1957.05.08.Népszava, sz.t.: Az Angyal-csoport bûnperének keddi tárgyalásán kihallgatták Eörsi Istvánt

Eörsi kihallgatásán kijelentette, hogy ½nem érzi magát bûnösnek, csak hibásnak, mert látnia kellett volna, hogy az adott
helyzetben az illegális röplapok kiadása árt, mert gátolja a megnyugvást. … az Írószövetség megbízásából felvette a kapcsolatot a budapesti munkástanáccsal és rendszeresen részt vett annak ülésein. … Gálin keresztül november 26 táján a Mûvész Klubban megismerkedett Obersovszky Gyulával, akivel a munkástanács megindítandó lapjáról tárgyaltak. Ekkor »Munkások« címmel verset is írt. Késõbb egyik ismerõsük lakásán jöttek össze. Ekkor került szóba a december 4-i nõtüntetés megszervezése. … Eörsi felajánlotta szolgálatait az »Élünk« címû illegális lapnak és december 3-án a Faluszínház helyiségében õ gépelte stencilre az »Élünk« hatodik számát. Tagadta, hogy további számok készítésében részt vett volna.½

1957.05.09.Népszava, Radnóti – Tarai: A Budapesti Központi Munkástanács TÜNDÖKLÉSE és BUKÁSA

A központi munkástanács november 19-i megbeszélésének vitájáról, melynek témája a november 21-én létrehozandó országos tanácskozás egybehívása volt. ½A magyar sajtó bojkottjával egyidõben megtalálták Sebestyénék az illegálisan megjelenõ ellenforradalmi »Élünk« szerkesztõihez vezetõ utat. A Kertész utcai Mûvész-klubban tartózkodó Obersovszky Gyulát, Eörsi Istvánt, D. Szabó Lászlót és Dezsõ Sándort Sebestyén Miklós kereste fel, hogy megkérje õket: vállalják el a munkástanács lapjának, a »Munkásújság«—nak a szerkesztését. Elvállalták. Az elsõ megbeszéléseken még feltétételesen szóltak a lapinditásról — »ha a kormány engedélyezi, akkor«. De mikor látták, hogy az engedély bizony késik, megállapodtak az illegális kiadásban. A Pátria Nyomdában ki is szedték a lap elsõ számának cikkeit, riportjait.½

1957.05.07.Népszava, sz.t.: Megkezdõdött Eörsi István költõ és társai bûnperének tárgyalása

A vádirat szerint Angyel István ½…kormány- és szovjetellenes, valamint sztrájkra uszító röpcédulákat szerkesztett és készített »Fegyveres forradalmi ifjúság« aláírással. Ebben a munkában nyújtott neki segítséget Eörsi István, aki »Szóba
se állj vele-« címmel izgató verset is írt. A röplapgyártó társaság a Péterfy Sándor utcai kórházban ütötte fel székhelyét, ahol a gépelési munkáikat dr. Káldor Veronika végezte, a többiek pedig a sokszorosító gép kezelésében és a terjesztésben segédkeztek tevékenyen.½

1957.05.08.Népszabadság, Eörsi István költõ kihallgatása Angyal és társai bûnperében

Eörsi, a per másodrendû vádlottja a ½Szabad Kossuth Rádió½ munkatársa lett. ½Miután a szovjet csapatok megkezdték az ellenforradalom leverését, Eörsinek az volt a véleménye, hogy ½passzív ellenállás½-ra van szükség. Véleménye szerint
ezt a célt szolgálta a ½Szóba se állj vele!½ címû verse. … Eörsi elmondta; most már látja, hogy az ellenforradalmi veszélyt lebecsülte. A börtönzárkában olyan emberekkel találkozott, akik októberi és novemberi bûntetteikért vannak letartóztatásban és nyíltan ellenforradalmárok.½

1957.02.15.Népszava, sz.t.: Eörsi István költõ és társai ellen vádiratot adott ki az ügyészség

½Valamennyiük ellen a vád izgatás bûntette, amelyet a ½Fegyveres forradalmi ifjúság½ aláírású, különbözõ címû röplapjaikkal követtek el. A népi demokratikus rendszer, a kormány és a szovjet hadsereg ellen bujtogattak. A röplapkészítõ csoport vezetõi Angyal István — aki az októberi események során benzinespalackokat készített — és Eörsi István költõ voltak.½