. Fiatal Írók Antológiája. Idézet Eörsi Istvántól: ˝A vers igazság-kapcsolat az emberek között˝.

 • 1951.04.26. Irodalmi Újság, E.I.: Anyám (Mikor a Párt tagjelöltje lett)

  Vers

  További megjelenések

  • Gosztonyi Péter: Föltámadott a tenger... 1956. Népszava, Bp. 1989.
  • Munkás, paraszt, értelmiség munkaverseny lázában ég! Agitatív antológiaköltészet Magyarországon. 1945-1956. Korona Kiadó, Budapest, 2002.

  1951.04.26. Irodalmi Újság, E.I.: Anyám (Mikor a Párt tagjelöltje lett)
 • 1951.08.30. Irodalmi Újság, Hol lesznek az írók a könyvnapokon

  Felsorolás (Helyszínek, nevek).

  1951.08.30. Irodalmi Újság, Hol lesznek az írók a könyvnapokon
 • 1951.11.22. Irodalmi Újság, Keszi Imre: Fiatal Írók Antológiája II.

  Könyvkritika

  A II. kötet fejlődést mutat az I. kötethez képest. A verselők "elvonatkoztatnak a szocialista tartalomtól". Ellenpólusaként mások a költészetet utasítják el, pl. Csoóri: "Erős vagyok, biztos szavú, jövőt tudó, büszke legény, kabátomon nézd a jelvényt, többet mond, mint száz költemény". Eörsi István kiemelése: "...fejjel magaslik ki társai közül." A Néma férfiak és a Győzelem című verseiről.

  1951.11.22. Irodalmi Újság, Keszi Imre: Fiatal Írók Antológiája II
 • 1951.12.06. Irodalmi Újság, E.I.: Sebők Éva: Felköszöntő. Versek

  Könyvkritika Sebők Éva első verseskötetéről.

  Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951.

  1951.12.06. Irodalmi Újság, E.I.: Sebők Éva: Felköszöntő. Versek
 • 1952.(09-10.szám) Új Hang, Benjámin László: Hibáinkról és feladatainkról

  (Részlet az Új Hangról szóló kritikából. ˝Eörsi István három fiatal költőről írt bírálata teljes egészében a formalista öncélúság nevében és jegyében ítélkezik.˝)

 • 1952.01.Új Hang, E.I.: Három fiatal költő. Szemle

  (Kövesi Endre, Pál József, Tímár György versei.)

 • 1952.01.Új Hang, Földeák János: Fiatal írók antológiája

  (Részlet a könyvkritikából. Eörsi ˝Anyám˝ című verséről - a párt iránti szeretet. ˝Eörsi István ˝Néma férfiak˝-ja a költői alkotóerő kitűnő példája, az antológia egyik legjobb műve.˝ ˝Eörsi István az antológia legtehetségesebb költője.˝)

 • 1952.02.(márc.) Uj Hang, E.I.: Beloiannisz; Könyvtárban, A dombon

  (Versek) 2

 • 1952.02.(márc.) Uj Hang, E.I.: Beloiannisz; Könyvtárban, A dombon

  (Versek) 3

 • 1952.02.(márc.) Uj Hang, E.I.: Beloiannisz; Könyvtárban, A dombon

  (Versek) 4

 • 1952.02.26.Irodalmi Újság, Köszöntjük az "Új Hang"-ot!

  (Az Új Hang 1. számának részletes ismertetése. A fiatal írók irányításának és támogatásának kérdése. Idézetek az Új Hang beköszöntőjéből. Eörsi István a Kritikai Szemle rovatban kapott szerepet.)

 • 1952.02.28.Irodalmi Újság, Kónya Lajos előadása az Írószövetségben költészetünk mai kérdéseiről

  (Az előadás utáni felszólalók a vitában: Ancsel Éva, Devecseri Gábor, Eörsi István, Keszi Imre, Kuczka Péter, Rajcsányi Károly és Veres Péter.)

 • 1952.02.Irodalomtörténet, Kardos László: Rákosi Mátyás alakja a magyar költészetben

  (Részlet. Idézet Eörsi István verséből.)

 • 1952.03. (2. szám) Új Hang, E.I.: Beloiannisz; Könyvtárban, A dombon

  (Versek) 1

 • 1952.03.09.Szabad Ifjúság, Tóth Sándor: Szeretetünket és hálánkat írói művekben is kifejeztük. Jelentjük Rákosi elvtársnak: Teljesítettük vállalásunkat.

  (Az Írószövetség DISZ-szervezetének írása Rákosi születésnapjára. ˝Eörsi István versében felidézi azt a hatalmas élményt, amelyet Rákosi elvtárs beszéde jelentett a hadifoglyok számára.˝)

 • 1952.03.14.Szabad Ifjúság, Gerencsér Jenő: A fiatal írók politikai neveléséről

  (Hozzászólás a Szabad Ifjúság fiatal írók politikai neveléséről szóló vitához. A vita két kérdés, a burzsoá ideológia befolyása fiatal íróinkra és a marxista-leninista képzés körül forgott. Az egyik hozzászóló Eörsi versét idézi: ˝Még annyi puhaság van bennem, még erjed bennem is a mult, mint romló lőre, forr szívemben, bizony, belém is savanyúl már egy-két cseppje.˝)

 • 1952.03.Tiszatáj, Papp Zoltán: Szívünk szerinti törvény - Népszava, 1952.

  (Könyvismertetés. ˝A kötet jelentős pozitívumának tartom, hogy ifjú költőink olyan szenvedélyes érdeklődéssel fordulnak a nemzetközi békeharc problémái felé. Eörsi István Beloiannisz kivégzéséről ír.˝ Többeket, köztük Eörsit is kiemeli a szerzők között.)

  A kötet leírása a honlapon a Kötetek/Antológiák, társszerző, -fordító rovatban található

 • 1952.03.Új Hang, E.I.: Forgács András verséről

  (Részlet a verskritikából. F.A.: Az életért harcoltak ők című verséről.)