Mérlegen egy életmû.

szerk.: Botka Ferenc Petõfi Irodalmi Múzeum (A Petõfi Irodalmi Múzeum Könyvei 12., Budapest, 2003
244 oldal
A Déry Tibor halálának 25. évfordulóján rendezett tudományos konferencia elõadásai (2002. december 5-6.
A tanácskozás rendezõi: ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, MTA Irodalomtudományi Intézet, Petõfi Irodalmi Múzeum.
(Kerekasztal-beszélgetés Déry börtönéveirõl Pomogáts Béla Déry és 1956 címû elõadását követõen. A beszélgetés résztvevõi: Eörsi István (Kosáry Domokos helyett, Litván György, Pomogáts Béla, Tverdota György, Veres András. Eörsi a Déry-vitáról és Déryvel való kapcsolatáról a forradalom idején. A talpsimogató megírásának körülményei. Déry felesége, Böbe szerepe. Déry különbékéje a hatalommal kiszabadulása után, az ingyen, vámmentesen behozott Peuget-król. Eörsi véleménye Déry késõi korszakáról. Az Ítélet nincs c. könyvérõl.

Végh Antal:

Csurka István a Király? Magánkiadás, Budapest, 1992 75. p.

(Tartalom:
Állítsátok meg Sártúró Uit!
Ki most itt a próbacsõdör?
Mit hozott a nyári Mikulás?
Ez a harc lesz a végsõ?
Vágjon oda, õrmester úr!
Epilógus helyett

A zsidókról és a sajtóról. A népiekrõl és az urbánusokról. Csurkáról és Csoóriról, Eörsirõl és Konrád Györgyrõl. A bíróságokról és az áporodott levegõjû tárgyalótermekrõl. Torgyánról és Antall Józsefrõl. Göncz Árpádról és a köztársasági elnök március 15-i haknizásairól. Ki nyeri a következõ választásokat? Lesz-e miniszterelnök Palotás Jánosból?

Végh Antal: Ölbeülni? Dorombolni?

Alcím: A zsidókról és a sajtóról – A népiekrõl és az urbánusokról – Csurkáról és Csoóri-ról, Eörsirõl és Konrád Györgyrõl – A bíróságokról és az áporodott levegõjû tárgyalótermekrõl – Torgyánról és Antall Józsefrõl – Göncz Árpádról és a köztársasági elnök március 15-i haknizásairól. Szerzõi magánkiadás, Budapest, 1992 200 p.